Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Ras i Leirådalen V 1332504199  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7581

   Fare for at leirådalsvegen kan rase ut etter at det har gått ras nedenfor. Ikke mange meter igjen til vegkanten. Også fare for at kloakken som går mellom raskanten og vegen kan bli ødelagt.   
           
 Hodejeger på ferde i Leksdalen i dag 1330197981  7 9  userpics/10028/    Bnr: 7501

   Sannsynligvis en jerv som har drept rådyret og forsynt seg med hodet. Resten uskadet. Sporobservasjoner viser at det er mange jerver i området.Foto Odd Petter Haldorsen   
           
 Nyskolen på Verdalsøra VI  1330594813  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7513

   Mye folk på omvisningen på nyskolen 29. februar. De fleste var vel foreldre/besteforeldre, men mange andre møtte opp. De fikk se et flott bygg og kompakt bygg. Forståelig at eiendomsskatten må økes for å betale utgiftene nå kommunekassa nærmest er tom fra før.Her er det amfiet på barneskolen. Et nesten tilsvarende finner en på ungdomsskolen.   
           
 Solgløtt mellom mørke skyer i Skavhaugvola 1330462973  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7511

      
           
 Nyskolen på Verdalsøra IV 1330594932  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7515

   Kjempeflott skolekjøkken.   
           
 Nyskolen på Verdalsøra II 1330595090  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7517

   Auditoriet på Ungdomsskolen med plass til 75 elever.   
           
 Nyskolen på Verdalsøra I 1330595399  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7518

   En pulje med besøkende i flerbrukshallen på omvisning. Hallen kan deles inn i tre like rom med lettvegger. Det spilles håndball på full banestørrelse. Tribuner flyttes maskinelt inn til vegg når de ikke er i bruk.   
           
 Verdalselva hi  1330729774  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7520

   Stor isgang i elva. Sterke krefter i sving når isen går. Bildet er tatt ved Lyng 1. mars   
           
 Etter at Verdalselva rånna ved Lyng 1331141734  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7539

   Sterke krefter i sving for å flytte ismassene som er lagt opp på grusøra i opptil en 3 meter`s høyde .    
           
 Forhåndslageret i Tromsdalen VI 1331238142  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7541

      
           
 Forhåndslageret i Tromsdalen V 1331238179  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7542

      
           
 Forhåndslageret i Tromsdalen III 1331238314  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7544

   Buldosere på rekke og rad.   
           
 Forhåndslageret i Tromsdalen II 1331238348  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7545

      
           
 Veteranforeningen Brigade Nord  1331239197  27 76  userpics/10028/    Bnr: 7546

   på besøk ved forhåndslageret i Tromsdalen. Kan konkluderes med at det er mye plass under Kvinnfjellet og Bjørkvatnet. I hallene lagres det ikke ammunisjon. Mesteparten er kjøretøy av ulike typer samt mye annet utstyr som kan brukes til humanitære formål som ved naturkatastrofer o.l   
           
 Isbom i Inna ovenfor Stensbrua 1331649877  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7558

   En isbom i Inna som strekker seg fra svingen ovenfor Stensbrua og nesten til Stornesset har tettet elveløpet og vannet strømmer inn over dyrkamarka. Gammelvegen sto under vann en periode ovenfor den gamnle "Bråttåsvinngen". Elveløpet gar inntil granskogen til venstre i bildet. Bildet er tatt fra "Moillbakken".   
           
 Vinter på Leklem og vår på Sem 1332277390  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7577

   Bilde fra Høgkammen17032012   
           
 Survpeisa 1331457070  27 76  userpics/10028/    Bnr: 7553

   Slik så det ut søndag morgen 4. mars på Esso`n. Det er ikke lange avstanden til avfallsdunkene, men det er vel for langt å gå en 10-20 meter. Fysikken, motorikken og ikke minst orken til øl og coladrikkerne var, og er, sikkert ikke den beste etter å ha kjørt rundt i gatan til ingen nytte. En blir sikkert litt slapp og giddesløs etter noen runder. Det er vel heller ikke tøft å bruke avfallsdunkene. Skal tro om de slenger fra seg tomgodset slik der de bor? Det eneste positive er at Gustav får noen kroner i flaskepant.   
           
 Mudring på Ørin i 2012 1331457862  13 26  userpics/10028/    Bnr: 7557

   Havna og innløpet skal utbedres. Fra mudringsprammen pumpes mudderet gjennom rør inn i moloområdet nordvest for Aker/Kværner.   
           
 Vera Kapell er vinterstengt 1332105258  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7568

      
           
 Storfonna på østsiden av Fagerlifjellet 1332106151  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7575

      
           
 Bjørga 1332579433  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7587

   Joggeskoføre i mars hvis en har tanke om en tur på utsiktsplassen Høgkammen.   
           
 Svaner soler seg på Leksdalsvatnet 1332277887  7 9  userpics/10028/    Bnr: 7580

   I påvente av åpent vann nytes morgensola på isen ved Binde.   
           
 Ras i Leirådalen IV 1332504274  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7582

   Leirsuppa langs bekken nedenfor vegen. Se neste bilde   
           
 Ras i Leirådalen III 1332504301  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7583

   Mang en rundball forsvant i leirsuppa sammen med redskap og en god del ved for neste vinter.   
           
 Ras i Leirådalen II 1332504353  29 83  userpics/10028/    Bnr: 7584

   Ikke mye håp om å redde vinterveden på raskanten. Når en ser på sprekkene bak vedstabelen er det stor fare for at hele platået raser ut.   
           
 Ras i Leirådalen 1332504656  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7585

   Minst tre skumle utglidninger i Leirådalen ovenfor Raset. Dette er det største. Det spørs hvordan det vil utvikle seg når det er varslet mere regn. Også i dag har det rast ut "sleppinger". Kraftledningen som går over rasgropa er utsatt. Sprekker i grunnen innover ikke langt fra stolpene. Likedan går kloakkledningen fra blommenområdet like ovenfor raskanten.    
           
 Molåna den dagen det var solskinn i mars 1332579883  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7590

      
           
 Høg vannstand i Leksdalsvatnet 24.mars 1332666343  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7593

   Vannet står innover dyrka mark litt sør for Dalemark. På vestsiden står vegbanen under vann både nordfor og sørafor for Høgberg.   
           
 Det våres i skogbotnen 1332826639  11 8  userpics/10028/    Bnr: 7595

   Den dekorative vårsopp, "Skarlagen Vårberger", er tidlig ute i år.   
           
 Helgåa ved Midt-Holmen nordre 23.mars. 1332827169  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7599

   Campingvognene på fiskecampen i bakgrunnen er "evakuert" fra elvebredden.   
           
 Gropaplæna under vann 23. mars 1332827347  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7601

      
           
 Landstad og Sandslia Ridesenter 1332827504  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7602

      
           
 Mye vann i Granfossen 29. mars 2012 1333090804  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7609

   Etter nesten tredobling av normal nedbørsmengde i mars er vannføringen stor i Helgåa.   
           
 Solnedgang på Marsteinsvola langfredag 1333876858  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7634

   x   
           
 Skade på minnesmerke i Røesgrenda 1333268249  27 76  userpics/10028/    Bnr: 7617

   Under jordraset som sperret vegen til Røesgrenda 23. mars ble modellen av taugbanen og kassen samt info-tavla om hendelsen der skolebarna omkom. Selve minnesteinen berget.   
           
 3 lektere med stålunderstell klar for transport til Nordsjøen 31.mars  1333268594  26 52  userpics/10028/    Bnr: 7620

      
           
 Spandet og Follo søndre fra øst 1333268874  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7623

      
           
 Kvelstadgårdene og grustaket 25. mars 2012 1333613293  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7626

   Bildet tatt fra Bjørklund i Leirådalen   
           
 Mye vann ved Gapahuken på Ørin 1. april 2012 1333614206  13 26  userpics/10028/    Bnr: 7633

   Her er det vel grus i bakken men etter langvarig regn er jorda mettet med vann slik at grunnvannet står høyt.   
           
 Laksetrappa i Granfossen 1333877517  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7636

   Nedre del 29. mars 2012   
           
 Plassen Bjørklund i Leirådal 1333877753  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7637

   Den fraflytttede heimen ligg fritt til øst for Halset.   
           
 Bilberging på utsikten ved Finnmyra. 1333878114  27 76  userpics/10028/    Bnr: 7640

   Bilen, en brøyte- og saltebil, brandt på Finnmyra den 2. april. Kanskje var det vår herre som satte fyr på bilen som straff for all den idiotiske saltinga som foregår. Det er rart at ikke miljøvernerne Per Flatberg og "bellona-hauge" begynner å reagere på kanskje den mest omfattende forurensing som skjer her til lands. De bruker da å "stekk fram haue" for den minste ting. Forklaringen må vel være at det er for lite PR på det med veisalting. Hvor mange tonn salt er det som brukes for året bare her i Nord-Trøndelag hadde vært interessant å vite. Det er ikke lite bare mellom E-6 og Sandvika. Snart er en vel fri å salte fisken en får i Innsvatnet, det er gjort på forhånd på oppdrag fra forståsegpåerne i Statens vegvesen.   
           
 Sør-Leksdal fra Marsteinsvola 6. april 2012 1333878639  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7644

   x   
           
 Underholdning på Sulkafeen påskeaften 2012 1333888031  9 38  userpics/10028/    Bnr: 7645

   Slik det har vært i de siste årene under påskeuka på Sul Samfunnshus så er det i år også salg av "styggo" heimlaga middagsmat som" rotgraut, kjøttkak, kløbb og bettasup med dessær". De tre damene som har holdt på i mange år har nesten gitt seg, men de to som har tatt over, Gerd og Grethe Hallem fortsetter med samme tradisjonsmat. I tillegg til maten får en oppleve fin underholdning av lokale musikere. Påskeaften var det denne gjengen som spilte i tre omganger på ettermiddagen. Fra venstre: Einar Olav Larsen, Svein Berg, Ingvild Blæsterdalen, Reidar Aksnes og Ola Larsen.   
           
 Den nye store mobilkrana på Kværner 1334210342  26 52  userpics/10028/    Bnr: 7648

   Slik den er rigget nå kan den løfte 1000 tonn med en radius på 49 m. Kan ha en radius på ca 160 m, men løfter da mindre. Maks løftekapasitet skal vistnok opptil 2600 tonn men da med annen rigging.   
           
 Havfrua etter stormen  1334211188  13 26  userpics/10028/    Bnr: 7651

   Den høye vannstanden og stormen etterlot seg store mengder med rat og søppel langs strendene. Havfrua er intet unntak og her er det behov for en storopprydding. Snart er våren her og med den vil folk ut til sjøen. Kommunens folk var på befaring i går så det blir vel satt igang rydding med det første. Hva med en dugnadskveld hvor folk kan gjøre en innsats for å få det til fint og ryddig her?. Tror kanskje det hadde kommet en del folk.   
           
 Mannshaugan med Steuker`n 1334212093  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7656

   Bildet tatt over brøytkanten på vegen til Tronsmoen.   
           
 Siste solstråler på Marsteinsvola langfredag 1334213953  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7661

   Furubuskenes fasong vitner om mye vestavær og nedbør.   
           
 Søppel og avfall - rasteplassen ved St. Olav`s bru. 1334237354  27 76  userpics/10028/    Bnr: 7662

   Slik var det på rasteplassen ved Innsvatnet andre påskedag. Enten er det lenge siden containeren ble tømt eller så må det vel være avfall etter påskefeiringen i sandvikaområdet eller på andre siden av grensa. Været i påska har vært slik at utfarten på dagsturer har vært svært begrenset og derfor er det grunn til å tro at avfallet kommer fra hytte- eller campingvognfolk Hvis så er tilfelle er dette en glimrende søknad for å få innført tvungen hytterenovasjon i kommunen. Det er vel på tide med en slik ordning når avfallet havner her. En slik avgift vil bare bli en «pøls i slakttia». En kan kanskje gå gjennom sekkene for å finne noe dokumentasjon på hvem som har slengt fra seg plasposene/sekkene her. Ved containeren på utsikten ved Finnyra var tilstanden den samme. Det er i grunnen rart at folk ikke tar med seg søppelet heim til egen avfallsdunk når det først er satt inn i bilen. Forstå det den som kan.   
           
 Laksetrappa i Granfossen , øvre del 1334521166  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7665

   Med laksestudioet leke ved der trappa slutter.   
           
 En dupp i solskinnet på Leksdalsvatnet ved Binde 1334521773  7 9  userpics/10028/    Bnr: 7672

      
           
 Svaner, kanadagås og andre fugler på isen ved Binde 1334746331  7 9  userpics/10028/    Bnr: 7675

      
           
 Unna kveldssola mot Leksdalsfjella fra Marsteinsvola 1334746603  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7679

   x   
           
 Fugletårnet i verneområdet - Binde ved Leksdalsvatnet. 1334747023  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7682

   Fundamentet for det nye fugletårnet i verneområdet ved Binde på østsiden av Leksdalsvatnet er ferdig. Trematerialer for selve huset er kjørt til plassen men høy vannstand for en stund siden har spredt noe av den innover land. Mudderet har lagt seg i tykt lag på den anlagte stien langs bekken og oppover materalene som ligg ved fundamentet. For å komme til tårnet tørrskodd uten støvler ved høg vannstand må det mye pukk til. Minst en halvmeter høyere bør stien minst være.    
           
 Fugletårnet ved Musumsbekken i Leksdalen 1349340585  10 14  userpics/10028/    Bnr: 8162

   Byggverket ser nå ut til å være ferdigstilt med adkomst for rullestolbrukere når stien fram til tårnet er opparbeidet. Men hvilken nytte kikerne i "første etasje" har av tårnet er tvilsom. Fugler ser en ikke for bare trær og iflge. vernebestemmelsen for området er det forbudt med hogst. All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Tekniske inngrep er forbudt. Men det ordner seg vel når miljøvernavdelingen står bak. Pytt pytt san, disse folka hever seg vel helt sikkert egne fastsatte bestemmelser. Hadde en av "den lille mann" foretatt hogst i området ville det kommet minst tre poliser og andre bedrevitere fra miljøvernmyndighetene og det ville vel blitt "vatn og brød" i minst tre uker på skogakaren.    
           
 Vinterlandskap ved Kvilbekken 1334950648  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7687

   x   
           
 Sognabu15. april 2012 1334951291  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7693

   Mye snø i fjellet etter all nedbøren i påska.   
           
 Hærmannssnasa fra Sognabu på vestsiden av Sognavola 15. april 2012 1334951691  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7694

   Mye snø igjen i fjellet som kan gi mye vann elvene hvis den skal bort med regn.   
           
 Rosa skyer ved Leksdalsvatnet 15. april 2012 1335208680  5 15  userpics/10028/    Bnr: 7700

      
           
 Ulovlig dumping av eternit på Ørin vest for Havfrua 1335343738  27 76  userpics/10028/    Bnr: 7709

   Enkelt å bli fri spesialavfall når det bommen inn til deponiområdet vest for kalkanlegget står åpen.   
           
 Våryr tranedans på Hegstadleira 1335344363  7 9  userpics/10028/    Bnr: 7714

      
           
 17.mai. Musikk i gatene ved Arbeidernes musikkorps 1337242968  9 38  userpics/10028/    Bnr: 7783

   x   
           
 God balanse 1336772916  7 9  userpics/10028/    Bnr: 7756

   Et tjeldpar som slapper av på en stein ved Leksdalsvatnet balanserer unanstrengt på en fot.   
           
 Fra Steukern til Sukkertoppen om kvelden 9. mai. 1336773001  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7757

   Det er ikke problemer med skiføre her.   
           
 Storlunet i Vera 9.mai 1336774200  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7764

   Mens bøndene i nedre deler av bygda er ferdig med våronna så er det langt innpå den her i Vera.   
           
 Rasjord og Follobekken 1337085980  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7772

   Gårder oppbygd på utrasjord fra 1893. Som en ser er det bare leirjord. Bildet er tatt fra Kvindfjellet   
           
 Nysådd på Nessleira 13. mai 1337086680  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7777

   Mesteparten av Nessleira består nesten bare av åkerland. Bildet bekrefter at det er et fåtall bruk som driver med melkproduksjon og har behov for gras. Ikke så rart denne produksjonen legges ned når prisen for melka til bøndene er omkring en krone mindre for melka nå enn i 1990.   
           
 Hestehov langs Jämtlandsvegen 14. mai 1337087241  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7781

   Når en kommer oppom tregrensa ved Sandvika og fram til Stalltjernstu er det som å kjøre mellom to gule striper med hestehov i blomst.(eller melakoll om en vil). Vegskråningene på begge siderer full av blomster. Det er litt spesielt når snøen ligg helt inn mot blomsterbeltet.   
           
 17.mai. Stemningen på nasjonaldagen i Nordgata kl 0900 1337242969  15 37  userpics/10028/    Bnr: 7784

   Ikke et eneste flagg å se. Det er for dårlig   
           
 17.mai. Flaggheising i Moparken kl 0800 2012 1337243047  9 38  userpics/10028/    Bnr: 7785

   Arbeidernes Musikkorps spiller mens karer fra Foreningen for Bevaring av De Værdalske Bestninger står i giv akt mens flagget går til topps.    
           
 17. mai. Salutt i Moparken kl 0800 2012 1337243103  9 38  userpics/10028/    Bnr: 7786

   Karer fra Foreningen for Bevaring av De Værdalske Bestninger sto som vanlig for de 21 skudddene.   
           
 Jordfokk over Verdal 14. mai 1337342114  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7792

   Bildet er tatt fra utsikten ved Finnmyra og viser jordfokket fra åkrene i den sterke vinden. Svein Guddingsmo har tatt bildet.   
           
 Jordbruk og Industri sett fra Storbakken i Vinne 1337343425  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7797

   Med Hallan søndre i forgrunnen.   
           
 Jonsokkoll etter regnet. 1338558910  11 8  userpics/10028/    Bnr: 7848

   Tilhører leppeblomstfamilien. Kan bli mellom 5 og 25 cm høg. Vanlig i humusrik jord på innmark og vegkanter.    
           
 Sol skodde og skygger ved Richardtjønna 1337445680  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7805

   x   
           
 Bageri og Handel på Stiklestad 1337775275  14 24  userpics/10028/    Bnr: 7809

   Museumets bakeri fra en litt uvant vinkel.   
           
 Verdal historielags tur til Lindset 21. mai 2012 1337775438  9 38  userpics/10028/    Bnr: 7810

   Vel framme på Lindset og en kaffesup i godværet.   
           
 Tur til Lindset innenfor Årstadbakkan 21 mai 2012. 1337776114  9 38  userpics/10028/    Bnr: 7811

   Her orienterer Sven Svensson, ca 90 år, og en spreking etter alderen. Vegen innover fra Storhaugen til Lindset var heller vanskelig, særlig delen som kalles for Skrøvla som begynner her. Finværet og målet for turen gjorde sitt til at det møtte opp ca 90 personer. Og når en i tillegg fikk en guide på turen som hadde god kunnskap om både om vegen til og plassen Lindset ble turen vellykket.   
           
 Gulveisa i Vinne mot himmelen 1337776462  11 8  userpics/10028/    Bnr: 7812

   Nå blomstrer den igjen, gulveisa, mn det spørs hvordan det blir senere. Granskogen er hogd ned skogskyggen er borte for det meste slik at sola står på. I tillegg har det foregått kjøring med skogsmaskin gjennom voksestedet.   
           
 Blikkstilla på Leksdalsvatnet på pinseaften 1338109369  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7828

      
           
 Nye seter settes opp i amfiet på Stiklestad 1338109559  14 24  userpics/10028/    Bnr: 7830

   Museumshåndtverker Jarle Vangstad i fullt arbeid med å fornye de værbitte setene.   
           
 Flystriper over Lyngsvola 1338110020  29 84  userpics/10028/    Bnr: 7832

   Ser ut som stortrafikk av fly over Lyngsvola.Foto av Svein Guddingsmo   
           
 Kjøttfe på Tortåsvollen 28. mai 1338412466  7 9  userpics/10028/    Bnr: 7837

   Blir litt nostalgisk når en ser kreaturer på en setervoll i 2012. Eneste plassen det var noenlunde grønt gras å finne. +1 og snøbyger. Godt å komme inn i den åpne delan av husa på vollen. Før i tiden var det tre setre her som i "seterboka" blir benevnt som Tortåsvollen 1, 2 og 3. Det var setre til Gudding, Slapgård og Uglen. Ordinær seterdrift her opphørte i 1947 da Ludvig Bakkan og Petter Vangstad sluttet på "Slapgårdsvollen" etter 13 års drift.   
           
 Stubskinsvollen 28. mai 1338412672  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7838

   Med snøbyger over Lyngsvola og så vidt over 0 på gradestokken. Seter til Stiklestad øvre. Siste året med vanleg seterdrift her var i 1947.   
           
 Utsikt fra Hallemsmarka mot Stiklestad 1338756482  22 54  userpics/10028/    Bnr: 7851

   Med bautastein i forgrunnen. Ukjent hvorfor og i hvilken anledning den er reist.   
           
 Lyngsvollen 2 juni 2012 1338757162  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7855

   Snøflekkene ligg på vollen. Ikke mye beite for slepte sauer. Ikke rart at de var på tur nedover langs elva for å finne mere mat i lavere områder.   
           
 Utsikt fra Skavhaug øvre 03062012 1338757354  30 86  userpics/10028/    Bnr: 7856

      
           
 Nye benker i amfiet på Stiklestad 1339151861  14 24  userpics/10028/    Bnr: 7869

   Museumshåndverker Jarle Vangstad med god hjelp av akerpensjonister er snart ferdig med årets utskifting av benker på stemneplassen. Det er andre året slikt arbeid foregår. Benkene av furu som ble oppsatt for 8 år siden holder på å råtne opp.    
           
 Løvetann og Hellig Olav 1339152402  14 24  userpics/10028/    Bnr: 7871

   Er ikke den største fans av Stiklestad men reagerer på at dette er synet som møter turistene som skal opp til statuen av Hellig Olav på Stiklestad. Løvetanna er ikke akkurat reklame for området. Også i fronten av friluftscenen er det gult av samme blomstern. Nå når turistene har begynt å komme til Stiklestad gir ikke dette synet noe positivt inntrykk. Det må da vel gå ann å få det litt mere presentabelt.    
           
 Kråksjøen 7. juni 2012 1339397660  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7876

   Vinteren holder på å slippe taket men sjøen er enda ikke helt fri for is.   
           
 Åsen østre på Kluksbakkan i Ulvilla 1339398094  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7877

   Eiendommen var i mellomkrigstiden drevet som eget gårdsbruk. I 1930 var Johannes Olsen Åsen eier. Akkurat når gården ble fraflytttet vet en ikke, men husene fra den tid den ble drevet er idag borte. På eiendommen står nå to fritidshus av nyere dato og et eldre som har gått ut på dato. Fin plass med flott utsikt.   
           
 Kråksjøen 7. juni 2012 1339399017  6 2  userpics/10028/    Bnr: 7881

   Det våres ved Kråksjøen med bjørkløv som sprett. Men mot Kjølåhaugan er det mye snø og mulighet for en skitur for den som vil forlenge vinteren. I bukta ved hytta ligg isen delvis. Fint her inne, særlig fra nå av og utover junin.    
           
 Fjellpryd og Greplyng i Skjetthølvola 1339674214  11 8  userpics/10028/    Bnr: 7885

      
           
 Det blomstre på Moilla 1339686341  11 8  userpics/10028/    Bnr: 7887

   Løvetanna erobrer ekran på Molla i Inndalen   
           
 Krigskirkegården på Ørin etter 1. mai 1339687778  9 38  userpics/10028/    Bnr: 7890

   Fint pyntet med blomster og russisk- og norske sløyfer etter minnemarkeringen.   
           
 Liljekonvall ved Haldåsen 1340279981  11 8  userpics/10028/    Bnr: 7903

   En kan fornemme lukten av denne blomstern, men den skal vistnok være giftig for barn og dyr. Nasjonalblomster for Finland og fylkesblomst for Østfold. Navnet skal fritt oversatt fra latin bety noe sånt som "dalenes lilje" iflge Wikipedeia.Mange store forekomster her i bygda bl.a i Skreppåsberget og litt nord for Kvellovatnet.   
           
 Perfekt kamuflasje 1340000309  11 8  userpics/10028/    Bnr: 7894

   Den gule krabbeedderkoppen er godt skjult på frueskoen mens den venter på sitt bytte.   
           
 Tomt på parkeringen ved Framgården  1340000626  15 37  userpics/10028/    Bnr: 7895

   Stille etter at martnadstivoliet pakket sine saker. Hagtorntrærne med sine vakre blomster pynter opp. Skulle stått noen slike ved parkeringen på Suljordet nord for Rema også. Der er det triste greier.   
           
 Frueskoen blomstrer i Skreppåsberget 1340000981  11 8  userpics/10028/    Bnr: 7899

      
           
 Tømmerlager og Sag på Trones Bruk 1340001607  13 26  userpics/10028/    Bnr: 7900