Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Verdalselva fra Ørbrua 1198505743  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1673

   over Folkeparken på lille julaften   
           
 Verdalsøra 1198365545  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1672

   mot Tvistvold og Nestvold. Bildet antas å være fra 1960-åra.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Vegbygging på strekningen Halbakkan - Frol. 1198365480  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1671

   Bildet er fra toppen av Storbakken. Mye arbeid foregikk med muskelkraft. Reidar Solli nr 2 fra venstre. De andre navnen vil en komme tilbake til.Utlånt av John Solli   
           
 Ved Verdal Stasjon 1198274528  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1668

   Når bildet er tatt er en usikker på. Hvis noen vet det ta kontakt på 47297311Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Verdal Mølle 1198274289  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1666

   Samvirkelagets 1. mølle og potettørkeri som ble bygd i 1918. Potettørkeriet var ingen suksess og var i drift bare 19 dager. Mølla brandt ned 3 ganger i løpet av 12 år, sist i 1930. Kan leses mere om dette og annet fra lagets historie i Verdal Samvirkelag`s bok "Fra ide til handling".Utlånt av COOP   
           
 Verdal Mølle 1198273924  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1665

   under oppføring i mur etter den siste brannen i 1930. Bildet er fra 1932.Utlånt av COOP   
           
 På Kvelstadenget 1198273823  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1664

   Nils Nilsen, Anna Nilsen,(heimkommet fra Amerika) Inga Nilsen, Johanna Austli, Ellen Anna Nilsen og Olga Østborg. Sistnevnte bor i Amerika og er her heime på besøk.Utlånt av John Solli    
           
 Planteskole på By Øvre 1198273752  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1663

   Anna Solli, Laura Bakkan og Ida Vestrum i arbeid på planteskolen som var på By Øvre en tid i slutten av 1930-åra. Nedlagt når Stiklestad Planteskole ble etablert.Utlånt John Solli   
           
 Novemberlys 1198109763  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1662

   Fra Marsteinsvola   
           
 Norske Skog 1198109732  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1661

   i det fjerne. Bildet er tatt på Marsteinsvola.   
           
 Vuku Smørmeieri 1948? 1198109676  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1660

   Etter det en vet var meieriet i bruk til ca 1950. Flere opplysninger om meieriet vil komme her. Kjenner noen til navna på personene på bildet så ta kontakt på tel 47297311Utlånt av Liv Østnes Lerfald   
           
 Planteskolen på Øver-By. Tre damer 1939? 1198109112  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1659

   Bildet er tatt i forbindelse med at de var i arbeid på planteskolen som var på By Øvre i slutten av 1930-åra.Damene er: Ida Vestrum, Laura Bakkan og Anna Solli.Utlånt av John Solli   
           
 Helloporten 1954 1198108958  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1658

   Det norske utsiktstårnet på Helloporten bygd like etter 2.verdenskrig. Legg merke til glasstaket. Et tilsvarende sto på høyden sør for Sandvika. Tårnet der ble vel brukt til overvåking av grensen til Sverige. Bildet er fra 1954 og utlånt av John Solli   
           
 Stiklestad kirke 1198019538  14 24  userpics/10004/    Bnr: 1656

   i adventstiden..
   
           
 Verdalsøra 1956 1198019493  12 68  userpics/10004/   mp10 Bnr: 1655

   med Moparken til venstre nederst i bildet.Utlånt av Karle jensvik   
           
 Verdal Samvirkelag i 1939 1198019412  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1654

   med kornsiloen i bakgrunnen.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Aksnes - brudeparpå biltur 1921 1198019208  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1653

   på Aksnes i Leksdalen i 1921. Mannen bak rattet er Ludvik Nelius Tiller.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Tømmermåling 1197940711  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1652

   på Stensengene i 1942. (ikke langt fra Stensbrua).Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Planteskole 1197940610  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1651

   Her foregår utprikling av planter ved Værdalsbrukets planteskole på Inndalsåkran i mai 1939.Helt fra 1890 har Værdalsbruket hatt egne planteskoler i Vuku, først på Dillenget og senere på Nedre Holmen. Etter skredet i 1893 ble det anlagt planteskole på Ørmelen for utplanting jordskredgruben. Fra 1923 ble det opparbeidet og tilsådd 4 små planteskoler. En i lien nord for Kløftafossen i Ferlainne, en nokså høyt oppe i Fagerlien vest for Nordre Galleri i Inndalen, en i Mælaåsen i Skjækerdalem og en i Malså øst for Greenseteren. I 1932 bl det også anlagt en på nordkanten av Djup-dalen. Fra disse planteskolene ble det i perioden 1925-36 utplantet over en halv million granplanter. Kilde Værdalsbrukets HistorieUtlånt av Værdalsbruket   
           
 Kirkegården 1197940169  24 58  userpics/10004/    Bnr: 1649

   Nattbilde fra kirkegården ved Verdalsøra kapell.   
           
 Haugslia 1197940065  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1648

   x   
           
 Gjerde 1197856393  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1647

   ved utløpet av Lundselva klar til bruk neste år.   
           
 Leksdalsvatnet 1197856163  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1646

   med blank stålis.   
           
 Verdalsøra kapell 1197856095  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1645

   Adventstemning   
           
 Ørin 1197856045  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1644

   over Rinnelva mot Skånes   
           
 Tindved på Ørin 1197856014  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1643

      
           
 Elg 1197788000  7 9  userpics/10004/    Bnr: 1642

   i vegbanen ved Lysthaugen.Fotograf Svein Guddingsmo   
           
 Holmen gård 1197747875  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1641

   Bildet kan nok være tatt vesentlig etter 1900.Heimen som synes på bildet er Småengan, som ble revet ca 1963. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kalvdalsdammen 1197747646  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1640

   i Kverna ble bygd av Værdalsbruket i 1921 for å få nedfløtt tømmer som var kjøpt i almenningen. Dammen var ca 60 m. Stedet ligger en 2-3 km nedenfor Kverndalsvollen der elva forlater myrene. En damkoie ble bygd like ved på nordsiden av elven, antagelig på samme tid. Koia er falt ned og dammen er borte. En teori er at siste rest av den gikk ut under storflommen jan/febr 2006 etter at en isdemning hadde bygd seg opp ovenfor. Når den brast ble det enorme vannmengder som gikk ut i Kverna og det igjen var årsaken til den høye vannstanden i Vuku. Myrene ovenfor dammen og opp til Kverndalsvollen blir et stort basseng. Om denne teorien medfører riktighet er usikkert, men det som er sikkert er at dammen er iallfall borte. Kilde om dammen, Værdalsbrukets Historie.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kleivdalen i 1950 1197747334  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1639

   i 1950. Tømmerlunner klar for fløting. Koia er borte i dag. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kullbrenning 1197747142  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1638

   ved Stormoen i 1940. [b][url=http://home.no.net/ifuruset/02/08miler.html]Les om kullbrenning[/url][/b][b][url=http://www.bjarne.berre.no/levanger/arkiv/finnkall.htm] Bjarne Berre[/url][/b]Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kvernsjødammen i 1916 1197747079  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1637

   Kvernsjødammen restauret i stein 1916. Erstattet tidligere forfalt tredam som hadde smal tappingsåpning.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Skogskoie 1938 1197581912  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1636

   Dyrhaugkoia i Skjækerdalen..Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kråksjøn 1197581803  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1635

   Enda et bilde av den gamle Kråksjøhytta som ble bygd i 1886. Utlånt av AS Værdalsbruket.   
           
 Kråksjøn 1197581733  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1634

   Opprydding på branntomta etter den gamle Kråksjøhytta. Hytta som ble oppsatt i 1886 ble som kjent brent ned av tyskerne våren 1945. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kråksjøhytta 1197581672  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1633

   Bildet er fra Kråksjøn i 1946 og viser den nybygde hytta som ble oppsatt etter at den gamle ble nedbrent av tyskerne våren 1945. Legg merke til hvor små bjørka er på bildet i forhold til i dag.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Damkoia ved Innsdammen 1197581433  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1632

   Når den ble oppsatt vet en ikke men kanskje er det den samme koia som ble revet i forbindelse med omlegging av vegen. Men da var den i såfall bordkledd med rødmaling. Hvis jeg ikke tar feil så ble koia flyttet og oppsatt på brukets hytte ved Billingen. Har noen flere opplysninger eller kan korrigere det som er skrevet her så ta kontakt på 47297311.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Sjøbygdinga i julestemning 1197505731  12 61  userpics/10001/    Bnr: 1631

   Første rad: Gudrun Gausen, Borgny Rønning, Målfrid Gausen.Andre rad: Harald Rønning, Gustav Bjørgum.Innsendt av Oddvar Molde   
           
 Sjøbygdinger på fjøstaket på Ydsevolden1937 1197505674  12 61  userpics/10001/    Bnr: 1630

   Første rad: Kari Hestegrei, Guri Myhr, Svanhild Norum, Hjørdis Ravlo, Dagny Kluken, Gudrun Gausen, Margot Solberg, Målfrid Gausen.Andre rad: Magne Ydse, Magne Nestvold, Herman Weiseth, Håkon Hestegrei, Johannes Minsås.Tredje rad: Knut Lyngås, ??Wæren, Bjarne Lein, ??Wæren, Erik Gåsvik, Alf Bjartnes, Ole Fikse, Ola Sørum.Wæren-tvillingene heter Ole og Sigurd.Innsendt av Oddvar Molde   
           
 Sjøbygdinga klar for skogatur. 1197505615  12 61  userpics/10001/    Bnr: 1629

   Første rad: Erling Myhr, Aslaug Bjartnes, Dagrun Bjartnes, Jorid Hoel, Målfrid Gausen.Andre rad: Ivar Okkenhaug, Johan Vuku, Dagny Kluken, Alf Bjartnes, Bergljot Åkerhus, Sverre Åkerhus.Bildet er tatt på Gresset etter en tur til Åkerhushytta.Innsendt av Oddvar Molde   
           
 Klassebilde av fortsettelsesskolen på Ydse nedre i 1197505574  12 61  userpics/10001/    Bnr: 1628

   Fortsettelses-skolen på Ydse nedre 1937. KlassebildeFørste rad: Else Inndal, Hjørdis Ravlo, Bergitte Inndal (Inger Skavdal) Dagny Kluken, Gudrun Gausen, Margot Solberg, Svanhild Norum, Guri Myhr.Andre rad: ??Wæren, Herman Sundseth, ??Wæren, Herman Weiseth, Johannes Kvistad, Knut Lyngås, Ola Sørum, lærer Einar Musum, Magne Nestvold, Helge Prestmo, Henry Husby, Erik Gåsvik, Alf Bjartnes, Ole Fikse, Ukjent, Målfrid Gausen.Innsendt av Oddvar Molde   
           
 Innsdammen 1939 1197458078  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1627

   Dammen ble bygd i 1912. Bildet er tatt fra vegen litt ovenfra. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Dambygging 1197457928  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1626

   Bildet viser restaurering av fløtingsdam ved Risvatnet i 1939. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Skitur til Sjuttudalen 1922 1197457853  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1625

   Leksdalinger på skitur til Sjuttudalen i 1922. Fra venstre: Einar Sandvik, Olav Røsseng, Ole Haldorsen, Peder Flyum, Ingmar Karmhus, Georg Josve, Helge Lund, Peder Aksnes og Harald J. Aksnes.Fotograf Nikolai Malmo   
           
 Kråksjøn 1197447445  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1624

   Gammelhytta på Kråksjøn som ble brent av tyskerne på våren i 1945. Den lå ut mot tangen ca 200 m.lenger sør enn hytta som er der i dag. Det er synlig i terrenget hvor den sto. Hytta ble bygd i 1886. Utlånt av AS Værdalsbruket.   
           
 Iskjøring på Helgåa 1197447278  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1623

   Bilkjøring på elveisen ved Dalbakken i Helgåa 1939.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Skuespill på Valstadmoen. 1197334524  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1622

   Aktørene er (øverste bilde)fra venstre: Ottar Solli, Anna Segtnan Nordset, Anngjerd Valstad, Olaus Vinne, Bjarne Bakkan, Mildrid Smulan, Andreas Valstad, Gerd Øvre Bakkan og Ingeborg Valstad. Når er ukjent.Utlånt av John Solli   
           
 Jernbanegaten 1197334370  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1621

   Bygninger fra venstre: Anna Heggdahl, Bremseth,(Begge er sanert, (Sparebanken i dag) G. Huseby (Betty Blue i dag), P. Thomsen ( Blå Krukke i dag). Vektergata går inn mellom de to sistnevnte.Utlånt av COOP   
           
 Kjøring med spiss-slea i Leksdalen 1921 1197334022  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1620

   Foto Nikolai Malmo   
           
 Solsiden 1197333870  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1619

   Leirådalinger og Leksdalinger er priviligert i forhold til Nessbyggin når det gjelder solskinn i desember.Foto Svein Guddingsmo   
           
 Klimaforandring 1197333735  11 57  userpics/10004/    Bnr: 1618

   Bildet sier sitt, julaften 2006.Foto Svein Guddingsmo   
           
 Starr 1197237471  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1617

   Vintersol på starr ved Buneslandet.   
           
 Skjørholmen 1197237189  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1616

   Bildet er tatt fra Buneslandet over Leksdalsvatnet mot Skjørholmgårdene i Haukå.   
           
 Vedkjøring på Helgåa 1197237110  12 61  userpics/10004/   3 Bnr: 1615

   Lessing av olderved 1939. Kjøringen foregikk etter isen på Helgåa fra Haukbekken nedenfor Granfossen til Lauvbuberget ved Rødsbrua.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Utforkjøring 1197236960  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1614

   Under vedkjøring i 1941 kjørte denne bilen av Helgådalsvegen.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Vedkjøring 1197236770  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1613

   Vedkjøring i Helgådalen i 1942. Vindkleppen i bakgrunnen.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 På vegkanten ved Lundsbakken 1197155580  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1612

   i Leksdalen 1919. Damene er fra v: Kaspara Dalum, Paula Lund (Redving), Signe Leirdal og Signe Aksnes (Josve). Mennene fra v: Alfred Ludvigsen, Olaf J. Aksnes, Harald J. Aksnes, Egil Musum og Peder Flyum.Fotograf Nikolai Malmo   
           
 Hytte ved Drivsjøen søndre. 1197154677  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1611

   Hytte tilhørende Værdalsbruket ved Drivsjøen søndre like ved utløpet av bekken fra Elsetjønna som ligg på nordsiden av Skarfjellet. Bildet er sannsynligvis fra før krigen. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kommandostuen 1197154232  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1610

   på Brattåsen som ble bygd av norske soldater først på 1800-tallet. Den sto helt fram til 1914 da Olaus Brattås bygde nytt. Brattåsen var forlegning for norske styrker i anledning grensetrefninger med svenskene. Det skal finnes mange lokale navn fra den tiden,som eks. Svenskbruhølet hvor det ble bygget en kavvelbru på vel hundre meter. Den som vil lese mere om kommandotiden her i verdal kan finne det i Verdal Historielag`s årbok fra 1951.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Eklesfossen i Lundselva. 1197153213  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1609

   i Lundselva. Bildet er fra 1930 og personene er Alfred Dalum og Peder Aksnes. Utlånt av Verdal kommune v/biblioteket   
           
 Jul igjen 1197153088  9 38  userpics/10004/    Bnr: 1607

   Bilde som viser noe av stemningen etter mørkets frambrudd under arr. av årets "Jul Igjen". (Beklageligvis ikke helt skarpt bilde)   
           
 Tindbrua sett fra Verdalskrana 2001- Klikk på bildet 1197106952  15 35  userpics/10001/    Bnr: 1606

   [b]Klikk på bildet[/b] for å få opp et panoramabilde på 180 grader.Bruk høyre-pil erller "scroll" deg til siden.Bildet er tatt fra "Verdalskrana" som sto like ved den nye gangbrua.   
           
 Ingeborg Fergeberg (Sørvera) 1929 1197062626  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1605

   Bildet er tatt ved Vera kapell i 1929 og damen gikk på ski i en alder av 80 år.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Innsdammen 1197062482  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1604

   Når bildet er tatt er ukjent, men dammen ble bygd i 1912. Prislapp kr 7.200,-. Dammen hadde 2 sluser på henholdsvis 4 og 6 meter. Allerede i 1858 ble det bygd en dam i trangen nedenfor gamle St.Olav`s bru men på grunn av grov bergur i bunnen holdt ikke dammen tett. Kilde: Værdalsbruket`s historie.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 En dråpe er nok 1197062399  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1603

      
           
 Starr i litt blekt sollys. 1197062356  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1602

   Bildet er tatt fra Buneslandet mot Haukåa   
           
 Stevneleir på Stiklestad 1197024083  12 66  userpics/10001/    Bnr: 1601

   Oddvar Molde skriver: Sender også et bilde som vi antar er fra Olsokfeiringa på Stiklestad i 1930.Det var mange tilreisende, og på jordene bak Heir-gården (om den het det da?)var det en teltleir. Spisstelt og bilpark. Legg merke til syklene som er slengt i grøfta.   
           
 Juletrehogst i Østnesbakkan 1196970222  24 58  userpics/10004/    Bnr: 1600

   Juletrehogsten har startet hos Liv og Ivar Lerfald på Østnes. Lørdag og søndag 15. og 16 desember vil det bli anledning til "sjølhogst" av juletre samt kjøp av kranser og "føggelbainn". Hvis det blir som før om åra så vil det vel bli bål og servering av svartkaffe med "nogo attåt".   
           
 17.mai ved Bjartan i 1930 1196969819  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1599

   Forsamlingshuset er Gammel-Råkja som sto på mellom vegen og elvkanten oppe på bakken øst for dagens grendehus. 1. etasje var på ca. 70m2. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Gudstjeneste i Strådalen i 1936 1196969785  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1598

   Utlånt av Liv Liberg   
           
 Potetopptaking i Haukåa i 1950-åra 1196969535  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1597

   Utlånt av Liv Liberg   
           
 Musikk på Vindkleppen 1196969463  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1596

   Skoleelever ved Kleppen skole på tur til toppen av Vindkleppen i 1929. Lærer Anders Vandvik spiller fiol. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Spellåkeren midt på bildet ca 1954? 1196892713  12 68  userpics/10001/    Bnr: 1595

   [b]Klikk i bildet for å få opp et kjempebilde.[/b]Midt på bildet ser vi den tids lokale fotballbane som ble kalt for Spællåkeren. Til høyre ser vi Kvislaskogen med trastreir, myr, kuer og meitemark. Langs skogen gikk Kjærringstia fra stasjonen til Tinnspissen. Lenger ned mot høyre ser vi søndre del Grustaket. Tinnaungans eldorado. Vi ser tydelige spor etter skinnene som gikk ned i grustaket. Vi husker med beundring karene som sto her og fylte jernbanevogner med spaddi !Harald Lyngs avisartikkel om nettopp Grustaket - Verdens beste lekeplass- finner du i Verdalsbilder[b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1482] Se også på dette bildet[/url][/b]   
           
 Tysk offiser, Erling og Einar Larsen 1196890348  12 67  userpics/10001/    Bnr: 1594

   1943: Med tyskbrakker på andre siden av gata kunne det bli en søndagsprat med "okkupantene".   
           
 Elvedeltaet. Tatt fra en kran på Akerområdet. 1196890020  13 22  userpics/10001/    Bnr: 1593

   Her ute det blir full aktivitet i vinter når dette bassenget skal gjøres mindre. Bildet er utlånt av [b][url=http://www.nofnt.no/trond/fugl/index.htm]Trond Sørhuus.[/url][/b]    
           
 Where have all the flowers gone? 1196889889  13 22  userpics/10001/    Bnr: 1592

   Hvor har det blitt av alle rynkerosene ?Jo, de har blitt nyper alle sammen.Og nypene? Jo de blir føde for grønnfinken.Som i sin tur sprer rynkerosefrøene videre....Bildet er tatt på Ørin av [b][url=http://www.nofnt.no/trond/fugl/index.htm]Trond Sørhuus.[/url][/b]   
           
 Olsokdagen på Stiklestad 1930 I 1196889566  12 66  userpics/10001/    Bnr: 1591

   Bildet er tatt mot en hovedscene med kor på den ene sida, og en prominent scene på den andre. Den bærer kongelig emblem. Dette må være fra Olsokdagen på Stiklestad 1930?Innsendt av Oddvar Molde.   
           
 Olsokdagen på Stiklestad 1930 II 1196889550  12 66  userpics/10001/    Bnr: 1590

   Bildet er tatt mot en hovedscene med kor på den ene sida, og en prominent scene på den andre. Den bærer kongelig emblem. Dette må være fra Olsokdagen på Stiklestad 1930?Innsendt av Oddvar Molde. 290730   
           
 Høykjøring 1196884323  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1589

   Vuku Meieri kjører presset høy under 2. verdenskrig. Legg merke til at lastebilen har montert knottgenerator. Hvor bildet er tatt vites ikke, men det er muligens på Holmen Gård. Sjåføren til venstre er Ingemann Liff. Den andre Thomas Holmsberg.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Storflommen IV 1196813718  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1588

   Storflommen valgdagen oktober 1947. Bildet er tatt oppstrøms Inna ovenfor samløpet med Helgåa. Se mere under bilde I.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Storflommen i Vuku 1947 I 1196812337  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1587

   I år er det 60 år siden det var storflom på valgdagen først i oktober 1947. Det var Vukuområdet som ble hardest rammet og mange ble forhindret fra å komme seg til valglokalet på grunn av at vegene var ufremkommelig. Andre igjen måtte evakuere sine hjem og folk valgte å hjelpe til med redningsarbeid heller enn å forsøke å komme seg på valglokalene. I etterkant ble det protest på valget og nyvalg ble gjennomført i øvre deler av kommunen. Bildet viser samløpet mellom Inna og Helgåa med Holmen Gård til venstre i bildet. I Verdal Historielag`s skrifter årgang 1987 kan det leses mere om flommen og valgdagen.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Storflommen II 1196812315  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1586

   Småland i Vuku til venstre. Vannet går nesten helt opp til brudekket på hengbrua.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Storflommen III 1196812208  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1585

   Også dette bilde er tatt fra Holmen Gård i oktober 1947. Vuku kirke skimtes i horisonten. Se mere under bilde I.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Storflommen veh Holmsbrua i 1947 1196812006  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1583

   Holmsbrua under storflommen i oktober 1947. Se mere under bilde I. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Lysthaugen 1196728137  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1582

   den tid det var kiosk. I bua nærmest var det håndpumpe fra fat for bensinfylling. Bildet antas å være fra 1950-åra.Utlånt av COOP   
           
 Gammelbakeriet. 1196727880  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1581

   Ansatte i full virksomhet. Bakeriet ble avviklet i 1964 da nytt bakeri var ferdig på Tinden. Hvem den enkelte er vites ikke.Utlånt av COOP   
           
 Gammelslakteriet 1196727802  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1580

   Interiør fra det gamle slakteriet til Samvirkelaget. Fra venstre Olaf Pedersen, Einar Bakkmyr og Erling Johnsson. Kanskje ikke samme krav til hygiene, utstyr og lokaler som i dag.Utlånt av COOP    
           
 Samvirkelagets forretning 1196727690  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1579

   for elektriske varer. Bestyrer Lein i bakgrunnen.Utlånt av COOP   
           
  Verdal Samvirkelag 1196727176  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1578

   Administrasjonsbygningen Åsgård som sto der Mega er i dag. I bygningen til høyre (Hermanngården) holdt Telegrafen til i 1. etasje. I andre regjerte Margrethe Sundby på Kaffestova.   
           
 Stikking av jernbanetracè 1196632650  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1577

   Bildet er fra 1901 og er fra stikking av jernbanelinjen gjennom Øra.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Nordåker`n 1196632646  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1576

   Lite bebyggelse og en ser her hvorfor området har fått navnet.Bildet er vel tatt fra Rundhaugen men når vites ikke.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Mot Garpa 1196632362  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1575

   Bildet antas å være tatt fra området Rundhaugen og er tatt mellom 1905 -1912. Jernbanen og riksvegen nordover i forgrunnen.Utlånt av Bo Suul   
           
 Garpa med Prærien bakenfor. 1196632030  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1574

   Bildet er fra 1950 og er utlånt av Karle Jensvik   
           
 Meieriet i Sørgata. 1196631986  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1573

   Johannes Minsaas står i midten av mannfolka. De andre kjenner en ikke navna på. Bildet er sannsynligvis tatt i slutten av 1880-åra.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Jul i Blåfjell 1196579601  9 38  userpics/10004/    Bnr: 1572

   Barn i alle aldre har noe å glede seg til på stemneplassen i desember. Bildet er fra generalprøven.   
           
 Olsokstevne på Stiklestad i 1945 1196547489  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1571

   Fra venstre: Oskar Sandsaunet, Birger Røsseng, Svein Svegård, Einar Johnsen.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 På ukjent sted en plass på Stiklestad. 1196547377  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1570

   Martin og Ingeborg Solli Hermo. Når vet en ikke.Utlånt av John Solli   
           
 4 generasjoner 1196547293  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1569

   på Kvelstadenget. Fra venstre: Ottar, John, og Anna Solli, Johanna Austli og Elen Anna Nilsen.Utlånt av John Solli   
           
 Elva ved Folkeparken med Jernbanebrua i bakgrunnen 1196547230  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1568

      
           
 Blåfjell er i rute. 1196451848  9 38  userpics/10004/    Bnr: 1566

   Store og små har noe å glede seg til når Jul i Blåfjell framvises på Stemneplassen i adventtiden