Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Utsyn over Bredingsberg og Bollgardsletta fra Blåhaugen i 1945 1527428775  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11202

   Personene i forgrunnen er Ingrid Robertsen Nordnes, Ivar Nordnes og Hulda Nordnes. Foto av Magne Nordnes. Opplysninger og utlånt av Alv Okkenhaug.   
           
 Sentrum med Teaterhuset sett fra Helloheggen 20. mai 2018 1527428732  15 37  userpics/10033/    Bnr: 11201

      
           
 Værdalsraset fra Næsmoen over Nessleira. 1527428653  12 120  userpics/10033/    Bnr: 11200

   Foto av Aune i Trondheim. Bildet utlånt av NGU   
           
 Orrhane i furutopp speider etter trengende høner oppe på Vargåsen 1527428583  7 9  userpics/10033/    Bnr: 11199

      
           
 Gropa etter Verdalsraset ca 1920 1527428490  12 120  userpics/10033/    Bnr: 11198

   Det er trolig Momelen bak i bildet. Det begynner å bli fast grunn i rasgropa og trær begynner vokse. Ukjent fotograf. Utlånt av SNK.   
           
 17-mai på Nordåkeren 2018 1526769013  15 37  userpics/10033/    Bnr: 11197

      
           
 Salutten i Moparken 17-mai 2018 1526768977  9 38  userpics/10033/    Bnr: 11196

   Karer fra Foreningen for Bevaring av De Værdalske Befestninger sto tradisjone tro for smeller og røyk kl. 0800.   
           
 Bollgardsletta mot Vuku i 1916 1526768939  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11195

   Kvelstadgårdene i forgrunnen. Helt nærmest, Kjerstistuggu som senere ble flyttet øst for Nesset. Bildet med opplysninger er fra Alv Okkenhaug.    
           
 Bollgardsletta mot Bregn 1962 1526768889  29 84  userpics/10033/    Bnr: 11194

   I forgrunnen, Solveig Okkenhaug. Kvelstadgårdene nærmest. Utlånt av Alv Okkenhaug.   
           
 Laksandhan på Tømmersjøen  1526768861  29 84  userpics/10033/    Bnr: 11192

      
           
 Laksandhun på Tømmersjøen 1526768826  7 9  userpics/10033/    Bnr: 11191

      
           
 Skive av storgran i Vera år 1924 1526768771  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11190

   Ved Reinsmyrhøgda i Vera ble det felt en stor tørrgran som hadde vært ca 30m høg når den var fersk, og det er høgt for en fjellgran. Ved vanlig sagskjærhøgd målte den 120cm i diameter. På grunn av hull i rota var det ikke mulig å regne årringer med 4m oppe i stammen ble årringene talt og en kom til at alderen var ca 450 år. Johannes Væren på bildet felte treet sammen med samen Per Andersson fra Strådalen og Sigurd Johansen Nordvera. Sag på 1,75m ble brukt. Saginga gikk på skift og etter ca. 2 timer måtte kjempen gi tapt og den ble forvandlet til tørrved. Skiva av grana på bildet er fra 4m fra rota så det var et grovt tre. Johannes brukte denne skiva som bordplate mens han bodde i Vera. Bildet utlånt av Svein Væren. Opplysninger fra en artikkel i Verdal Historielag`s årbok 1977.   
           
 Vedlager mellom Hanskemakergata og Møllegata ca. år 1935 1526768729  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11189

   En skikkelig godbit fra gamle Øra i 1935 viser et digert vedlager på tomta der spinneriet ble bygd i 1937. De to husene helt bakerst er bygd av Nevermo og Myrvoll. Bilde etter Olav Johannesen   
           
 Fredstoget i Vuku 1945 1526768680  12 104  userpics/10033/    Bnr: 11188

   Utlånt av Just Roar Wohlen.   
           
 Tranedans ved Eklobekken 2. mai 2018 1525365820  7 9  userpics/10033/    Bnr: 11187

      
           
 Aktivitet i Vuku 1. mai 2018 1525365732  22 54  userpics/10033/    Bnr: 11186

   Bygging av ny barnehage, leiligheter på Stenetomta og ved Østnesbrua. Oppfylling av gressbanen for å unngå oversvømmelse av bane og flomsikringstiltak i elva ved bensinstasjonen. Og på Storvukku har våronna kommet i gang med pløying. Bilde fra Tomtberget.   
           
 Utsikt fra Rundhaugen østover mot Sole 1525365701  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11185

   Julekort med bilde tatt fra Rundhaugen. Trolig samtidig med en annen serie en gang i perioden 1905-1912. Snautt med bebyggelse på prærien. Heller dårlig med høyavling på den tid hvis antall hesjer og størrelse på dem er dokumentasjon på det. Utlånt av Arne Østråt.   
           
 Reinslakting på Skalstufjellet en gang i 1960-åra 1525365636  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11184

   Foto av Harald Wågø.   
           
 Alvhild Aakran Green med splølerokk fra Åkran ca år 1935. 1525365568  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11182

   Rokken som er forsvunnet. Den ble gitt til Verdal Museum en gang i 1950-60-åra. Eivind Aakran opplyser at de har etterlyst rokken 3-4 ganger gjennom ansatte på Museet, men den finnes ikke i museets lokaler. Hvor har den blitt av? Er det noen som vet hvor den er? Spolerokk er en liten rokk til oppspoling av islett (tversgående veftetråder i en vev) i følge Wikipedia på nettet. Bildet utlånt av Eivind Aakran.   
           
 Skanser fra Armfelttiden i Steinsseterdalen 1525365538  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11181

   Jon Suul har gravd frem rester av skanser fra Armfelttiden. Noe mer vet en ikke men det er jo 200 årsmarkering av Armfelttoget i år. Kanskje har noen flere opplysninger. Utlånt av Gunnhild Elnes.   
           
 Rødsildre ved Brudesløret 19 april 2018 1525365455  11 8  userpics/10033/    Bnr: 11180

   I år er det spesielt mye av den fine men nøysomme blomsteren i berga på nordsiden av vegen nedenfor Brudesløret.    
           
 Nessleira fra Per-Johans plass 1525365415  22 54  userpics/10033/    Bnr: 11179

   Lyng, Solbu, Ryan og Øyan samt Kålagårdene.   
           
 Jernbanelinjen gjennom Bjørga ca år 1903 1525365396  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11178

   Jernbanen under bygging i Bjørga. Til venstre ser en kaia ved Sjøen. Det må ha vært noe båttrafikk hit på den tid. Julkortet utlånt av Arne Østråt.   
           
 Avdekket kavvelbruer i Mediåsan 1525365338  12 113  userpics/10033/    Bnr: 11177

   Jon Suul har gravd fra kavvelbruer etter felttoget til Armfelt i 1718. Bildet utlånt av Gunnhild Elnes.   
           
 Forurensing fra Avfallsplassen i Skjørdalen 21. april 2018 1524403326  5 15  userpics/10033/    Bnr: 11176

   De tre siste dagene har det piplet opp forurenset skum fra minst to kummer over avløpsrøra fra avfallsplassen i vegen før den møter FV72 ved Nesskorsen. Svineriet renner nedover vegen, ned i grøfta og sannsynligvis videre ned i Skjørdalsbekken. "Skumlegging" av vegen på denne strekningen har skjedd flere gang før og vil nok skje igjen. Ikke så rart at sjøørretyngelen har problemer med å overleve i bekken. Trolig kan årsaken være at røret er for lite dimensjonert når avløp fra Biogassanlegget har kommet i tillegg til avfallsplassen. Hva gjør Miljøvernavdelingen med saken? Sannsynligvis bryr de seg ikke i det heletatt. Nei de vil heller bygge tårn for fuglekikere og lage dammer for salamandere, legge til rette områder på Rinnleiret for å få brushanen tilbake og å tvangsflytte Tindved fra Fætta til nordområdet ved Verdal bru. Det er vel mer behagelig geskjefter.   
           
 Arbeid med gangvegen til Stiklestad 1524403054  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11175

   I forbindelse med byggingen av gangvegen ble det plantet lavlandsbjørk fremskaffet av Lions Club. Til sammen (begge sider av gangvegen) på strekningen Garpa opp mot Stiklestad skole ble det pantet, Vegvesenet som var entreprenør, 572 tre. Bildet utlånt av Terje Reitan som er fotografen.   
           
 Trangt om plassen på Måsøra 1524403026  7 9  userpics/10033/    Bnr: 11174

   Gåsa har kommet i tusentall og samler seg i elva mellom Kausmo og Måsøra.   
           
 Avdukingen av minnestøtta på Lysthaugen 19. mai 1894 over 33 omkomne i Verdalsraset 1893 1524402997  12 104  userpics/10033/    Bnr: 11173

   Bildet er av et avisklipp i Innherreds Folkeblad 18. juli 1952. Ukjent fotograf og eier. I teksten under bildet står skrevet: Bildet er fra avsløringen av minnesteinen på Sundbyhaugen (Lysthaugen)i 1894. Vi håper det vil lykkes å få frem konturene så godt at leserne får et inntrykk av hvor grå og trist Ness-sletta presenterte seg også året etter den store naturkatastrofen.   
           
 Lunde i marka i Leksdalen 1954 1524402898  12 73  userpics/10033/    Bnr: 11170

   Utlånt av Verdal Kommune. Widerøebilde.   
           
 Lunnan i Marka i Leksdalen i 1954 1524402874  12 118  userpics/10033/    Bnr: 11169

   Utlånt av Verdal Kommune. Widerøebilde.   
           
 Bonde og sme på Lågnes 1524402851  12 114  userpics/10033/    Bnr: 11168

   Ole Martin Olausen Svedjan og ektefellen Anna overtok Lågnes etter hennes far Henrik, i 1924. Kom da fra Lennes Østre. Foruten å drive gården praktiserte han yrker som skomaker, salmaker og ikke minst smed. Overdro gården til sønnen Oskar i 1945. Ole var født på Midt-Hellan i Vuku i 1875 og døde i 1966. Opplysninger fra boka heimer og Folk I Ness. Bildet utlånt av Olav Svedjan.    
           
 Leirådalen når først snøen kom i 2010. 1524402780  22 54  userpics/10033/    Bnr: 11167

   Trygstadaunet nærmest og med Snausen på toppen mot himmelen.   
           
 Prestegården i Vuku 30. juli 1962 1523980493  12 93  userpics/10033/    Bnr: 11166

   Widerøebilde   
           
 Mot Bakketun og nyskolen sett fra Minsåsåsen 1523980442  22 54  userpics/10033/    Bnr: 11165

      
           
 Stiklestad med kjente bygninger 16. april 2018 1523979988  22 54  userpics/10033/    Bnr: 11164

   Fra Per Johans Plass ser en Stiklestad kirke, Stiklestadir, Teglverket, skolen og to gartneri.   
           
 Omlegging av Riksveg 50 gjennom Bjørga 1958/59 1523979799  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11163

   Foto av Harald Wågø.   
           
 Fra omleggingen av RV50 i Bjørga 1959 1523979726  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11162

   Foto av Harald Wågø   
           
 Omlegging av Riksveg 50 gjennom Bjørga 1958/59 1523979671  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11161

   Foto av Harald Wågø.   
           
 Nordenget i Vuku i1950-åra 1523979547  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11160

   Bildet tatt over elva mot nord. Lite vegetasjon på den tid. I område til venstre i bildet heter det Grunnenget og i dag er det bygd en gruppe med eneboliger. Utlånt av Just Roar Wohlen.   
           
 Kjetil Hallem i gammeldags skimundur i 1984 1523979371  12 104  userpics/10033/    Bnr: 11159

   Stiklestad idrettslag demonstrerte skiutstyr fra gamle dager oppe i Blommen. Foto av Erling Sommervold.   
           
 Fylling og planering av vegskråning nord for Verdal bru ca 1971 1523979300  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11158

      
           
 Døping av gondolen til Kjell Norum under Øras dager, trolig år 1956 1523979248  12 104  userpics/10033/    Bnr: 11157

   Hvis noen kjenner navnet på gudmora så ta en tel. til 47297311. Gondolen fraktet folk til og fra restaurant Venedig på Stekkesiden av elva ved Folkeparken. Foto av Harald Wågø.   
           
 Krokus og våryr humle 1523979051  11 8  userpics/10033/    Bnr: 11156

      
           
 Butikkene Anna Hegdal og Bremseth Sport i 1984 1522754669  12 119  userpics/10033/    Bnr: 11155

   Bygningen ble revet i forbindelse med oppføringen av nytt Sparebankbygg. Sportsbutikken flyttet inn i bygget som banken flyttet fra. Med andre ord, bytting av hus.   
           
 Minnemarkering i 1973 i forbindelse med 80 år siden Verdalsraset. 1522754497  12 104  userpics/10033/    Bnr: 11154

   Flere kjentfolk her. men en person som er innringet på bildet, Olaf Årstadvold, ble født på rasnatta i 1893. Han ble en av de eldste som har levd i bygda med sine vel 107 år da han døde i 2000. Foto av Harald Wågø.   
           
 Snart blir det sommer igjen. 1522754180  11 8  userpics/10033/    Bnr: 11153

   Med "flynnerfluggu" og sommerfugler i skjønn forening.   
           
 Jernbanebrua på Øra er ferdig 1904 1522754094  12 60  userpics/10033/    Bnr: 11152

   Brua er nybygd til åpningen av jernbanen forbi Verdalsøra. Rett over det første brukaret fra venstre ser en gammelskolen på Øra. bru En del av arbeiderne som utførte oppdraget forgrunnen. Ser ut som de har malerspann og malerkost i hendene så det er vel disse karene som har malt brua. Brua er vel ca. 114 år i 2018 og en ny runde med sandblåsing og maling skal skje i sommer. Utlånt av Aase Gulbrandsen Kristoffersen   
           
 Skjefte klar for riving i år 1984 1522754039  12 119  userpics/10033/    Bnr: 11151

   Skjefte-gården (1905), der Anna Hegdal holdt til, senere John Lein. Nybygget til Sparebanken er snart ferdig og i forbindelse med det nybygget ble Skjefte revet. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-10616]Klikk her [/url][/b] for bilde av rivingen.   
           
 Drosjesentralen på Øra i 1985 1522753951  12 119  userpics/10033/    Bnr: 11149

   Ikke det store bygget men det gjorde vel sin nytte.   
           
 Ole Andreas Olsen som kavalerist ca år 1897 1522753917  12 113  userpics/10033/    Bnr: 11148

   Bildet er trolig på Rinnleiret. Ole Andreas var født 18/1 1886, døde 16.07.1974. Som ung fjellgjeter i Vera og Kall. Arbeidet over 50 år på sagbruket på Ørmelen. Småbruker på Slettemo på Ørmelen. Heimen brent i 1940 i forbindelse med krigshandlingene. For den som er interessert kan en lese mer om slekta til Ole A. i Helgådalsnytt 1983, side 46 under Eggjaslekta.    
           
 Fylkesbilene i 1985 1522753313  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11147

   Her var bussoppstilling for bussene som gikk utover grendene. I bygget var det venterom og godsmottak. Elever fra bygda ved realskole og framhaldskole måtte møte her. Det og billetter ble styrt med sikker hånd av Arne Westerdahl.   
           
 Riving av Sandstad i 1985 1522753281  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11146

   Bygget sto på samme eiendom som sportsbutikken til Bremseth. Rivingen skjedde i forbindelse med bygging av ny Sparebank. Bygget til høyre er Solset, tidligere G. Huseby AS, nå Betty Blue.   
           
 Vektergata 1985 1522753252  12 59  userpics/10033/    Bnr: 11145

   Fra venstre G. Huseby (Solset), Bremseth (Sandstad), Apoteket (Rosenvold) og Kvello (Engvoll). Søm en ser er Sandstad klar til riving. Sperring er oppsatt.   
           
 Jacketen Vilje forlater fødestedet Verdal onsdag 28.mars 2018 1522252819  26 52  userpics/10033/    Bnr: 11143

   Etter planen skal jacketen plasseres på feltet Johan Sverdrup utenfor Stavanger lørdag 31. mars. Det går unna.   
           
 Olsok på Stiklestad i 1975. 1521585276  12 66  userpics/10033/    Bnr: 11142

   Ukjent fotograf.   
           
 Tresking på Fæby 1521585250  12 65  userpics/10033/    Bnr: 11141

   Mannen på treska er vel Sverre Kluken, mangeårig gårdskar på Fæby. Bildet er trolig tatt først i 1960-åra. Fæby var forresten den første gården som hadde selvgående skurtreske her i bygda iflge. Innherredsblad fra 1952. Foto av Harald Wågø.   
           
 Mudring på Ørin under havneutbyggingen sist i 1961 1521585197  12 106  userpics/10033/    Bnr: 11140

   Foto av Harald Wågø   
           
 Mudring på Ørin i forbindelse med bygging av havnebygging i slutten av 1950-åra. 1521585151  12 106  userpics/10033/    Bnr: 11139

   Foto av Harald Wågø   
           
 Mudring på Ørin i forbindelse med bygging av havn i slutten av 1961 1521585120  12 106  userpics/10033/    Bnr: 11138

   Foto av Harald Wågø.   
           
 En Nærdrum ved den gamle St. Olavs Bru 1521585050  29 84  userpics/10033/    Bnr: 11137

   [b][url=https://www.google.no/search?q=selvportrett+i+gylden&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=oUqgfxBP2rvKwM%253A%252CCA_6J_eTlfaRTM%252C_&usg=__DFx_0qNNim26515y6C3nU7DSVkg%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj6l5i__PvZAhUCXCwKHcwVBNcQ9QEIMTAB#imgrc=gfc2gYr9fipCoM:&spf=1521585801353]Klikk her [/url][/b] for originalen.   
           
 Planer om rideklubb i Ydsedalen i 1983 1521585008  12 61  userpics/10033/    Bnr: 11136

   Bildet er tatt av Erling Sommervold under en samling av unge da det var planer om oppstart av rideklubb. Noe som det ikke ble noe av.   
           
 Jon Rydning ved Skjækerfossen 1521584977  12 62  userpics/10033/    Bnr: 11135

   Historien om Jon Rydning, (Jon Rønninga lokalt) begynner i Vera i 1904 da han ble født på Rønningen. I innledningen av et intervju i lokalavisa i 1981 ,hvor bildet er hentet fra, forteller Jon at i arbeidslivet har han vært innom jakt, fiske, skogsarbeid, gårds- og veiarbeid. Jon er kjent som storfisker og mannen somhar meninger om det meste - og ikke er redd for å uttale dem. Bingo og vedhogging hører med til hobbyene, men som han selv sier: Æ spekulere på å kjøp mæ munnspæll - æ hi iaillfaill kjæft åt de! I slutten av intervjuet kommenterer Jon arbeid. Vi arbe fer lite nu, de e fer kort dåggå å fer lett arbe, men så bli dæm nu klein aillihop å. Litte gammeldags slit skade ingen. Nu levvi vi på gift å luksus. Hele intervjuet vil bli lagt inn under Gamle Avisklipp.    
           
 Petter Ingvaldsen med gulvur 1521584899  12 62  userpics/10033/    Bnr: 11133

   Møbelsnekker på Øra. Her ved kunstverk av et gulvur i valbjørk. [b][url=https://www.nb.no/nbsok/nb/1d4120054894d783668a3a0bb376bec7?index=51#10]Klikk her [/url][/b] for å lese om finsnekkarn på Øra. Foto av Harald Wågø   
           
 En ny kjempe fra Kværner er klar for Nordsjøen 1521007349  26 52  userpics/10028/    Bnr: 11131

   Et nytt stålunderstell er på plass ute på lekter etter et par døgns "reise" fra fødestedet. Imponerende at det går å flytte kjempen på ca. 23 tusen tonn. Det er ikke mer enn ca. 8 måneder siden storebroren Egir tok reisen ut Trondheimsfjorden til Johan Sverdrup-feltet. Denne er døpt Vilje. For en utenforstående er det en fantastisk jobb som er utført. Det er i grunnen merkverdig at lokalavisa Innherred ikke er interessert i flyttingen av denne kolossen fra land til vand. Men det er ikke noen bombe at redaksjonen ikke er interessert når det skjer positive ting i Verdal`n. Det hadde kanskje vært av mer interesse å lese om denne bragden på Ørin enn å lese om hvor mange rådyr som er påkjørt.   
           
 Vedlikehold av Jernbanebrua 1520671997  5 15  userpics/10028/    Bnr: 11130

   Det hadde kanskje vært ide å ventet med denne jobben til etter isgangen er over. Tatt i betraktning at det er mange oppsamlinger av ispropper etter forrige gang elva "rånnå" og at det er mye is i elva etter en kuldeperiode på snart to måneder så kan de som har jobben her får seg en overraskelse hvis det blir mye nedbør og stor flo. En får håpe det går bra, men høyden på friløpet under brua er redusert med minst to meter. Det har vært mindre avstand under tidligere isganger mellom brudekket og isflak som reiser seg opp ved møte med brukarene. Men en får håpe at vedkommende som har bestemt å igangsette jobben nå har "my oppi skailla" og har hatt kontakt med Vår Herre og fått værmeldinga lenger framover enn langtidsvarselet på Yr.   
           
 Matlaging på vedkomfyren i år 1949 1520671932  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11129

   Bergitte Hogstad på Trones i full gang med middagsmaten på komfyren. Ordet «komfyr» betegnet opprinnelig en kokeovn av støpejern, fyrt med ved eller koks. Den hadde ilegg for brensel, og i komfyrtoppen var det runde åpninger for kokekar. Åpningenes diameter kunne reguleres ved hjelp av løse jernringer. Vedkomfyren kunne også ha en innbygget bakerovn. Fra cirka 1950 og framover tok den elektriske komfyren over i det norske markedet Bildet utlånt av Brit Hogstad Mære.   
           
 Forskaling for den nye kinoen på Øra i år 1957 eller 58 1520671852  12 59  userpics/10028/    Bnr: 11128

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-10954]Klikk her [/url][/b] for mere om kinoen. Foto av Harald Wågø.   
           
 Bygging av hengebru over Skjækra ved Kulslivollen i 1972 1520671809  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11127

   Terje Reitan, som har lånt ut bildet, i gang med å lage "dekke" på brua. Det ser litt tvilsomt ut i forhold til HMS.   
           
 Sammenstuing av is i Verdalselva ved Holmli 28 januar 1520671747  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11126

   Det blir kanskje fare for spetakkel med isgangen i elva i år hvis isen skal forsvinne med mildvær og regn. Som en ser er sandøra ved Haga Nordre mot Hegstad full av is etter isgangen i januar. Både her og ved Ekle er det vanlig med opphoping av is.   
           
 Husa til Olaf Kverkild på Ørmelen ca 1954. 1520671746  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11125

   Utlånt av Kjell Solvold.   
           
 Stiklestad Kirke under fullmånen 3. mars 2018. 1520671707  14 24  userpics/10028/    Bnr: 11124

      
           
 Tømmerkjøring med hest ca 1960 1520671649  12 65  userpics/10028/    Bnr: 11123

   Tømmeret ble kjørt fram med hest etter at det ble av hoggerne. Dette for at det skulle gli lettere. At barka tømmer tørker raskere var og viktig der det var fløting. Barkespade vart brukt til barkinga og før det ble det brukt øks. Om lag halvparten av tida til hoggerne gikk med til barking med spade, så dette var en kostbar operasjon. På 1960-talet vart det difor utvikla barkemaskinar. Foto av Harald Wågø.   
           
 Håkon Den VII Allè 1968 1520671618  12 59  userpics/10028/    Bnr: 11122

   Foto av Harald Wågø.   
           
 Jacket`s på Kværner 6. mars 2018 1520671551  26 52  userpics/10028/    Bnr: 11121

   Den nærmeste er ferdig bygd og skal bukseres ut på lekter de nærmeste dagene før den transporteres til Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.   
           
 Flaggspett på Ørin 1519754008  7 9  userpics/10028/    Bnr: 11120

   Her underbespising av grankongle festet i en sprekk på et råttent tre.   
           
 Opp-pussing av Vinne Kirke til jubileet i 1967 1519753878  12 65  userpics/10028/    Bnr: 11119

   Maleren er Bjørn Flyum. Foto av Harald Wågø.   
           
 Maskinsenteret på Tinden i 1967 1519753860  12 119  userpics/10028/    Bnr: 11118

   Verkstedet til Idar bakken i grustaket. Foto av Harald Wågø.   
           
 Kombinert melk og bussrute i Leksdalen i år 1947 1519753798  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11116

   I opplysninger som fulgte bildet framgår det av eieren var Sverre Skrove. Utlånt av Halvar Stornes.   
           
 Opeln til Harald Skatland ca 1938 1519753781  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11115

   Skatland drev rutebiltransport, vesentlig mellom Leksdalen og Øra ved siden av gårdsdrifta på Aksnes Søndre. Han hadde den første melkeruta med bil fra Leksdalen. Kjørte først en vanlig lastebil men kjøpte så denne med dobbelt førerhus. Opplysninger fra boka "Heimer og Folk I Leksdalen. Registrert med V-134 i kjøretøyregisteret for 1939. Utlånt av Astrid Green.   
           
 Bestyreren, Georg Kjeldset, ved Stiklestad Planteskole inspiserer rughekk. 1519753759  12 65  userpics/10028/    Bnr: 11114

   Slike rekker av rug ble sådd i tredjehver planteseng for å beskytte skogplantene mot overvintringsskader ved Stiklestad planteskole. Vedvarende tørr og kald østavind med lite snø som beskyttet plantene, kunne føre til et tøft klima for skogplantene. Rugen ble sådd i enkle rekker på våren og støttet opp med ståltråd. Når en fikk mange slike rugrekker på siden av hverandre fikk en et betydelig forbedret vinterklima med mindre vind og mere snø i vinterhalvåret. "Rughekkene" som en kalte disse lebeltene, var vanlig i planteskolen i perioden 1965 - 1975. Etter 1975 ble det mer og mer vanlig og kjøle- og fryselagre skogplantene i vinterhalvåret. Opplysninger av Georg Kjeldset   
           
 Fylkessjå for Svin på Stiklestad 1972 1519753727  12 104  userpics/10028/    Bnr: 11113

      
           
 Stiklestad Øvre 1519753668  12 73  userpics/10028/    Bnr: 11112

   Ukjent når bildet er tatt. Utlånt av Rut Åse Prestmo.   
           
 Nord-Vera10 januar 2018 1519753609  22 54  userpics/10028/    Bnr: 11111

      
           
 Sidensvans i hengebjørk 1519076248  7 9  userpics/10028/    Bnr: 11110

      
           
 Sandblåsere ved Aker i 1970-åra 1519076213  12 65  userpics/10028/    Bnr: 11109

   I sine vernedrakter. Foto av Harald Wågø.   
           
 Skjækerdammen i 1935 1519076172  12 60  userpics/10028/    Bnr: 11108

   Fullt vannmagasin før fløtinga i Skjækra. Dammen ble bygd i 1916 og var Værdalsbrukets største vannmagasin. Ved full dam var vannstanden hevet med 3 meter og inneholdt ca. 21 mill. m3. vann. Dammen hadde to tappingssluser på 6 meter. Utlånt av Værdalsbruket AS.   
           
 Omlegging av Riksveg 50 gjennom Bjørga 1958/59 1519076127  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11107

   Her fra området ved tunellinnslaget. Foto av Harald Wågø.   
           
 Omlegging av Riksveg 50 gjennom Bjørga i 1959 1519076093  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11106

   På nordsiden av tunellen mot Koa på Røra. Foto av Harald Wågø.   
           
 Omlegging av Riksveg 50 gjennom Bjørga 1959 1519076049  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11105

   Fra rørasiden mot tunellinnslaget. Foto av Harald Wågø.   
           
 Teltleir for Sagamarsjen i Sul 1973 1519076006  9 38  userpics/10028/    Bnr: 11104

   Teltleir ved Inna sør for Litjmoen som vi ser uthusa på bildet. Utlånt av Terje Reitan.   
           
 Sagamarsjen over den nye hengbrua i Sul år 1973 1519075973  9 38  userpics/10028/    Bnr: 11103

   Soldater på marsj over den nye hengebrua som ble bygd ved Søreng (Stormo). Utlånt av Terje Reitan.   
           
 Spællflåtta på Veresvatnet ca 1915 1519075916  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11102

   Her utenfor Nord-Vera når tømmer som kom fra Sverige med taubanen fra Esingen trekkes fra Sør-Vera til Tronsmoen for fløting i Helgåa.   
           
 Oppgangssag fra Leksdalen 1519075872  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11101

   Saga som var i drift fram til ca. 1850 under demonstrasjon av Verdal Museum, trolig under et arrangement på Stiklestad omkring 1972. Navnet oppgangssag kommer av at den har en opp- og nedgående bevegelse. Oppgangssagen ble brukt til fremstilling av planker og bord fra tømmer. Den eldste beskrevne oppgangssagen (fra 1230) ble drevet av vannkraft. Dette var et stort fremskritt fra den tidligere manuelle saging eller tilhogging av trelast. Først fra 1500-tallet er det registrert bruk av oppgangssager i Norge. Bruken av oppgangssager fikk en voldsom vekst, og det ble etter hvert bygget oppgangssager i nesten hver eneste elv og foss av noen størrelse. På midten av 1600-tallet var det anslagsvis 1750 sagblad i drift i Norge. To personer på bilder er identifisert. Han som sitter i front er vel Ole Sende og han som står bak i bildet til høyre er Andreas Røstad fra Ness.   
           
 Vestby i 1953. 1518556313  12 126  userpics/10028/    Bnr: 11100

   Fra Vuku sentrum i 1953. Det kvite huset er Vestby eid av Egil Haugen. VB har et navnsatt bilde av når uthuset til venstre blir bygd. Bortenfor ser vi et stort uthus som tilhører M. Storness. Dette ble revet i 2007 for å gi plass til den nye filialen.   
           
 Vestby september 2007. 1518556227  24 55  userpics/10028/    Bnr: 11099

   Dette var uthuset til M. Storness. Huset ble revet september 2007 etter flomskader i 2006. Den nye filialen står her i dag.   
           
 Solen går ned ved Sukkertoppen og Sisselvollen i Vera 1518522951  22 54  userpics/10028/    Bnr: 11098

      
           
 Bruhaugen og Væren Søndre i 1952 1518522728  12 61  userpics/10028/    Bnr: 11097

   Fra den tid det var hesjing i Vera. Det er andre hus på heimen Bruhaugen i dag, mens på Væren Søndre er det noenlunde som på bildet. Utlånt av Odd Petter Haldorsen som på den tid bodde på Bruhaugen.   
           
 Den første lastebilen til Verdal Kommune i 1950 1518522699  12 59  userpics/10028/    Bnr: 11096

   Leif Wekre kjøpte denne Reo lastebilen privat. Han solgte den til Verdal Kommune og i forbindelse med handelen ble han ansatt sjåfør på kommunebilen. En jobb som han hadde i mange år. Bildet er tatt på Hallem. Gutten på panseret er Jarle Wekre som har lånt ut bildet.    
           
 Kveld ved Vegvokterboligen på Stiklestad Museum 1518522641  14 24  userpics/10028/    Bnr: 11095

   [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-7332]Klikk her [/url][/b] for å se huset der det sto ved Vaterholmen. Og [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-983]Klikk her [/url][/b] for bildet från oven.   
           
 Bygging dobbelgarasje til skulemeisteren på Stiklestad. 1518522601  12 119  userpics/10028/    Bnr: 11094

   Garasjen ble bygd etter at uthuset på skolen ble revet. Når Jon J. By flyttet til nytt hus ved Hallemskorsen ble det ikke lenger bruk for den. Sanitetslagene brukte garasjen i forbindelse med servering under olsok i noen år. Huset sto der Kulturhuset står i dag. Foto, Harald Wågø.