Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     kirke                         
Antall :   Id   Nr År
 Vinne i ved Vinne kirke 1924 1335343592  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7708

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=vinne+ved&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Fra Vinne kirke mot Byagårdene ca 1925 1332277513  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7578

   Utlånt av SNK   
           
 Vuku kirke med omegn ca 1925 1337086875  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7780

   Med Stor-Vuku til venstre. Bilde fra den tid kornet ble hengt på staur. Utlånt av SNK   
           
 Kavalerist foran Stiklestad kirke ca 1925 1383498108  12 113  userpics/10028/    Bnr: 9055

   Thomas Berg opplyser at navnet på den uniformerte hornblåseren er Ludvig Krokstad. Tidfesting ut fra andre bilder fra Rinnleiret tatt i 1925. Kirka så slik ut før den ble restaurert og ombygd til 900-årsjubileet i 1930. Bilde fra fotograf Henning Anderson. Utlånt av SNK.   
           
 Vera Kapell i gamle dager, kanskje før 1930 1456813928  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10233

   Vegen videre mot Sør-Vera er ennå ikke bygd. Bildet etter Johannes Væren. Utlånt av Svein Væren   
           
 Stik|estad kirkekor samlet hos Arnt Holmen i Vuku sommeren 1926 1476902293  12 105  userpics/10028/    Bnr: 10554

   Helt til venstre i bildet ser en verten sammen med korets dirigent Johannes Dahl. Bildet utlånt av Dagfinn Dahl   
           
 Stiklestad kirke - Interiør  1348128929  12 66  userpics/10028/    Bnr: 8130

   Fra før restaureringen til jubileet i 1930. Legg merke til den lange ovnsrøra. Tvilsomt at denne ovnen hadde vært godkjent i henhold til brannforskriftene i dag. Utlånt av SNK   
           
 Arkitekt Holmgren forslag til resturering av Stiklestad kirke  1410554914  12 66  userpics/10028/    Bnr: 9639

   til 900-årsjubileet i 1930. Utlånt av Gunhild Elnes   
           
 Stiklestad kirke under restaurering ca 1928 1337086605  12 66  userpics/10028/    Bnr: 7775

   Utlånt av SNK   
           
 Ingeborg Fergeberg (Sørvera) 1929 1197062626  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1605

   Bildet er tatt ved Vera kapell i 1929 og damen gikk på ski i en alder av 80 år.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Fra restaurering av Stiklestad kirke 1930 1207595905  12 66  userpics/10001/    Bnr: 2147

   Arbeidere som deltok i restaureringsarbeide av Stiklestad kirke til 900 årsjubileet i 1930.Skolestyrer Johannes Dahl i kvit frakke til høyre. Er det noen som drar kjensel disse karene?Utlånt Dagfinn Dahl   
           
 Restaurering av Stiklestad kirke 1255727785  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4606

   Bildet er fra 1928/29 og er karer som arbeidet med omgjøring av kirken til 900-årsjubileèt i 1930. Ukjente herrer men han til høyre hadde ansvar for trearbeid. Navnet var Paul Gran fra Sjøbygda. Utlånt av Anne Marie Slottemo    
           
 Stiklestad kirke under restaurering 1929 1325145850  12 66  userpics/10004/    Bnr: 7275

   Restureringsarbeidet av kirka til 900-årsjubileet i 1930 foregår. Til venstre foran inngangen kan en se materialer som tyder på det arbeides inne. Utvendig er malinga fjernet og tårnet ombygd. Før var kirka hvitmalt.Utlånt av Arve Kålen    
           
 Kirkevuku 1929 1354139852  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8301

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kirkevuku&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Vera Kapell ca 1930 1256777605  12 61  userpics/10004/    Bnr: 4669

   Tidfesting ut fra ca årsmodell på den parkerte bilen.Utlånt av Alvhild Sisselvold   
           
 Byagårdene mot Vinne kirke ca 1930 1333878063  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7639

   Utlånt av SNK.   
           
 Stiklestadjubileum i 1930 1408480009  12 65  userpics/10028/    Bnr: 9570

   Utlånt av Lars Iver Valstad   
           
 Messe i Vera Kapell 1193066412  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1373

   Svensk-Norsk messe i Vera 1934.   
           
 Stiklestad kirke - interiør 1255938895  14 24  userpics/10004/    Bnr: 4625

      
           
 Konfirmanter ved Stiklestad kirke 1932 1344782632  12 104  userpics/10028/    Bnr: 8034

   Utlånt av Kjellrun Barli   
           
 17.mai utenfor Vera Kapell først i 1930-åra 1463494663  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10337

   Foto av Anders Vandvik som var lærer i Vera på den tid. I en avisartikkel framgår det at på den tid var det 111 innbyggere i Vera. Akkurat det samme som i Sul samme år. Av innbyggerne var det ca. 30 barn. Nå er det vel en 10-12 fastboende i Vera. Utlånt av Liv Liberg.   
           
 17. mai i Vera 1285311195  12 104  userpics/10022/    Bnr: 6004

   Uklart når, men sannsynligvis en gang i 1930-åra. Kanskje finnes det noen som kan tidfeste og kjenne navna på noen av personene.Bildet er fra Anders Vandviks glassplatenegtiver. Utlånt av Liv Liberg   
           
 17.mai ved Vera kapell først i 1930-åra 1288338064  12 104  userpics/10004/    Bnr: 6129

   Fra glassplatenegativene til Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Stiklestad kirkekor 1221602899  12 66  userpics/10004/    Bnr: 2859

   i jubileumsåret 1935. Navna vil bli å finne under "Navn i bilde" med det første. Utlånt av Lars Grande   
           
 Postkort fra Stiklestad 1254869118  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4568

   Ukjent når og i hvilken anledning kortet ble laget.Utlånt av Anne Marie Slottemo   
           
 Vuku kirke 1325858602  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7312

   Ukjent når men muligen i mellomkrigstiden.Utlånt av Arve Kålen   
           
 Bil ved Stiklestad kirke ca 1935 1467446194  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10389

   Ut fra all hestskiten er det tydelig at hovedtransport av folk til kirka er hesten. Bildet er tatt fra området der kirkestallene sto på den tid. Utlånt av Rune Kristiansen.   
           
 Stiklestad kirke 1234627820  12 68  userpics/10004/    Bnr: 3506

   i 1930-åra.Utlånt av Joar Balgård   
           
 Stiklestad kirke sett fra vest i 1930-åra 1251577519  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4389

   Til høyre i bildet kan en se St.Olav`s kapell og enden av kirkestallene som ble revet i slutten av 1940-åra.Utlånt av Karl Hermann   
           
 Ved Vinne kirke i 1930-åra 1309330867  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6850

   Oppstillingsplassen for hester til høyre. Bakenfor der ser en Ner-By. Utlånt av Reidar Lein   
           
 Konfirmasjon i Vera Kapell 1294566399  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6366

   Ukjent når. Utlånt av Birger Sissevold   
           
 Stiklestad kirke med "kjerkstallan" ca 1936 1299289165  12 66  userpics/10004/    Bnr: 6534

   Utlånt av Brit Øgstad Kjesbu   
           
 Sang i Vera Kapell i 1937 1269987869  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5285

   Sangkoret fra Ulvilla og Vuku på sangbesøk i Vera.Foto Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Vinne kirke 1935? 1203232797  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1939

   Eksakt når vites ikke, men trolig i 1930-åra   
           
 Begravelse i Vera 19/6 1927 1183316310  12 61  userpics/10001/    Bnr: 748

   Utlånt av Gunnar Liff   
           
 Stiklestad Kirke fra nordvest 1255292307  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4586

   Når bildet er tatt er ukjent.Utlånt av Anne Marie Slottemo.   
           
 Fra begravelsen til Gunnar Ahlgren i mars 1943 1375275491  12 67  userpics/10028/    Bnr: 8897

   Mange hadde møtt opp underbegravelsen. Ahlgren var innkalt til nøytralitetsvakt i Narviksområdet i januar 1940. Etter heftige kamper mot tyskerne langs Ofotbanen ved Narvik ble han skutt under tilbaketrekning den 16. april 1940. Fraktet over til Kiruna med svensk sanitetstog der han ble bisatt 20 april. Begravd på Stiklestad kirkegård 22 mars 1943. Opplysningen hentet fra boka Krig - Okkupasjon - Motstand. Bildet som er tatt fra kirketårnet er utlånt av Jørgen Suul.   
           
 Konfirmasjon ved Vera Kapell høsten 1945 1447344910  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10082

   Konfirmantene er Alvhild Olsen Sisselvold og Åse Ward Kvam. Legg merke til at det flagges med både norsk og svensk flagg. Hva det skyldes er usikkert men det var sterke band over grensa på den tid like etter krigen. Bilde utlånt av Berit Ward Schei.   
           
 Krigskirkegården på Ørin 5. auguat 1945 1461682763  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10306

   Minnelund med midlertidig minnestøtte over de døde russiske krigsfangene som er gravlagt her. Minnestøtta som står i dag ble avduket året etter, i 1946, for 70 år siden. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Krigskirkegården på Ørin 5. august 1945 1461682922  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10308

   Minnelund med midlertidig minnestøtte av tre med den røde stjerne i toppen til minne om de russiske krigsfanger er ferdig. Den som står i dag ble avduket høsten 1946. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Oppstilling til 17.mai-tog i Vera 1295646999  12 104  userpics/10004/    Bnr: 6401

   Bildet er fra enten 1945 eller 1946. Her er ingen hornmusikk men gitar og fioliner. Man brukte vel instrumenten som var tilgjengelig grenda. De fleste navna finnes under Navn i Bilde. Utlånt av Birger Sisselvold   
           
 Stiklestad 1946 1407306309  12 68  userpics/10028/    Bnr: 9544

   Kortet er utgitt i forbindelse med jubileumsstevne når Norges Ungdomslag ble 50 år.   
           
 Folkemengden venter på kronprinsen ved Stiklestad kirke 7. juli 1946. 1413318690  12 104  userpics/10028/    Bnr: 9679

   Under Norges ungdomslags 50-årsstemne var det samlet 18-20000 menneskerdenne helga. Det var en stor teltleir mellom Stiklestadgårdene og Ekle.   
           
 Vera Kapell og Væren Nordre Vestre ca år 1948 1458812428  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10261

   Det har forandret seg i Vera siden dette bildet ble tatt. Både med gjenvoksing av skog og utbygging av hytter i området. Utlånt av Svein Væren.   
           
 Stiklestad med utsikt vestover 1949 1257548706  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4706

   Gammelskolen til venstre. Kirkegården ovenfor kirka ikke opparbeidet på dette tidspunkt   
           
 Stiklestad kirke 1949 1289938569  12 66  userpics/10004/    Bnr: 6195

   Utlånt av Verdal kommune kirkegård   
           
 Stiklestad mot Verdalselva og Vinne 1290382573  12 70  userpics/10004/    Bnr: 6206

   Store arealer med older på Bjartnes og Fæby som er dyrket opp siden dette bildet ble tatt. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Vera Kapell i 1949 1298460142  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6508

   Sør-Vera med Sveet bak i bildet. Bildet er fra 50-årsjubileet for Kapellet.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Stiklestad kirke ca 1950 1244335067  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4035

   Utlånt av Joar Balgård   
           
 Vinne kirke ca 1950 1246577899  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4139

   Utlånt av Joar Balgård   
           
 I fin stil ved Vera Kapell i 1952 1460191309  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10277

   Navnet på skiløperen er er Rolf Pettersen. Bildet lånt ut av Svein Væren.   
           
 Gammelskolen og Stiklestad kirke 1954  1257924000  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4725

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Valstad østre og Vinne kirke1954 1270251187  12 70  userpics/10022/    Bnr: 5299

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Flytting av Molåna til Stiklestad 1954 B 1450623160  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10125

   Foto av Henning Anderson. Utlånt av SNK.   
           
 Stiklestad kirke 1246084449  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4119

   Utsnitt fra koret ca 1955.Utlånt av Nils Egil Steinsli   
           
 Naust ved Veresvatnet i 1950-åra 1273255190  12 61  userpics/10022/    Bnr: 5436

   Eieren, Ansders Vandvik i midten. Johannes Wæren til høyre. Den tredje trenger en hjelp til å identifisere. Utlånt av Bjørg Marken   
           
 Vinterbilde av Vinne kirke 1405079676  12 119  userpics/10028/    Bnr: 9492

   Utlånt av Annar Skjerve.   
           
 1. Mai ved det gamle Bjartråkja forsamlingshus 1468742311  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10419

   Det gamle forsamlingshuset i Bjartan sto mellom vegen og elva ikke langt øst for samfunnshuset som står i dag. Gammelråkja ble bygd omkring 1910 og ble revet ca år 1965 når det nye sto ferdig. Huset var opprinnelig en skogskoie som ble flyttet dit fra Dyrhaugen i Skjækerdalen. Det var opprinnelig planer om å bygge hus for både indremisjonen, ungdomslaget og skytterlaget men etter dårlig samarbeidsklima ble det bestemt bygging av både forsamlingshus i Bjartan og nytt bedehus i Elnesgrenda. Les mer om planer og stridigheter i boka om Vuku kirke. Ukjent når bildet er tatt men trolig i 1950-åra. Utlånt av Inge Nymoen.   
           
 KFUK -speidere i Vuku år 1957 1409138310  12 104  userpics/10028/    Bnr: 9608

   Teltleiren sto på jorda til Stor-Vuku nede mot elva. Bak i bildet ser en dyrkajord nedenfor vegen i Østnesbakken hvor det dag er plantet juletre. KFUK står vel for Kristelig Forening for Unge Kvinner. Norges KFUK har til formål å hjelpe mennesker til tro, utvikle det hele mennesket ? med ånd, sjel og kropp ? og utfordre unge til å ta ansvar i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Visjonen lyder: Vi får utrolige ting til å skje ved å være en åpen, kristen organisasjon, som jobber for å utvikle kristne, kreative og modige mennesker. Organisasjonens verdier er: åpen, modig, trygg, utviklende, raus. Utlånt av Lars Iver Valstad   
           
 Speiderleir i Vuku 1957 1410553509  12 104  userpics/10028/    Bnr: 9632

   Defilering ved Vuku kirke. Utlånt av Kjetil Dillan.   
           
 Vera Kapell i 1950-åra 1476111638  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10533

   Bildet er vel tatt i forbindelse med en begravelse når flagget er på halv stang. Utlånt av Elin Ward.   
           
 Kirketjeneren under virke i Vinne kirke  1350803205  12 65  userpics/10028/    Bnr: 8208

   Idar Kristoffersen var kirketjener her i mange år.Utlånt av SNK   
           
 Stiklestad 1205184657  12 66  userpics/10004/    Bnr: 2042

   Når er ukjent, men kirkegården ovenfor kirken er ikke opparbeidet og tatt i bruk enda. Kanskje noen kan tidfeste bildet.   
           
 Vera - på veg til skolen1961 1199499318  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1727

   i Vera Kapell 1961. Elevene er Siv Rakel Sjømæling,Iver Tronsmo, Oddbjørg Sjømæling, Astrid Tronsmo og Brit Eldbjørg Wæren.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Stiklestad ca 1961 1271231806  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5336

   Mye er forandret på 46 år. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Vielse i Stiklestad kirke1963 1269725988  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5271

   Prost Sætevik vier ekteparet Nervik.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Stiklestad Kirke og Gammelskolen  1477643770  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10560

   Trolig på midten av 1960-åra. Utlånt av Biblioteket.   
           
 Bakketun og det nybygde kapell på Flåa ca 1969 1274197017  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5486

   Med Mekvoll til venstre bak skolen. Reitan bakerst i bildet og Holte til høyre.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Olsok 1203233266  14 24  userpics/10004/    Bnr: 1942

   Forestilling av Olsokspelet i amfiet. Årstall ukjent.   
           
 Stiklestad med kirka 1978. 1254509117  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4551

   Den øvre kirkegården er er såvidt tatt i bruk og statuen av Dyre Vaa er på plass i stemneplassen. Utlånt av Oddbjørn Øgstad.   
           
 Speiderleir i Strådalen august 1986 1359733368  12 104  userpics/10028/    Bnr: 8458

   Kveldsmesse for speiderene i kapellet den 7. august. Harald Olsen hadde en stri tørn med ringing i kirkeklokkene for oppmarsjen østfra til kapellet skjedde under klokkeklang. Utlånt av SNK. Foto av Erling Sommervold   
           
 Stiklestad kirke høsten 2002 1177482864  14 32  uploads/OmlStekstad/   0 Bnr: 474

      
           
 Signering av brudestoler i Vuku kirke 2005 1304297409  24 58  userpics/10004/    Bnr: 6687

   Giveren av stolene, Jon Suul signerer stolen etter oppfordring fra Historielaget. Foto Kjetil Dillan   
           
 Brudestolene i Vuku kirke 2005 1304297948  24 58  userpics/10004/    Bnr: 6688

   I forbindelse med nyåpningen av Vuku kirke etter restaureringen i 2005 ble disse to brudestolene overrakt av Jon Suul. Han hadde kjøp de på auksjon i 2004. Litt spesielt er det at hans bestefar med samme navn 50 år tidligere i forbindelse med jubileet ga en ny døpefont til krika.. Artikkel om saken finnes i Historielagets årbok av 2005. Foto Kjetil Dillan.    
           
 Verdalsøra kapell 1172622107  10 14  userpics/10004/   0 Bnr: 61

      
           
 Verdalsøra kapell 1175236008  10 14  userpics/10004/   0 Bnr: 271

   Nattstille ved kapellet 18. des. 2006   
           
 Halle kyrkjestad 1225230451  16 34  userpics/10001/    Bnr: 3038

   I middelalderen lå det en trekirke her, viet til St Ægidius. Den brant ned ved lynnedslag den 21/6 1815. Gerhard Schøning, som besøkte kirken i 1770-årene, skriver: «Vukku og Halle Kirker er Træbygninger, men dog forsynede med smukke Ornamenter og inden til smukt malede.» Fra kirkebakken på Halle er det praktfull utsikt over Verdalsøra. Steinen er reist av soknelyden i 1983.    
           
 Stiklestad kirke 1175499644  14 24  userpics/10004/   0 Bnr: 334

      
           
 Vinne kirke 1180218176  10 14  userpics/10004/   0 Bnr: 574

      
           
 Vinne kirke 1211403430  10 14  userpics/10004/    Bnr: 2346

      
           
 St.Olav`s kapell og Molåna 1191612988  14 24  userpics/10004/    Bnr: 1257

   Alle regnbuens farger på bladtrær av mange arter.   
           
 St. Olav`s kapell på Stiklestad 1193699220  14 24  userpics/10004/    Bnr: 1428

   Katolikkene i Trøndelag begynte å valfarte til Stiklestad tidlig i forrige hundreåret, og i 1930 stod St. Olavs Kapell som ble innviet i 1930   
           
 Stiklestad kirke 1194442854  14 24  userpics/10004/    Bnr: 1469

      
           
 Vinne kirke 1196451659  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1564

   i skodda 21. november 2007   
           
 Verdalsøra kapell 1197856095  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1645

   Adventstemning   
           
 Kirkegården 1197940169  24 58  userpics/10004/    Bnr: 1649

   Nattbilde fra kirkegården ved Verdalsøra kapell.   
           
 Stiklestad kirke 1198019538  14 24  userpics/10004/    Bnr: 1656

   i adventstiden..
   
           
 Vukukirka i fullmåneskinn 1201558545  5 27  userpics/10001/    Bnr: 1858

   Bildet er tatt 22/1-07, ca kl 19. 13 grader minus og stille i Vuku.Innsendt Kjetil Dillan   
           
 Vinne kirke i soloppgang  1204874769  4 31  userpics/10001/    Bnr: 2021

   Tatt 7/3-08 kl. 07:10 Vi går mot lysere tider.   
           
  1224798812  12 62  userpics/10004/    Bnr: 3010

   Minnesteinen på Vuku kirkegård over svensken som omkom i Malså gruver år 1917. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-2374?s_Kategori=12&s_title=vuku&s_notme=wmv&pid=2374]Klikk også her[/url][/b] for å se bilde fra begravelsen i Kjerkstuggun. Utlånt av Kjetil Dillan    
           
 Levanger 26/3-09 III 1238158866  18 33  userpics/10001/    Bnr: 3687

   Levanger kirke midt i bildet.   
           
 Vuku kirke 1239227981  10 14  userpics/10004/    Bnr: 3752

      
           
 Vinne kirke og traktoren. Vi skriver 1. mai. 1241350595  4 31  userpics/10001/    Bnr: 3873

      
           
 Ved Hærmannshuset 1248999549  14 32  userpics/10001/    Bnr: 4275

      
           
 Vera Kapell 1248310235  10 14  userpics/10004/    Bnr: 4253

      
           
 Etter  1248999745  14 32  userpics/10001/    Bnr: 4277

   Kjøkkenet som stikker ut midt på bildet ødelegger "aksen" mellom støtta og kirken.   
           
 Stiklestad kirke 10 oktober 2009 1255246701  14 32  userpics/10001/    Bnr: 4580

      
           
 Vinne Kirke  1255826327  30 107  uploads/Forberg/    Bnr: 4618

   Bildet er tatt fra Helloporten. Fotograf Trygve Forberg   
           
 Stiklestad kirke sett fra øst. 1256948987  10 92  userpics/10001/    Bnr: 4674

   Bildet er tatt den 10/10-2009   
           
 Gapestokken på Stiklestad. 1256949471  14 32  userpics/10001/    Bnr: 4675

   I 1742 "iførte" enken Ingeborg Larsdatter fra Søraker i Vinne seg "mandsklær" i et bryllup i Frol. Hennes sjelesørger presten Collin var der og ble meget fortørnet og anmeldte den stakkars enken. På Værdalens høstting på Stiklestad i 1743 ble Ingeborg dømt: "Thi bør derfor Ingeborg Larsdatter for sådan utilbørlig forhold og usømmelig optræden settes i gabestokken en time før og to timer efter kirketjensten ved Stiklestad kirke. Les hele historien under "Avisutklipp"