Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Bil ved Garpahjørnet ca år 1932 1454261147  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10208

   Sjåfør og eier av bilen er Jens Prestvik. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Fiskebåter på Trondheimsfjorden 1454261113  12 121  userpics/10028/    Bnr: 10207

   Utpå høsten var det vel vanlig med slike båter som fisket brisling. Ukjent når men muligens omkring 1960 eller før. Bilde etter Olga Anderson er tatt fra Havfruområdet.   
           
 Ottermoplassen i mellomkrigstiden.. 1454261082  12 118  userpics/10028/    Bnr: 10206

   Plassen var vel også kjent som Bergheim.Personene er ukjent men de to nærmest inngangen er vel eierne Jon og Märit Brattås. Utlånt av Iris Skoknes.   
           
 Brua nedenfor Rønningsfossen i Ulvillelva før år 1914 1454261041  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10205

   Gammelvegen opp på Kluksbakkan gikk vel her i eldre dager. Utlånt av Svein Berg   
           
 Perlemorvinge med strengt oppsyn 1454260973  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10204

      
           
 Ørin før industrien kom til bygda 1454260939  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10203

   Bilde etter Olga Anderson   
           
 Ras i Mikvoldmelen ovenfor Ydseelvas utløp i år 1933 1454260899  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10202

   Foto Gunnar Holmsen. NGU-bilde.   
           
 Smeltovn i Malså Gruver har fått tak ca år 1998 1454260871  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10201

      
           
 Kulsli Søndre 22. januar 2016 1453714300  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10199

   x   
           
 Kveld med ny belysning av Stiklestad Kirke 1453713677  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10197

   Bildet er fra 22. januar 2016   
           
 Vintermorgen ved Vuku Kirke. 1453713553  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10196

   Bildet er fra 21. januar 2016   
           
 Signe Kolshaug Berg som konfirmant i år 1912 1453713453  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10195

   Bilde etter Evald Lundkvist.   
           
 Soldater ved minnestøtta på Levring ca 1917 1453713251  12 113  userpics/10028/    Bnr: 10192

   Støtta ble reist som minne etter Stor-Ingvald Pedersen Landfallnesset som falt her 1/9 under kampene mot svenskene under felttoget til Armfeldt i år 1718. Ifølge muntlig fortellertradisjon fikk Ingvald hugget av begge beina mens han satt på hesten. Navna på karene på bildet er ukjent, men det er muligens noen fra Helgådalen her.    
           
 Våningshuset på Bunes i 1920 1453713012  12 118  userpics/10028/    Bnr: 10191

   Utlånt av SNK.   
           
 Julius Vangstadhaug som soldat ca 1917 1453712942  12 113  userpics/10028/    Bnr: 10190

   Bildet er fra Vaterholmen. Utlånt av Svein Berg.   
           
 Jakob Jakobsen Molden som soldat ca 1880 1453712847  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10189

   I følge boka Heimer og Folk i Inndalen og Sul var Jakob leiesoldat på Steinkjersannan i 6 sommere før han våren 1882 reiste til Amerika. Trivdestydeligvis ikke og kom tilbake samme år. Overtok som leilenning bruket Molden etter sin far ca 1985. Bilde utlånt av Aud Storhaug.   
           
 Kolstadgårdene ved Volden 22. januar 2015 1453712768  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10188

   x   
           
 Naust og is mellom Vistvika og Skjørholmen. 1453127915  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10187

      
           
 Fra Melastuhaugen mot den gamle Ørbua ca 1963. 1453127783  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10186

   I forkant av bildet ser en at det har vært grusuttak i Melastuhaugen. På den tid var det planer om at vegen til Stiklestad skulle gå gjennom her og møte "stekstavein" ved Garpa. Bilde etter Olga Anderson. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=3]Klikk her [/url][/b] for bilde fra først i 1960-åra.    
           
 Sjøbygda fra Nordbergshaugen ca 1956. 1453127697  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10185

      
           
 Havfruområdet mot kaia på Skånes. 1453127660  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10184

   Ukjent når bildet er tatt men kanskje i 1950-åra. Fiskebåter i aktivitet ti høyre i bildet. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Det som en gang var Spjellberget Skiferbrudd i Sul 1453127584  2 48  userpics/10028/    Bnr: 10183

   [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/00c1c2a82460fc30481599b0425276c8?index=6#168]Klikk her [/url][/b] for å lese om drifta her i Verdal Historielags årbok 1989.   
           
 Taugbanestasjonen i Sør-Vera ca år 1915 1453127506  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10182

   [b][url=http://www.nb.no/nbsok/nb/2e57659574a6967d855e844166ff1e70?index=19#75]Klikk her [/url][/b] for å lese artikkel av Johannes Væren i Verdal Historielags for 1977. Utlånt av Iris Skoknes   
           
 Yttermoloen 11. desember 2015 1453127441  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10181

   Beklageligvis er bildet noe uskarpt men det dokumenterer at yttermoloen har fått medfart etter flere stormer. Det større steiner som er lagt på yttersiden har holdt stand, men nu er det store sår flere steder. Kanskje fordi det er brukt for små stein på innersiden som ikke har stått imot bølgene. Skrittet opp bredden på steinfyllingen ved noenlunde normalvannstand og kom til nærmere 20 meter. Det begynner å bli kostbart å reparere, kanskje flere millioner.   
           
 Strådalsgårdene med Steukern i gamle dager. 1453127410  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10180

   Ukjent fotograf. Utlånt av Arve Haldorsen.   
           
 Høstmorgen over Leksdalsvatnet 1453127256  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10179

   Sett fra Høgblommen i oktober 2014.   
           
 Thorsengården nybygd ca år 1963 1453127218  15 37  userpics/10028/    Bnr: 10178

   Her er bygget ganske nytt med kjøttforretning, kjøttforedling og pølsemaker med bolig i 2. etasje. Bakenfor dette bygget kan en se rørkveiler tilhørende Verdal Rørleggerforretning på nabotomta. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Tungrodde båter ved Holobekken sør for Bunes. 1452805187  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10177

   Skal tro hvordan tilstanden for disse båtene vil bli når våren kommer og vestavinden står på og presset isen mot farkostene. Hadde kanskje vært en ide å fått di på tørt land og snudd de med kjølen opp.   
           
 Bukett av lyng og is etter kulde og pålandsvind. 1452804899  29 84  userpics/10028/    Bnr: 10176

      
           
 Is etter østavind ved Skjørholmen 11. januar 2015 1452804817  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10175

   Naturens kunstverk ved Leksdalsvatnet.   
           
 Is i granbar ved Leksdalsvatnet 1452804715  29 84  userpics/10028/    Bnr: 10174

      
           
 Gamle Storgate på Øra før 1907 1452804604  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10173

   Utlånt av Iris Skoknes.   
           
 Bring. Front mot front ved Havna 1452804539  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10172

      
           
 Skilleparken med Herredshuset ca 1955 1452804490  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10171

   Med Solvoldgården og skobutikken til Odde Kjensteberg i Nordgata. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Johanne Moe ved Skjækerfossen i år 1920 1452804425  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10170

   Johanne ble gift med Ingemann Liff i Vuku i 1921. Liff var eier av bilverksted og bensisnstasjon. Utlånt av Iris Skoknes.   
           
 Gullsmedavdelingen til Verdal Samvirkelag ca 1955 1452804134  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10169

   Bygningen sto mot Jernbanegata på det som er Essotomta i dag. Huset til Arnold Næss helt til venstre. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 1. 1452452774  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10168

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Her nedenfor Skjørholmen   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 2. 1452452500  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10167

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Her nedenfor Skjørholmen.   
           
 Is på vestsiden av leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 3 1452452039  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10166

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Her like nord for Vistvika.   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 4 1452451995  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10165

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Her like nord for Vistvika.   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 5. 1452451948  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10164

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Nord for Vistvika.   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 6. 1452451897  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10163

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Her mellom Vistvika og Skjørholmen.   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 7. 1452451842  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10162

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Nedenfor Skjørholmen.   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 8 1452451779  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10161

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Grasstrå og lyng blir vakre formasjoner.   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 9. 1452451726  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10160

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Ved Skjørholmen.   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 10. 1452451655  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10159

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Naturen har formet ei strå til iskunst som ingen kan kopiere.    
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 11 1452451588  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10158

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Her i området nord for Vistvika   
           
 Is på vestsiden av Leksdalsvatnet 8. januar 2016. Bilde 12 1452451485  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10157

   Etter kaldt vær og langvarig sterk østavind på åpent vann ble det formet mange ulike isformasjoner langs vannkanten. Naturens kunstverk laget av kulde, vann og og østavind.   
           
 Marsteinsvola 1. januar 2016 1451897992  6 2  userpics/10028/    Bnr: 10156

   Dieseltank, aggregat, gravemaskin og kabler på toppen. Det hører liksom ikke til her oppe men det blir vel bra når anlegget fra Vevstuggu er ferdig. Det er heller ikke mye som ligner på vinter. Joggeskoføre, men isfleina. Best med brodder.   
           
 Bergitte Johannesdatter Kulsli har kjøpt seg nysykkel ca år 1915 1451841296  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10155

   Beritte ble senere gift med Håkon Johannesen Holmli, kjøpmann i Ulvilla. Bilde utlånt av Iris Skoknes   
           
 Fra Vaterholmen i 1916. 1451840295  12 113  userpics/10028/    Bnr: 10154

   Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Dikt om Høgkammen i Bjørga 1451840221  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10153

   Oppsatt ved besøkskassen. Dikteren er ukjent.   
           
 Morgenmåne over Russerkapellet på Stiklestad 1451840103  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10152

      
           
 Blankis ved Dalemark i mellomjula 2015 1451840035  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10151

      
           
 Isformasjon ved Leksdalsvatnet i nærheten av Bunes 27122015 1451840033  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10150

   Formet av pålandsvind. Naturens eget kunstverk.   
           
 Brattåslunet den 6 september 2015. 1451428881  29 83  uploads/2015/Diversedesember/    Bnr: 10149

      
           
 Moparken i fugleperspektiv 21 august 2015 1451428881  15 35  uploads/2015/Diversedesember/    Bnr: 10148

      
           
 Forbregdsmyra sett fra Teglverket september 2015 1451428881  22 46  uploads/2015/Diversedesember/    Bnr: 10147

   Her gikk et stort leirras en gang på 1400 tallet. Bjartnesgården lå på et nes i elva før raset.   
           
 Vakkert kulturlandskap ved Helgåsen når sauene får gå å beite. 1451428881  22 46  uploads/2015/Diversedesember/    Bnr: 10146

   Datoen er 6/9-2015.   
           
 Fundmantet etter den gamle Brattåsbrua skimtes så vidt mellom buskene  1451428880  27 75  uploads/2015/Diversedesember/    Bnr: 10145

   Brua lå i nedre enden av Brattåslunet.   
           
 Skuringsstriper etter siste istid på Tørrgranvola. 1451428880  2 47  uploads/2015/Diversedesember/    Bnr: 10144

      
           
 21/12-15 sola går ned for å snu natt til den 22 kl 4:49 1451428880  15 35  uploads/2015/Diversedesember/    Bnr: 10143

      
           
 Dronebilde av Tørrgranvola i spetember 2015. 1451428880  6 10  uploads/2015/Diversedesember/    Bnr: 10142

   Familen Solem og Sagvold er på "Ti på topp tur".   
           
 Våttåhaugen i fugleperspektiv 7/10-15. 1451428880  30 85  uploads/2015/Diversedesember/    Bnr: 10141

      
           
 Moparken tatt med drone i august 2015. 1451428880  15 35  uploads/2015/Diversedesember/    Bnr: 10140

   Blir det gjort tiltak her snart for å få folk til å bruke den mer?   
           
 Svaneparade i Leksdalsvatnet ved Binde 1451146309  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10139

      
           
 Leif Myrvold på sykkeltur med oppakning ca år 1937 1451146246  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10138

   En av to eiere av firmaet Br. Myrvold. Utlånt av Aud Storhaug.   
           
 Håndstående på taket av bilen til Aksel rindsem 1451145358  12 72  userpics/10028/    Bnr: 10137

      
           
 Volhaugen fra Husan ca 1942 1451145309  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10136

   Med gårdene Høa, Kvammet, Hestegrei og Minsaas. Bilde etter Sturla Rindsem. Utlånt av Aud Storhaug   
           
 Hestegreiaunet mot Misaasgårdene i 1942 1451145258  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10135

   Damen til venstre er Dagmar Rindsem. Hestegreiaunet var hennes barndomsheim.   
           
 Rosa Rugosa på Ørin før utryddingen med Roundup 1451145163  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10134

      
           
 Reinsbukk som har tulla seg ned i Leksdalsvatnet 1451145115  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10133

      
           
 Potetopptaking på Byasannan i år 1944 1451145067  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10132

   Den som har levd en stund kjenner seg igjen. Om høsten var det potetplukking omkring på gårdene. Hvem husker ikke sinkbøttene og senere trådkorgene som ble brukt til plukkingen. Før traktoren kom var det plassert bikkvogner for å tømme i. Potetopptakeren ble som oftest kjørt av bonden selv. Mang ei røv fikk merker etter råttipoteta. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Fra Vaterholmen i år 1916 1451145018  12 113  userpics/10028/    Bnr: 10131

   Bilde etter Olga Anderson. Fotograf ukjent.   
           
 P.Thomsens Bakeri 1451144943  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10130

      
           
 Løvfall på Stiklestad 28. oktober 2015 1450660455  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10129

   Her på stien mot Husmannsplassen.   
           
 Betongbunkers bygges på Ørin. 1450641242  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10128

   Skal visstnok bli Publikumshus for Ørin Våtmarksområde. Ansvarlig for søknaden om byggetillatelse er Fylkesmannen og det er vel lett å skjønne. Andre hadde ikke hatt mulighet for å få sette opp et slikt bygg på et slikt sted. Særinteresser for miljøvernere og fuglekikkere er vel ute og går her. De samme har "okkupert" hele strekningen mellom Rinnelva og Kåra med dette bygget og to fugletårn. En må spekulere om ikke fuglene snart blir skrenmt vekk. Lønnsomheten med et slikt bygg er vel heller tvilsom.   
           
 Naust på Ørin ved Havfrua ca 1955 1450640662  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10127

   Flere fiskerbåter på sjøen i bakgrunnen. Sild eller brisling antagelig. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Flytting av Molåna til Stiklestad år 1954 A 1450623202  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10126

   Det var i 1781 det hele begynte. Da Elling Lyng kjøpte gården Mo av sin far Tomas Lyng, som den gang ble sett på som en av Verdalens mest velstående menn, da han eide flere garder og attpå kjøpte seg en militær tittel og dermed banet veg for sin sønn Elling som ble major. Det ble satt i gang et svært bygningsarbeide og Molåna sto ferdig til han og kona Catarina Rebekka Mejer i året 1783. Huset ble fredet den 19. april 1923 og det ble vanskelig å få gjort noe arbeid. Heretter sto huset litt som forsamlingshus etter brannen på Stiklestad forsamlingshus i 1949. Så ble det bestemt at Molåna skulle flyttes til Museet og et stort arbeid ble satt igang. Byggmester var Olav Storholmen og hans medarbeidere var Matheus Green og Jan Hojem. Sommeren 1955 sto Molåna ferdig på museet og ble da tatt i bruk som bygdas storstue. Det ble hus for bryllup, minnesamvær, konfirmasjoner, fødselsdager, møter og andre sammenkomster, og ikke minst Olsokhus da som nå. Foto av Henning Anderson. Utlånt av SNK. Opplysninger hentet fra artikkel av Kjellrun Landfald i årboka til Historielaget, årgang 1997.   
           
 Flytting av Molåna til Stiklestad 1954 B 1450623160  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10125

   Foto av Henning Anderson. Utlånt av SNK.   
           
 Flytting av Molåna til Stikilestad 1954 C 1450623119  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10124

   Handverkerne som jobbet med flyttingen fra Mo til Museet var Olav Storholmen, Jan Hojem, Matheus Green og Marius Nessemo. Sistnevnte er personen på bildet. Foto av Henning Anderson. Utlånt av SNK.   
           
 Møllergården i år 1946 1450623072  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10123

   I gamle Storgate med fotoforretningen til Henning Anderson nærmest. videre Baker Müller og Avholdskafeen. Bildet er enten tatt 1. eller 17. mai 1946. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Det gamle Sceneteppemotivet på Heimly grendehus i Ness. 1450622992  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10121

   Bjørkvatnet mot Kvindfjellet.   
           
 Stiklestad Allè oktober 2015 1449946626  14 24  userpics/10028/    Bnr: 10120

   Vakre høstfarger ved Prestegårdsvingen.   
           
 Hærfossen i år 1886 1449946425  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10119

   Maleri av fossen som ble tørrlagt i 1894 da Helgåa tok nytt leie. En kar med navnet Jac Fabritius er maleren. Utlånt av SNK.   
           
 Olsens Gartneri åpnet i 1947 1449946403  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10118

   Karl og Tormod Olsen foran inngangen. Bildet er trolig tatt i forbindelse med åpningen. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Skjækerfossen i år 1917 1449945700  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10117

   Med den ene av to smelteovnene hvor malmen fra nikkelgruven ved Dyråa i Skjækerdalen ble smeltet. I tillegg kan en se rester etter saga og kverna som sto i fossen. Foto av Gunnar Holmsen. NGU-bilde.   
           
 Ydse og Nordbergshaugen 1449945663  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10116

      
           
 P.Thomsens Bakeri 1449945622  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10115

   Ukjent når men muligens i 1950-åra. Thomsen var vel kanskje mest kjent for Thomsenkringla. Utlånt av Einar Storhaug.   
           
 Nausta ved Havfrua 1449945590  12 106  userpics/10028/    Bnr: 10114

   Bak til venstre ser en Havfrua Kafè som var i drift fra 1948 til 1960. Mange av nausta som er på bildet står vel den dag i dag. Ligner på at området var "småbåthavn" for fjordfiskerne. Ser ut som det er pælet for et eller annet i front og til venstre i bildet. Hvis noen kjenner mere til det som er i bildet bes vedkommende ta kontakt på 47297311.Ukjent når bildet er tatt, men kanskje i 1950-åra. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Grunnfossen i Helgåa år 1888 1449945534  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10113

   Maleri av en kar med navn Jac Fabritius. Bygningen er vel mølla som sto her i området på den tid. Utlånt av SNK   
           
 Dugnad til Øras Dager 1957 1449945498  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10112

   Her er det vel dugnadsarbeid med pæling for Cafe Venedig på Stekke som foregår. Karen nærmest er vel Kristian Holm og han til venstre bak er vel Sverre Vestvik som var primus motor. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Klegg 1449945452  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10111

   Når en ser på "redskapen" så er det ikke rart at det gjør litt vondt når denne skapningen biter.   
           
 Årstad Nordre år 1927 ( Nordgården) 1449252643  12 118  userpics/10028/    Bnr: 10110

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=%C3%85rstad+Nordre]Klikk her [/url][/b] for kart.   
           
 Flere er glad i tistelnektaren. 1448962758  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10109

   Perlemorvinger, Humlebille og Humle. Alle liker vist nektaren fra Tistelen på Volhaugen.   
           
 Rudolf Langdal ca år 1926 1448962731  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10107

   Rudolf og ektefellen Magda Brattås var siste fastboende brukere på Bergheim (Ottermolassen) ved Kleppen. Utlånt av Svein Berg. [b][url=http://bildearkiv.helgadalen.no/bosteder/Fakta.asp?MenuItem=0&ID=225]Klikk her [/url][/b] for å lese mere om Ottermoplassen og folka der.   
           
 Beveren ved Garnes 1448962487  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10106

      
           
 Aspåsgårdene i Leksdalen i oktober 2015 1448962320  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10105

   Med Nordset nedenfor til høyre.   
           
 Guttorm Kulsli med trekkspillet ca år 1927. 1448962296  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10104

   Født på Elnes i Helgådalen 14. mars 1907, død 28.august 1985. Foreldre Johannes og Inger Kulsli. Gift med Olaug Suul. Bodde i sitt voksne liv i Leirådalen. Utlånt av Iris Skoknes.   
           
 Bergheim, også kjent som Ottermoplassen, ved Kleppen ca år 1930 1448962277  12 118  userpics/10028/    Bnr: 10103

   [b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1930aara.php?s_title=Bergheim]Klikk her [/url][/b] for å se kart. Foto av Ole Snekkermo. Utlånt av Iris Skoknes.