Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Første arbeidsstokken på Stiklestad Planteskole i 1939 1195430098  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1514

      
           
 Soloppgang over skodda. 1195430192  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1515

   Akerkranene strekker seg over skodda. Bildet tatt fra Hallbakkan.   
           
 Sommerminne 1195512784  11 57  userpics/10004/    Bnr: 1520

   Fotograf Svein Guddingsmo   
           
 Morgengry 1199219007  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1708

   på Stormyra nordøst for Karlgarden i Sul.   
           
 Iskjøring på Helgåa 1197447278  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1623

   Bilkjøring på elveisen ved Dalbakken i Helgåa 1939.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 St. Olav`s bru ved Innsvatnet 1195772686  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1530

   Denne er borte og erstattet med er stålbru som nå er stengt for biltrafikk. Ny bru er bygd litt utenfor utløpet av Innsvatnet.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Blankis på Kråksjøn I 1195689614  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1521

   Med hard skare og sola over Kjølhaugan som reflekterte i blankisen på Kråksjøn ble det en fin dag opplevelse på det som mest trolig var den siste fotturen for i år.   
           
 Tortåsen 1195689861  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1522

   i midten av 1920-årene. En kjenner navnet bare på de to fremste som er Mathilde Solli Stokke og Ingeborg Solli Hermo.Utlånt av John Solli   
           
 Speiderleir 1195689975  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1523

   Flyfoto av landsleiren for Speiderne da den ble arr. på Trones Gård i 1951.Utlånt av John Solli   
           
 Framhaldskole 1195690531  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1526

   i Ness grendehus. For navn, gå inn på "Navn I Bilde" på startsiden. Utlånt av John Solli   
           
 Blankis på Kråksjøn II 1195690810  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1527

   Var det slik når en kan lese i bibelen om en viss person gikk på vatnet?.   
           
 Vakt på Ørbrua etter freden i 1945 1196278293  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1554

   Fra venstre: Ivar Molde, Ditlef Olsen og Aksel Stensmo. Den siste er ukjent. Drar noen kjensel på karen, ring 472 97311.Utlånt av Ditlef Olsen   
           
 Minnestøtta på Lysthaugen 1195772200  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1528

   over omkomne i jordraset i 1893. Nessleira, Verdalselva og Lyngsgrenda er borte under skodda. Om jordraset kan det leses mere om i 2 bind av -Verdalsbøkene- utgitt av Verdal kommune. En kortversjon finnes i et hefte utgitt av Verdal Historielag.   
           
 Håndverkeren under bygging 1195772755  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1531

   i 1958. Bildet er fra forskalingen. I bakgrunnen, Betel. Utlånt av Karle jensvik   
           
 Ådalsvollen Tollstasjon 1195773417  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1532

   med Raststua som skimtes bortenfor bommen. Her drev Johannes Slapgaard butikk og kafè. Og hvis jeg husker rett så var det også bensinpumpe på stedet. Både lastebilsjåfører, bilturister og fjellvandrere fikk dekket sine behov av vått og tørt her. I dag har en av Slapgaard`s døtre overtatt huset og bruker det som fritidsbolig. Tidene forandres! Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Snekkerkurs på Valstadmoen i 1947. 1195773990  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1533

   på Valstadmoen i 1947. Navna finnes under "Navn i Bilde" som en finner på startsiden.Utlånt av John Solli.   
           
 Folkvang, Arbeider`n eller kinoen om en vil, med pølsbua til Aksel Hagen 1195840622  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1534

   I protokoll a fra 12. desember 1884 fattet Arbeiderforeningen vedtak om å sette seg i spissen for oppførelse av et verdig forsamlingslokale for bygden. Det tok lang tid å gjennomføre dette, men forsamlingslokale ble bygd i 1892-93 og åpningsfest ble holdt den 28.desember 1893. I styremøte 4. desember 1916 var det en søknad fra en nedsatt komite om leie av lokalet til kinematograf-forestilling. Lokalet ble utleid på følgende vilkår :1.I fast aarlig avgift betales Kr 600,00, desuten skaffer komiteen selv pedel og øvrige nødvendig belysning.2.Det nødvendige ildfastrom og indlegging av elektrisk strøm til lys og kraft besørges av komiteen.3.Det beslutnes at paa Arb.foreningens regning at paasette en bilettluke i hovedingangen.4.Det besørges en tileggforsikring paa brand-forsikringen paa Kr 7000,00.Og så endelig, tirsdag den 26. desember 1916 åpnet kinoen sine -porter- som det heter. Åpningsfilmen var italiensk, en historisk film om Julius Cæsar. Salen var fullpakket av et forventningsfullt publikum, og åpnings-forestillingen ble intet mindre enn en suksess, bortsett fra at de første bildene ble forevist oppned. Billettprisene ble satt til 30 øre for voksne og 20 øre for barn.Denne billettprisen sto ut til utgangen av 1917, da den ble forhøyd til 35 øre for voksne. Forsamlingslokalet ble fra starten på folkemunne kalt «Arbeideren» og ble på Verdalsøra et møtelokale, festlokale og kinolokale fram til 1958 da Ørens Vel bygde nytt kinobygg. Foreningen bygde i 1958 Håndverkerens Hus ved Minsaas plass, og det gamle forsamlingslokalet «Arbeideren» ble revet i 1965. De fleste opplysninger er hentet fra Verdal Håndverk- og industriforening[b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1279]Klikk også her[/url][/b]   
           
 Bygging av kommunevegen fra Hallbakkan - Frol ca 1947 1195857812  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1536

   Ikke mye maskinarbeid her, det meste foregikk manuelt.Øverste bilde: Albin Storbakken, Reidar Solli og ... Jørgensen.Hvem som er hvem på det nederste er jeg usikker på, men fra venstre .... Jørgensen, Albin Storbakken, Reidar Solli, nr 6 fra venstre Johan Røstad. Mannen med sixpensen på snei er munigens en ved navn Algren. Helt til høyre foran Anton Løvstad og bak han Birger Røstad skal være blandt vegbyggerne. De andre vet en ikke navna på. Noe dissens om navna her men [b][url= ]Klikk her [/url][/b] for annet bilde fra samme tid og sted hvor personer er navnsatt av en som var med på bygginga. Utlånt av John Solli   
           
 Emmisær Karl Aksnes med ektefelle og barn. 1195857924  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1537

   Emmisæren bodde i Leksdalen og døde vistnok etter et uhell på sykkel.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Nyper 1195858018  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1539

   i iskrystaller etter kulde og skodde på Ørin.   
           
 Nu ryke tå omna 1196240099  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1551

      
           
 Cirkus 1195990786  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1541

   Cirkus Berny på idrettsplassen i 1959. Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Valstadmoen 1195991906  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1543

   Dette er det gamle forsamlingslokalet på Valstadmoen. Mange berømte og beryktede fester har vært arrangert her. Huset ble revet før bygging av nytt samfunnshus i Vinne. Lastebilen tilhørte Anton Valstad og personen i forgrunnen er Eivind Valstad. Utlånt av John Solli   
           
 Hylla 1195992037  12 64  userpics/10004/    Bnr: 1544

   Bildet tatt fra den gamle RV 50 ved Koa Camping like etter århundreskiftet.Utlånt a Jørgen Johnsen   
           
 Stiklestad kirke 1916 1195992088  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1545

   med tregjerde rundt. Bildet er fra 1916.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Hesjing i Kvelstadenget 1196451576  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1562

   Inga Marie Nilsen hesjer i Kvelstadenget.Utlånt av John Solli   
           
 Vinne kirke 1196451659  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1564

   i skodda 21. november 2007   
           
 Høykjøring 1196884323  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1589

   Vuku Meieri kjører presset høy under 2. verdenskrig. Legg merke til at lastebilen har montert knottgenerator. Hvor bildet er tatt vites ikke, men det er muligens på Holmen Gård. Sjåføren til venstre er Ingemann Liff. Den andre Thomas Holmsberg.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Gull på Kråksjøn 18.nov. 2007 1196112892  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1547

      
           
 Skodda siver ut over fjorden 1196112947  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1548

      
           
 Mastene på Rinnleiret 1196112999  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1549

   Med Vikan i forgrunnen   
           
 Gullbryllup på Tiller 1927 1196113063  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1550

   Navn finnes under Navn i Bilder på Startsiden.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Høgflo ved Rinnelva 1196278056  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1552

      
           
 Starr i litt blekt sollys. 1197062356  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1602

   Bildet er tatt fra Buneslandet mot Haukåa   
           
 Slottonn på Melby 1939 1196279021  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1556

   på Melby i 1939.Fra venstre: Aslaug Åsan Guddingsmo, Lars Melby, Johannes Melbygraven, Ola Lunden og Ole Sivertsen. Sistnevnte mest kjent som vekter på Øra.Utlånt av Birgit Liff   
           
 Nordgata med avkjørsel til Vektergata 1196376886  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1557

   Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Skodda forsvinn og sola kjæm ved Havfrua 1196376937  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1558

      
           
 Vinternype på Ørin 1196376962  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1559

      
           
 Stemneplassen 1196377349  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1560

   Musikkstevne i 1948.Utlånt av John Solli   
           
 Valstadmoen 1915 1196377503  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1561

   Personene er: Martin Olsen Solli, Eivind Solli, Raphael Olsen Solli, Anton Solli, Mathilde Solli, Methe Solli, Ingeborg Solli, Hanna Otelie Solli, Reidar Solli, Ivar Vestrum og den siste er ukjent.Utlånt av John Solli   
           
 Klimaforandring 1197333735  11 57  userpics/10004/    Bnr: 1618

   Bildet sier sitt, julaften 2006.Foto Svein Guddingsmo   
           
 Where have all the flowers gone? 1196889889  13 22  userpics/10001/    Bnr: 1592

   Hvor har det blitt av alle rynkerosene ?Jo, de har blitt nyper alle sammen.Og nypene? Jo de blir føde for grønnfinken.Som i sin tur sprer rynkerosefrøene videre....Bildet er tatt på Ørin av [b][url=http://www.nofnt.no/trond/fugl/index.htm]Trond Sørhuus.[/url][/b]   
           
 Jul i Blåfjell 1196579601  9 38  userpics/10004/    Bnr: 1572

   Barn i alle aldre har noe å glede seg til på stemneplassen i desember. Bildet er fra generalprøven.   
           
 Potetopptaking i Haukåa i 1950-åra 1196969535  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1597

   Utlånt av Liv Liberg   
           
 Ved skilleparken 8. mai 1945 1199912504  12 67  userpics/10001/    Bnr: 1749

   Verdals befolkning feirer at 2. verdenskrig er over. Fotograf: Alf Rindsen. Innsendt Asle Rindsem   
           
 Verdalselva fra Ørbrua 1198505743  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1673

   over Folkeparken på lille julaften   
           
 Blåfjell er i rute. 1196451848  9 38  userpics/10004/    Bnr: 1566

   Store og små har noe å glede seg til når Jul i Blåfjell framvises på Stemneplassen i adventtiden   
           
 Olsokdagen på Stiklestad 1930 II 1196889550  12 66  userpics/10001/    Bnr: 1590

   Bildet er tatt mot en hovedscene med kor på den ene sida, og en prominent scene på den andre. Den bærer kongelig emblem. Dette må være fra Olsokdagen på Stiklestad 1930?Innsendt av Oddvar Molde. 290730   
           
 Starr 1197237471  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1617

   Vintersol på starr ved Buneslandet.   
           
 Elva ved Folkeparken med Jernbanebrua i bakgrunnen 1196547230  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1568

      
           
 4 generasjoner 1196547293  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1569

   på Kvelstadenget. Fra venstre: Ottar, John, og Anna Solli, Johanna Austli og Elen Anna Nilsen.Utlånt av John Solli   
           
 På ukjent sted en plass på Stiklestad. 1196547377  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1570

   Martin og Ingeborg Solli Hermo. Når vet en ikke.Utlånt av John Solli   
           
 Olsokstevne på Stiklestad i 1945 1196547489  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1571

   Fra venstre: Oskar Sandsaunet, Birger Røsseng, Svein Svegård, Einar Johnsen.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Meieriet i Sørgata. 1196631986  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1573

   Johannes Minsaas står i midten av mannfolka. De andre kjenner en ikke navna på. Bildet er sannsynligvis tatt i slutten av 1880-åra.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Garpa med Prærien bakenfor. 1196632030  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1574

   Bildet er fra 1950 og er utlånt av Karle Jensvik   
           
 Mot Garpa 1196632362  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1575

   Bildet antas å være tatt fra området Rundhaugen og er tatt mellom 1905 -1912. Jernbanen og riksvegen nordover i forgrunnen.Utlånt av Bo Suul   
           
 Nordåker`n 1196632646  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1576

   Lite bebyggelse og en ser her hvorfor området har fått navnet.Bildet er vel tatt fra Rundhaugen men når vites ikke.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Stikking av jernbanetracè 1196632650  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1577

   Bildet er fra 1901 og er fra stikking av jernbanelinjen gjennom Øra.Utlånt av Karle Jensvik   
           
  Verdal Samvirkelag 1196727176  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1578

   Administrasjonsbygningen Åsgård som sto der Mega er i dag. I bygningen til høyre (Hermanngården) holdt Telegrafen til i 1. etasje. I andre regjerte Margrethe Sundby på Kaffestova.   
           
 Samvirkelagets forretning 1196727690  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1579

   for elektriske varer. Bestyrer Lein i bakgrunnen.Utlånt av COOP   
           
 Gammelslakteriet 1196727802  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1580

   Interiør fra det gamle slakteriet til Samvirkelaget. Fra venstre Olaf Pedersen, Einar Bakkmyr og Erling Johnsson. Kanskje ikke samme krav til hygiene, utstyr og lokaler som i dag.Utlånt av COOP    
           
 Gammelbakeriet. 1196727880  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1581

   Ansatte i full virksomhet. Bakeriet ble avviklet i 1964 da nytt bakeri var ferdig på Tinden. Hvem den enkelte er vites ikke.Utlånt av COOP   
           
 Lysthaugen 1196728137  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1582

   den tid det var kiosk. I bua nærmest var det håndpumpe fra fat for bensinfylling. Bildet antas å være fra 1950-åra.Utlånt av COOP   
           
 Storflommen III 1196812208  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1585

   Også dette bilde er tatt fra Holmen Gård i oktober 1947. Vuku kirke skimtes i horisonten. Se mere under bilde I.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Storflommen II 1196812315  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1586

   Småland i Vuku til venstre. Vannet går nesten helt opp til brudekket på hengbrua.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Storflommen i Vuku 1947 I 1196812337  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1587

   I år er det 60 år siden det var storflom på valgdagen først i oktober 1947. Det var Vukuområdet som ble hardest rammet og mange ble forhindret fra å komme seg til valglokalet på grunn av at vegene var ufremkommelig. Andre igjen måtte evakuere sine hjem og folk valgte å hjelpe til med redningsarbeid heller enn å forsøke å komme seg på valglokalene. I etterkant ble det protest på valget og nyvalg ble gjennomført i øvre deler av kommunen. Bildet viser samløpet mellom Inna og Helgåa med Holmen Gård til venstre i bildet. I Verdal Historielag`s skrifter årgang 1987 kan det leses mere om flommen og valgdagen.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Storflommen IV 1196813718  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1588

   Storflommen valgdagen oktober 1947. Bildet er tatt oppstrøms Inna ovenfor samløpet med Helgåa. Se mere under bilde I.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Tysk offiser, Erling og Einar Larsen 1196890348  12 67  userpics/10001/    Bnr: 1594

   1943: Med tyskbrakker på andre siden av gata kunne det bli en søndagsprat med "okkupantene".   
           
 Musikk på Vindkleppen 1196969463  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1596

   Skoleelever ved Kleppen skole på tur til toppen av Vindkleppen i 1929. Lærer Anders Vandvik spiller fiol. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Utforkjøring 1197236960  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1614

   Under vedkjøring i 1941 kjørte denne bilen av Helgådalsvegen.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Blåtimen i skumringen 1198505837  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1674

   ved Leksdalsvatnet sett fra Haukå over Hallemsstøa med Snasa i horisonten på lille julaften 2007   
           
 Olsokdagen på Stiklestad 1930 I 1196889566  12 66  userpics/10001/    Bnr: 1591

   Bildet er tatt mot en hovedscene med kor på den ene sida, og en prominent scene på den andre. Den bærer kongelig emblem. Dette må være fra Olsokdagen på Stiklestad 1930?Innsendt av Oddvar Molde.   
           
 Elvedeltaet. Tatt fra en kran på Akerområdet. 1196890020  13 22  userpics/10001/    Bnr: 1593

   Her ute det blir full aktivitet i vinter når dette bassenget skal gjøres mindre. Bildet er utlånt av [b][url=http://www.nofnt.no/trond/fugl/index.htm]Trond Sørhuus.[/url][/b]    
           
 17.mai ved Bjartan i 1930 1196969819  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1599

   Forsamlingshuset er Gammel-Råkja som sto på mellom vegen og elvkanten oppe på bakken øst for dagens grendehus. 1. etasje var på ca. 70m2. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Damkoia ved Innsdammen 1197581433  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1632

   Når den ble oppsatt vet en ikke men kanskje er det den samme koia som ble revet i forbindelse med omlegging av vegen. Men da var den i såfall bordkledd med rødmaling. Hvis jeg ikke tar feil så ble koia flyttet og oppsatt på brukets hytte ved Billingen. Har noen flere opplysninger eller kan korrigere det som er skrevet her så ta kontakt på 47297311.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Stevneleir på Stiklestad 1197024083  12 66  userpics/10001/    Bnr: 1601

   Oddvar Molde skriver: Sender også et bilde som vi antar er fra Olsokfeiringa på Stiklestad i 1930.Det var mange tilreisende, og på jordene bak Heir-gården (om den het det da?)var det en teltleir. Spisstelt og bilpark. Legg merke til syklene som er slengt i grøfta.   
           
 En dråpe er nok 1197062399  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1603

      
           
 Innsdammen 1197062482  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1604

   Når bildet er tatt er ukjent, men dammen ble bygd i 1912. Prislapp kr 7.200,-. Dammen hadde 2 sluser på henholdsvis 4 og 6 meter. Allerede i 1858 ble det bygd en dam i trangen nedenfor gamle St.Olav`s bru men på grunn av grov bergur i bunnen holdt ikke dammen tett. Kilde: Værdalsbruket`s historie.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Ingeborg Fergeberg (Sørvera) 1929 1197062626  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1605

   Bildet er tatt ved Vera kapell i 1929 og damen gikk på ski i en alder av 80 år.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Kråksjøn 1197447445  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1624

   Gammelhytta på Kråksjøn som ble brent av tyskerne på våren i 1945. Den lå ut mot tangen ca 200 m.lenger sør enn hytta som er der i dag. Det er synlig i terrenget hvor den sto. Hytta ble bygd i 1886. Utlånt av AS Værdalsbruket.   
           
 Ulvilla - Mølledam1908 1199744054  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1742

   ved Grunnfossen i Ulvilla. I jordeboken side 10 framgår at Grunnfossen Mølle besto av 4 [url=http://193.212.51.77/Foredrag/2006/Smakraft/Moe.pdf] kallkverner[/url],2 hjulkverner samt 1 skalsten. Når kvernene ble bygd er en usikker på men i 1865 formaledes 2253 td. og året etter 1860 td. I 1883 ble den solgt til C.A. Rasmussen for 1350 kr. I kjøpekontrakten fikk eieren tillatelse til oppsetting av mølledam, men denne skulle ikke være til hinder for fløting. Senere ble møllen solgt til Grunnan som også drev en sirkelsag ved siden av møllen når den ikke var i bruk. I 1907 eller 08 gikk demningen ut og ble ikke oppbygd igjen. En høstkveld året etter ,i 1909, brandt mølla og den ble heller ikke oppbygd igjen. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Tømmerbinding i Dyråen 1200527417  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1791

   Fløterne blir små i bildet av denne -sjurreir-. Forståelig at fløteryrket var farlig når slike bindinger skulle løses opp.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Jul igjen 1197153088  9 38  userpics/10004/    Bnr: 1607

   Bilde som viser noe av stemningen etter mørkets frambrudd under arr. av årets "Jul Igjen". (Beklageligvis ikke helt skarpt bilde)   
           
 Eklesfossen i Lundselva. 1197153213  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1609

   i Lundselva. Bildet er fra 1930 og personene er Alfred Dalum og Peder Aksnes. Utlånt av Verdal kommune v/biblioteket   
           
 Kommandostuen 1197154232  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1610

   på Brattåsen som ble bygd av norske soldater først på 1800-tallet. Den sto helt fram til 1914 da Olaus Brattås bygde nytt. Brattåsen var forlegning for norske styrker i anledning grensetrefninger med svenskene. Det skal finnes mange lokale navn fra den tiden,som eks. Svenskbruhølet hvor det ble bygget en kavvelbru på vel hundre meter. Den som vil lese mere om kommandotiden her i verdal kan finne det i Verdal Historielag`s årbok fra 1951.Utlånt av Liv Liberg   
           
 På vegkanten ved Lundsbakken 1197155580  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1612

   i Leksdalen 1919. Damene er fra v: Kaspara Dalum, Paula Lund (Redving), Signe Leirdal og Signe Aksnes (Josve). Mennene fra v: Alfred Ludvigsen, Olaf J. Aksnes, Harald J. Aksnes, Egil Musum og Peder Flyum.Fotograf Nikolai Malmo   
           
 Hytte ved Drivsjøen søndre. 1197154677  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1611

   Hytte tilhørende Værdalsbruket ved Drivsjøen søndre like ved utløpet av bekken fra Elsetjønna som ligg på nordsiden av Skarfjellet. Bildet er sannsynligvis fra før krigen. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Vedkjøring 1197236770  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1613

   Vedkjøring i Helgådalen i 1942. Vindkleppen i bakgrunnen.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Aksnes - brudeparpå biltur 1921 1198019208  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1653

   på Aksnes i Leksdalen i 1921. Mannen bak rattet er Ludvik Nelius Tiller.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Skjørholmen 1197237189  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1616

   Bildet er tatt fra Buneslandet over Leksdalsvatnet mot Skjørholmgårdene i Haukå.   
           
 Solsiden 1197333870  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1619

   Leirådalinger og Leksdalinger er priviligert i forhold til Nessbyggin når det gjelder solskinn i desember.Foto Svein Guddingsmo   
           
 Kjøring med spiss-slea i Leksdalen 1921 1197334022  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1620

   Foto Nikolai Malmo   
           
 Jernbanegaten 1197334370  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1621

   Bygninger fra venstre: Anna Heggdahl, Bremseth,(Begge er sanert, (Sparebanken i dag) G. Huseby (Betty Blue i dag), P. Thomsen ( Blå Krukke i dag). Vektergata går inn mellom de to sistnevnte.Utlånt av COOP   
           
 Skuespill på Valstadmoen. 1197334524  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1622

   Aktørene er (øverste bilde)fra venstre: Ottar Solli, Anna Segtnan Nordset, Anngjerd Valstad, Olaus Vinne, Bjarne Bakkan, Mildrid Smulan, Andreas Valstad, Gerd Øvre Bakkan og Ingeborg Valstad. Når er ukjent.Utlånt av John Solli   
           
 Skitur til Sjuttudalen 1922 1197457853  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1625

   Leksdalinger på skitur til Sjuttudalen i 1922. Fra venstre: Einar Sandvik, Olav Røsseng, Ole Haldorsen, Peder Flyum, Ingmar Karmhus, Georg Josve, Helge Lund, Peder Aksnes og Harald J. Aksnes.Fotograf Nikolai Malmo   
           
 Dambygging 1197457928  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1626

   Bildet viser restaurering av fløtingsdam ved Risvatnet i 1939. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Innsdammen 1939 1197458078  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1627

   Dammen ble bygd i 1912. Bildet er tatt fra vegen litt ovenfra. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Arbeidernes musikkorps 1955? 1200062710  12 62  userpics/10001/    Bnr: 1762

   Husk å klikke på bildet for et større![b]1. rekke :[/b] Ingolf Myhre, Arvid Almli, Tor Hagen, Birger Vangstad, Johan Solberg, Nils Langnes, Per Sakshaug, Ola Storhaug, Jørgen Krokstad[b]2. rekke :[/b] Odd Øvrum, Kåre Gjermstad, Ivar Lillesand, Ludvik Krokstad, Sverre Myhre, Ottar Berg, Tor Krokstad, Sigurd Myhre, Ivar Krogstad, Magne Sakshaug[b]3. rekke :[/b] Johan J. Johansen, Kjell Thomassen, Per Krogstad, Hermann Storbakken, Johan Trøan, Alf Nordberg, Trygve Thomassen, Arne Solberg, Jean Myhre, Arne Gunnar BakkenInnsendt av Stig Arild Myhre.   
           
 Helloporten 1954 1198108958  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1658

   Det norske utsiktstårnet på Helloporten bygd like etter 2.verdenskrig. Legg merke til glasstaket. Et tilsvarende sto på høyden sør for Sandvika. Tårnet der ble vel brukt til overvåking av grensen til Sverige. Bildet er fra 1954 og utlånt av John Solli   
           
 Kvernsjødammen i 1916 1197747079  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1637

   Kvernsjødammen restauret i stein 1916. Erstattet tidligere forfalt tredam som hadde smal tappingsåpning.Utlånt av Værdalsbruket