Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Hesjiing i Vuku 1192303558  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1305

   Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Samvirkelagets bensinstasjonen der Esso`n er i dag åpnet 1. juli 1933 med Harald Kalseth som bestyrer 1192343405  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1306

   Utlånt av COOP   
           
 Samvirkelaget 50 år 1192365300  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1308

   Fra middagen under jubileumsfesten i Håndverkeren 1. mai 1942. Innbudte var alle tillitsvalgte, tidligere tillitsvalgte og stiftere,samtlige tilsatte i samvirkelaget, repr. fra NKL, kommunen, distriktsforeningen og enkelte andre iflge. S-lagets bok «Fra Ide Til Handling» fra 1988.Utlånt av COOP   
           
 Samvirkelaget 30 år i 1922 1192365404  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1309

   Fra jubileumsfesten på Folkets Hus. Det skrives i samvirkelagets bok «Fra Ide Til Handling» at 900 personer deltok i jubileet. Storsalen i Folkets Hus andre etasje var de sitteplass for 600. I tillegg var det 300 i første etasje. Til jubileet var det innhyret 2 orkester og 2 sangkor. Serveringen besto av kaffe med brød, frukt og sjokolade. Bespisning foregikk puljevis i første etasje med rundkjøring, en trapp ned og opp den andre. Utlånt av COOP   
           
 Vegbygging ved Gravabrua ca 1903 1192365485  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1310

   Her bygges fylling for Graven bru i forbindelse med byggingen av jernbanen i 1903. Karene med hest er Ole Valbekmo og Jon Baglo. Utlånt av COOP    
           
 Klassebilde av 7.kl Stiklestad skole, 1963 1192368558  12 62  userpics/10001/    Bnr: 1312

   Vi hadde en tur til Hegra festning, og der ble klassen samlet til et felles bilde. Lenge siden, men slik var vi da!Foran f.v: Aud Aarstad, Randi Kleppen, Anne Greta Prestmobak: Svanhild Lyngsaunet, Nils Petter Kålen, Oddvar Molde, Arnhild Segtnan, Bjørg Hojem, Jon J. By, Julie By, Inger Woll, Randi Lein,Gjermund Haga, Svein Olav Granheim, Marit Kvålen (bak), Olav Anders Bakken[b]Innsendt Oddvar Molde[/b]   
           
 Ved Larsen Flåtta i Vinne 1192400893  22 46  userpics/10001/    Bnr: 1314

   Bildet er tatt i "innklemt" låg morgensol i slutten av september.   
           
 Skiløpere Leksdal skole 1924 1192407725  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1315

   med lange ski på Sør-Leksdal skole i 1924. Navn finnes ved å gå inn på Navn I Bilde på startsiden.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Kverndalsvollen i 1940-årene 1192515753  12 63  userpics/10004/    Bnr: 1316

   da det var stamokshamning her.   
           
 Barnedåp på Østnes Hotell i1911 1192519277  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1317

   Personene er som følger: Foran sitter Olava Minsaas med dåpsbarnet Ola Odinsen Østnes f. 1911. Til høyre foran sitter Solveig Odinsdatter Østnes i fanget til en ukjent dame. Bakerst fra venstre Petter Ingvaldsen, som bodde her før han bygget eget hus på Prærien ved Øra i 1914.Videre Anneus Rindsem, neste er ukjent, Odin Østnes, ukjent, Lovise Holthe, ukjent, ukjent, ukjent, Anna Rindsem, Ida Ålberg og dåpsbarnets mor og innehaver av hotellet Jørgine Østnes født Furberg i 1883 på Frøya. Hun ble gift med ovennevnte Odin Østnes i 1909. Dåpsbarnet Ola H. Østnes ble gårdbruker på Ekren i Vuku da han ble gift med datteren der, Gunvor Erlingsdatter Årstad. Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Havfrua 15/10-2007 1192521015  13 22  userpics/10001/    Bnr: 1319

      
           
 Sykkelsesongen er ikke over 1192520831  13 22  userpics/10001/    Bnr: 1318

   Bildet er tatt ved Havfrua den 15/10   
           
  Ny varde på Skavhaugvola 1192556304  6 10  userpics/10001/    Bnr: 1323

   Innsendt av Odd Svartås   
           
 Vuku kirke før 1910 1192531328  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1321

   Utlånt av COOP   
           
 Moloen 1192535036  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1322

   som skal rives.   
           
 Verdal Bru 1192556794  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1324

   med regn og sol i horisonten   
           
 Moloen 1192556885  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1325

   Skumringslys over spissen av moloen mot elva   
           
 Nype i regn 1192556911  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1326

      
           
 Solen har forsvunnet over Vistvika 1192556984  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1327

      
           
 Blåøgd og selskapssjuk i skumringen 1192557056  7 9  userpics/10004/    Bnr: 1328

      
           
 Utmerkelse 1192557936  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1329

   Disse fem rydningsmenn fra Verdalen fikk i 1922 Nord-Trøndelags sølvmedalje for utført grøfting og nybrottsarbeid. Stående Hans Lyngås og Martin Austheim. Sittende foran, Mikal Johnsen, Andreas Tillervold og Anneus Valborg. Med hjelp av jernhelse og sine hender har samtlige 5 kraftkarer grøftet utallige meter med grøft og ryddet tusenvis dekar nyland her i kommunen, Frol og Sparbu. Den ene, Andreas Tillervold, har grøftet og brudt nyland hvert år fra han fylte 30 år til han ble 78. Ikke noe AF-pensjon her. Bare på en gård i Sparbu har han brudt 100 dekar nyland.I hele perioden har det blitt over 500 dekar og utallige meter grøft. Artikkelen om karene finnes i Innherreds Folkeblad av 29.august 1922. Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Hesjer på Tinden 1192558131  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1330

   Når er ukjent. Kanskje noen kan hjelpe?   
           
 Jernbanebygging 1192558313  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1331

   Grusmannskap ved bygging av jernbanen til Verdal 1904.Ingen av arbeiderne er fra Verdal, men de to damene er kokker og skal vistnok hete Ydse begge to. Chr. Nevermo ved lokomotivet var konduktør. Lokfører er Hans Olsen   
           
 Jernbanebrua 1192558586  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1332

   Nybygd og dermed kan vel bildet tidfestes til omkring ca 1904 da jernbanen til Verdal ble åpnet.   
           
 Nikkelverk 1192610735  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1334

   Gruvesjakt i Skjækerdalen Nikkelverk ved Dyråa i Skjækerdalen. For å komme dit svinger en av ved Skjækerfossen til parkering ved Bynavollen ca 6 km. 10 min gange derfra   
           
 Kontorinteriør - Samvirkelaget først på 1900-tallet 1192661796  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1340

   Utlånt av COOP arb2   
           
 Minnestøtta på Lysthaugen over omkomne i verdalsraset i 1893 1192661943  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1342

   Utlånt av Coop   
           
 En av de to gruvesjaktene på sørsiden av Dyråa. 1192660786  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1336

   Sjaktene er fyllt med vann og ligger nærmest usikret. Når en ser mengden av steinmassene rundt må sjakten/gruvegangene være dype. Det fortelles at gruvearbeiderne arbeidet i lyset fra tranlamper og trana måtte de koste selv. Helgådalsnytt vil komme med en fyldig artikkel om gruvedrifta i Skjækerdalen, sannsynligvis i 2008.   
           
 Dyråa med Hardbakkfjellet i horisonten 1192660823  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1337

      
           
 Restene av fløtingsdammen ved Skjækerdalen Nikkelverk i Dyråa. 1192660881  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1338

      
           
 Skjækerdalen Nikkelverk 1192661088  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1339

   Gruvene ligger ved elva Dyråa som er sideelv til Skjækra som igjen munner ut i Helgåa med avløp videre til Verdalselva. Området ligger tett inntil Dyråa på begge sider av elva. Gruvene var i drift i perioden 1876-1894. Skeidet malm ble transportert til smeltehytta som lå under Skjækerfossen. Dagbruddet ligger på nordsiden av Dyråa. De største veltemassene ligger på sørsiden og helt inntil elva. Gruvene på sørsiden er vannfyllt uten synlig overløp. Etter smelting ble ferdigvaren fraktet med hest til Skånes. Fraktkostnadene dit ble dyrere en Skånes - England og det ble vel en medvirkende årsak til at gruven ble nedlagt. Materialer fra administrasjonsbygningen skal være brukt i bygningen hvor Skjækerfossen filial holdt til.   
           
 Matsenteret i 1967 eller 1968 1192662074  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1343

   Foran og bakover: Tove Kluken, Helen Buran, Asbjørg Kolberg, Ragnhild Ranheim, Morten Aamo.Utlånt av COOP   
           
 Kontoret til disponent Minsaas 1192662111  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1344

   Utlånt av COOP   
           
 Verdal stasjon, usikkert når 1192669414  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1345

   men kanskje rundt 1910. Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Gamle manufakturen til Samvirkelaget 1192797642  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1346

   Hjørnegården ble bygd og fullført i 1937. Byggekostnader ca kr 74.000,-. Gården ble revet i 1967 i forbindelse med 2. byggetrinn av Varehuset. Opplysninger i Samvirkelagets bok "Fra Ide Til Handling"Utlånt av COOP   
           
 Systua på Samvirkelaget 1192797784  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1347

   Personene er som følger fra venstre: Ragna Mollan, Ingeborg Solberg, Gudlaug Lunnan, Britt E. Rindsem Wågø (bakerst med hvit genser),Pauline Valstad (med strykejernet)og Ragnhild Sagen Hogstad helt til høyre. Bildet er tatt ca 1960. Mens damesystua gradvis var blitt innskrenket hadde herresystua til en viss grad utvidet. Ved månedskifte november/desember 1964 ble systua nedlagt.Utlånt av COOP   
           
 Visborgstøtta i 1909 året etter den ble avduket. 1192797823  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1348

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Verdal sentrum 1192798026  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1349

   Verdalsøra med kornsiloen og mølla i 30-årene.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Verdaløra med kornsilo og mølle 1192798236  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1350

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Suuljordet midt i bildet 1192977685  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1368

   Flyfoto etter 1953 når skolen ble bygd. Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Krambua på Garnes 1192829928  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1351

   Oddgeir og John Wohlen foran inngangen.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Einarsengården 1192830092  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1352

   Her bodde vognmann Einarsen - I huset bak holdt skreddermester Hofstad til. Her står postkontoret i dag   
           
 Tromsdalsopplevelser 1192830371  9 38  userpics/10004/    Bnr: 1353

   Tromsdalsopplevelser har 04.10.2007 åpnet nytt leirområde med egen strand ved samløpet av Tromsdalselva og Lyngselva Høsten 2007 er det nye leirområde ferdig m. - gamme med ildsted som kan servere til 40 personer. Overnatting for 25 personer - laftet langhus med sitteplasser til 50 personer - sanitæranlegg med vann - vannpost i leiren - badstue, gapahuker, aktivitetsløyype ferdigstilles høst vinter 2007/ 2008 Tomta skal vistnok være en gammel sagtomt for Ramsås sag som var i drift omkring 1770. Selve sagverket skal ha stått omlag der langhuset er oppsatt. Saga ble drevet med vannkraft ved oppdemning av elva og kunstig leie for vannet ned til saga. Dette elveløpet er godt synlig i terrenget. Opplysningene finnes i bind VIIB av Verdalsboka. Kan området komme inn under fornminner?    
           
 Ramsåsvollen 1192830958  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1354

   Nå en del av Tromsdalsopplevelsene. Tidligere setervoll til Rosvoldgårdene. Nedlagt før 1900   
           
 Aasen i Ulvilla 1192831967  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1355

   Hos Severin Sørli - årstall ukjent. Kanskje kan noen tidfeste bildet.   
           
 Kjøkkenhage 1192832628  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1356

   Fra den tiden skoleelever måtte ha egen kjøkkenhage. dette bildet er antagelig fra Kleppen. Bildet er tatt av Anders Vandvik som var lærer ved skolen i perioden 1943 -1955.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Glade slekt- og historieforskere 1192832814  24 58  userpics/10004/    Bnr: 1357

   ved Verdal bibliotek. Fra venstre: John Steinar Munkeby, Jørgen Johnsen og Magne Årstadvold.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Sulstua? 1192832866  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1358

   Foran inngangen: Damen er Olga Rotmo, mannen er ukjent.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Grensevakt 1905 1192832991  12 113  userpics/10004/    Bnr: 1359

   Grensevakt 1905 på Øvre Indal. 3.divisjon Lundstrøms kompani høsten 1905 oppstilt foran husene på Øvre Indal. Av personene kjenner en navnet på følgende. 1. rekke fra venstre med sykkel Martin Slottemo. Henrik Lågnes finner en også i 1. rekke. Nærmest grindstolpen er Ole Stubsve og Martin Holmli.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Veimo 1904 1192890419  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1360

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Snekkermoen 1192890484  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1361

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Storlunet 1960 1192890555  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1362

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Åkran 1192890676  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1363

   Akkurat når bildet er tatt vites ikke men anslås til i 30-åra.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Losje Gunnlaug i Leksdalen 1192890905  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1364

   Ble stiftet 16. mars 1902 av jernbanepresten Alfred Janson, etter at lærer Ingvald Myhr var pådriver for å få losjen etablert. Lærer Ole Haugdahl og Albert Tiller var de som sto i spissen for arbeidet i losjen. Bildet er vel tatt foran bedhuset i Leksdalen, antagelig 1922, for Ole Haugdahl var lærer ved Leksdal skole i perioden 1921 - 23. I første rekke vet en navnet bare på nr 5 fra v. som Laura Tuset. Andre rekke fra v: Ukjent, Karen Tiller (Dalseng), Lovise Haugdahl, lærer O. S. Haugdahl, Kristian Haugdahl (Aspås), ukjent, ?Hermann, ukjent, Ole Tuset (Nordset) Marie Lundsaunet, Sverre Moxsnes. 3. rekke fra v: Ukjent, Erik Holmvik, Trine Tiller, Albert Tiller, ukjent, Konrad Aksnes, ?.Tiller, Kristian Aksnes og Marie Møller. Bakerst: Ludvig Tiller, ?. Aspås, Lars Tuset, ukjent, Ida Tuset, ?.. Hermann og ukjent.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Rinnleiret 1910 1192919813  12 64  userpics/10004/    Bnr: 1365

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Minsaas og hans medarbeidere 1192920019  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1366

   Bildet er fra 1928 og er tatt i bakgården på kontorbygget der Mega er i dag. Magne Lein skriver: Min kone Martas farfar Edvard Suul sitter like t.h. for Minsaas, min morfar, som var lagersjef, sitter fire plasser t.v. for Minsaas. Ellers kjenner jeg igjen Nevermo, 2 plasser t.v. for Minsaas, Jane Gregusson, nr 4 f.v. i 3. rekke, og Johan Iversen, nr 5 f.v. 4.rekke og min tante Ragna Langnes Lyng, nr 6 f.h. i 3. rekke.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Meieriet i 1934 1192977746  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1369

   Med gammelskolen på Øra og Herredshuset bak til venstre.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Prærien 1950 1192978060  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1370

   Utlånt av Karle jensvik   
           
 Bunes før 1917 1192969012  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1367

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Sandvika Fjellstue, når ukjent 1192978105  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1371

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Skoleklasse ved losjelokalet i 1954 1193235327  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1387

   Navna på elevene finnes under "Navn i bilde" på startsiden.Lærer og fotograf, Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Kalkstein 1193186408  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1382

   Enda en bit av Tromsdalen eksporteres fra Verdal. Lastebåten bakker ut av havnebassenget med kalkstein på sin kjøl.   
           
 Høstens farger 1192998770  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1372

      
           
 Folkemøte 1194684992  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1476

   med Bjørnstjerne Bjørnson som talte for 5000 mennesker på Stiklestad 4. og 5 juli 1882.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Messe i Vera Kapell 1193066412  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1373

   Svensk-Norsk messe i Vera 1934.   
           
 Fraukjøring på Lund ca 1918 1193066530  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1374

   Fra venstre: Olaf Røseng, Helge Lund, Oluf Lundemo og Martin Leirdal.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Steinkjøring 1193066725  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1375

   ved Lundselva i anledning forbygging ved Nordvik i 1929. Personene er fra venstre Harald J. Aksnes, Olaf Aspås, Ragnvald Sandsaunet, Gustav Lunnan (bas), Konrad Aksnes og Mekal Nordvik.Barna foran er Einar Dillan og Hedvig Dillan Molden.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Leksdal filial med bedehuset bakenfor. 1193066775  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1377

   Nybygg i 1931 etter en del fram og tilbake i styret for Samvirkelaget. Kostnad kr 12.500,-. Den første tiden hadde filialen en gjennomsnittlig omsetning på ca kr 775,- pr. uke. Det var som budsjettert i flge. boka Fra Ide Til Handling utgitt i 1988.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Leksdal filial 1193067734  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1378

   Første bestyrer Petra Ramstad med ektefellen Knut.Legg merke til interiøret og vareutvalget.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Sykkelsesongen er ikke over 1194298158  3 42  userpics/10001/    Bnr: 1454

   Nydelig vær nå sist søndag både for "fotfolk" og sykkelister.Dette bildet er nord for den nye golfbanen på Trones   
           
 Fullmåne 1193511558  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1415

   over Leksdalsvatnet med Hallemstøa til høyre.   
           
 Arbeid på nytt fjøs på Jermstad 1193347299  12 65  userpics/10001/    Bnr: 1390

   Reidar Prestmo foran. Bak: Petter Prestmo, Åsmund Prestmo og Herlaug Prestmo. Oddvar Molde skriver : Petter Prestmo er far sjøl i gården, de andre med navnet Prestmo er de tre sønnene hans.Petter var onkel til far, og guttene hans søskenbarn - så dugnaden engasjerte slekta!   
           
 Skitur 1193135562  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1379

   Skitur til HofstadvollenForan fra v: Knut Ramstad og Petter Aksnes. Bakerst fra v: Ingemar Karmhus, Toralf Eriksen, Signe Josve, Ella Kjesbu, Ola Røseng, Erling Lund og Kåre Lundsaunet. Legg merke til påkledningen med damer i kjoler og slips på både damer og herrer. Når ukjent.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Husflidkurs 1193135715  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1380

   sannsynligvis på Bakketun. Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Tresking 1193136102  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1381

   på Ekren i Vuku i1915. Har forsøkt å spore opp navnene på personene ,men med bare delvis hell. De en vet navna på er som følger:Fra v: 1. Marius Breding, 2. Johannes Jøsås, 3. ukjent, 4. Mikal Dillan, 5. Ole Arnsve, 6. ukjent, 7. ukjent, 8. ukjent 9. Aneus Korsvegjerdet, 10, ukjent, 11, ukjent, 12. ukjent, 13. Konrad Grande (dreng på Ekren), 14. Fritjof Heir, 15. Olaf Ekren 16, Odd EkrenDenne trøska gikk under navnet "stortrøska" og ble brukt på gårdene mellom Vest-Grunnan og Øver-Fåra. Foruten maskinisten var det tre-fire fastkarer på trøska som var med på hele ruta. Ny tekniske framskritt gjorde trøska overflødig og hun skal ha endt sine dager ved Lundskinberget. Førstørr bildet med ctrl og +Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Kalkovn 1193187952  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1383

   Snart kommer det vel røyk ut fra kalkovnen. Statens Forurensningstilsyn har gitt utslippstillatelse og tillatelse til bruk av spillolje. Med ansvaret for innsamling av slik olje vil de ved å gi en slik tillatelse bli kvitt et problem. Bukken og havresekken? Det gjenstår å se om kommunens innbygger vil få problemer i steden og om idyllen ved Havfrua vil bli som den er i dag.   
           
 Tåkedis 1193188131  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1384

   over Raset og Nessgrenda. Bildet er tatt ovenfor Øver-Fåra   
           
 Småskolen i Bjartan i 1937 1193188234  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1385

   Lærer og fotograf, Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Samløpet 1193189956  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1386

   Der Ramsåa og Tromsdalselva møtes ved anlegget til Tromsdalsopplevelser og blir til Trongdøla.Svein Guddingsmo har tatt bildet   
           
 Alene 1193512367  3 6  userpics/10004/    Bnr: 1416

   Liten båt ut fra skodda med kurs for Havna   
           
 Garnes skole 1938. Elever og lærere 1193235911  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1389

   Navn på eleven finnes under "Navn i bilde" på startsiden.Utlånt av Magne Årstadvold   
           
 Bryllup i Skjørdalen 1193585664  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1419

   Brudepar, gjester og spillemenn i Anders og Hildur Balgård`s bryllup i Skjørdalen i 1944. Utlånt av Kjell Ness    
           
 Minsaas 1193585554  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1418

   Samvirkelagets "far" Johannes Minsaas med familien. Bildet er sannsynligvis tatt i 1902   
           
 Innsvatnet 1193929838  6 56  userpics/10004/    Bnr: 1437

   med Mannshaugan i horisonten.Fotograf: Svein Guddingsmo   
           
 Arbeid på nytt fjøs på Jermstad 1193347316  12 65  userpics/10001/    Bnr: 1391

   Fra venstre Alf Molde, Reidar Prestmo, Petter Prestmo   
           
 Den siste reis 1193347401  12 61  userpics/10001/    Bnr: 1392

   Oddvar Molde skriver:Siste reis er vemodig. I dag er det bil med følge. Da var hest og vogn vanlig. Hvem som er død vet jeg ikke, men det er vinter og kaldt - og avreisen gjøres klar.   
           
 1 mai tog, Verdalsbrua. Slutten av 1940 åra ? 1193347466  12 59  userpics/10001/    Bnr: 1393

   Oddvar Molde skriver:1. mai toget over Verdalsbrua er artig. Viser fanen godt - er den ennå i "live" mon tro? Sikkert noen som vet noe om den.    
           
 1. mai og tale for dagen 1193347589  12 59  userpics/10001/    Bnr: 1394

   Oddvar Molde skriver:Tale for dagen ble holdt på fotballbanen bak gamleskolen på Øra. Alltid mye folk der, og for oss ungene var det første dagen i året vi kunne kjøpe is - etter at vi hadde gått i toget! Husker du det?To tog i mai, det var stas... først 1.mai, og så 17. mai. For oss som bodde på Haug fikk vi gjerne med oss toget på Øra og Steksta samme dag, for de gikk ikke samtidig! Det var veldig ok!   
           
 Trauste jernbanearbeidere på Nordlandsbanen 1193348055  12 65  userpics/10001/    Bnr: 1395

      
           
 Rundballer kan brukes til så mangt. 1193348317  22 46  uploads/Vinne/    Bnr: 1396

      
           
 Storflo på Fætta 1193348317  22 46  uploads/Vinne/    Bnr: 1397

      
           
 Jenter og hester i Hallbakkan i Vinne 1193348319  22 46  uploads/Vinne/    Bnr: 1398

      
           
 Riksvei 72 gjennom Inndalen 1193348319  22 46  uploads/Vinne/    Bnr: 1399

      
           
 Det er "kattetid" og to hankatter holder konsert. 1193348320  7 36  uploads/Vinne/    Bnr: 1400

      
           
 Konsert på Garnes skole med mange kjente musikere. 1193348321  9 53  uploads/Vinne/    Bnr: 1401

   Einar olav Larsen, Ståle Larsen, Gjermund Larsen, ? Garli, Kalle Garli, Skogsby-Lasse og Petter A. Røstad Jr. Bildet er tatt i 2002.   
           
 Leirådal 2 1193348321  22 46  uploads/Vinne/    Bnr: 1402

      
           
 PÅ -rastur- med Øystein Walberg 1193348322  22 46  uploads/Vinne/    Bnr: 1403

      
           
 Leirådal 1 1193348322  22 46  uploads/Vinne/    Bnr: 1404

      
           
 Soloppgang i Vinne over Rv 72 1193348325  22 46  uploads/Vinne/    Bnr: 1405

      
           
 Morgensola farger Tindbrua i gull 1193348325  15 35  uploads/Vinne/    Bnr: 1406