Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Klassebilde av fortsettelsesskolen på Ydse nedre i 1197505574  12 61  userpics/10001/    Bnr: 1628

   Fortsettelses-skolen på Ydse nedre 1937. KlassebildeFørste rad: Else Inndal, Hjørdis Ravlo, Bergitte Inndal (Inger Skavdal) Dagny Kluken, Gudrun Gausen, Margot Solberg, Svanhild Norum, Guri Myhr.Andre rad: ??Wæren, Herman Sundseth, ??Wæren, Herman Weiseth, Johannes Kvistad, Knut Lyngås, Ola Sørum, lærer Einar Musum, Magne Nestvold, Helge Prestmo, Henry Husby, Erik Gåsvik, Alf Bjartnes, Ole Fikse, Ukjent, Målfrid Gausen.Innsendt av Oddvar Molde   
           
 Sjøbygdinga klar for skogatur. 1197505615  12 61  userpics/10001/    Bnr: 1629

   Første rad: Erling Myhr, Aslaug Bjartnes, Dagrun Bjartnes, Jorid Hoel, Målfrid Gausen.Andre rad: Ivar Okkenhaug, Johan Vuku, Dagny Kluken, Alf Bjartnes, Bergljot Åkerhus, Sverre Åkerhus.Bildet er tatt på Gresset etter en tur til Åkerhushytta.Innsendt av Oddvar Molde   
           
 Sjøbygdinger på fjøstaket på Ydsevolden1937 1197505674  12 61  userpics/10001/    Bnr: 1630

   Første rad: Kari Hestegrei, Guri Myhr, Svanhild Norum, Hjørdis Ravlo, Dagny Kluken, Gudrun Gausen, Margot Solberg, Målfrid Gausen.Andre rad: Magne Ydse, Magne Nestvold, Herman Weiseth, Håkon Hestegrei, Johannes Minsås.Tredje rad: Knut Lyngås, ??Wæren, Bjarne Lein, ??Wæren, Erik Gåsvik, Alf Bjartnes, Ole Fikse, Ola Sørum.Wæren-tvillingene heter Ole og Sigurd.Innsendt av Oddvar Molde   
           
 Sjøbygdinga i julestemning 1197505731  12 61  userpics/10001/    Bnr: 1631

   Første rad: Gudrun Gausen, Borgny Rønning, Målfrid Gausen.Andre rad: Harald Rønning, Gustav Bjørgum.Innsendt av Oddvar Molde   
           
 Tindved på Ørin 1197856014  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1643

      
           
 Kråksjøhytta 1197581672  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1633

   Bildet er fra Kråksjøn i 1946 og viser den nybygde hytta som ble oppsatt etter at den gamle ble nedbrent av tyskerne våren 1945. Legg merke til hvor små bjørka er på bildet i forhold til i dag.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kråksjøn 1197581733  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1634

   Opprydding på branntomta etter den gamle Kråksjøhytta. Hytta som ble oppsatt i 1886 ble som kjent brent ned av tyskerne våren 1945. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kråksjøn 1197581803  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1635

   Enda et bilde av den gamle Kråksjøhytta som ble bygd i 1886. Utlånt av AS Værdalsbruket.   
           
 Skogskoie 1938 1197581912  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1636

   Dyrhaugkoia i Skjækerdalen..Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Elg 1197788000  7 9  userpics/10004/    Bnr: 1642

   i vegbanen ved Lysthaugen.Fotograf Svein Guddingsmo   
           
 Vera - Tronsmoen 1914 1199316263  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1713

   fotografert av Ingvald Tronsmo i 1914.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Kullbrenning 1197747142  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1638

   ved Stormoen i 1940. [b][url=http://home.no.net/ifuruset/02/08miler.html]Les om kullbrenning[/url][/b][b][url=http://www.bjarne.berre.no/levanger/arkiv/finnkall.htm] Bjarne Berre[/url][/b]Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kleivdalen i 1950 1197747334  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1639

   i 1950. Tømmerlunner klar for fløting. Koia er borte i dag. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kalvdalsdammen 1197747646  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1640

   i Kverna ble bygd av Værdalsbruket i 1921 for å få nedfløtt tømmer som var kjøpt i almenningen. Dammen var ca 60 m. Stedet ligger en 2-3 km nedenfor Kverndalsvollen der elva forlater myrene. En damkoie ble bygd like ved på nordsiden av elven, antagelig på samme tid. Koia er falt ned og dammen er borte. En teori er at siste rest av den gikk ut under storflommen jan/febr 2006 etter at en isdemning hadde bygd seg opp ovenfor. Når den brast ble det enorme vannmengder som gikk ut i Kverna og det igjen var årsaken til den høye vannstanden i Vuku. Myrene ovenfor dammen og opp til Kverndalsvollen blir et stort basseng. Om denne teorien medfører riktighet er usikkert, men det som er sikkert er at dammen er iallfall borte. Kilde om dammen, Værdalsbrukets Historie.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Holmen gård 1197747875  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1641

   Bildet kan nok være tatt vesentlig etter 1900.Heimen som synes på bildet er Småengan, som ble revet ca 1963. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Ørin 1197856045  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1644

   over Rinnelva mot Skånes   
           
 Verdalsøra kapell 1197856095  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1645

   Adventstemning   
           
 Leksdalsvatnet 1197856163  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1646

   med blank stålis.   
           
 Gjerde 1197856393  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1647

   ved utløpet av Lundselva klar til bruk neste år.   
           
 Rindsems herrefrisørsalong i Følstadgården 1200444623  12 59  uploads/Ole Morten/Molde/    Bnr: 1787

   I 1949 kjøpte Alf Rindsem Bang (bygd 1913) av Karlgård og flyttet solongene dit. Nå Rindsemgården.Innsendt Asle Rindsem   
           
 Planteskole på By Øvre 1198273752  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1663

   Anna Solli, Laura Bakkan og Ida Vestrum i arbeid på planteskolen som var på By Øvre en tid i slutten av 1930-åra. Nedlagt når Stiklestad Planteskole ble etablert.Utlånt John Solli   
           
 Haugslia 1197940065  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1648

   x   
           
 Kirkegården 1197940169  24 58  userpics/10004/    Bnr: 1649

   Nattbilde fra kirkegården ved Verdalsøra kapell.   
           
 Planteskole 1197940610  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1651

   Her foregår utprikling av planter ved Værdalsbrukets planteskole på Inndalsåkran i mai 1939.Helt fra 1890 har Værdalsbruket hatt egne planteskoler i Vuku, først på Dillenget og senere på Nedre Holmen. Etter skredet i 1893 ble det anlagt planteskole på Ørmelen for utplanting jordskredgruben. Fra 1923 ble det opparbeidet og tilsådd 4 små planteskoler. En i lien nord for Kløftafossen i Ferlainne, en nokså høyt oppe i Fagerlien vest for Nordre Galleri i Inndalen, en i Mælaåsen i Skjækerdalem og en i Malså øst for Greenseteren. I 1932 bl det også anlagt en på nordkanten av Djup-dalen. Fra disse planteskolene ble det i perioden 1925-36 utplantet over en halv million granplanter. Kilde Værdalsbrukets HistorieUtlånt av Værdalsbruket   
           
 Tømmermåling 1197940711  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1652

   på Stensengene i 1942. (ikke langt fra Stensbrua).Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Vinterlandskap - postkort fra 1937 1199111663  12 68  userpics/10001/    Bnr: 1703

      
           
 Verdal Samvirkelag i 1939 1198019412  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1654

   med kornsiloen i bakgrunnen.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Stiklestad kirke 1198019538  14 24  userpics/10004/    Bnr: 1656

   i adventstiden..
   
           
 På Kvelstadenget 1198273823  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1664

   Nils Nilsen, Anna Nilsen,(heimkommet fra Amerika) Inga Nilsen, Johanna Austli, Ellen Anna Nilsen og Olga Østborg. Sistnevnte bor i Amerika og er her heime på besøk.Utlånt av John Solli    
           
 Planteskolen på Øver-By. Tre damer 1939? 1198109112  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1659

   Bildet er tatt i forbindelse med at de var i arbeid på planteskolen som var på By Øvre i slutten av 1930-åra.Damene er: Ida Vestrum, Laura Bakkan og Anna Solli.Utlånt av John Solli   
           
 Vuku Smørmeieri 1948? 1198109676  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1660

   Etter det en vet var meieriet i bruk til ca 1950. Flere opplysninger om meieriet vil komme her. Kjenner noen til navna på personene på bildet så ta kontakt på tel 47297311Utlånt av Liv Østnes Lerfald   
           
 Norske Skog 1198109732  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1661

   i det fjerne. Bildet er tatt på Marsteinsvola.   
           
 Novemberlys 1198109763  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1662

   Fra Marsteinsvola   
           
 Verdal Mølle 1198273924  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1665

   under oppføring i mur etter den siste brannen i 1930. Bildet er fra 1932.Utlånt av COOP   
           
 Verdal Mølle 1198274289  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1666

   Samvirkelagets 1. mølle og potettørkeri som ble bygd i 1918. Potettørkeriet var ingen suksess og var i drift bare 19 dager. Mølla brandt ned 3 ganger i løpet av 12 år, sist i 1930. Kan leses mere om dette og annet fra lagets historie i Verdal Samvirkelag`s bok "Fra ide til handling".Utlånt av COOP   
           
 Ved Verdal Stasjon 1198274528  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1668

   Når bildet er tatt er en usikker på. Hvis noen vet det ta kontakt på 47297311Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Etter solnedgang i Tromsdalen 1199043477  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1699

      
           
 Vegbygging på strekningen Halbakkan - Frol. 1198365480  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1671

   Bildet er fra toppen av Storbakken. Mye arbeid foregikk med muskelkraft. Reidar Solli nr 2 fra venstre. De andre navnen vil en komme tilbake til.Utlånt av John Solli   
           
 Verdalsøra 1198365545  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1672

   mot Tvistvold og Nestvold. Bildet antas å være fra 1960-åra.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Tømmerkjøring 1198505977  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1675

   Tømmerkjøring på Kjesbuvatnet i 1947.Tømmeret ble kjørt over isen på Kjesbuvatnet, over myrene fram til Moan i Leksdalen og videre til Trones Bruk.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Tømmerkjøring 1198506155  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1676

   i Vera 1914. Fra venstre på første lasset: Johannes Tronsmo, Jørgen Sjømæling og Nils Tronsmo. På det bakerste: Iver Tronsmo, Ola Tronsmo og Ingvald Tronsmo med hunden.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Tømmerkjøring 1198506235  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1677

   med beltetraktor i Inndalen 1948.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Veresdammen, eller Storlundammen om en vil, 1935 1198678392  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1678

   Bru og fløtingsdam ble bygd i 1904-05 og var ca 110 m lang og den hevet vannspeilet i Veresvatnet med opptil 2,10m. Dammen hadde 2 sluser hver på 7 m. bredde. Vegen til Vera gikk over her.Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Hermannsnasa og månen nyttårsaften 2007 1199122966  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1705

   Bildet er tatt nordvest for Hæderliklumpen i Sul.   
           
 Dampsaga 1198678536  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1680

   Den gamle dampsaga på Ørmelen.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Biltur til Vera 1198678728  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1681

   Skogsjefen på Værdalsbruket, Morten P. Moen, på biltur til Vera. Bildet er tatt på veg ned mot brua i Djupdalen. Samme person var den første som kjørte bil til Vera den 19. juni 1924.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Julekvelden 2007 1198678763  24 58  userpics/10004/    Bnr: 1682

      
           
 Vukusentrum i sort/hvitt 1198889785  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1690

   Hvis noen vet når dette bildet er tatt, kontakt 47297311Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Vera - snøvinteren 1963 1198889722  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1689

   Astrid Irene og Gudrun Henrikka Tronsmo viser hvor høy brøytekantene i Bruhaugbakken i Sør-Vera var den vinteren. Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Dampsaga på Levanger 1198783342  12 64  userpics/10004/    Bnr: 1683

   Værdalsbruket`s dampsag på Levanger bygd i 1902.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Trones Bruk 1198783464  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1684

   Delelensa på Trones Bruk.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Tømmerhogst Olaus Brattaas 1198783671  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1685

   på gammelmåten med barkspade og tigersvans i 1939. På vinters tid i sprengkulde var dette voksen mann`s arbeid. Nærmest med svansen står Olaus Brattås.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Verdal`s første motorsag 1198784152  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1686

   Her demonstreres den første private motorsag i Verdal`n av Bernhard Skei i Tromsdalen 1948. Iflge. en artikkel i Verdalingen i 1947 kjøpte Værdalsbruket 2 sager og de første som fikk var Alfred Bengtsson og Mikkel Brua. Prestasjonene ved bruk av nyskapningen var forventet å øke med ca 30%. Skogsarbeiderne fikk overta saga mot betaling i rater på ca 10% av brutto daglønn. I løpet av 1948 ble det solgt ca 50 motorsager i hele Nord-Trøndelag. Håndtering av en slik sag som på bildet var ikke for sveklinger når en ser størrelsen. Det var vel heller ikke noen form for støydemping og heller ikke avvibrering på den tid og det var ofte problemer med å få start på maskineriet. Foruten Bernhard Skei så for Mikkel Brua og demonstrerte sæger. Fra venstre, A. Tromsdal, Bergstad, Bugge, Nygaard og S. Øverland. Vistnok var dette de første private motorsager i kommunen men tyskerne hadde vistnok en tomanns motorsag som ble brukt til felling på Melby under andre verdenskrig.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Trones Bruk 1939. 1198785062  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1687

   Styret på Trones eller Værdalsbruket under befaring på materiallageret på Trones Bruk. Fra venstre: Chr. Hansson, S. Øverland, Torkildsen, Brandt, Bugge og Nygaard.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Fjellslått i Vera 1920 1198889588  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1688

   Ingvald og Beda Tronsmo er snart ferdig med stakken.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Brenning av hogstflater 1198889845  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1691

   i Årstadliene 1950.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Orvinddammen 1198889902  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1692

   i Vera 1939. Dammen ble bygd i 1912 og i 5 år foregikk hogst av grov fjellgran i området. Virket ble nedfløtt i Orvinbekken til Veresvatnet. Når damvatnet ble sluppet grov bekken nye og flere leier i grusbankene ved vatnet og det forårsaket problemer med fløtingen. Kilde: Værdalsbrukets HistorieUtlånt av Værdalsbruket   
           
 Strådalen 1961 1198968685  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1693

   Fotograf Anders Vandvik.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Stekke 1200244629  15 37  userpics/10004/    Bnr: 1779

   Verdal`s Aker Brygge   
           
 Urolig vær på Marsteinsvola 1199043515  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1700

      
           
 Nyper i november 1199043444  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1698

      
           
 Linjegymnastik 1198968881  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1694

   av skoleklasse med elever i godt humør ved Losjelokalet antagelig i 1955. En vet navn på enkelte av elevene men skulle gjerna ha fått med alle navna. Ta kontakt på 47297311 hvis noen har navn å bidra med.Fotograf Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Haukåa - Skogplanting1946 1198968957  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1695

   hos Einar Skjørholm av elever ved skolen i Haukåa sannsynligvis i 1946.Fra venstre Olav Kulstadvik, Marius Moe, Anders Vandvik, lærer og fotograf, Birgit Viken og Hjørdis Bye nærmest.Fotograf Anders Vandvik. UItlånt av Liv Liberg   
           
 Olsok 1954 1198968992  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1696

   Fotograf Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Vera - henting av høy fra fjellslått 1930? 1198969088  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1697

   Fotografen Anders Vandvik til høyre. Den andre er Magne Storlunet (med forbehold)Utlånt av Liv Liberg   
           
 Ved Veresjøen 1921 1199499005  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1724

   Fra v. Johannes Tronsmo, Margot Valseth, Beda Tronsmo, Kristina Gunnarson Esingen, Henrika Tronsmo, Iver Tronsmo, Nils Tronsmo m/Ivar på sykkelen, Ellen Tronsmo, prosten Trætte, Iver Helmo, en person med navnet Grimberg og Johannes Nordnes m/hatten. Bildet må være tatt ved Tronsmoen under en kirkelig handling i Vera. Helma har sørgeband på og det er på grunn av ulykka med de fem skolebarna ved Byna i oktober 1921.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Biltur til Vera 1925 1199043662  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1701

   Første biltur til Vera for Martin Holmen. Personene som står ved bilen skal være Trygve og Olaf Helgås. Bildet er tatt ved Djupdalsbrua.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Fjellslått i Vera 1920 1199044076  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1702

   Ingvald Tronsmo bærer en svær høybør mens Beda Tronsmo venter ved stakken. Hvis en er heldig kan en ennå finne slike stakkstenger som står igjen på grassletter i fjellet som vitne om hine hårde dager hvor slik slått var nødvendig for å ha nok for til buskapen over vinteren. Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Nyttårskort fra 1918 1199111692  12 68  userpics/10001/    Bnr: 1704

      
           
 Kjesbuvatnet - Tømmerkjøring 1947 1199669532  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1734

   på isen over Kjesbuvatnet i 1947.Tømmeret ble kjørt over isen over myrene fram til Moan i Leksdalen og videre til Trones Bruk. Det fortelles at sjåførene ikke var helt trygge for de brukte å stå på stigbrettet under kjøringen over vatnet. Legg merke til at tømmeret ble kjørt i hellengder. Tungt arbeid når lessing skjedde med muskelkraft.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 På Drivsjøfjellet 1199123020  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1706

      
           
 Drivsjøfjellet 1199123062  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1707

   Puddersnø, sol og flott skiføre på nyttårsaften.   
           
 Parkeringplass under olsok 1966 1200444622  12 66  uploads/Ole Morten/Molde/    Bnr: 1785

   Det var mindre fohold for 43 år siden.Innsendt Oddvar Molde   
           
 Vinterlys 1199219378  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1709

   Sola skin gjennom skodda. Bildet er fra Drivsjøfjellet på nyttårsaften- Hæderliklumpen skimtes i bakgrunnen til høyre.   
           
 Morgen 1199219417  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1710

   ved soloppgang   
           
 Gangbro over Aurehullet i Ferlainne 1199219507  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1711

   over Aurehullet, nærmere bestemt i Ferlainne nedenfor der Djupdalsbekken renner ut i Helgåa. Ikke for hvermannsen å passere her, men så var gangbrua anlagt i forbindelse med fløting og fløterne var ikke de som var redd skyggen sin. Et hardt og farefullt yrke.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kabelbru 1199219638  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1712

   over Inna ved Holmen over til Småland. Hvis noen kan ha opplysninger om når bildet er tatt, så kan de gis på tel 47297311.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Sveet i Vera 1199316297  12 118  userpics/10004/    Bnr: 1714

   i Vera 1932.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Fjellslått 1199316559  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1715

   på Slottebustaden i Vera i 1920. Fra venstre: Ole Snekkermo, Magda Valseth, Beda Tronsmo og Ingvald Tronsmo. Fjellslåtten var fri og foregikk på Værdalsbrukets grunn og var inntatt i kjøpekontrakten mellom Værdalsbruket og Verdal kommune ved salget i 1912. Les mere om fjellslått og andre forhold i Vera i boka som ble utgitt i forbindelse med 100-årsjubileet for Vera kapell i 1999. Boka er nærmest en bygdebok for grenda.Utlånt av Iver Tronsmo    
           
 Slåttonn på Sveet 1965 1199316602  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1716

   På traktoren Anne Storvik og Iver M. Tronsmo. Sittende fra venstre Magne Storholmen, Edvin Kolstad, Else Snekkermo, Birger Kristiansen og Ingvald H. Tronsmo. Stående bak fra venstre: Astrid J, Tronsmo, Knut Finstad og Helga NessemoUtlånt av Iver Tronsmo   
           
 Vera - Sveet påska 1943 1199316670  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1717

   Fra venstre: Einar Lindseth, Johan Walberg, Aslaug Tronsmo med Gudrun på fanget, Beda Tronsmo og Magnus Iversen.Skiltet på veggen bekrefter at Sveet var tollsted på den tiden. Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Skjækerfossen 1945 1200952131  12 67  userpics/10004/    Bnr: 1817

   Base for jakten på Rinnanbanden i Ferlainne 1945. I følge opplysninger som fulgte bildet så skal noen av banden være i forvaring i teltene her etter arrestasjonen på Flyvollen.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Hermanssnasa fra øst. 1199388381  6 1  uploads/Inger/    Bnr: 1718

   Foto: Inger Balhald   
           
 Utsikt over Leksdalsvatnet fra Hermannsnasa. 1199388381  6 1  uploads/Inger/    Bnr: 1719

   Foto: Inger Balhald   
           
 Utsikt fra Hermannsnasa over Grønningen og Trondheimsfjorden. 1199388382  6 1  uploads/Inger/    Bnr: 1720

   Foto: Inger Balhald   
           
 Utsikt over Fersvatnet fra Hermannsnasa. 1199388382  6 1  uploads/Inger/    Bnr: 1721

   Foto: Inger Balhald   
           
 Utsikt fra Hermannsnasa over Glonka med Haugsvollen ned til venstre. 1199388383  6 1  uploads/Inger/    Bnr: 1722

   Foto: Inger balhald   
           
 På toppen av Hermanssnasa. 1199388384  6 1  uploads/Inger/    Bnr: 1723

   Foto: Inger Balhald   
           
 Strådølfossene1945 1199499133  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1725

   Fra Venstre: Tollforvalter Hermann Johannesen, (tollsted i Vera på den tid) Einar M. Musum og Ingvald Tronsmo ved fossestryka i Strådølen i 1945.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Tronsmosetra1915 1199499234  12 63  userpics/10004/    Bnr: 1726

   Fra venstre: Jenny og Maren Nord-Vera, Henrika Tronsmo, Karl B. og Peder Sisselvold og Ola Tronsmo (med forbehold). Bildet er tatt av Ingvald Tronsmo i 1915. Les mere om setervollene i kommunen i Seterboka fra 1973.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Vera - på veg til skolen1961 1199499318  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1727

   i Vera Kapell 1961. Elevene er Siv Rakel Sjømæling,Iver Tronsmo, Oddbjørg Sjømæling, Astrid Tronsmo og Brit Eldbjørg Wæren.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Tømmerhogst ved Billingen 1928 1199499395  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1728

   Fra v. Iver Tronsmo. Iver Lindseth (sittende), Nils Tronsmo, Ole Svartås. ukjent og Olav Sneppen helt til høyre. Mye snø, legg merke til koia i bakgrunnen.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Skidag på Kleppen 1940 1200675512  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1801

   Elever ved Kleppen skole har skidag i 1940. Lærer og fotograf Anders Vandvik. Hvis noen vet navna på elevene, ta kontakt på 47297311Utlånt av Liv Liberg   
           
 Sollys 1199569626  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1729

   på himmelen nyttårsaften   
           
 Sol på lave skytapper 1199569677  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1730

   ved Hæderliklumpen nyttårsaften   
           
 Rød himmel bak Hermannssnasa 1199569766  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1731

   før sola kjem på nyttårsaften   
           
 Rød himmel mot vest 1199569835  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1732

   Fra Stormyra nord for Karlgarden i Sul   
           
 Vakkert 1199569880  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1733

   i Drivsjøfjellet på nyttårsaften   
           
 Olsok 1965 Unge hermenn 1199912740  12 66  userpics/10001/    Bnr: 1752

   Unge hermenn: Oddvar Molde, Ragnar Molde og Emil HolmsbergInnsendt Oddvar Molde   
           
 Arbeidernes musikkorps 1946? 1200047390  12 62  userpics/10001/    Bnr: 1761

   Da mangler vi et navn, bildet vil også bli satt inn i "Navn i bilde". Husk å klikke på bildet![b]1. rekke:[/b] Per Sakshaug, Birger Vangstad, Johan Solberg, Nils Langnes, Ola Storhaug [b]2.rekke:[/b] Jørgen Krokstad, Jean Myhre, Ivar Lillesand, Ottar Berg, Ludvik Krokstad, Kåre Gjermstad, Ingolf Myhre [b]3.rekke:[/b] Alf Nordberg, Johan J. Johansen, Arne Solberg, Johan Lorentsen, Knut Thomassen, Sigurd Myhre, Trygve Thomassen, Magne SakshaugInnsendt av Stig Arild Myhre.