Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Helgådalen - 17.mai I 1932 1200952301  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1820

   17.mai-tog ved Vestly i Helgådalen 1932.Utlånt av Liv Liberg   
           
 utløpet av Verdalselvaca 1961 1287353203  12 59  userpics/10004/    Bnr: 6091

   Med Kausmo til høyre bakerst i bildet.Nærmest snarvegen opp til skolen for elevene, særlig de som kom med buss til rutebilstasjonen. Drivhuset tilhørte vl Åsmund Dahl. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Aprildagene 1940 1200952457  12 67  userpics/10004/    Bnr: 1821

   Folket i Kleppen samlet på skolen en dag i april 1940 i påvente av at Norge skal kapitulere for tyskerne. Radioen var allerede gjemt i skogen for unngå at den ble beslaglagt.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Verdalselva 1200958134  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1822

   med Langnesskogen på andre siden.   
           
 Biogassanlegg 1200958308  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1823

   i Skjørdalen er snart klar for åpning og da gjenstår å kjenne om 95% av lukta fra Skjørdalen blir borte slik tidligere leder for Ecopro lovte under planleggingen av anlegget.    
           
 Høyonn IV 1201042486  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1825

   Hesjing hos paul Hjelde på Wist i femtiåra. Her brukes hest og gammeldags skuvrive for å kjøre graset inntil hesja.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Høyonn III 1201042708  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1826

   Hest og høyvogn brukes for å få høyet i hus hos Paul Wist en gang i 1950-åra. Her under en kaffepause.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Høyonn II 1201042845  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1827

   Pause under hesjing hos Paul Hjelde på Wist i 1950-åra. Fra venstre Kåre Jermstad, Gustav Hjelde, Paul Hjelde, Ukjent dame, Leif Segtnan, Ida Segtnan og Anders Vandvik som også er fotografen. Utlånt av Liv Liberg.   
           
 Høyonn I 1201043009  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1828

   Høyet er på vogna, hesja er tom og det inntas en sikkert velfortjent kaffesup hos Paul Hjelde på Wist i 1950-åra.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Tromsdalen 1949 1201043115  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1829

   Bildet er antagelig tatt fra Kvinnfjellet?. Kalkbruddet er vel til venstre på dyrkajorda midt i bildet.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Ytterlensa ved utløpet 1201189053  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1832

   mot sjøen ved utløpet av Verdalselva i 1923.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Rødsvollen 1201189219  12 63  userpics/10004/    Bnr: 1833

   i 1944. Seter til Overmoen og Rød østre ligger halvannen kilometer vest for Raukolla ved Mugdelva. Var sist i bruk 1947. Les mere i Seterboka. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Blåveisplukking 1201189521  12 69  userpics/10004/    Bnr: 1835

   Søndagsskolen på blåveisplukking i i Bakkaberget i Vinne våren 1944. Fra venstre: Ketil Haugan, Jon Birger By,, Laila Blybakken, Albert Martin Tiller og Arvid Hegbom.Utlånt av Ketil Haugan   
           
 Furugaidd 1201193121  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1837

   i minus 9 ved Bellingen.   
           
 Verdal sentrum 1957 1201557800  12 59  userpics/10001/    Bnr: 1853

   Utlånt av Kjell Braarud.   
           
 5 generasjoner 1201385446  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1843

   på Rønningen i Vera. Fra venstre:Ingeborg "Gammelyndber" Olsdatter Fergeberget Væren f. 1850, Ole Johansen Rønning f 1871, Johan Rønning f. 1895, Torfinn Rønning f. 1921 og Odd Rønning f 1942. Bildet tatt under krigen av Anders Vandvik.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Bekkalunet - koie 1201473884  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1851

   Koie ved Bekkalunet i Forlandet. Personene på bildet er fra venstre Edvard Ottermo, de to neste ukjent. Så følger Laurits Ottermo og Oskar Figenschou. Sistnevnte var ansatt på Værdalsbruket. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Vollafossen i Malsåen i 1932 1201293976  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1838

   Tømmerrenna i Vollafossen er stappfull av tømmer 1932.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Vollafossen i Malsåen i 1932 1201294103  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1839

   Tømmerrenne oppbygd i elveskråningen 1932.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kleppen skole. Skirenn 1940? 1201385643  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1846

   ved Kleppen skole først i 1940-åra. Navna finnes under "Navn i Bilde"Utlånt av Liv Liberg   
           
 Vollafossen i Malsåen i 1937 1201294230  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1840

   Bare rester av tømmerrenna står igjen i 1937. Mannen på bildet skal være skogforvalter på Værdalsbruket, Morten P. Moen. Legg merke til høyhesja helt ute på kanten av elvemelen. Utlånt av AS Værdalsbruket   
           
 Vollafossen i Malså I 1201294277  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1841

   I 1932 oppsto problemer med fløtingen i Høysjøelven ved at Vassdragsvesenet`s tømmerrenne i Vollafossen falt sammen og gjorde det umulig å fløte i vassdraget. Renna ble oppsatt i 1912 etter at elva tok nytt løp under Vassdragsvesenet`s arbeid. Bruket hadde betydelige tømmermengder til fløting det året og Vassdragsvesenet satte i gang bygging av en midlertidig treskjerm langs den skrå fjellside forbi de utførte stenmasser til et sted hvor stokkene rullet nedover fjellsiden til elven. Værdalsbruket lånte Vassdragsvesenet kr 800,- inntil bevilgninger til en permanent ordning for utbedring av den forvoldte skade. Denne skjerm, eller tømmerrenne, viste seg ikke å fungere og måtte til stadighet utbedres og har påført fløtingen store utgifter i årenes løp. Ennå i 1937 har ingen ting blitt gjort annet enn at kostnadene ble anslått til kr 38.000,- Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Storflo 1201294353  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1842

   på Ørin. Rinnelva er under vannet her et sted. På sitt høyeste var vannstanden ca en halvmeter høyere.   
           
 Verdalsøra 1982 1202758346  12 70  userpics/10001/    Bnr: 1911

   Her ser vi tydelig hvordan Stekke så ut før utfyllinga. Det ble fylt opp fra Ørabrua til sørspissen av den langstrakte øya. Langs storelva ble det først lagt en molo av utsprengt stein fra militærlageret i TromsdalenStekke med "Mettikila" var ved siden av Grustaket, Kvislaskogen, Bjartnesmarka og Grønnøra et eldorado for ungene på Tinna. Stekke fikk navnet fordi vi stakk oss når vi beveget oss i den tette tindvedskogen. Når floa gikk opp i kila (som på bildet) var vi ofte på vannet i robåt, kano eller tømmerflåte om sommeren og isflak! (isflakhopping) om vinteren. (oml)Innsendt Oddvar Molde. Foto Jostein Molde.   
           
 Tømmerkjøring 1202659455  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1906

   Navnene på personene på bildet er ukjent. Det antas å være fra 1935.Tips om navn og sted ønskes på tel 47297311Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Stekke i brann 1987 1201558032  12 60  userpics/10001/    Bnr: 1854

   Dette området er nå oppfylt. Rundkjøringa ved Hydro'n ligger i dag 3 meter over flammene. Klikk i bildet for et større.    
           
 Blokkosaga i 1946 1201473827  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1850

   På grunn av vanskelige fløtingsforhold lengre nedover i Malsåen hadde Trones Bruk sag i Blokko like etter krigen. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Tømmerkjøring 1202659299  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1905

   Personene på bildet er ukjent men bilen var reg. på Lars Norum. Året er 1935. Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Skolemusikken 1201473999  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1852

   ved Røstad skole i midten av 1960-åra. Sverre Vestvik var dirigent for korpset som ble startet i 1961. Fotograf Anders VandvikUtlånt av Liv Liberg   
           
 Olsok 1202659127  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1904

   Mange biler og lite folk å se. Bildet er tatt før 1981.   
           
 Kleppen Songlag 1201385492  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1844

   under øvelse på Østre Helgås før fjelltur til Bynavollen i 1944.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Sangerstevne 1948 1201385533  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1845

   på Stiklestad 1948.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Fergemannen 1201385974  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1847

   Trygve Balgård ved Haga fergested under kryssing av elva med skoleelever fra Verdalsøra barneskole i 1966. Les mere om fergemannen i Verdal historielag`s årbok av 1997.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Underlig doning 1202081501  24 58  userpics/10004/    Bnr: 1879

   parkert ved Kleivdalen 3. februar. Har følelsen av det tar sin tid før rutene er fri for is i minus 18.   
           
 Tømmerkjøring med Oliver Tractor i 1955 1201473565  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1848

   Styrmann er Paul Aune. På lasset sitter Agnar Storstad. Gutten er ukjent. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Bru over Aurehullet i Inna 1201473607  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1849

   Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Olsok 1965 - Prestesvein Jostein Molde 1201558076  12 66  userpics/10001/    Bnr: 1855

   Innsendt Oddvar Molde   
           
 Olsok 1966 1201558114  12 66  userpics/10001/    Bnr: 1856

   Innsendt Oddvar Molde   
           
 Kanonmannskap på Hegra festning i 1963 1201558198  12 64  userpics/10001/    Bnr: 1857

   Gjermund Haga og Svein Olav GranheimInnsendt Oddvar Molde   
           
 Vukukirka i fullmåneskinn 1201558545  5 27  userpics/10001/    Bnr: 1858

   Bildet er tatt 22/1-07, ca kl 19. 13 grader minus og stille i Vuku.Innsendt Kjetil Dillan   
           
 Utegym 1203233267  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1943

   Skoleklasse ved Losjelokalet har utegym i 1955?. Lærer og fotograf Anders Vandvik.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Slakteskrottstapperbakken 1202339023  15 35  userpics/10001/    Bnr: 1888

   Hver tirsdag lastes slakteskrotter ombord i Spis-trailerne ved slakteriet på Tinden. For å stappe skrottene godt sammen rygges det opp gangstien mot den nye gangbrua i flere omganger. Derav navnet "Slakteskrottstapperbakken". De som ferdes over brua må belage seg på vente litt mens dette pågår.    
           
 Skoleelever fra Haukå i 1946 1201652065  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1859

   på tur over Leksdalsvatnet for å besøke skolen i Nord-Leksdal, antagelig vinteren 1946. De tre bakerste Hjørdis Viken, Astrid Bye og Gunhild Kulstadvik (rekkefølgen ukjent) videre framover Birgit Viken, Hjørdis Bye, Marius Moe opg Olav Kulstadvik fremst.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Skolehage i Haukå i 1949? 1201652428  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1860

   Bildet er tatt under opparbeiding av skolehage på Lademo(antagelig før 1950). Karene bakerst ved uthuset er Einar kristoffersen med hesten Blakken, Svein Bye og Olaf Lademo som var "kårkaill" på Lademo. Foruten lærer Anders Vandvik er barna fra venstre: Erling Kristoffersen, Gunhild Kulstadvik, Hjørdis Viken, Sigrun Kulstadvik, Astrid Bye og Kjellaug Kristoffersen. Beklageligvis er bildet i lite format og kan dermed ikke forstørresUtlånt av Liv Liberg   
           
 Vuddu. Hesjer sommeren 1949 1201652627  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1861

   Dette er Vuddu vest for Stensbrua sommeren 1949. Hesjer var et vanlig skue på den tid, nå er det nesten en sensasjon. Småbruket til høyre er Stubbe og på andre siden av vegen, Stensmoen og Vikdal.Utlånt av Gerd Hallem   
           
 Skihytta på Volhaugen 1955 1201652732  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1862

   Den gamle skihytta ved Haukåvatnet på Volhaugen, antagelig i 50-åra. Mange par ski tyder på godt besøk.   
           
 Solgløtt 1202659490  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1907

      
           
 Ness skole 1203431462  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1949

   3.klasse ved Ness skole året 1932/33. For navn se under "Navn i bilde" som finnes til venstre på startsidenSkannet og utlånt av Svein Guddingsmo   
           
 Gammel bebyggelse på Ørmelen 1202659059  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1903

   Bildet er sannsynligvis fra omkring 1960.Bildet er tatt like nord for "Furuskogen". Damene på bildet går på den gaten som i dag heter Furuveien. Et par steinkast unna (mot volhaugen) gikk veien til Russergravin og Ørin som enda var urørt.Utlånt av Annbjørg Storhaug Skjemstad   
           
 Elvepromenaden 1202480145  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1892

   mellom Kåra og Trones i februarskumringen.   
           
 23 speik 1202081402  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1878

   Inna ved Stormoen 3. februar 2008.   
           
 Trones Bruk 1203232852  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1940

   Ansatte som fikk Norges vel`s medalje i 1950Utlånt av Trones Bruk   
           
 Haga fergested 1966 1205445990  12 69  userpics/10004/    Bnr: 2056

   Skoleklasse fra Verdalsøra barneskole venter på skyss over elva ved Haga fergested etter en tur på Kvinnfjellet i 1966.    
           
 Elgjakt 1201736459  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1863

   Thomas Holmsberg flår elg i Skjækerdalen. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Gammeldammen ved Sagen i Inna 1201736503  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1864

   Restene av gammeldammen ved Sagen i Inna 1939.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Bjønndalsspennet i Kverna 1201736580  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1865

   i Kverna. Denne provisoriske brua ble brukt av fløtere.Utlånt av Værdalsbruket Kverna#   
           
 Ness skole 1939 1201736710  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1866

   Navnene vil bli å finne under Navn i Bilde. Denne finnes i menyen på venstre side av startsiden.Skannet og utlånt av Svein Guddingsmo.   
           
 Vinter 1201737339  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1867

   furu bellingsflåa   
           
 Stiklestad kirke ca 1920 1201853213  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1868

   kirke like etter 1. verdenskrig.Utlånt av Fridtjof Hagen   
           
 Stiklestad  1201853298  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1869

   med kirken , antagelig før 1. verdenskrig.Utlånt av Fridtjof Hagen   
           
 Sandvika Fjellstue 1201853344  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1870

   Når er ukjent.Utlånt av Fridtjof Hagen   
           
 Flyging på Fætten i 1934 1201854180  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1872

   Militæret brukte flyplassen til øving.Utlånt av Fridtjof Hagen   
           
 Fly på Fætten i 1940 1202004508  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1873

   Dette speiderflyet landet på Fætten vinteren 1940 på tilbaketur fra Vera på grunn av bensinmangel. Fridtjof Hagen husker at det ble skaffet mere drivstoff. Flyet, som ble ført av Bjørn Næss, var med som eskorte for fokkerflyet som hentet Aslaug Tronsmo en styggversdag når veien til Vera var stengt på grunn av snøfokk. Utlånt av Fridtjof Hagen   
           
 Fætten 1202004572  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1874

   Militær bespisning under flyøvelse på Fætten i 1934. Personene er ukjent.Utlånt av Fridtjof Hagen   
           
 Fætten fra lufta 1934 1202004701  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1875

   Flyfoto fra Fætten tatt under flyøvelse i 1934. Gårdene på bildet er Risholdt, (til venstre) og Vestvik.Utlånt av Fridtjof Hagen   
           
 Fætten fra lufta II 1934 1202004846  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1876

   Enda et flyfoto fra 1934. Ni fly er oppstilt i nærheten av spissteltene som var forlegningen.Utlånt Fridtjof Hagen    
           
 Lavflyging over Fætten i 1934. 1202004893  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1877

   Utlånt av Fridtjof Hagen   
           
 Haug bilde nr 1 1202758198  12 70  userpics/10001/    Bnr: 1910

   [b]1[/b] Høyem[b]2[/b] Haug[b]3[/b] Lynum[b]4[/b] Kårboligen til gården Lynum. Ca "2cm" til høyre for denne og rett over det enslige treet lå Gildehallen [b](G)[/b] som de fant tørkesommeren 2007.[b]5[/b] Molde [b]6[/b] Gården Bjerkan. Bjerkan og Molde ble i sin tid utparsellert fra Slottet - da bonden der trengte kontanter. Solgte de to parsellene til oldefedrene våre i 1885Utlån og kommentar: Oddvar Molde   
           
 Nordgata 1202081539  15 37  userpics/10004/    Bnr: 1880

   på kveldstid.   
           
 Flyplassen på Fætten 1934 1202081607  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1881

   Utlånt av Fridtjof Hagen.   
           
 Fly på Fætten 1934 1202081672  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1882

   i 1934.Utlånt av Fridtjof Hagen.   
           
 Vaterholmen 1202159874  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1883

   Stillheten råder i Vaterholmen leir.   
           
 Haverlikoia 1202480284  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1893

   Skogshusvære for Svarthovd almenning. Den ligger opp mot Storhavren ikke langt fra Tveråa.   
           
 Vuku Bageri 1204312815  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1995

   Bakeriet til Ludvig Søraker i Vuku. Telegraf og telefonsentral var også her. Huset sto der Bjørn Årstad bor i dag. Kommer en vestfra er det siste hus på høyre hånd før en svinger opp til brua over elva. Bildet er fra (årstall kommer senere).Utlånt av Lars Grande   
           
 Rønningen i Vera 1943 1202159875  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1884

   Les mere i Helgådalsnytt av 2007 om bosettingen i Vera. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Snausen 1202159935  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1885

   i Leirådalen   
           
 Østavind 1202160032  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1886

   og 18 minus ved Inndal østre den 3. februar 2008   
           
 Frostrøyk fra Kvennfossen i Sul 1202160065  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1887

      
           
 Aldersheimen  1202577751  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1898

   på Ørmelen. Hvis noen vet når bildet er tatt så gi beskjed til 47297311.Utlånt av COOP   
           
 Havren 1203157959  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1933

   sett fra vest.   
           
 Olsok 1203233266  14 24  userpics/10004/    Bnr: 1942

   Forestilling av Olsokspelet i amfiet. Årstall ukjent.   
           
 Guttaboys fra Volden 1203373886  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1946

   Foran fra venstre: Edvin Kolstad, Jon Axel Bengtsson og Magne Varslot. Bak fra venstre: Hans Rotmo, Håvard Elnes, Olaf Jørgen Varslot og Magne Ørtugen. Bildet er tatt i "femtiåra".Utlånt av Helgådalsnytt.   
           
 Akerkraner 1203232899  19 30  userpics/10004/    Bnr: 1941

   sett fra Elvepromenaden   
           
 Uberørt  1237335831  6 2  userpics/10004/    Bnr: 3647

   vinterlandskap.   
           
 Flom 1237335492  12 60  userpics/10004/    Bnr: 3645

   i Inna ved Tronesvolden 1. mai 1966. Gården var utsatt for flom og ble flyttet lenger øst til sikkert sted høyere opp.Utlånt av Jostein Molden   
           
 Nærgående 1237335787  12 65  userpics/10004/    Bnr: 3646

   Værdalsbrukets skogformann Hallstein Fjesme med en haukugleunge på nakken under skogplanting i 1963.Hele kullet av ungene var svært nærgående ovenfor de som plantet.Utlånt av Jostein Molden   
           
 Anleggsleir 1202480525  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1894

   under bygging av første overføringslinje fra Tunnsjøen. NTE har sine bygninger på stedet i dag.   
           
 Guttaboys 1202481166  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1897

   Bildet av gutta på veg til skolen. Nedbrettede støvler var vist på moten den gangen. Fra venstre: Knut Wass, John Valseth, Rolf Holberg, Rolf Iversen, Kristian Lorås og John Barstad   
           
 Haug bilde nr 2 1202758162  12 70  userpics/10001/    Bnr: 1909

   [b]7[/b] Hafstad[b]8[/b] Gartneriet til Brynjulf Vist. Nedlagt nå og husa solgt ut av slekta. Brynjulf stammet fra Vist, på Slottet. Bygde gartneri og drev det så lenge jeg husker.[b]9[/b] Slottet (eller kanskje Haug østre som det står enkelte steder). Ligger like ved Steksta-veien med støtta av Oluf Rygh, stedsnavnsforsker og bokforfatter, stående i hagenOpplysninger: Oddvar Molde   
           
  1202578696  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1901

   Storhavren til venstre og Litjhavren til høyre i bildet. I skaret mellom der renn Tveråa som kommer fra Tveråsjøan og møter Inna så å si rett i mot filialen i Inndalen.   
           
 Bjørgan 1202577799  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1899

   øverst i Leirådalen.   
           
 Svarthugguvatnet i austavind. 1202577835  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1900

      
           
 Vuku 1916 1202578830  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1902

   Når bildet er tatt er en ikke sikker på men på baksiden står det mai 1916 slik at det må være fra før det. Gammelbrua står enda. Det samme gjør vel gammelskolen. Et lite smalt og høyt bygg litt ned mot venstre i bildet er den første trafoen i Vuku. De små husa med pipe både på Ekren og sør for Storvuku er smier. Storukusmia sto mellom Søre og Nordre Storvuku. Faktisk så var dette to gårder på den tida. Nå er de slått sammen.   
           
 Haug bilde nr 3 1202758131  12 70  userpics/10001/    Bnr: 1908

   [b]10[/b] Slotteli[b]11[/b] Norheim - Rett under 11-tallet ser du husa på gården Molde tydelig, foran treklyngen på haugen (som var / er en gravhaug fra gammelt atet)-da tror jeg gårdene er nevnt, resten er hus som har kommet til - fra min barndom og fram til i dag. Hjemme hos oss er det en del hus på heimejorda - det var mine onkler som fikk tomt å bygge på ettersom de stiftet familie. I dag er det noen flere hus enn på dette bildet, men tror det er byggestopp for framtida.Opplysninger: Oddvar Molde   
           
 Kjell`s orkester 1956 1204314092  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1999

   Kjell Norum`s orkester fra 1956/57. Trommer, Kjell Norum, kontrabass Per-Leif Eklo, trekkspill Bjarne Bakkan og gitar Øystein Larsen.Utlånt av Lars Grande   
           
 Hylla Kalkverk 1202975622  19 30  userpics/10004/    Bnr: 1922

   Kalkverket med bruddet bakenfor. Bildet er tatt fra Blåberga i Trones.   
           
 Svenskfjella 1203065436  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1927

   Siste solstråler lyser opp himmelen og de snødekte svenskfjella. Bildet er tatt fra Drivsjøfjellet   
           
 Vinne kirke 1935? 1203232797  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1939

   Eksakt når vites ikke, men trolig i 1930-åra   
           
 Verdalsøra 1956? 1202768999  12 68  userpics/10001/    Bnr: 1912

   Byggetrinn 1 av barneskolen var ferdig i 1954. Neste Byggetrinn var ferdig i 1960?. Midt i bildet ser vi Herredshuset og Gammelskolen. I front ligger "kassfabrikken". I området rundt Øra ser vi det at det ennå er «godt om plass». Nederst ser vi Verdal cementstøperi v/Ottar Berg, 1947-1970.    
           
 Fra Drivsjøfjellet  1202835549  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1913

   etter solnedgang. Spjeldberget med Sognavola bakenfor.