Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri     kirke                         
Antall :   Id   Nr År
 Velkomsten til Stik|estad kirkegård 1371220965  14 24  userpics/10028/    Bnr: 8806

   Denne dungen med granbar og avfall er det som møter folk når de skal inn på kirkegården ovenfor kirka. Ikke bare det, men det er vel like før kirkemuren raser bak denne søppeldunken. Det mangler bare at et barn får steinen utover seg. Ikke akkurat vakkert, men det er vel ikke bedre å vente. Kirketoppan på Rådhuset i Levanger må vel snart «få inn i haue» at folk er mere opptatt av det ser noenlunde ut på kirkegården og rundt kirka enn det å bruke penger og tid på pilgrimmer og drift av her-berge for disse.    
           
 Kirkegårdsmuren på Stekstad 1370591335  14 24  userpics/10028/    Bnr: 8784

   Det sies at muren er fredet, men den må idet minste være totalfredet når det ikke lar seg gjøre å reparere slike skader. Skjønner ikke hva de ansvarlige tenker på når forfallet bare får fortsetter. Skaden på bildet er ikke den eneste. Beøkende på kanskje et av Norges mest kjente historiske steder tenker vel som så når de reiser derfra at «hen såge bra uflidd å larvåt ut, hit ska æ itj meir». Hvem vil være bekjent av at det skal se slik ut? Foto av Odd Petter Haldorsen.    
           
 Er det ingen som skjemmes? 1370179836  14 24  userpics/10028/    Bnr: 8775

   Skjemmmes ikke ordfører og prost over å se hvordan kjerkegårdene i bygda gror igjen av gras og løvetann. Skal det virkelig være slik?. Mistenker kirkens overhode med adresse Rådhuset Levanger for å ikke å slå graset som et pressmiddel for å få mere penger fra kommunen. Er sikker på at tidligere ansvarlig på kirkegården på Stekstad, Arnfinn Høknes, gremmes seg over hvordan det ser ut. På hans tid var det jammen ikke slik. Folk som planter blomster steller gravene til sine kjære føler avmakt og irritasjon over at det er mulig å la kirkegårdene forfalle. Det hjelper ikke at kirkeverge Sandø står fram i avisa og ber seg for økonomien og ber om nåde for sine kirkegårdansatte. Øvrigheta skal være forsiktig med å arg på seg den vanlige mann og kvinne. Av de over 50 som står i oversikten over kirkens ansatte i Levanger, Frosta og Verdal er det etter yrkestittelen å dømme ikke mange som er i praktisk arbeid på kirkegårdene som gravere og vedlikeholdsarbeidere. Hva de andre gjør vet vel gudene, men kanskje er flere beskjeftiget med å betale den årlige husleia på mere enn kr 700.000,- for lokalene i Rådhuset på Levanger. Ansatte som har/hadde kontor ved Verdal kapell har/skal flytte dit selv om leien her er nesten gratis. Vi verdalingan skal vel være med å betale for kalaset. Det er vel enda en form for sniklevangerisering av offentlige tjenester her i kommunen. Før om årene har det vanligvis vært skippertak opp mot Ols0k på Stekstad for da skal normalt alt være striglet og fint. Det inviteres hvert år noen celebre gjester til spe1et og i år er det som kjent han som styrer verdens rikeste land og liker å si at vi bor verdens beste land å leve i som åpner spe1et, nemlig Jens Stoltenberg. Men heldigvis for kirka og kommunen er det nattforestilling og mørkt når han passerer så det er «bærre å skit ti slåinga da».    
           
 Krigskirkegården over russiske fanger på Ørin 4. mai 2013 1369209726  13 26  userpics/10028/    Bnr: 8742

   Den siste ettervinteren tre dager etter kransnedleggelsen.   
           
 Stiklestad kirke ca 1916 1366215653  12 66  userpics/10028/    Bnr: 8651

   Slik så den vel ut før restaureringen til 900-årsjubileet.Stolpen viser at lyset har kommet til Stiklestad, antagelig fra kraftstasjonen i Ulvilla. Utlånt av SNK   
           
 Ørmelen blandakor og Bajazz har konsert i Stiklestad kirke III. 1363694355  32 89  userpics/10023/    Bnr: 8575

      
           
 Ørmelen blandakor og Bajazz har konsert i Stiklestad kirke II. 1363694317  9 53  userpics/10023/    Bnr: 8574

   Solist er Marte Morken Høyland.   
           
 Ørmelen blandakor og Bajazz har konsert i Stiklestad kirke I. 1363694295  9 53  userpics/10023/    Bnr: 8573

   Sønddag den 27/3-2013 kl. 19.00 ble kirken fylt med gladjazz og et begeistret publikum.   
           
 Speiderleir i Strådalen august 1986 1359733368  12 104  userpics/10028/    Bnr: 8458

   Kveldsmesse for speiderene i kapellet den 7. august. Harald Olsen hadde en stri tørn med ringing i kirkeklokkene for oppmarsjen østfra til kapellet skjedde under klokkeklang. Utlånt av SNK. Foto av Erling Sommervold   
           
 Bygging av Breding bru i Vuku 1890 1358717364  12 60  userpics/10028/    Bnr: 8429

   Bildet er sannsynligvis tatt vinteren 1889-1890. Brua ble tatt av vannmengdene i Vukusjøen høsten 1893 og drev ned til Efskind. Da vannet sank, så ble brua demontert og kjørt tilbake bit for bit og bygget opp igjen. Det er temmelig sikkert at bildet ikke er fra den oppbyggingen, ut fra at brukarene da ble påstøpt 63 cm, noe som ikke er synlig på bildet. Over og litt til høyre for venstre brukar ser vi taket av Breding Vestre før gården ble flyttet ned dit den står nu, under grustaket. Den ble flyttet i 1910. Bildet dukket opp sammen med protokollen fra stiftelsen av Vuku Forbruksforening i 1877, som Historielaget fikk overrakt etter at Coop flytta til nybutikken oppi Vuku. Den som sto for byggingen av brua var Ole Andersen. Han var leilenning på gården Aust-Hellan fram til 1899 da tok han navnet Hjelde. Foruten gårdsdrift var han byggmester, møbelsnekker og forsanger i Vuku kirke. I byggekunsten var han en etterspurt brubygger. Han bygde flere bruer her i bygda samt trebrua over Straumen på Inderøy. Det var oså han som bygde Vera kapell. Utlånt med bruopplysninger av Verdal Historielag v/Kjetil Dillan. Opplysningene om brubyggeren er hentet fra boka om Vera Kirke.    
           
 Stiklestad kirke i mørket 1356355765  14 24  userpics/10028/    Bnr: 8371

      
           
 Kirkevuku 1929 1354139852  12 118  userpics/10028/    Bnr: 8301

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=kirkevuku&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Stiklestad anno 1839 1353176004  12 66  userpics/10028/    Bnr: 8265

   Valplassen på Stiklestad med kirken. Bilde av et stikk utført av J. Flintoe i 1839 for bruk i Snorres kongesagaer.   
           
 Kirketjeneren under virke i Vinne kirke  1350803205  12 65  userpics/10028/    Bnr: 8208

   Idar Kristoffersen var kirketjener her i mange år.Utlånt av SNK   
           
 Stiklestad kirke - Interiør  1348128929  12 66  userpics/10028/    Bnr: 8130

   Fra før restaureringen til jubileet i 1930. Legg merke til den lange ovnsrøra. Tvilsomt at denne ovnen hadde vært godkjent i henhold til brannforskriftene i dag. Utlånt av SNK   
           
 Kjerkstuggu og Vukukjerka 1346788844  10 14  userpics/10028/    Bnr: 8101

      
           
 Konfirmanter ved Stiklestad kirke 1932 1344782632  12 104  userpics/10028/    Bnr: 8034

   Utlånt av Kjellrun Barli   
           
 Offentlig flaggdag, men hvor er det norske flagget på Stiklestad ? 1342804304  14 24  userpics/10028/    Bnr: 7984

   Krompen fyller år i dag og det er offentlig flaggdag, men det har vel gått hus forbi på Stiklestad. Får håpe at de husker å heise flagget den 22. juli når massakeren på Utøya skal markeres over hele landet. Men en må ikke bli overrasket om palestinaflagget kommer til å blafre i vinden før vårt nasjonalflagg.   
           
 Krigskirkegården på Ørin etter 1. mai 1339687778  9 38  userpics/10028/    Bnr: 7890

   Fint pyntet med blomster og russisk- og norske sløyfer etter minnemarkeringen.   
           
 Stiklestad kirke ca 1918 1339151952  12 66  userpics/10028/    Bnr: 7870

   Utlånt av SNK   
           
 Stiklestad sett fra Kvindfjellet 26.mai 1338993766  14 24  userpics/10028/    Bnr: 7861

      
           
 Vuku kirke med omegn ca 1925 1337086875  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7780

   Med Stor-Vuku til venstre. Bilde fra den tid kornet ble hengt på staur. Utlånt av SNK   
           
 Stiklestad kirke under restaurering ca 1928 1337086605  12 66  userpics/10028/    Bnr: 7775

   Utlånt av SNK   
           
 Vinne i ved Vinne kirke 1924 1335343592  12 118  userpics/10028/    Bnr: 7708

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=vinne+ved&title=]Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK   
           
 Byagårdene mot Vinne kirke ca 1930 1333878063  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7639

   Utlånt av SNK.   
           
 Fra Vinne kirke mot Byagårdene ca 1925 1332277513  12 61  userpics/10028/    Bnr: 7578

   Utlånt av SNK   
           
 Vera Kapell er vinterstengt 1332105258  10 14  userpics/10028/    Bnr: 7568

      
           
 Valstad vestre i Vinne 1918 1330028648  12 118  userpics/10004/    Bnr: 7487

   Gammelhusa på gården som senere brann ned til grunnen.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=VALSTAD+NORDRE&title=] Klikk her [/url][/b] for kart.Utlånt av SNK.   
           
 Nattskygger på Stiklestad 1329558157  14 24  userpics/10004/    Bnr: 7456

      
           
 Væren nordre i Vera med Vera Kapell 1329557320  12 118  userpics/10004/    Bnr: 7452

   Bildet er mest sannsynlig tatt omkring 1920. Som en ser så er det begravelse i 1920 eller 1923 da det var fem jordfestelser på samme dag. url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=nord&title=]Klikk her [/url][/b] for kart. Fotograf er vel Ole Snekkermo. Utlånt av SNK    
           
 Vuku kirke 1325858602  12 61  userpics/10004/    Bnr: 7312

   Ukjent når men muligen i mellomkrigstiden.Utlånt av Arve Kålen   
           
 Stiklestad kirke under restaurering 1929 1325145850  12 66  userpics/10004/    Bnr: 7275

   Restureringsarbeidet av kirka til 900-årsjubileet i 1930 foregår. Til venstre foran inngangen kan en se materialer som tyder på det arbeides inne. Utvendig er malinga fjernet og tårnet ombygd. Før var kirka hvitmalt.Utlånt av Arve Kålen    
           
 Belysing på kirkegården på Flåa 1324249495  15 37  userpics/10004/    Bnr: 7247

      
           
 Stekstakjerka fra Molåna 1323697189  14 24  userpics/10004/    Bnr: 7226

      
           
 Stiklestad kirke, trolig før 1916 1321380449  12 66  userpics/10004/    Bnr: 7148

   Det finnes bilde fra 1916 og der er portalen inn til kirkegården hvitmalt. Her er stolpene i annen farge og en mener ut fra det at bildet er tatt før det.Utlånt av Leksdal Ungdomslag   
           
 Stiklestad i belysning18 oktober 1319832614  14 24  userpics/10004/    Bnr: 7096

      
           
 Høstbilde av Stiklestad kirke 1318102116  14 24  userpics/10004/    Bnr: 7049

      
           
 Ved Vinne kirke i 1930-åra 1309330867  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6850

   Oppstillingsplassen for hester til høyre. Bakenfor der ser en Ner-By. Utlånt av Reidar Lein   
           
 Konfirmasjon i Vinne kirke 28 mai 2011 1306851198  9 38  userpics/10004/    Bnr: 6763

   Nest siste konfirmasjon for i år.   
           
 Stiklestad kirke 1305763134  14 24  userpics/10004/    Bnr: 6729

   Ville det ikke vært fint med adkomst gjennom steinmuren foran inngangen fra 1929 og parkering mellom kirka og Leksdalsvegen?. En enkel sak å få til. Samtidig kunne en fått drenert ut "tjønna" ovenfor kirka. Når en tenker på grunnforholda her så kan det vel heller ikke være bra med vatnet som blir stående slik som det er nå. I tillegg foskjønner det heller ikke området ved kirka.   
           
 Brudestolene i Vuku kirke 2005 1304297948  24 58  userpics/10004/    Bnr: 6688

   I forbindelse med nyåpningen av Vuku kirke etter restaureringen i 2005 ble disse to brudestolene overrakt av Jon Suul. Han hadde kjøp de på auksjon i 2004. Litt spesielt er det at hans bestefar med samme navn 50 år tidligere i forbindelse med jubileet ga en ny døpefont til krika.. Artikkel om saken finnes i Historielagets årbok av 2005. Foto Kjetil Dillan.    
           
 Signering av brudestoler i Vuku kirke 2005 1304297409  24 58  userpics/10004/    Bnr: 6687

   Giveren av stolene, Jon Suul signerer stolen etter oppfordring fra Historielaget. Foto Kjetil Dillan   
           
 Vera Kapell 30. mars 2011 1301488271  10 14  userpics/10004/    Bnr: 6607

      
           
 Stiklestad kirke med "kjerkstallan" ca 1936 1299289165  12 66  userpics/10004/    Bnr: 6534

   Utlånt av Brit Øgstad Kjesbu   
           
 Vera Kapell i 1949 1298460142  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6508

   Sør-Vera med Sveet bak i bildet. Bildet er fra 50-årsjubileet for Kapellet.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Vera Kapell mellom1910 og 20 1296418404  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6424

   Flagget tyder på at det kanskje er på en 17.mai. Bildet er tatt før det kom veg mellom uthuset og kapellet. Utlånt av Birger Sisselvold   
           
 Oppstilling til 17.mai-tog i Vera 1295646999  12 104  userpics/10004/    Bnr: 6401

   Bildet er fra enten 1945 eller 1946. Her er ingen hornmusikk men gitar og fioliner. Man brukte vel instrumenten som var tilgjengelig grenda. De fleste navna finnes under Navn i Bilde. Utlånt av Birger Sisselvold   
           
 Konfirmasjon i Vera Kapell 1294566399  12 61  userpics/10004/    Bnr: 6366

   Ukjent når. Utlånt av Birger Sissevold   
           
 Vuku kirke 10. desember 1292015511  27 76  userpics/10004/    Bnr: 6277

   Flomlyset ved Vuku kirke og snø i trærne skaper førjulsstemning    
           
 Verdalsøra Kapell 7. desember 1291811831  10 14  userpics/10004/    Bnr: 6272

      
           
 Stiklestad mot Verdalselva og Vinne 1290382573  12 70  userpics/10004/    Bnr: 6206

   Store arealer med older på Bjartnes og Fæby som er dyrket opp siden dette bildet ble tatt. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Stiklestad kirke 1949 1289938569  12 66  userpics/10004/    Bnr: 6195

   Utlånt av Verdal kommune kirkegård   
           
 Verdalsøra kapell 2. november 1289776542  10 14  userpics/10004/    Bnr: 6190

   Bildet er tatt i det sola lyser opp skyene i øst.   
           
 17.mai ved Vera kapell først i 1930-åra 1288338064  12 104  userpics/10004/    Bnr: 6129

   Fra glassplatenegativene til Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 17. mai i Vera 1285311195  12 104  userpics/10022/    Bnr: 6004

   Uklart når, men sannsynligvis en gang i 1930-åra. Kanskje finnes det noen som kan tidfeste og kjenne navna på noen av personene.Bildet er fra Anders Vandviks glassplatenegtiver. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Spiret i månen. Eller kanskje månen på spiret. 1283715972  22 46  userpics/10023/    Bnr: 5930

      
           
 Vinne kirke søndag 1. august 2010 1280761959  4 31  userpics/10023/    Bnr: 5793

      
           
 Bakketun og det nybygde kapell på Flåa ca 1969 1274197017  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5486

   Med Mekvoll til venstre bak skolen. Reitan bakerst i bildet og Holte til høyre.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Vukukjerka og Kjerkstuggu 1273955874  10 14  userpics/10022/    Bnr: 5473

      
           
 Vinne kirke 12/5-2010 1273654718  10 92  userpics/10001/    Bnr: 5456

   Det er sen løvsprett i år.   
           
 Gammelt bilde fra Nord-Vera 1273255369  12 61  userpics/10022/    Bnr: 5438

   Med kapellet bak til høyre i bildeT.Utlånt av Bjørg Marken   
           
 Naust ved Veresvatnet i 1950-åra 1273255190  12 61  userpics/10022/    Bnr: 5436

   Eieren, Ansders Vandvik i midten. Johannes Wæren til høyre. Den tredje trenger en hjelp til å identifisere. Utlånt av Bjørg Marken   
           
 Stiklestad ca 1961 1271231806  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5336

   Mye er forandret på 46 år. Utlånt av Verdal kommune   
           
 Valstad østre og Vinne kirke1954 1270251187  12 70  userpics/10022/    Bnr: 5299

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Sang i Vera Kapell i 1937 1269987869  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5285

   Sangkoret fra Ulvilla og Vuku på sangbesøk i Vera.Foto Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Vielse i Stiklestad kirke1963 1269725988  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5271

   Prost Sætevik vier ekteparet Nervik.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Stiklestad ca 1900 1264118669  12 66  userpics/10004/    Bnr: 5043

   Tidfesting ut fra at husa til Karlsaunet ikke er på bildet. Iflge. Norges bebyggelse ble det bolighuset bygd i 1901. Heirhuset som ble revet i forbindelse med vegomleggingen er på bildet og ble bygd i 1885 iflge samme bok. Til høyre i bildet kan en se litt av meieriet/forsamlingshuset. Evald Lundkvist som har lånt ut bildet opplyser at det er et postkort fra ca 1912.    
           
 Stiklestad kirke 1262594080  14 24  userpics/10004/    Bnr: 4977

   med full morgenmåne i nordvest nyttårsdagen 2010   
           
 Verdalsøra Kapell 5. juledag 1262385324  10 14  userpics/10004/    Bnr: 4967

      
           
 Taubane Vera - Esingen ca 1915 1260921350  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4903

   Banen var i bruk fram til 1918. Bildet er fra nybygget av sstajonsbygget i Esingen. Les mere om banen og tømmerdrifta til Værdalsbruket ved Kallsjøen i Verdal Historielag`s årbok 1977 og i jubileumsboka for vera kirke. Navna på personen vil komme under " Navn i bilde"Utlånt av Alvhild Sisselvold   
           
 Gammelskolen og Stiklestad kirke 1954  1257924000  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4725

   Utlånt av Verdal kommune   
           
 Stiklestad med utsikt vestover 1949 1257548706  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4706

   Gammelskolen til venstre. Kirkegården ovenfor kirka ikke opparbeidet på dette tidspunkt   
           
 Høst ved Verdalsøra Kapell 1257206650  10 14  userpics/10004/    Bnr: 4689

      
           
 Gapestokken på Stiklestad. 1256949471  14 32  userpics/10001/    Bnr: 4675

   I 1742 "iførte" enken Ingeborg Larsdatter fra Søraker i Vinne seg "mandsklær" i et bryllup i Frol. Hennes sjelesørger presten Collin var der og ble meget fortørnet og anmeldte den stakkars enken. På Værdalens høstting på Stiklestad i 1743 ble Ingeborg dømt: "Thi bør derfor Ingeborg Larsdatter for sådan utilbørlig forhold og usømmelig optræden settes i gabestokken en time før og to timer efter kirketjensten ved Stiklestad kirke. Les hele historien under "Avisutklipp"    
           
 Stiklestad kirke sett fra øst. 1256948987  10 92  userpics/10001/    Bnr: 4674

   Bildet er tatt den 10/10-2009   
           
 Vera Kapell ca 1930 1256777605  12 61  userpics/10004/    Bnr: 4669

   Tidfesting ut fra ca årsmodell på den parkerte bilen.Utlånt av Alvhild Sisselvold   
           
 Stiklestad kirke - interiør 1255938895  14 24  userpics/10004/    Bnr: 4625

      
           
 Vinne Kirke  1255826327  30 107  uploads/Forberg/    Bnr: 4618

   Bildet er tatt fra Helloporten. Fotograf Trygve Forberg   
           
 Restaurering av Stiklestad kirke 1255727785  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4606

   Bildet er fra 1928/29 og er karer som arbeidet med omgjøring av kirken til 900-årsjubileèt i 1930. Ukjente herrer men han til høyre hadde ansvar for trearbeid. Navnet var Paul Gran fra Sjøbygda. Utlånt av Anne Marie Slottemo    
           
 Stiklestad Kirke fra nordvest 1255292307  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4586

   Når bildet er tatt er ukjent.Utlånt av Anne Marie Slottemo.   
           
 Stiklestad kirke 10 oktober 2009 1255246701  14 32  userpics/10001/    Bnr: 4580

      
           
 Postkort fra Stiklestad 1254869118  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4568

   Ukjent når og i hvilken anledning kortet ble laget.Utlånt av Anne Marie Slottemo   
           
 Stiklestad med kirka 1978. 1254509117  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4551

   Den øvre kirkegården er er såvidt tatt i bruk og statuen av Dyre Vaa er på plass i stemneplassen. Utlånt av Oddbjørn Øgstad.   
           
 Stiklestad Kirke 1916 1254295440  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4540

   Utlånt av Karl Hermann   
           
 Vinne kirke før 1893 1252800898  10 92  userpics/10001/    Bnr: 4457

   Vinne kirke var opprinnelig en åttekantet kirke bygd i 1817. Men tårnet ble etterhvert så tung at veggene begynte å sprike. Derfor ble det i 1893 bygd på en ny del som tårnet ble flyttet til.Støren kirke er bygget av samme arkitekt og har beholdt sin opprinnelige form. Innsendt av Thomas Berg.   
           
 St. Olav`s Kapell på Stiklestad under oppføring 1252705480  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4456

   Bygget ble ferdig til 900-åsjubileet på Stiklestad i 1930. Paul Gran fra Sjøbygda var ansvarlig for oppføring av bygget. Utlånt av Anne Marie Slottemo   
           
 Kirkestallene på Stiklestad før 1948 1252705319  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4455

   Iflge. anbudsannonse i 1920 var stallene vel 50 m lang og 8 m bred med 76 spilltaug. Under krigen ble bygningen brukt av tyskerne. Bygningen ble revet i 1948 og deler av den ble oppsatt på nytt i området sør for Kulturhuset hvor vegen til Raset tar av mellom bekken og kirkegården. Utlånt av Anne Marie Slottemo   
           
 Olavsstøtta på Stiklestad i 1930-åra 1251577655  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4390

   Gammelskolen og kirkestallene i bakgrunnen. Flaggstengene er på plass.Utlånt av Karl Hermann   
           
 Stiklestad kirke sett fra vest i 1930-åra 1251577519  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4389

   Til høyre i bildet kan en se St.Olav`s kapell og enden av kirkestallene som ble revet i slutten av 1940-åra.Utlånt av Karl Hermann   
           
 Messe i St. Olav`s Kapell på Stiklestad 1251322680  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4374

   Når og i hvilken anledning er ukjent.Utlånt av Karl Hermann   
           
 Vuku kirke 1250820839  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4353

   Ukjent når bildet er tatt.Utlånt av Karl Hermann   
           
 Etter  1248999745  14 32  userpics/10001/    Bnr: 4277

   Kjøkkenet som stikker ut midt på bildet ødelegger "aksen" mellom støtta og kirken.   
           
 Ved Hærmannshuset 1248999549  14 32  userpics/10001/    Bnr: 4275

      
           
 Vera Kapell 1248310235  10 14  userpics/10004/    Bnr: 4253

      
           
 Vinne kirke ca 1950 1246577899  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4139

   Utlånt av Joar Balgård   
           
 Stiklestad kirke 1246084449  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4119

   Utsnitt fra koret ca 1955.Utlånt av Nils Egil Steinsli   
           
 Stiklestad kirke ca 1950 1244335067  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4035

   Utlånt av Joar Balgård   
           
 Vinne kirke og traktoren. Vi skriver 1. mai. 1241350595  4 31  userpics/10001/    Bnr: 3873

      
           
 Vuku kirke 1239227981  10 14  userpics/10004/    Bnr: 3752

      
           
 Levanger 26/3-09 III 1238158866  18 33  userpics/10001/    Bnr: 3687

   Levanger kirke midt i bildet.