Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Hærfossen i 1892. 1427212706  12 120  userpics/10023/    Bnr: 9887

   I september 1893 begynte Helgåa å grave seg et nytt løp og den fine fossen forsvant. Elva fant ikke noe fast fjell og begynte og grave en 30 m dyp renne i en lengde av 7 km. Granfossen som før var 8 meter høg fikk hele fallhøyden til Hærfossen. Granfossen har i dag et fall på nærmere 40 meter.   
           
 . 1418816290  12 59  userpics/10023/    Bnr: 9776

   Første byggetrinn av "Varehuset" er i gang. Høsten 1956 åpnet Magasinet på Fridlund. Dette bygget på 575 m2 grunnflate ble første del av det store komplekset som etter flere byggetrinn ble DOMUS Verdal. Inngangspartiet, kassaområdet, gullsmed- og blomsteravdeling (flyttet) ligger i det aller første byggetrinnet, Magasinet. (Se VERDAL SAMVIRKELAGS HISTORIE FRA IDÉ TIL HANDLING)   
           
 . 1418816412  12 120  userpics/10023/    Bnr: 9777

   Johan Solberg fremst i "toget" men i sivil! Utlånt Av Asbjørn Karlgård.   
           
 Flyfoto fra 1953. 1418816681  12 59  userpics/10023/    Bnr: 9779

   Bilet er ikke skarpt, men vi ser området rundt meieriet. Sentrallageret som var ferdig i 1954 er ikke påbegynt. Utlånt av Asbjørn Karlgård.   
           
 Klasse 1A ved Verdalsøra skole under lek på skolegården 1418816774  12 72  userpics/10023/    Bnr: 9780

   Datoen er 7/5-1955. Denne klasse finnes oppstilt med navn under "Navnsatte bilder". Utlånt av Asbjørn Karlgård.   
           
 Gammeløra ved P. Thomsen og G. Huseby. 1429608046  12 59  userpics/10028/    Bnr: 9922

   Mellom de to finner en Vektergata i dag, men før fortsatte vel Sørgata den samme gata. Foruten de to forannevnte hus kan en se det gamle apoteket med skilt oppe under mønet. Anna Hegdahl helt til venstre og til høyre for det var vel den gamle Bremsethgården med Østnes Hotel. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Anders Balhald har fått seg ny sykkel 1429608055  12 62  userpics/10028/    Bnr: 9923

   Skjermer og gir ser ut til å være mangelvare. Bremsesystemet ser også ut til være så som så. Foto av Sturla Rindsem. Utlånt av Aud Storhaug.   
           
 Vukuvollen, ukjent når. 1432198103  12 63  userpics/10028/    Bnr: 9964

      
           
 Væren Nordre østre sett fra Simonsbakken 1510244390  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10969

   Det påstås at Simonsbakken var dette plassen de første som kom til Vera slo seg nedpå. Se årbok til Verdal Historielag, årgang 1978. Utlånt av Svein Væren.   
           
 Kulslivollen i Skjækerdalen år 1972 1511888250  12 63  userpics/10028/    Bnr: 10993

   Vollen er senere restaurert men desverre ble den totalskadet ved brann i september 2016. Bildet utlånt av Terje Reitan.   
           
 Mastene på Rinnleiret sett fra Børsåsen i 1959 1511888104  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10991

   Det har skjedd mye på Fætta og Ørin siden dette bildet ble tatt av Harald Wågø. Radiomastene ble bygd i 1958.   
           
 Ottermoplassen eller Bergheim om en vil 1470504465  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10448

   Stedet ligger på et platå vest for Ottermoen og Brattåsen, sør for Vindkleppen og Fagerlifjellet. De første husmenn her etablerte seg på slutten av 1700-tallet. Rudolf Langdal døde i 1980 som den siste fastboende på Ottermoplassen. Opplysninger fra Helgådalens bildearkiv. Utlånt av Svein Væren   
           
 Begravelse ved Vera i år 1920 1455811706   104  userpics/10028/    Bnr: 10224

   Med heimen Nord-Vera nærmest hvor det ser ut som "kjerkstallene" er ut fra hestevognparken. Foto av Ole Snekkermo   
           
 Brattåsbrua 1466504437  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10382

   Hengebru over Halgåa ovenfor Kleppen på vegen til Vera. Den ble revet når Nybrua ved kleppen sto ferdig og vegen lagt på sørsiden av elva der den er nå. Utlånt av Håvard Elnes m.p.moen    
           
 Verdal Flyklubb`s fly og hangar på Fætten ca 1976. 1460713401  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10284

   Verdal Flyklubb ble stiftet i 1967. Brukte flyplassen på Rinnleiret fram til ca 1985. Bildet er trolig tatt i 1976 da klubben anskaffet dette flyet. Iflge Sidsel Wohlen er de to herrene på bildet Paul Øyum, til venstre, og Odd Stavrum. Foto av Erling Sommervold. Utlånt av SNK.   
           
 Grennes Hotell på Øra ca 1936 1460713402  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10285

   Verdal Meieri kjøpte Grennes Hotel i juni 1946 av Brynjulf Lundshiens enke, Karen Lundshien og navnet ble nå Verdal Hotell. Ferdig restaurert ble hotellet tatt i bruk mars 1948. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Elvenget Bru i 1938 1460713712  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10287

   Brua over Rinnelva ved grensen mellom Levanger og Verdal. Karen på rekkverket er ukjent. Utlånt av Aud Storhaug. Foto av Sturla Rindsem.   
           
 Berit Martha Johannesdatter Hofstad Balgård. 1461947754  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10315

   Hun var gift med Hans Severin Martiniussen Balgård som var den første som ble ansatt som fast fergemann ved fergestedet ved Haga. Han hadde den dårlgi betalte jobben i to perioder. Paret hadde 8 barn. To av disse, Martel og senere Trygve, var fergemenn. Stillingen og fergeforbindelen ble nedlagt i 1973 etter 63 år. Dette iflg.e boka heimer og Folk i Ness. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Fjellbloddråpesvermere 1468096862  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10409

   Denne arten er knyttet til fjellet, og kan finnes ganske høyt opp der det er lite vegetasjon. Larvene kan leve på mange ulike planter, mest på krekling. De bruker to eller tre år på utviklingen. De voksne sommerfuglene svermer i solskinn en gang mellom juni og august, men på en lokalitet er flygetiden ganske kort, høyst to uker. Bestanden varierer kraftig fra år til år, dette synes i alle fall delvis å ha sammenheng med smågnager-syklene fordi store smågnager-bestander dreper mange av larvene. Larven forpupper seg i en hvit, vanntett kokong på et strå like over bakken. I Norge finnes den trolig i alle fjellområder, og kan enkelte år være meget tallrik. Dette ifølge Wikipedia.   
           
 Bilde tatt nedenfor Grunnfossen på valdet Hallan retning Vuku. 1475008657  5 27  userpics/10028/    Bnr: 10508

      
           
 Boligbygginga tar mer og mer av dyrkajorda.  1475009007  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10511

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Grunnfossen nedenfor Ulvilla. 1475008714  5 27  userpics/10028/    Bnr: 10509

   Går vi hundre år bakover i tid var imidlertid det industrielle sentrum i Verdal ved Grunnfossen i Ulvilla. I fossen sto ett møllebruk og en sag. Mens det langs Ulvillelva sto en sag og mange bekkekverner. Det ble også bygd et kraftverk i Ulvilla og det stod ferdig i 1914. Elvene i Verdalsdalføret ble i mange hundre år benyttet til tømmerfløting. Bildet er tatt i juli 2016.   
           
 Stor aktivitet på den gamle tomta til «Albertsen og Dillan» 1475008872  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10510

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Verdaløra's ansikt forandres. 1475009112  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10512

   Det bygges boliger og forretningsbygg, men det trengs vel og flere parkeringsplasser? Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Valbekken renner ut i Rinnelva. 1475009212  5 27  userpics/10028/    Bnr: 10513

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Kjæran gård. 1475009265  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10514

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Bildet er tatt over Storøra i september 2016. 1475009553  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10515

   Den høgste toppen er Helloporten. Ned klokka 8 skimtes Vinne kirke.    
           
 Holmen gård i Vuku. 1475009601  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10516

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Den tørrlagte Hærfossen. 1475009638  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10517

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Vinne kirke med bygårdene bakenfor. 1475009781  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10518

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Bygårdene i Vinne med Jamtlandsveien i forgrunnen. 1475009906  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10519

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Program for festlighetene paa Stiklestad 29 juli 1930 s 4/4 1480632718  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10592

   Utlånt av Svein Laurgård   
           
 1972, da biltrafikken var lysregulert over Ørbrua. 1480315917  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10580

   Avisklipp fra Verdalingen.   
           
 Program for festlighetene paa Stiklestad 29 juli 1930 s 3/4 1480632739  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10593

      
           
 Program for festlighetene paa Stiklestad 29 juli 1930 s 2/4 1480632815  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10594

      
           
 Program for festlighetene paa Stiklestad 29 juli 1930 s 1/4 1480632834  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10595

      
           
 Gulveisa blomstrer i år å. 1495453326  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10760

      
           
 Fjellslått - stakking 1983 1491123146  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10700

   Fra Historielagets demonstrasjon av fjellslått i Finnvola. Svein Guddingsmo er fotograf.   
           
 Havnamot nord på Ørin ca 1968 1491123043  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10698

   Bildet er vel tatt fra innseilingen til havnebassenget. I dag(02.april 2017)er bygget på kaia revet for å få plass til den nye gjødselterminalen til Felleskjøpet AS. Foto av Harald Wågø.   
           
 Skihytta på Volhaugen ca 1955 1483210200  10 14  userpics/10031/    Bnr: 10621

   Utlånt av Gunhild Hilseth.   
           
 Den første traktor i Verdal ca 1944 1483210234  12 61  userpics/10031/    Bnr: 10622

   Bildet er tatt under pløying på Fæby og det er John Fikse som er sjåfør. Ut fra at det er montert knottgenerator på doningen må bildet være tatt under krigen. Foto av Ole Snekkermo.   
           
 Risvassdammen i 1949 1483210265  12 60  userpics/10031/    Bnr: 10623

   Åpning av damluker for fløtingsvatn. Dammen sto ved Risvassbekkens utløpet fra Risvatnet Utlånt av Værdalsbruket AS.   
           
 Skarfjellet i vinterklean 1483210301  6 2  userpics/10031/    Bnr: 10624

      
           
 Lyngsvollen ved sørenden av Lyngsvola 1483210326  12 63  userpics/10031/    Bnr: 10625

   Med restene av fjøs til venstre i bildet. Opprinnelig var det tre seterlag her. Der huset står i dag holdt Lyng Søndre Vestre (Forbord) og Lyng Mellom vestre (Sundby) til. Bergitte Valstad var budeie her. 1947 var siste året det var seterhold på Lyngsvollen. Litt nordenfor denne lå setra til Lyng Søndre Østre (Haga)og Lyng Mellom Østre (Skavhaug). Denne gikk ut av bruk ca. 1900 og husa er borte. En tredje seter var Nordlyngsvollen som lå nede ved Lyngselva. Nedlagt omkring 1830. Opplysninger og bilde hentet fra avisklipp i Verdalingen i 1980. Ukjent når bildet er tatt men det er etter 1942, da ble det bygd nytt etter brann i 1937.   
           
 Lys i elvepromenaden 25. januar 2016 1483210396  22 54  userpics/10031/    Bnr: 10626

   En flott turveg vil bli enda mer brukt når den er blitt opprustet med nytt dekke og belysning på strekningen Poltergeist-Verdal Bru.   
           
 Svanekurtisering på isen i leksdalsvatnet 1483210431  7 9  userpics/10031/    Bnr: 10627

      
           
 Den første kvinnelige bilfører i Verdal 1483210471  12 62  userpics/10031/    Bnr: 10628

   Hjørdis Øverland, gift med disponent Sverre Øverland på Trones Bruk, var den første kvinne i Verdal som var ute med å ta førerkort. Kortet fikk hun den 29. september 1916. Hun kjørte til hun var over 70 år. Etter hun ble enke bodde hun i Getzgården. Døde i 1984, 89 år gammel. Avisklipp fra Verdalingen i 1979.   
           
 Naust ved Havfrua i rimete omgivelser 1483210492  13 26  userpics/10031/    Bnr: 10629

      
           
 Grøftearbeid i Nordgata 1483978883  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10630

   Kloakkgraving ved Sørhusgården. Gammelt avisklipp fra Verdalingen. Ukjent hvem og når.   
           
 Tortåsvollen 28. mai 2008 1483978986  12 63  userpics/10028/    Bnr: 10631

   Tortåsvollen ligger en 10 minutters gange fra parkeringsplassen ved Kavvelbruenee i Inndalen.   
           
 Tortåsvollen fra toppen av Lyngsvola juli 2008 1483979044  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10632

   En kan så vidt skimte restene av de gamle seterhusa nedenfor det røde huset.   
           
 Spreke turndamer ved Gammelskolen på Øra ca år 1928 1483979096  12 72  userpics/10028/    Bnr: 10633

   En må si at turndraktene har forandret seg på 90 år. Bildet er et gammel avisklipp fra Verdalingen. Kanskje kan noen dra kjensel på noen av damene.   
           
 Trine Ingebrigtsdatter Muus 1843 - 1916 1483979133  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10634

   Dama ble gift med sitt søskenbarn Erik Mikal Martinius Moe jr. fra Haugslia i 1872. Paret var eiere av Eker, kjent som Følstadgården. De hadde ingen barn. Les mer om paret og og eiendommne i boka "Heimer og Folk på Øra". Bildet utlånt av Trygve Forberg.   
           
 Nedsnødd Olav Den Hellige januar 2017 1483979181  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10635

   x   
           
 Grunntjønna med Grunntjønnvollen 2008 1483979220  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10636

   Setervollen tilhører Strådalsgårdene. Grensen mot Sverige går nesten på langs av tjønna. Bildet tatt fra Steukern.   
           
 Isen har tatt den gamle Ørbrua av tre i 1926 1483979289  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10637

   Bildet er vel tatt mot Ørmelen. Utlånt av Værdalsbruket AS.   
           
 Kveldsstemning ved Korsådalsbekken på Stiklestad 5. januar 2017 1483979352  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10638

      
           
 Havna på Ørin mot nordøst ca 1968 1491123011  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10697

   Tidfestet ut fra at nybygget til Trones Bruk sees i bakgrunnen bak båten. De flyttet saga i 1968. Foto av Harald Wågø.   
           
 Kjøring av reinslakt fra Tortåsmyrene i 1959 1491122973  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10696

   Einar K. Indal kjører reinsskrottene ned til Indalen etter avliving på Tortåsmyrene Foto av Harald Wågø.   
           
 Brann i Øver-Kåla i 1970 1485714187  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10639

   Grishuset ble totalskadet og iflge. lokalavisa omkom ca. 200 griser i flammene. Foto av Harald Wågø.   
           
 Vinternatt ved Landhandelen på Stiklestad 1485714237  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10640

      
           
 Demonstrajon av fjellslått i Finnvola 1983 1485714291  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10641

   Per Ward og Gunnar Heggås i fint driv med ljåen under Historielaget demonstrasjon av fjellslått. Bildet lånt ut av Svein Guddingsmo.    
           
 Ydsedalen. Boligbygging ca år 1973 1485714334  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10642

   Boligbyggingen "skaut" fart i forbindelse med industrietableringen på Ørin. Uthuset hos Magnus Nordberg oppi Nordbergshaugen står enda. Foto av Harald Wågø.   
           
 Husmannsplassen i vinternatta 1485714374  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10643

      
           
 Beddingbygging på Aker i 1972 1485714408  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10645

   Her bygges beddingen som ble brukt til sjøsetting av H3-plattformene ved Aker. I dag er området planert og benyttes til sammenstillingsområde. I bakkant av bilde ser en stålskjelettet til produksjonshallen benevnt som A2. Til høyre i bildet, traverskranen som står den dag i dag. Foto av Harald Wågø.   
           
 Aksnesenget og Aksnesgårdene i Nord-Leksdal 1485714501  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10646

      
           
 Tresking og blankis i januar 1972 1485714530  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10647

   Høsten 1971 var søkkblaut og det var umulig å få høstet kornet. Men ved juletider og utover nyåret kom det kulde og barfrost. Noen fikk tresket men kvaliteten var det vel så som så med. Det var antagelig første og siste gang kjøreren tresket med bladvotter. Foto av Harald Wågø    
           
 Brun is i hvitt landskap 1485714559  29 84  userpics/10028/    Bnr: 10648

   Brunfargen skapt av humusrikt myrvann   
           
 Kornkø til Mølla eller Kornsiloen ca 1963 1485716121  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10649

   Nærmest til høyre ser en vognmann Einarsen`s gård som ble kjøpt av Samvirkelaget til tomt for Postgården som sto ferdig i 1966. Videre kommer Rindsemgården (frisør Alf Rindsem), gården Jevnaker (skomaker Jean Prestvik) og Spinneriet. Til venstre traktorfirmaet Eik & Hausken som holdt til Ole Selnæs tidligere drev i samme bransje..   
           
 Birger Fuglemsmo 1485716176  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10650

   Han ser spent og målbevist ut mannen som sto for sjøsettingen av den første H3-plattformen. Her står han under vinsjen som trakk ut de siste naglene som holdt den vel 7 mill. kilo tunge kjempen tilbake. Foto av Harald Wågø.   
           
 Edelgrana blomstrer ved Strandpromenaden  1495960501  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10769

   I følge Skogfrøverket er grana avhengig av høye juli temperaturer året før for å blomstre. Og det bør dessuten være litt tørt - for at knopper som ellers ville blitt såkalte vegetative knopper - det vil si vanlige barnåler - utvikles til blomsterknopper. Her i området er det sju år eller lenger mellom hver gang det er frøår. Om det blomstrer så er det ikke sikkert det blir frø.   
           
 Hytter i Nord-Vera år 1967 1490518494  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10683

   Eier av Væren Nordre hvor hyttene ligger var på den tid Henrik Hoel Woll som var lærer i Vera. Saufjøset til venstre i bildet. Foto av Harald Wågø.   
           
 Bilberging på Ørmelen ca år 1974 1495453144  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10758

   En Volvo PV har kjørt i elva nedenfor Getzgården. Foto av Harald Wågø.   
           
 Reitan Østre ovenfor Flyan ca. 1935 1490518532  12 73  userpics/10028/    Bnr: 10684

   Eier av heimen på den tid var Jens Sørli som overtok den i 1931. Utlånt av Terje Reitan.    
           
 Fotballkamp i Ulvilla  1491123219  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10702

   Bildet er tatt på gamle Rødsbanen. Toppen i bakgrunnen er Skavdalsmoberget (bildet tatt sørover). Ulvilla hadde et brukbart bygdalag i fotball på 1950- og 60-tallet. På 50-tallet var nylig avdøde Johan Indahl fast keeper, på 60-tallet tok Inge Enes over plassen i buret. Johannes Overmo har stedfestet bildet. Utlånt av Terje Reitan.   
           
 Tømmerlensa på det gamle Trones Bruk  1491123260  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10703

   Trones Bruk hadde sitt sagbruk på Trones i 55 år i perioden 1913 - 1968. Både før og etter var saga på Ørmelen. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1680]Klikk her [/url][/b]for å se den gamle saga og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-5861]her [/url][/b] for bruket i 1968. Bjørga i bakgrunnen. Foto av Harald Wågø   
           
 17.mai-toget i 1957 på veg over Ørbrua mot Øra. 1487675683  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10652

   Foto av Harald Wågø.   
           
 17.mai-toget i 1957 på veg nedover Nordgata  1487675956  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10653

   Bildet er tatt ved den gamle Arbeiderforeningen hvor kinoen holdt til på den tida. Den gamle Esso`n til venstre. Den store bygningen bak i bildet er Braarudgården hvor Verdal trygdekontor hadde tilhold. Foto av Harald Wågø.   
           
 17.mai-toget i 1957 på veg forbi Rostadgården 1487676033  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10654

   Foto av Harald Wågø   
           
 17.mai-toget i 1957 på veg nedover Nordgata  1487676081  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10655

   Med speiderdamer, skolemusikk og sanitetsdamer nærmest i det de passerer den gamle Arbeiderforeningen. Foto av Harald Wågø.   
           
 Volhaugen mot Våttåhaugen 4. oktober 2013 1487676141  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10656

      
           
 Flyhavari på Innsvatnet 22.mars 1970 1487676624  24 58  userpics/10028/    Bnr: 10657

   Flyet tilhørende Verdal Flyklubb av typen Piper-Cub er her under undersøkelse av havarikommisjonen for å finne årsaken til styrten. Føreren Alf Rindsem, fra Verdal og passasjeren Olav Næss fra Inderøy pådro seg rygg og hodeskader. Flyet skulle settes inn i fjellsikringen i påska og var på rekognoseringsoppdrg. Foto av Harald Wågø.   
           
  1487676693  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10658

   Flyet av typen Piper-Cub tilhørende Verdal Flyklubb styrtet på Innsvatnet under rekognosering i forbindelse med at det skulle brukes i fjellsikringstjenesten i påsken. Føreren Alf Rindsem, fra Verdal og passasjeren Olav Næss fra Inderøy pådro seg rygg- og hodeskader under styrten. Ifølge artikkel i Verdalingen var Magnus Eriksson den første som kom til ulykkesstedet, men på grunn av svikt i telefon forbindelsen fikk de ikke tak i lege, sykebil eller politi. Løsningen ble at de skadde omsider ble fraktet på båre og skikjelke tilhørende Røde Kors til Innsmoen og derfra kjørt med privatbil til sykehuset. Foto av Harald Wågø.   
           
 Hallem og Hallemskorsen samt Leksdalsvatnet 4. oktober 2013 1487676749  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10659

      
           
 Vinterkveld ved Verdalsøra Kapell 1487678601  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10661

      
           
 Husa til Andreas By på Tinden ca 1958. 1488127563  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10664

   Eiendommen ble innløst for ca. kr 75000 i forbindelse med byggingen av slakteriet i 1959. Foto av Harald Wågø.   
           
 Lastebiluhell på Ørmelen. 1488127645  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10666

   En Volvo lastebil har veltet på Ørmelen. Trolig under bygging av Trygg-gården. Mastua og bolighuset til Bjarne Holberg i bakgrunnen. Foto av Harald Wågø   
           
 IOGT-lokalet ved Baglan i Vinne 1488127685  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10667

   Bildet er vel fra slutten av 1950-åra og er tatt av Harald Wågø.   
           
 Den andre "skoen" på stålunderstellet til Johan Sverdrup-feltet er under montering. 1488127791  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10668

   Kranen har buksert den andre 1000 tonn store clusteren på plass vel 80 meter over bakken. Nå gjenstår sammen sveisingen før neste skal på plass.   
           
 Den andre Cluster monteres på stålunderstellet til Johan Sverdrupsfeltet 24022017 1488127893  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10669

   Den 1000 tonn tunge clusteren (eller skoen om en vil)er løftet på plass vel 80 meter over bakken. Nå pågår vel sammensveisingen. Et arbeid som vel tar mange timer og store mengder med sveisetråd går vel med operasjonen. Dimameteren på "leggen" er vel ca 6 meter. Først når en kommer nærme byggverket blir en mektig imponert, ikke bare er det ingeniørkunst, men selve monteringen og sammensveisingen synes som like mye kunstverk, i alle fall for en utenforstående.   
           
 Bygging av Hjørnegården på Øra ca 1969 1490518570  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10685

   Byggetillatelse ble behandlet i 1968. Eiendommen er senere delt. I bygget til høyre holder Sentrum Fysikalske Institutt og restauranten Talia til. Foto av Harald Wågø.   
           
 Håkon Den VII Allè 1968 1489566585  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10672

   Foto av Harald Wågø.   
           
 Håkon Den VII Allè 1958 1489567156  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10682

   Foto av Harald Wågø.   
           
 Bygging av Block Watne-hus på Ørmelen år 1972 1489566669  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10674

   Bygging av hus av moduler med hjelp av kraner var noe uvant byggemåte her i kommunen. Men når tilflytingsboomen kom først i 1970-åra i forbindelse med industrietableringen på Ørin ble denne metoden brukt på borettslagsleilighetene i Saga og Tangen borettslag. Foto av Harald Wågø.   
           
 Leirådalen 27. januar 2017 1489566703  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10675

   Grønne enger minner ikke mye om at vi er i januar måned. De siste "skaiddtappan" driver utover dalen. Bildet er tatt fra Kvindfjellet.   
           
 Braarudgården i Nordgata før 1958 1489566737  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10676

   Braarudgården, eller Fridheim som var det riktige navnet. I slutten av 1950-åra holdt Trygdekassen, Arbeidsformidlingen og IHO servicekontor til her. Bak i bildet ser en den gamle Sparebankbygningen som ble flyttet bakover i 1957 for å gjøre plass til ny bank. Verdal Kabel-TV holder til i det huset i dag. Norske Esso kjøpte Braarudeiendommen i forbindelse med utvidelse av bensinstasjonen. Foto av Harald Wågø.   
           
 Hesjer i Helloa ca år 1962 1489566759  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10677

   Mange hesjer, mye vinterfor. men mest slit for å få alt graset på hesjer. Det krevde sin mann og kvinne, særlig hvis det var kløver som var fuktig og hadde ballet seg sammen i skuvriva. Foto av Harald Wågø.   
           
 Lyngsvollen fra Skåddåberget 1489566797  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10678

   Med Lyngsvola bakenfor. Opprinnelig var det tre seterlag her. Der huset står i dag holdt Lyng Søndre Vestre (Forbord) og Lyng Mellom vestre (Sundby) til. Bergitte Valstad var budeie her. 1947 var siste året det var seterhold på Lyngsvollen. Litt nordenfor denne lå setra til Lyng Søndre Østre (Haga)og Lyng Mellom Østre (Skavhaug). Denne gikk ut av bruk ca. 1900 og husa er borte. En tredje seter var Nordlyngsvollen som lå nede ved Lyngselva. Nedlagt omkring 1830. Opplysninger hentet fra avisklipp i Verdalingen i 1980.    
           
 Nybygget til E-verket i desember 1967 1489566840  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10679

   Ser en på skiltet var E-verket kommunalt før det ble solgt til NTE i 1969. [b][url=http://www.verdal-historielag.no/publikasjoner/kommunen/e-verket_verdal.htm]Klikk her [/url][/b] for å lese om historikken til Verdal Kommunale E-verk. skrevet i årboka til Verdal Historielag av 1987. Foto av Harald Wågø.   
           
 Bygging av ny brannstasjon i 1957 1489566873  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10680

   Entreprenør for byggingen var Ottar Berg. [b][url=http://verdalsbilder.no/14VisNavn/brannstasjonbyggingen1962.HTML?s_Tid=&s_Bkort=brannstasjon&Kategori=]Klikk her [/url][/b] for å se folket som arbeidet på bygget. Foto av Harald Wågø.