Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Verdalens gamle prestegård i Augla 1865 1327868395  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7387

   Foto av tegning etter en herre med navnet Schultz. Auglen var prestegård helt fra før år 1500. Under jordsraset i 1893 ble en stor del av gården og flere husmannsplasser rasert. I 1882 ble det bestemt å selge ut gården, men selve salget skejdde ikke før 1896. Et skogstykke ble beholdt av presteembedet.Kjøpere var et konsortium bestående av Bernhard Rostad, Jon Myr og M.D. Müller. De solgte unna den gamle hovedbygningen, som ble bedehus på Levanger. Husmannsplasser og parseller ble også solgt. Selve hovedbølet ble solgt til Johan Haugdahl som solgte videre til en Torleiv Buås i 1905 som igjen solgte videre til Jeremias Stene i 1913. Les mere om prestegården i Verdalsboka, bind 3. Utlånt av SNK   
           
 Hos Monrad på Ekle en gang i 1870-årene 1327868758  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7389

   Skulle gjerne ha hatt navna på personene. Dersom noen vet det, ring 472 97311.Utlånt av SNK   
           
 Jernbanebru fra ca1880 1245014319  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4071

   Hvis opplysningen på bildet stemmer så er dette utrolig skarpe bilde fra ca 1880. Det er ikke fra Verdal, med han som sitt helt til venstre oppå brua har navnet Olaf Ydse og mange verdalinger nedstammer fra han. Hvor bildet er tatt er usikkert. Det er oppgitt tre alternativ under bildet, Meråkerbanen, Rørosbanen eller Storlien - Duved.Utlånt av Erna Ydse Skavhaug   
           
 Jakob Jakobsen Molden som soldat ca 1880 1453712847  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10189

   I følge boka Heimer og Folk i Inndalen og Sul var Jakob leiesoldat på Steinkjersannan i 6 sommere før han våren 1882 reiste til Amerika. Trivdestydeligvis ikke og kom tilbake samme år. Overtok som leilenning bruket Molden etter sin far ca 1985. Bilde utlånt av Aud Storhaug.   
           
 Folkemøte 1194684992  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1476

   med Bjørnstjerne Bjørnson som talte for 5000 mennesker på Stiklestad 4. og 5 juli 1882.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Fra det stor politiske folkemøte på Stiklestad 4. eller 5 juli 1882 1378878263  12 104  userpics/10028/    Bnr: 8964

   Til møtet kom ca. 5000 mennesker hvor Bjørnstjerne Bjørnson og Erik Vullum var hovedtalere. På bildet sees Bjørnson på talerstolen til venstre. Nær Bjørnson står fru Caroline Bjørnson og Bjørnsons mor. Redaktør O. Thommesen fra Oslo står til venstre for fru Bjørnson. På den andre talerstolen står dirigenten A. O. Quam. Til høyre for ham sees Peter Holst (i lys dress) og bak ham urmaker Endre Syrstad. Mannen i hvit hatt er N. C. Lynum fra Levanger. Mellom Lynum og Holst står farger Johan Moe, Levanger, mens H. K. Foosnæs lener seg ut på høyre side. Under oppholdet overnattet Bjørnson på Vestre Hallem. Opplysningene er fra et gammelt avisutklipp derfra. Bildet er oppfotografert av Henning Anderson. Utlånt av SNK.   
           
 Christhopher Kvello 1205365363  12 62  userpics/10004/    Bnr: 2054

   Født 1805. Omgangsskolelærer fra 1823 til 1839. For det meste i distriktet Oppem - Suul. Etter lærergjerningen vart han gårdbruker i Kvello, der han døde 1888.Utlånt av Svein Arnt Eklo   
           
 Hærfossen i år 1886 1449946425  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10119

   Maleri av fossen som ble tørrlagt i 1894 da Helgåa tok nytt leie. En kar med navnet Jac Fabritius er maleren. Utlånt av SNK.   
           
 Meieriet i Sørgata 1193585762  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1421

   Ørens Meieri som ble bygd i 1884 var i drift her fram til 1916 når det nybygde meieriet ved stasjon ble tatt bruk. Bildet er tatt i slutten av 1880-åra.   
           
 Grunnfossen i Helgåa år 1888 1449945534  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10113

   Maleri av en kar med navn Jac Fabritius. Bygningen er vel mølla som sto her i området på den tid. Utlånt av SNK   
           
 Henrik i Reinssjøen  1315141563  12 62  userpics/10004/    Bnr: 6965

   Mannen ble født ca 1810. Reinssjøen er svensk, men verdalingene Julie Bjørkli og Edin Gjersing holdt til der inne i mange mange år. Bildet er vel tatt før 1900.Utlånt av Liv Østnes   
           
 Meieriet i Sørgata. 1196631986  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1573

   Johannes Minsaas står i midten av mannfolka. De andre kjenner en ikke navna på. Bildet er sannsynligvis tatt i slutten av 1880-åra.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Thomsons Landeveislokomotiv 1320746196  12 69  userpics/10004/    Bnr: 7119

   I 1871 søkte kjøpmann Johan Henrich Meyer i Levanger amtmannen om tillatelse til å sette et slikt landevegslokomotiv i rute for gods- og persontransport mellom Levanger og Melen i Jämtland. Iflge en avisartikkel 1951 kjørte lokomotivet en prøvetur for å hente plank, men måtte lesse av ved Skansen og kjøre tom til Levanger. Første ordinære tur startet fra Levanger 26. juni 1875 men endte allerede i Verdal hvor ei bru ved Bjørken brøt sammen. Det ble med dette. [b][url=http://verdalsbilder.no/vis_avisklipp_tab_en.php?Id=114]Klikk her[/url][/b] for å lese avisartikkelen om "jamtskyssen". Ukjent fotograf   
           
 Bygging av Breding bru i Vuku 1890 1358717364  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8429

   Bildet er sannsynligvis tatt vinteren 1889-1890. Brua ble tatt av vannmengdene i Vukusjøen høsten 1893 og drev ned til Efskind. Da vannet sank, så ble brua demontert og kjørt tilbake bit for bit og bygget opp igjen. Det er temmelig sikkert at bildet ikke er fra den oppbyggingen, ut fra at brukarene da ble påstøpt 63 cm, noe som ikke er synlig på bildet. Over og litt til høyre for venstre brukar ser vi taket av Breding Vestre før gården ble flyttet ned dit den står nu, under grustaket. Den ble flyttet i 1910. Bildet dukket opp sammen med protokollen fra stiftelsen av Vuku Forbruksforening i 1877, som Historielaget fikk overrakt etter at Coop flytta til nybutikken oppi Vuku. Den som sto for byggingen av brua var Ole Andersen. Han var leilenning på gården Aust-Hellan fram til 1899 da tok han navnet Hjelde. Foruten gårdsdrift var han byggmester, møbelsnekker og forsanger i Vuku kirke. I byggekunsten var han en etterspurt brubygger. Han bygde flere bruer her i bygda samt trebrua over Straumen på Inderøy. Det var oså han som bygde Vera kapell. Utlånt med bruopplysninger av Verdal Historielag v/Kjetil Dillan. Opplysningene om brubyggeren er hentet fra boka om Vera Kirke.    
           
 Stene Nordre før 1900 1302182364  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6618

   Utlånt av Torbjørn Stene.   
           
 Stenegårdene før 1900 1302182887  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6619

   Utlånt av Torbjørn Stene   
           
 Rinnleiret 1893 1213384292  12 64  userpics/10004/    Bnr: 2460

   personen til høyre heter Andreas Dahling. De andre ukjent.Utlånt av Asbjørn Dahling   
           
 Etter verdalsraset i 1893 1260490565  12 61  userpics/10004/    Bnr: 4871

   Eksakt når dette bildet er tatt er ukjent, sannsynligvis først på 1900-hundretallet.En kan vel skimte et hus på den oversvømte arealet som er bevokst medt kratt og sannsynligvis older. Kanskje er det [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimageNA.php?pos=-&s_Kategori=&s_title=lunnan&s_notme=wmv&s_title1=&pid=3322]dette huset[/url][/b] som var et de første som ble bygd når nydyrkinga tok til i Raset. Til venstre i bildet kan se rasporten inn i Raset. Gårdene til høyre er vel Vester-Sundby og Melby. Noe av Øster-sundby kan skimtes der i mellom. Bildet er tatt i området ved Lysthaugen. Utlånt av Evald Lundkvist   
           
 Verdalsraset 1893 - Rasgropa 1265677694  12 61  userpics/10004/    Bnr: 5121

   Bildet er tatt innover Raset mot Skeishøgda. Utlånt av Janne P. B. Bjørklund.   
           
 Verdalsraset 1893  1265936339  12 61  userpics/10022/    Bnr: 5130

   Rosvoldgårdene sett fra Lerfald. Utlånt av Janne P. Bjørklund.   
           
 Vester-Kålen i leirsuppa  1266118306  12 61  userpics/10004/    Bnr: 5143

   etter jordraset i 1893. Flere hus kan skimtes bakenfor. Våttåhaugen og Volhaugen i horisonten.   
           
 Etter raset sommeren 1893 1266658260  12 61  userpics/10022/    Bnr: 5158

   Bildet er tatt fra melen ved Prestegården Auglen og østover mot Follodalen. I rasgropa kan en se at det foregår vedhogst flere raster kan sees nede i bunnen av gropen.Utlånt av Janne P. L. Bjørklund   
           
 Verdalsraset. Heim i leirsuppa er Hammel`n. 1266831811  12 61  userpics/10022/    Bnr: 5163

   Dette skal være restene av heimen Hammeln. Heimene oppå platået i bakgrunnen er Eklogårdene med Leirådalen bakenfor.Utlånt av Janne P. L. Bjørklund. [b][url=http://www.verdal.historielag.org/verdalsraset/Verdalsraset_you_tube.htm#YouTube&title=]Klikk her [/url][/b] for å se Verdal Historielag`s bilder på You Tube.   
           
 Rasgropa etter verdalsraset 1893 1321562460  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7150

   Sett mot Ness.Utlånt av SNK   
           
 Etter utraset 1893 1303775814  12 60  userpics/10004/    Bnr: 6674

   Bildet er muligens fra området ved Hegstad.Utlånt av Stiklestad Museum   
           
 På raskanten av skredet 1893 1304297112  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6686

   Bildet er trolig skuelystne på kanten av Stenesmelen. Kvinnfjellet kan skimtes i bakgrunnen. Utlånt av Stiklestad Museum   
           
 Rasgropa sett mot Guddingsbakkan 1304780512  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6701

   Utlånt av Stiklestad Museum   
           
 Rasgropa mot Sundbygårdene 1304780597  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6702

   Utlånt av Stiklestad Museum   
           
 Stuggu Moaker`n på utraskanten 1304780676  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6703

   Lyngåsen i bakgrunnen. Magnus Moaker som bodde der når raset gikk kjøpte i 1894 Buvollen oppi Stiklestad og flyttet huset dertil. Når han kom dit tok han etternavnet Buvollen. Tidligere skal han ha brukt etternavna Larsson og Tokstad. Utlånt av Stiklestad Museum   
           
 Verdalsraset - rasgropa mot Leirådalen 1306478711  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6757

   Rasgropa antagelig sett fra området ved Stenesmelen. Det er vel Fåra til venstre i bildet.Utlånt av Stiklestad Museum   
           
 Mot Lyngsgårdene etter verdalsraset 1893 1307174168  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6770

   Bildet er vel tatt sørover mot Ness fra området ved Hegstad.Lynggård til venstre i bildet. Utlånt av Stiklestad Museum.    
           
 Vester-Kålen etter Verdalsraset. 1315768962  12 60  userpics/10004/    Bnr: 6978

   Med vegen i forkant av bildet. Rosvold og Stiklestad i bak i bildet. Utlånt av Stiklestad Nasjonale kultursenter   
           
 Verdalsraset 1893 fra Nesshaugan 1315906227  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6984

   Mot nord-vest. Utlånt av Stiklestad Nasjonale Kultursenter   
           
 Stuggu på Ness Østre etter utraset 1893 1321724878  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7168

   Utlånt av SNK   
           
 Verdalselva etter verdalsraset i 1893 1325857189  12 60  userpics/10004/    Bnr: 7304

   Usikkert hvor dette bildet tatt men kanskje kan det være fra området ved Hegstad, for høyden bak i bildet til venstre er vel Borgsåsen. Bildet er av litt dårlig kvalitet men i det mørke feltet til høyre bak i bildet kan en skimte gård, kanskje Ekle. Utlånt av Stiklestad Nasjonale Kultursenter   
           
 Stenesmelen etter Verdalsraset i 1893 1325857395  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7305

   Med Nessgrenda og Kvinnfjellet i bakgrunnen.Utlånt av Stiklestad Nasjonale Kultursenter   
           
 Fleskhus lille i Sjøbygda 1893 1341566458  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7948

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=fleskhus+lille&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Stulåna på Ness Skysstasjon etter Verdalsraset 1893 1363344642  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8569

   Her er andre etasje av våningshuset på Ness skysstasjon etter at leirsuppa har flyttet huset ca 200m. Bildet er tatt fra Nesshaugan 21. mai 1893. Ukjent fotograf. Utlånt av SNK   
           
 Lerfaldaunet etter Verdalsraset i 1893 1363345037  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8571

   Til høyre gården Ness mellom. I midten Leirfaldaunet med gårdens stabbur til venstre. Bildet er tatt fra Nesmoen 21. mai 1893. Ukjent fotograf. Utlånt av SNK   
           
 Verdalsraset 1893 1368272536  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8711

   I år, natten til 19.mai er det 120 år siden denne katastrofen. Bildet tror en er tatt fra området ved Ekloa i retning Follodalen. Husa bak i bildet til høyre er vel Jermstad. Ukjent fotograf. Utlånt av SNK   
           
 Verdalsraset i 1893 1426783681  12 120  userpics/10028/    Bnr: 9885

   Sammensatte bilder som viser mye av de overflødde områder. Bilde til vestre er det som i dag er Nessleira. Nr 2 mot Haga og Hegstad, og det siste innover Raset. Fotograf, Hans Henrik Reusch. NGU-bilde.   
           
 Utsikt over heimer tatt av Verdalsraset i 1893 1428254670  12 120  userpics/10028/    Bnr: 9905

   Bildet er tatt fra Nesmoen. Det ligner på at det over mot vestre ende av Nessleira mot Lerfald. Fotograf, Aunet. NGU-bilde.   
           
 Fra Nesshaugan østover etter Verdalsraset i år 1893 1448962203  12 120  userpics/10028/    Bnr: 10098

   Til høyre nederst i bilde kan en skimte Melbygården. Åsen bakenfor er vel Melbyberget. Mellom denne og kammen til venstre, hvor Eklogårdene ligg, kan en se Verdalselva. Rasgropa med leirmelene nedenfor Jermstad kan skimtes til venstre i bildet. Bildet er tatt av fotograf Aune i Trondheim. NGU-bilde.   
           
 Verdalsraset 1893 1481359513  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10599

   På bildet står skrevet at det er tatt fra Næsmoen. Det er med stor sannsynlighet feil. Det ligner mer på at det er tatt ved bakkene ved Kålen i retning Rosvold. Bildet er tatt av fotograf Aune. Utlånt av NGU-   
           
 Vukusjøen etter utraset i 1893 1266026567  12 60  userpics/10022/    Bnr: 5135

   Bildet er tatt i retning Ness fra området ved Mønna. Volgavlen stikker fram i høyre billedkant.Utlånt av Janne P. L. Bjørklund   
           
 Restene av Vukusjøen 1266458223  12 61  userpics/10022/    Bnr: 5153

   med Volgavlen til venstre. Les om Vukusjøen og raset i Vertdalsboka, "Ras i Verdal". Les også om vukusjøene i [b][url=http://verdalsbilder.no/verdalsguiden.php?s_DelKap=220&s_Tekst=&#_Toc162247473]Verdalsguiden[/url][/b] Kart over rasområdet og Vukusjøen: [b][url=http://verdalsbilder.no/verdalsguiden.php?s_DelKap=20&s_Tekst=&#_Toc162247264]Klikk her[/url][/b] Utlånt av Janne P. L. Bjørklund   
           
 Verdalselva etter raset i 1893 1267403918  12 60  userpics/10022/    Bnr: 5178

   Eksakt når bildet er tatt er ukjent, men det er antagelig etter at Vukusjøen gikk ut.[b][url=http://hvor.no/index.php?x=335693&y=7076332&markers=335693,7076332&zoom=4&search=Volgavlen%20]Volgavlen[/url][/b] ser en til høyre i bildet. Utlånt av Janne P. L. Bjørklund   
           
 Barlia i Ness før 1900 1331455474  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7549

   Utlånt av Tor Barli   
           
 Samløpet mellom Halgåa og Malså ca år 1916 1413318853  12 120  userpics/10028/    Bnr: 9681

   Utlånt av Verdal kommune. Ukjent fotograf.   
           
 Raset "Hauganfallet" i Helgådalen 1894. 1424193762  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9852

   Raset gikk i juni. Ingen mennesker omkom. Det ble anslått av 1380000 m3 raste ut. Foto av Hans Henrik Reusch. NGU-foto.   
           
 Helgåa ved Haugan i Helgådalen etter Hauganfallet i 1894 1425418664  12 120  userpics/10028/    Bnr: 9863

   Platået til høyre i bildet, hvor det står et menneske, er tatt av elva senere. Foto av Hans Henrik Reuch. NGU-bilde.   
           
 Grunnhollo ved Østgrunnan 1894 1425903796  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9875

   Grunnhollo var gammelt elveløp for Helgåa for flere tusen år siden. Legg merke til at det er båt i bruk. I dag er "Hollo" tørrlagt. Fotograf er A. Sommerfeldt. NGU -bilde.    
           
 Grunnan Østre i år 1894 1428254047  12 119  userpics/10028/    Bnr: 9900

   Bygningene har ikke forandret seg særlig mye på 120 år. NGU-bilde.   
           
 Etter Hærfossens gjennombrudd, elveløp i Helgåa 1894 1429608064  12 120  userpics/10028/    Bnr: 9924

   Det nye løpet til venstre og det gamle til høyre. Dyrkajorda bak i bildet er vel Bjørnmelen. Foto Hans Henrik Reuch. NGU-bilde.   
           
 Helgåa og Malsåa nedenfor Byna i 1894. 1429613504  12 120  userpics/10028/    Bnr: 9926

   Her ser en hvor mye elva har gravd seg ned i terrenget. Det gamle elveløpet er synlig oppe på platået til venstre i bildet. Røesgrenda på andre siden av elva. NGU-bilde.   
           
 Tårnet i Helgåa 1894 1430125832  12 120  userpics/10028/    Bnr: 9929

   Resultat av elvens gravinger etter Hærfossens gjennombrudd. Foto Hans Henrik Reuch. NGU-bilde.    
           
 Trones Gård ca 1895 1332580153  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7592

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=Trones&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Malsåa nedenfor Volden i 1895 1424769787  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9857

   Bildet viser vel utgravingen i Malsåa oppover fra der denne møter Helgåa. Foto av E. Olsen. Bildets eier er NGU.   
           
 Samløpet Helgåa Malsåa i 1895 1425895510  12 120  userpics/10028/    Bnr: 9869

   Utrolig hvordan mye elva kan grave seg ned i terrenget seg på halvannet år etter Hærfossen gjennombrudd i 1893. Les mere i verdalsboka "Ras i Verdal" om det som skjedde etter fossens gjennombrudd. Gården til venstre er vel Volden gård og til høyre ser en Elneshøgda. Fotograf er E.Olsen. Bildet er NGU-foto.   
           
 Leirmelene i Helgåa nedenfor Byna i år 1895 1427388459  12 120  userpics/10028/    Bnr: 9894

   Etter at Helgåa tok nytt leie ved Hærfossen i 1893 gikk det ikke lang tid å senke seg en 20 - 30 meter. Dette bildet er tatt knapt 2 år etter Hærfossen ble tørrlagt. Les mere om elvas gjennombrudd og graving i Verdalsboka "Ras i Verdal" bind B. Fotograf er E. Olsen. NGU-bilde.   
           
 Holmen gård 1197747875  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1641

   Bildet kan nok være tatt vesentlig etter 1900.Heimen som synes på bildet er Småengan, som ble revet ca 1963. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Hest og slåmaskin 1320745483  12 98  userpics/10004/    Bnr: 7117

   På baksiden av bildet er det stemplet: S. Johannesen Fotografisk Atelier Verdalsøren. Fotografen emigrerte til Amerika i slutten av 1890-åra. Hvor og når bildet er tatt er ukjent, men det antydes å kunne være i Sjøbygda. Dersom kan ha opplysninger om sted og personer, ta kontakt på tel 472 97311, eller skriv inn opplysningene ved å gå inn på fanen"Etterlysinger" som finnes på venstre i menyen her. Husk klikk lagre etterpå.    
           
 Elveforbygning ved Malsåa i år 1897 1424194349  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9853

   Nedre del av forbygning som starter oppe ved brua ved Volden. Rassikringen ble igangsatt for å hindre ytterligere utgraving i det allerede dype elveløpet forårsaket av Hærfossens gjennombrudd i 1894. Det imponerende byggverket, laget med enkle midler og muskelkraft, er godt synlig den dag i dag. Gårdene på mot himmelen er Kolstad vestre og Kolstad nedre(søndre). Foto av kanalvesenet. Utlånt av NGU.   
           
 Likkistesnekkar`n 1212791476  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2425

   Da Ole Ellingsen Bruheim døde i 1923 hadde han laget 1866 likkister. Den siste laget han til seg selv. Han førte sirlig oversikt i små notisbøker over hver eneste en som skulle ha kistene. Videre skrev han inn fødselsdato, dødsdato og dødsårsak. Og tilslutt om de hadde skaffet materialene selv. Bildet er fra 1898. For den som har interesse av å vite mere om denne mannen og hans virke så finnes det en artikkel i Verdal Historielag`s årbok fra 2004. Utlånt av Otto Johnson   
           
 John Nelius Martinsen Suul og Hanna Sundby 1314771852  12 62  userpics/10004/    Bnr: 6946

   I notat under bilde i Jons fotoalbum står det at bildet tatt på Jon sin første tur til Trondheim. Han var født i 1894 så bildet antas å være fra ca 1898. Hanna Sundby var gift med sin halvbror Lars Odin Sundby iflge opplysninger fra Tina Stevens i England som har sendt bildet. Hun er datter av Marit Eriksson født i Sandvika, søster av Magnus. Hennes oldeforeldre var Martin og Johanna Suul.    
           
 Minnestein fra 1898 Skansbakken 1317411717  27 76  userpics/10004/    Bnr: 7035

   Initialer for arbeidskarene som bygde forstøtningsmuren ovenfor vegen i Skansbakken. Byggingen skjedde med rå muskelkraft og steintransporten sto hesten for. Datoen er 2. april 1898. Av de åtte initialene har en navna på fem og det er som følger: JA - John Austad, GB - Gøran Bengtsson, ON - Olaus Nessemo, PØ - Petter Ørtugen og OS - Olaus Skansmoen. Navna har en fått av Håvard Elnes og Terje Reitan. Sistnevnet har pusset opp steinen som står like ved vegen ca midt i bakken.   
           
 Hærfosssen etter elva tok nytt leie 1303520058  12 60  userpics/10004/    Bnr: 6664

   Like øst for Ulvilla ligger den tørrlagte Hærfossen. Den tidligere så mektige fossen, med et fall på over 30 meter, mistet sin makt da elva Helgåa tok nytt løp høsten 1893. Det var samme år som det store leirraset raserte de nedre deler av dalen. Utlånt av Stiklestad Museum   
           
 Helgåa etter at den tok nytt leie ved Hærfossen 1303520347  12 60  userpics/10004/    Bnr: 6665

   Helgåa gravde seg i løpet av få år kraftig ned i terrenget ovenfor Hærfossen, forvandlet det flate landskapet og delte bokstavelig talt bygda i to. Bare en enkel taubane over elveløpet ved Holovika bandt bygda sammen. Kassen med en person oppi er synlig på bildet. Det samme er rampa hvor banen startet. Den var i bruk til den løsnet og falt ned i 1921, slik at fem skolegutter omkom. Bildet er fra 1895. Utlånt av Stiklestad Museum   
           
 Helgåa etter Hærfossen`s gjennombrudd. 1303590783  12 60  userpics/10004/    Bnr: 6669

   Leirmelene vitner om at her har enorme krefter vært utløst når elva tok nytt leie og gravde seg ned i terrenget. Mest trolig er det Malsåa som kommer fra venstre i bildet. Elneshøgda i bakgrunnen.Utlånt av Stiklestad Museum   
           
 Helgåa etter Hærfossens gjennombrudd 1306241100  12 60  userpics/10004/    Bnr: 6746

   Utlånt av Stiklestad Museum. Mye masse som forsvant med elva og la seg ut over store områder nedover langs elva.   
           
 På Vist i 1899 1206898697  12 65  userpics/10001/    Bnr: 2114

   Bildet er også å finne under "Navn i bilde".Utlånt Dagfinn Dahl   
           
 Familien til Jakob Semsvald i år 1899 1208791322  12 62  userpics/10004/    Bnr: 2217

   Navn vil bli å finne under Navni Bilde i menyen til venstre på startsiden.Utlånt av Oddbjørn Øgstad   
           
 Konfirmanter1899 1214252785  12 62  userpics/10004/    Bnr: 2499

   Ida Bakkmyr og Carola Berg i konfirmasjonsstas.   
           
 Fløting i Saghølet i 1898 1232919278  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3423

   i Trongdøla for 111 år siden. Bildet antas å være tatt fra samme sted som ukens bilde i uke 4/09. Legg merke til mønsteret i fjellet akkurat over dammen. Det er rast ut en steinblokk siden den gang. Denne dammen ble kalt en "tømmerløfter". Severin Guddingsmo var med på dette laget og fortalte om dette. Akkurat i denne jettegryta kilte tømmeret seg fast under fløtinga, og denne dammen ble bygd for å prøve å unngå dette - dog med dårlig resultat, har Guddingsmo fortalt. Et annet bilde av fløterne vil komme under "navn i bilde" Bildet er tatt av br. Eilertsen på Grindgjerdet. Utlånt av Svein Guddingsmo som ogå har gitt opplysningene.    
           
 Haldor og Karen Anna Pedersen 1252337638  12 62  userpics/10004/    Bnr: 4441

   Ekteparet venter på skyss til den første høgmesse i Vera kapell den 15. august 1899. Utlånt av Odd Petter Haldorsen   
           
 Ulvilla sentrum ca år 1909 1189239694  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1056

   Bildet utlånt av Jørgen Johnsen.   
           
 Kontorinteriør - Samvirkelaget først på 1900-tallet 1192661796  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1340

   Utlånt av COOP arb2   
           
 Kontoret til disponent Minsaas 1192662111  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1344

   Utlånt av COOP   
           
 Fotsettelseskole på Bunes 1900 1194378776  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1458

   Navn finnes under "Navn i Bilde" på startsiden   
           
 Sandvika i år 1906 1297390727  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6469

   Bildet hentet fra kalender utgitt av Arbeidernes Musikkorps i 1989   
           
 Ukjente på trammen 1253223567  12 98  userpics/10004/    Bnr: 4481

   Ukjente, men Kristoffer Larsen fra venstre. F 1825 d. 1922. De andre håper vi noen kjenner igjen. Gå inn på "Etterlysing" og skriv inn navn. Husk klikk på knappen lagre til slutt.Bildet er utlånt av Atle Skavhaug.Bakerst: X. Foran: Kristoffer Larssen, x og x.   
           
 Sem i Sjøbygda ca 1900 1258145411  12 61  userpics/10004/    Bnr: 4737

   Utlånt av Else Myhr   
           
 Stiklestad ca 1900 1264118669  12 66  userpics/10004/    Bnr: 5043

   Tidfesting ut fra at husa til Karlsaunet ikke er på bildet. Iflge. Norges bebyggelse ble det bolighuset bygd i 1901. Heirhuset som ble revet i forbindelse med vegomleggingen er på bildet og ble bygd i 1885 iflge samme bok. Til høyre i bildet kan en se litt av meieriet/forsamlingshuset. Evald Lundkvist som har lånt ut bildet opplyser at det er et postkort fra ca 1912.    
           
 Grunnfossen nedre del ca 1908 1296002798  12 60  userpics/10004/    Bnr: 6410

   Møllebruk til høyre. Bildet hentet fra kalenderen til Arbeidernes Musikkorps 1989.   
           
 Peter Marius Stene ca 1900 1302183404  12 62  userpics/10004/    Bnr: 6620

   Født på Stene østre i 1876. Var eier av gården fra 1908 til 1950. Gift med Maren Elisabeth Martinsdatter Suul. De hadde 8 barn. Medlem i kommunestyret 1928 - 1940. Opplysninger hentet fra boka "Heimer og folk i Inndalen og Sul."Utlånt av Einar Stene   
           
 Husmannsplassen Skjønborg på Spællåker`n på Tinden 1339151138  12 59  userpics/10028/    Bnr: 7865

   Senere navnet Holing. Kanskje det som sto ved der Langnes & Bakkan er i dag. Heimen var vel plass under Maritvold. Ukjent fotograf og eier av bildet. Når bildet er tatt vites heller ikke, men muligens omkring 1900. Spællåker`n ligg vel på Tinden noenlunde der Gomanbakeriet står. Bygningen viser vel at småfolk ikke hadde det så bra på den tid.   
           
 Ulvilla - Bolighus i 1900 1348129849  12 61  userpics/10028/    Bnr: 8137

   Oversiktstegning over bolighusene i Ulvilla for 112 år siden. Ukjent tegner. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1056&title=]Klikk her [/url][/b] for bilde fra samme tidsrom. Kartet er laget av Johnnes Overmo etter skisse av Peder Brønstad. Utlånt av Bjørg Østnes   
           
 Holmen bru bygd 1902 1401471127  12 60  userpics/10028/    Bnr: 9409

   Brua var opprinnelig en jernbanebrru. Utlånt av Arne Østråt.   
           
 Sandvika Fjellstue omkring 1900. 1411808436  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9660

   Men det skal være et av de eldste bildene derfra i flge. tekst bak på bildet.   
           
 Skysskarer i Sandvika ca år 1900 1411808724  12 61  userpics/10028/    Bnr: 9662

   Klikk [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/86fd7cac841f1b3c54455237956463ca?index=0#35]her [/url][/b] og [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/f0573bc850bad8f8c2edb5a087f7a81e?index=2#73]her [/url][/b] for å lese i Verdal Historielags skrifter om skysstasjonene i Verdal. Iflge. tekst til bilde i artikkelen er de fleste ukjente, men han i pelsen til venstre skal være Sefenias Fikse, f 1856, og han til høyre i samme mundur, Ola Suul, f.1840. Utlånt av Gunhild Elnes.   
           
 Fraukjører med bikkvogn i Sul. 1411808866  12 65  userpics/10028/    Bnr: 9663

   Mannen med tømmene er muligens Jørgen From og da er vel bildet antagelig fra Bjørkenget eller Sandnesset. Utlånt av Gunhild Elnes.   
           
 Gamle Storgate med bakeriet 1461679372  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10299

   Med "kringlesymbolet" på veggen som var, og kanskje er, symbolet for bakeri. Ukjent når, men kanskje før 1900. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Ane Strådal  1468742150  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10416

   Ane Nielsdatter Meråker, født 1849, er i folketellingene 1865, 1875 og 1891 registrert som bosatt i Strådalen Østre som tjenestepike. I 1900 på samme sted men da som tjener og husbestyrerinne. Hun kom, som flere i Vera, fra Meråker. Hun døde av tæring i Strådalen i 1906 etter mer enn 40 års tjeneste på plassen. Hadde det vært i dag ville hun vært kvalifisert både til Norges Vels medalje og kanskje Kongen Fortjenestemedalje. Bildet lånt av berit Ward Schei.   
           
 Lysthaugen gravplass for omkomne i rasulykken 1893 1191194207  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1220

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Gammelskolene på Verdalsøra 1194506677  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1470

   Gamle skolehus på Øra. Den nærmeste er tidligere bolighus fra Fåren i Leirådalen. Huset ble kjøpt for 180 spesidaler i 1846. Ble flyttet og oppsatt som skole året etter. Prisen for flytting og oppsetting ble i underkant av 420 spd. I huset var det både skolerom, møterom og lærerboliger fram til 1922 da det ble solgt og oppsett som forsamlingshus i Ness, i dag Heimly. Det bakerste på bildet ble oppsatt i 1896. Byggekostnad kr 6700,-. Flere opplysninger om denne skolen og andre skoler i kommunen finnes i Verdalsboka bind IIA, det som benevnes kulturbindet. Bildet finnes på Stiklestad Kultursenter.   
           
 Helgaadalens Toldstation 1195991801  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1542

   Bildet viser "Toldstationen" i Helgådalen ca 1900. Til å betjene tollen var det ansatt en betjent ved navn J. Flottedal. Vistnok en omstridt person som leide husvære på loftet til bergmannen fra Malså, Rasmus Slipern. Toldstationen var på eiendommen Vestly som ligger nedenfor Skjækerfossen. Værdalsbruket var eier og den ble brukt som bolig for oppsynsmenn/formenn på bruket. Les mere om tollar`n og Vestly i Helgådalsnytt 1976, 1980 og 2006.Utlånt av John Solli   
           
 Skjækerfossen 1208122366  12 60  userpics/10004/    Bnr: 2171

   med smeltehytte for malm fra nikkelverket ved Dyråen i Skjækerdalen, sagbruk og mølle. Bildet er fra først på 19.hundretalet. Legg merke til at skogen i rundt smeltehytta er borte. Hogst skjedde hvert år på grunn av svovelskader .Utlånt av Elstein Skavhaug   
           
 Jämtlandsvegen ca 1900 1208212565  12 61  userpics/10004/    Bnr: 2175

   nedenfor Ådalsvollen.Utlånt av Elstein Skavhaug   
           
 Anleggsarbeidere 1208560330  12 65  userpics/10004/    Bnr: 2198

   Noen av personene under byggingen av Hell - Sunnanbanen. Edvard Nordal fra Vinne skal være en av de på bildet men hvem vites ikke. Han forulykket senere i en sprengningulykke i steinbruddet ved Mule der Innherred Renovasjon holder til i dag.Utlånt av Elstein Skavhaug   
           
 Stikking av jernbanetracè 1196632650  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1577

   Bildet er fra 1901 og er fra stikking av jernbanelinjen gjennom Øra.Utlånt av Karle Jensvik