Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Minsaas 1193585554  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1418

   Samvirkelagets "far" Johannes Minsaas med familien. Bildet er sannsynligvis tatt i 1902   
           
 Dampsaga på Levanger 1198783342  12 64  userpics/10004/    Bnr: 1683

   Værdalsbruket`s dampsag på Levanger bygd i 1902.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Brudeparet Johanna Østnes og Nils O. Stene i Vuku 1352554815  12 62  userpics/10028/    Bnr: 8245

   Utlånt av Nils Stene   
           
 Gammeløra med stasjon 1189595832  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1079

   Gatenavnet stemmer ikke i dag. Jernbanegaten er på den andre siden. Bildet er fra senest 1903. Godshuset på stasjon er ferdig bygd og til høyre er det vel Samvirkelagets forretning, eller Verdal Handelsforening som det hette før. Utlånt av Bo Suul   
           
 Vegbygging ved Gravabrua ca 1903 1192365485  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1310

   Her bygges fylling for Graven bru i forbindelse med byggingen av jernbanen i 1903. Karene med hest er Ole Valbekmo og Jon Baglo. Utlånt av COOP    
           
 Anleggsarbeidere fra Hell-Sunnanbanen 1297562759  12 65  userpics/10004/    Bnr: 6474

   Her har anlleggsarbeiderne tatt på seg finstasen og gått til fotografen og latt seg foreviget i år 1903. Minst 2 verdalinger på bildet. Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Anleggsarbeidere hos fotograf 1903 1307093156  12 62  userpics/10004/    Bnr: 6766

   Oppstilte og oppstasede anleggsarbeider fra byggingen av jernbanen Hell - Sunnan på besøk hos fotograf på Steinkjer. Kjenner navnet bare på den bakerste til høyre som er Johan Ydse.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Bygging av Jernbanebrua ca år 1903 1371831169  12 65  userpics/10028/    Bnr: 8819

   Utlånt av Sparebanken.   
           
 Stiklestad med stallene foran kirken i 1904 1191281097  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1224

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Jernbanebygging 1192558313  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1331

   Grusmannskap ved bygging av jernbanen til Verdal 1904.Ingen av arbeiderne er fra Verdal, men de to damene er kokker og skal vistnok hete Ydse begge to. Chr. Nevermo ved lokomotivet var konduktør. Lokfører er Hans Olsen   
           
 Jernbanebrua 1192558586  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1332

   Nybygd og dermed kan vel bildet tidfestes til omkring ca 1904 da jernbanen til Verdal ble åpnet.   
           
 Veimo 1904 1192890419  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1360

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 St. Olavs Bru 1223581833  12 68  userpics/10004/    Bnr: 2949

   Den gamle trebrua fra omkring et av de første årene etter 1900   
           
 Jernbanebygging  1224800181  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3011

   i Løsberga sør for Steinkjer fra et av de første årene etter 1900.Som et apropos til problemene med fjellet under bygging av 4-feltsvegen i Løesberga vises et bilde fra byggingen av Hell - Sunnan-banen. Her skjedde fjellarbeidet med rå muskelkraft. Flere verdalinger var med på bygging av denne jernbanestrekningen. Severin Guddingsmo skal være en av de som er avbildet her men hvem av de 10 karene som er han vet en ikke.Utlånt av Svein Guddingsmo    
           
 Broarbeidet ved Verdalsøren i Året 1904 1253911936  12 65  userpics/10001/    Bnr: 4522

   Utlånt av Sven Elverum   
           
 Barlia i Ness ca 1904. 1393972643  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9265

   Med noe oversikt over Nessleira i bakgrunnen ser en hvordan det var etter Verdalsraset. Utlånt av Tor Barli.    
           
 Bryllup på Garnes 1470504426  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10447

   Magne Årstadvold er temmelig sikker på at bildet er fra John O. Wohlen og Inger-Anna Nilsdatter Garnes sitt bryllup på Garnes den 17. juni 1904. Utlånt av Dagfinn Dahl.   
           
 Verdal Stasjon ca 1905 1190926094  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1203

   Utlånt av Bo Suul   
           
 Grensevakt 1905 1192832991  12 113  userpics/10004/    Bnr: 1359

   Grensevakt 1905 på Øvre Indal. 3.divisjon Lundstrøms kompani høsten 1905 oppstilt foran husene på Øvre Indal. Av personene kjenner en navnet på følgende. 1. rekke fra venstre med sykkel Martin Slottemo. Henrik Lågnes finner en også i 1. rekke. Nærmest grindstolpen er Ole Stubsve og Martin Holmli.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Brua over Levangersundet i 1901 1260566328  12 103  userpics/10004/    Bnr: 4873

   Bildet er trolig fra mandag 2. september 1901, og er tatt under Den store Feltmanøvren som skjedde på Innherred fra onsdag 28. august til fredag 6 september. Fra programmet for Den store Feltmanøvren: En stor fiendtlig hærstyrke (Nordpartiet) hadde gått iland i Lyngenfjorden (nå Løgnin) sør for Namsos og påbegynt sin marsj gjennom Innherred for å nå frem og i ett beleilig øyeblikk angripe Trondheim. Til å forestille denne styrken var det oppsatt ett Nordparti på 3000 mann, under ledelse av generalmajor A.B. Øvergaard. Ett Sørparti på 2400 mann var oppsatt og skulle ha som oppgave å stoppe den framrykkende fiendtlige hær. Generalmajor T.O. Klingenberg var sjef for dette Sørpartiet. Nordpartiet var sterke, og presset Sydpartiet stadig lengre sørover. Mandag 2. september 1901: Resultatet af dagens kamp ble altsaa, at Sydpartiet - væsentlig paa grund af, at det ikke kunde holde stillingen mot Nordpartiets angrep paa høire flanke ved Høislo - maatte opgi stillingen Renden-Eggen-Støre og trække sig tilbage bortenom Hoves-elven. Der skede saaledes her det samme som ved Salthammer og Tingstad; Stillingens svage punkt var høire flanke. Begge partier gik for natten i bivouk med forposter fremskudt paa begge sider af Hoves-elven. Noteres særskilt maa det fiffige arbeide, som Nordpartiets ingeniørafdeling udførte ved at dække Levanger Sundbro paa den ene side med teltdug, så fienden ude ved Eggen ikke kunde se Nordpartiets overgang over denne. Sundbrua ble tildekket den 2. september, på ca 2 timer fra kl. 08:00 om morgenen. Det ble brukt 300 teltduker, på totalt ca 200m lengde. Maskeringen hindret derimot ikke at fienden kunne se under teltdukene, og observerte der føttene av marsjerende infanteriavdelinger og hester. En utkikkspost på taket av gården Støre observerte i tillegg angriperens framrykking over Staup og delvis også nedmarsjen mot Sundbrua. Opplyst av Jan Peter Wiborg, Levanger. [b][url=http://verdalsbilder.no/vis_avisklipp_en.php?s_keyword=1905&s_kategori=2&Id=652]Klikk her [/url][/b] for avisartikkel fra 1901 om feltmanøveren. Utlånt av Karl Hermann   
           
 St.Olavs Bru 1275087167  12 61  userpics/10022/    Bnr: 5520

   Gammelt bilde fra Jämtlandsvegen østfra av den gamle trebrua ca 1905. Brua ble åpnet i 1861 og ble benevnt som Skjippbrua etter en bergknaus som den dag i dag har navnet Skipet. Les mere om bruene her i verdal Historielag`s årbok av 1986. Utlånt av Bjørg Mattingsdal   
           
 Gammelt bilde fra Nord-Vera 1273255369  12 61  userpics/10022/    Bnr: 5438

   Med kapellet bak til høyre i bildeT.Utlånt av Bjørg Marken   
           
 Ole Martin Sisselvold som militær 1321018498  12 62  userpics/10004/    Bnr: 7122

   Ole var født 1881 så bildet må vel være fra omkring 1905.Utlånt av Birger Sisselvold   
           
 Petra Pålsdatter og John Persson Fjellner 1296005796  12 62  userpics/10004/    Bnr: 6413

   Bodde på den lille boplassen Haugen nord for Strådalen. Foreldrene hennes bodde på Tinden. Hun og mange av deres barn døde av tæring. Les mere om disse to og de andre strådalssamene i boka om Vera kirke. Bildet som antagelig er tatt i årene etter 1900 er utlånt av Birger Sisselvold.   
           
 Ved Skjækerfossen i 1905 1302364330  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6634

   Et prospektkort som det på baksiden sto: Til minde om utflugten til Helgådalen sommeren 1905. Hilsen fra Grindberg.Utlånt av Torbjørn Stene   
           
 Militær ca 1905 1313591748  12 62  userpics/10004/    Bnr: 6931

   Ukjente så nær som han i midten som er Sefenias Overein, født 1872.Utlånt av Einar Stene   
           
 Panorama fra Sole på Øra 1905 1343309119  12 59  userpics/10028/    Bnr: 7990

   Kopi av postkort. Lite med bebyggelse på Garpaområdet.Utlånt av Arne Alstad   
           
 St. Olavs bru i 1905 1346354993  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8090

      
           
 Den gamle Østnesbrua før 1906 1391248084  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9206

   Brua ble bygd 1889-90 men den ble tatt av vannmassene (Vukusjøen 2) i 1893 og senere oppbygd på brukara som ble forhøyet med ca 60 cm. Ugreitt med navnet Bredingsberg for på kortet står skrevet Brislingsberg. Utlånt av Tor Bjartan   
           
 Lek på Bjartnes ca 1905 1363343450  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8566

   Med geita som trekkdyr. Fargelagt bilde av "kjørkaren" Ivar Kluken, født i 1903. Utlånt av Alvhild Aksnes.   
           
 Storgaten på Øra før 1905 1371217303  12 59  userpics/10028/    Bnr: 8798

   Utlånt av Torill Green   
           
 Den gamle trebrua over elva ca 1905 1382694041  12 59  userpics/10028/    Bnr: 9040

   Denne brua ble ofte utsatt for skader under isgangen på våren. Erstattet av ny bru i 1930. Bildet er lagt ut tidligere men med dårligere kvalitet. Utlånt av Toril Green   
           
 Brukeren på Sisselvollen i militæruniform ca 1905 1394662377  12 62  userpics/10028/    Bnr: 9289

   Mannens navn er Ole Sisselvold. Han var født 1881 og døde 1971. Utlånt av Birger Sisselvold.   
           
 Jernbanestasjonen på Øra 1404223790  12 68  userpics/10028/    Bnr: 9468

   Fargelagt utgave stasjonsbygningen. Ukjent når. men det må være en spesiell anledning med flagging på 3 stenger. Postkort utlånt av Arne Østråt.   
           
 Stiklestad kirke før 1908 1229379231  14 24  userpics/10004/    Bnr: 3246

      
           
 Karl Jøsåsvald ca 1905 1298719965  12 114  userpics/10004/    Bnr: 6516

   Eller Kal Dala som navnet var i dagligtale blandt folk. Han bodde i ei grå stuggu på nordsiden av Rv 72 mellom Grindgjerdet og Levringan. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=3]Klikk her[/url][/b] for bilde der det lille huset står til høyre i bildet Han bodde tidligere i området Jøsåsdalen.Utlånt av Torbjørn Stene   
           
 Fangevegen. 1205574431  12 61  userpics/10004/    Bnr: 2065

   Litt mørkt bilde fra Fangevegen mellom det som i dag er RV72 mot Leiraådalen. Dyrkamarka i bakkant av bildet er jorda i Fåra. Vegen som ble bygd i 1905 var ca 3m bred med grøfter og strekningen var på vel 2 km Straffanger bygde vegen, derav navnet. 1906 var siste året fanger var i Verdalsraset. Les mere i Verdal Historielag`s årbok av 1991 om fangeleiren, vegbyggingen og andre gjøremål som fangene utførte. Utlånt av Per Eklo   
           
 Hestevandring på Nord-Minsaas i 1906 1226366829  12 61  userpics/10004/    Bnr: 3083

   Utlånt av Volhaugen Grendehus.   
           
 Ådalsvollen Tollstasjon  1234228080  12 68  userpics/10004/    Bnr: 3485

   like etter århundreskiftet. I flge boka "Heimer og folk i Inndalen og Sul" ble bygningen oppført i 1898 på bygslet grunn av Værdalsbruket.Utlånt av Joar Balgård   
           
 Barnevogn anno 1906 1281159492  12 62  userpics/10022/    Bnr: 5811

   I vogna sitter Olaf Rostad.Utlånt av Arne Gunnar Bakken   
           
 Amerikanske studenter på omvisning i Verdalen 1906 1356355035  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8366

   Studentene var medlemmer av St. Olaf College Student Band fra Nordthfield i Minnesota. Bandet var på turne her i landet i juli. Dette iflge opplysninger bak på bildet. I bakgrunnen ser en rasgropa etter Verdalsraset med gårdene Fåra og Skei. Hvor bildet nøyaktig er tatt er en noe usikker på men det er vel fra Ness et sted, kanskje Melbyhaugan. Utlånt av Værdalsbruket AS.    
           
 Sogna nedenfor Stormoen før 1906 1371830831  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8816

   Postkort datert 1906 utlånt av Torill Green.   
           
 Rinnan stasjon før 1906 1371831098  12 64  userpics/10028/    Bnr: 8818

   Postkort datert 1906 utlånt av Torill Green.   
           
 Vegarbeidere ca 1906 1394555404  12 65  userpics/10028/    Bnr: 9285

   Iflge. baksiden av bildet skal det være pukkslagere på Stiklestadvegen. Navnet på karene er ukjent, men bildet er utlånt av Ole Lillesand så kanskje kan det være en av hans forfedre her. Bildet er noe uskarpt men han til venstre ligner mye på Severin Guddingsmo. Han var med på et annet bilde av pukkslåing på Stiklestadvegen.   
           
 Haugslia i år 1906 1481359584  12 118  userpics/10028/    Bnr: 10602

   I følge et gammelt klipp fra Verdalingen er fotografen Bjerkan i Levanger.   
           
 Sparebanken 1195077002  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1497

   Huset ble bygd i 1881. Banken leide lokaler i Sættemgården (nå Fotografene)fra 1854 til 1873 og fra da av til innflyttingen holdt de til i Kindberg-gården som nå eies av Sven Wiseth og Eva Holan. Dette iflge "Sparebankboka"Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Lund i Leksdalen med meieriet - 1907 1173045277  12 61  userpics/10004/   0 Bnr: 184

   Meieriet med den høge murpipa ligger midt i bildet. Bak ses gården Lund og Lundsbakken. Det lille huset foran lundsbakken er bakeriet og til høyre for meieriet sees Kvernstua. Helt ned ved elva finner en Lund sag og høvleri og forrest i bildet Leksdal skytterhus. Lundselva var oppdemt på denne tid for å skaffe vann til sagbruk og kvernhus. Utlånt av Nils E. Steinsli   
           
 Lund i Leksdalen 1907 1195076934  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1496

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Sørgata 1907 1219353188  12 59  userpics/10004/    Bnr: 2751

   Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Gamle Jemtlandsvegen 1229813729  12 61  userpics/10004/    Bnr: 3266

   nedenfor Ådalsvollen i 1907.    
           
 Sulfossen nedenfor Ådalsvollen 1907 1253223266  12 60  userpics/10004/    Bnr: 4480

   Utlånt av Anne Mari Slottemo   
           
 Verdalsøra ca 1907 1255074354  12 59  userpics/10004/    Bnr: 4576

   Samvirkelaget, eller Handelsforeningen på den tiden, til venstre. Jernbanen går rett gjennom bildet.Gjerde langs sporet er så vidt synlig i bildet. Utlånt av Anne Marie Slottemo   
           
 Sjøbygda skole ca 1907 1277799523  12 61  userpics/10022/    Bnr: 5656

   Mikal Kluken som er lærer underviste her i perioden 1906 - 1942. Av de på bildet vet en ikke navn på så mange, men Torlaug Sivertsen som har lånt ut bildet skriver at nr 4 fra venstre er Charlotte Antonie Myhr (Bjartnes). Jenta nærmest Mikal Kluken er Maren Myhr (Holte). Bildet må være fra 1906-1907. Charlotte var født i 1893 og Maren i 1894. Hun nr. 5 fra venstre er Gustava Heggli Øgstad.    
           
 Melking i Leksdalen i 1907 1321199444  12 65  userpics/10004/    Bnr: 7139

   Lovise Haugdahl melker mens hennes sønn Ludvig holder i kua.Utlånt av Leksdal ungdomslag.   
           
 Verdal Stasjon senest 1907 1325145568  12 59  userpics/10004/    Bnr: 7274

   Fargelagt prospektkort som antagelig må være tatt ved en spesiell anledning når flagga er heist.Utlånt av Arve Kålen   
           
 Leksdalen ved Lundselva 1907 1330001252  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7486

   Gården til høyre er Hofstad nedre. Nedenfor ligger Holmen. På andre siden av Lundselva ser en fra venstre teglverket på Bunes, Nordvik og Brandseggen. Teglverket var i drift en god stund utover 1900-talet. Helt nede i Lundselva står en bygning som sannsynligvis er, eller har vært, en mølle.Bildet er tatt av fotografen Røskje. Utlånt av Eivind Aksnes   
           
 Fagerhøy på Stiklestad 1907 1340280442  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7908

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=fagerh%F8y&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 St Olavs College fra USa 1371827676  12 66  userpics/10028/    Bnr: 8807

   Her ved Olavsstøtta i år 1907. Utlånt av Torill Green   
           
 Gammel bebyggelse på Øra ca 1907. 1371830603  12 59  userpics/10028/    Bnr: 8813

   Fra Solveig Ness har en fått følgende opplysninger om bygningene på bildet:1. Fra høyre: Leangen gnr. 19/15. Her bodde Martinus og kona Karen Hansen Rygh fra ca. 1890. Han var poståpner fra 1889 og postmester fra 1892 og hadde kontoret i heimen sin. Av senere eiere kan nevnes gullsmed Olaf Svebak og idag Pål Woxholt. Huset er ombygd flere ganger og huset på bildet ligner jo svært lite på dagens utgave. 2.Vennes gnr. 19/75. Verdal Samvirkelags første bygg med kolonial og jernvare i 1. etasje og glass/stentøy og radioverksted i 2. etasje. Sto ferdig 1905. 3. Bedehuset Elim gnr. 19/93. Det ble flyttet hit fra Ørmelen like etter 1900, for så å bli flyttet til Ørmelen igjen. Der ble det innviet i jan. 1978. Ble brukt som skolelokale i flere år. 4. Viborg nordre gnr. 19/ 65 (Myhregården). Her var det over tid først matbutikk senere salg av kjøtt og fiskmat. En periode manufaktur og etter det frisørsalong. 5. Viborg søndre gnr. 19/64. Innherreds Folkeblad og Verdal Boktrykkeri holdt til i denne nordlige fløya av gården. Fra 1913 var Eriksenfamilien i gården, og fire år senere kjøpte brødrene Wilhelm Eriksen og H.E. Eide Viborg søndre. Samme år ble firmaet Eriksen og Eide etablert. Bokhandelen lå i den søndre delen av bygget (vises ikke på bildet). Alt i alt en stor og fin gård som nå er revet.Bildet er utlånt av Torill Green   
           
 Parti fra Leksdalsvatnet mot Vistvika og Vist. 1400575251  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9389

   Bildet er muligens fra ca 1907 da en fotograf Røskje var på besøk i Leksdalen. Eller det kan være fra ca 10 år senere når Leksdalsvatnet Båtlag ga ut en del postkort i forbindelse med båtrute på vatnet som gikk fram til først i 1920-åra. Utlånt av Arne Østråt   
           
 Vuku ca år1907 1413318048  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9676

   Utlånt av    
           
 Verdalsøra før 1911 1426758438  12 59  userpics/10028/    Bnr: 9877

   Mest trolig tatt i 1907 av fotograf Røskje som var her i området den sommeren. Navna på bygningene er trolig skrevet av Sturla Rindsem. Utlånt av Aud Storhaug.   
           
 Ness fra Lysthaugenområdet ca 1907 1435390862  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9999

   Bilde I av ukjent fotograf. med Ness skole til høyre. og gården Bjørken bak til venstre.   
           
 Ness fra Lysthaugenområdet ca 1907 1435390976  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10000

   Bilde nr. 2 av ukjent fotograf. Heimen til venstre er Barlia. Nessleira er fremdeles overflødd etter raset i 1893.   
           
 Ness fra Lysthaugenområdet ca 1907 1435391166  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10001

   Bilde nr. 3 av ukjent fotograf. Minnestøtta over omkomne i Verdalsraset til høyre. Til venstre innover mot Raset er området fremdeles overflødd etter jordraset i 1893.   
           
 Gamle Storgate på Øra før 1907 1452804604  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10173

   Utlånt av Iris Skoknes.   
           
 Hylla 1195992037  12 64  userpics/10004/    Bnr: 1544

   Bildet tatt fra den gamle RV 50 ved Koa Camping like etter århundreskiftet.Utlånt a Jørgen Johnsen   
           
 Dampsaga 1198678536  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1680

   Den gamle dampsaga på Ørmelen.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Stiklestad  1201853298  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1869

   med kirken , antagelig før 1. verdenskrig.Utlånt av Fridtjof Hagen   
           
 Avduking av Visborgstøtta i 1908 1326386158  12 104  userpics/10004/    Bnr: 7334

   Gammelt avisklipp.   
           
 Viborg i Sørgata før 1908 1379599072  12 59  userpics/10028/    Bnr: 8975

   Bygget revet i 2013. Fargelagt postkort utlånt av Torill Green.    
           
 Grunnfossen med mølledam ca år 1908 1454262995  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10210

   Husa til venstre er vel Storstadmoen øverst og enten Sundbyenget eller Veie nedenfor. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1742]Klikk her [/url][/b] for annet bilde fra samme år med opplysninger om møllebruka. Utlånt av lars Grande   
           
 Hanna Overmoen Mæhlen i 1908. 1470580968  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10457

   Gift med en Martin Mæhlen som sammen med broren Iver var eiere av gården Mæhlen på platået på sørsiden av Helgåen ved Ørtugen. Hanna var født på Overmoen i 1887 og døde i 1983. Utlånt av Ella Aune.   
           
 Grensevakt 1202975801  12 113  userpics/10004/    Bnr: 1923

   Edvard Larsen på grensevakt ved Vaterholmen med trebrua over Inna i bakgrunnen til høyre,   
           
 Moparken 1909 1190069534  12 59  userpics/10004/   mp04 Bnr: 1137

   Utlånt av Jørgen johnsen   
           
 Visborgstøtta i 1909 året etter den ble avduket. 1192797823  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1348

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Ski og kjelke ca 1909 1294839721  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6376

   Skiløperen er Håkon Tronsmo som ble født på Tronsmoen i 1904. Familien flyttet til Meråker i 1907. Håkon ble drept sammen med 17 andre i en togkollisjon i Muruvika i november 1940. Jenta på kjelken er Emma Haugen ifølge Kjell Erik Pettersson. Fotograf Erik Olsen. Utlånt av Birger Sisselvold    
           
 Utvandrere fra Vuku med etterkommere 1318885751  12 62  userpics/10004/    Bnr: 7068

   Familien Enget fotografert i 1909 i Dakota. Det eldre paret er Ole Olsen og Marta Lasseenget og deres barn, svigerbarn og barnebarn. De var i slekt med Breding i Vuku. Familien utvandret i 1880 åra. Bildet er hentet fra en gammel utgave av Verdalingen og opplysningene er gitt av Arne Marken.   
           
 Ulvilla ca år 1909 1423048525  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9839

   Bygning nr 1: Badstuhaugen med uthus. nr 2: Klokkarstu. Der har det stort sett butikk vært butikk. Nr 3: Pakkhus og uthus til Klokkarstu. Nr 4:Storstu. Butikk her også i mange år. Nr.5 og 6: uthus til Storstu. De hadde melkkyr i Storstu, og det ene av av disse husene var fjøs. Nr 7: Stabbur til Storstu. Nr. 8: Ikke spesielt navn, men Hanna og Andreas Væren bodde her. Nr. 9: Raskstuggu hvor John Grunnan drev bakeri og butikk. Nr 10: Larshaugen med stuggu og uthus. Nr 11: Bøgsetstuggu med uthus. Nr 12: Trolig Danielstuggu. Nr 13: Stabburet til Bøgsetstuggu. Nr 14: Burstu. Nr 15: Ulvilla skole med uthus bygd 1908. Lærer Peder Brønstad skriver følgende om Danilestuggu: Denne stova er den same som stod på Smedjeberget i Ulvilla. Peder Jakobsen Ulvilla, son til Jakob Vangstadhaug, var den som sette opp stova. Han var gift med Anne Danielsdtr. Danielstua, Ulvilla. Tømmeret i stova er hogge i Bjørgmarka og Per fløytte det over Kjesbuvatnet. Ellev Storstua, Ulvilla, kjøpte av honom stova, men han gav ikkje stort for ho. Per var komen i skuld til honom, og då han også var flytta til Sverike med heile huslyden, hadde han ikkje nokon interesse i stova, soleis kom handelen i stand. Ellev kjøpte alt både innbu og reiskap, bl.a. snikkarverkty. Ellev bytte så med faren sin, Elling Larsen, Storstua, og han flytta dit. Stova vart seld til baptistane på Øra. Det var nok det første gudshuset baptistane hadde der. Dei har seinere reve dette ned og bygd eit større ?Bethel?, men mykje av det gamle er brukt i det nye, som er no når dette vert skrive 9-4-1929. Opplysningene er fremskaffet av Johannes Overmo.    
           
 Fra byggingen av De Verdalske Befæstninger 1175690225  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 389

   Personer ukjent   
           
 Fra byggingen av De Verdalske befæstninger 1175690260  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 390

   Personene er fra v: Albert Skavhaug, Ole Brattli (fra Volhaugen) Mikal Rotmo, John Kristiansen (fra Øra) , Reinholdt Johnson, Olga Rotmo, Olaf Elverum, Ukjent, Karl Iver Flyum og ukjent   
           
 Skogslag i Seternesdalen i Kverndalen ca år 1910 1185462096  12 62  userpics/10004/   0 Bnr: 847

   Fra v. Gustav Sagmo, Elling Kvernmo, Ole Rotmo, Ole Kvernmo, Arne Bjørsmo, Edvard Bjørsmo, Andor Holmsberg, Thomas Holmsberg og Ingeborg Anna Holmsberg. Bildet utlånt av Ingrid Oldren   
           
 Dampsaga på Ørmelen ca 1900 1189410605  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1068

   Her ses Getzgården og dampsaga på Ørmelen. Saga ble bygget i 1872 og beskjeftiget opptil 60 mann og skar ca 30.000 stokk i året. I 1886 ble de montert høvelmaskin. Driften gikk sin gang i nærmere 30 år, men det ble på grunn av utraset problemer med utskiping av trelasten og ny sag ble bygget på Levanger. Saga på Ørmelen skulle legges ned men den gikk paralellt med nysaga helt fram til 1912 da den ble avviklet og sagbruket ble flyttet til Trones.    
           
 Sagmester Oluf Rinnan og frue 1189431535  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1071

   Rinnan var sagmester ved Dampsaga på Ørmelen først på dette århundre.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Gammeløra oppover Nordgata ca 1910 1189835160  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1096

   Bildet er vel tatt fra der Fotografene er i dag. Huset til venstre er Elstadgården. Til høyre skydsstasjonen. Utlånt av Bo Suul.    
           
 Gateparti fra Øra 1907 1190926466  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1204

   Sørgata - hjørnet mot jernbanen.Utlånt av Bo Suul   
           
 Parti av Øra ca 1900 1190926613  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1205

   Bedehuset nr 2 fra venstre. deretter Samvirkelaget. Ser ut som jernbanen ikke er bygd.Dem kom mellom de 2 husene til høyre.   
           
 Vuku kirke før 1910 1192531328  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1321

   Utlånt av COOP   
           
 Verdal stasjon, usikkert når 1192669414  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1345

   men kanskje rundt 1910. Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Rinnleiret 1910 1192919813  12 64  userpics/10004/    Bnr: 1365

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Kommandostuen 1197154232  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1610

   på Brattåsen som ble bygd av norske soldater først på 1800-tallet. Den sto helt fram til 1914 da Olaus Brattås bygde nytt. Brattåsen var forlegning for norske styrker i anledning grensetrefninger med svenskene. Det skal finnes mange lokale navn fra den tiden,som eks. Svenskbruhølet hvor det ble bygget en kavvelbru på vel hundre meter. Den som vil lese mere om kommandotiden her i verdal kan finne det i Verdal Historielag`s årbok fra 1951.Utlånt av Liv Liberg   
           
 M.P. Moen 1910 1203792935  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1972

   Skogforvalteren på Værdalsbruket fram til midten av 1930 åra. Her fotografert blandt furplanter ned på Ørin i 1910Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Tronsmoen1910 1208121888  12 61  userpics/10004/    Bnr: 2170

   Utlånt av Elstein Skavhaug   
           
 Efskin 1910 1208212604  12 61  userpics/10004/    Bnr: 2176

   Utlånt av Elstein Skavhaug   
           
 Levanger  1219124466  12 64  userpics/10004/    Bnr: 2737

   levx Værdalsbrukets sagbruk på Levanger, ca 1910 k7saga   
           
 Fra Ravlosaga 1219124513  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2738

   Den lå øst for Ravloa ca ved vegkrysset der en svinger inn til Biogassanlegget.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Arbeidsstokken ved gammelsaga på Ørmelen i 1903. 1229723459  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3263

   Navna er hentet fra Helgådalens bildearkiv. Hvem er hvem er vanskelig, ja nesten umulig å fastslå. Navnelisten som er gitt av Jens D. Holmlimo i sin tid omfatter stort sett karer fra Ulvillaområdet. En stor del av de ansatte var derfra. 1. Ole Pedersen Vangstad 2. Lasse Hjelde 3. Martin Berg 4. John Vangstad 5. Olaf Holmli 6. Elling Eriksen Holmlimo 7. Petter Iversen Pedersen 8. Ole Ludviksen Fossnes 9. Jakob Sørli 10. Lasse Holmlimo 11. Lasse Storstad 12. Martin Holmli 13. Marius Holmli 14. Iver Anton Holmli 15. Johannes Vangstad 16. Erik Holmlimo 17. Sivert Holmlimo 18. Ole Svedjan 19. Johannes Skavdal 20. Severin Sauskind 21. Anneus Vangstad 22. Severin Lillegård 23. Petter Rønningen 24. Petter Mikkelsen 25. Ola Hallager 26. Ole Sørli 27. Lasse Overholmen 28. Martin Sørli 29. Jeremias Holmli 30. Bernt Holmli 31. John Odin Holmli 32. Lornts Rotmo 33. Hans Petter Walberg 34. Jørgen Andersen. Utlånt av Oskar Svedjan. Hans far Ole er blant de ansatte.   
           
 Tømmerrenne i Høysjøelva 1910 1237670055  12 60  userpics/10004/    Bnr: 3665

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-2557?s_Kategori=&s_title=V%C3%A6rdalsbruket&s_notme=wmv&s_title1=&pid=2557]Se også her[/url][/b]. Utlånt av Værdalsbruket    
           
 Bilde fra åpningen av Moparken i 1910 1241351605  12 59  userpics/10001/   mp01 Bnr: 3877

   Utlånt av Fotohjørnet AS.   
           
 Husa på Forbregd Søndre ca 1910 1261245361  12 61  userpics/10004/    Bnr: 4918

   Utlånt av Ingrid Venås