Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Strandheim og Elstadgården ca 1956 1476369021  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10543

   I Strandheim hadde Gjerløv Høyer-Hansen manufakturforretning og Edvin Elstad i kolonial. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Åbovegen ved Sandvika først i 1950-åra 1476368443  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10542

   De to damene er søstrene Karin Anderson og Ellinor Anderson Solheim. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Strådalsgårdene en septemberdag i 2016 1476368346  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10541

   Strådalsgårdene med "melis" på Steukern og nabofjella.   
           
 Maleri av Tollstasjonen i Helgådalen slik husa sto i år 1949 1476368293  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10540

   Les om tollstasjonen og tollerne i Helgådalsnytt årgang 1976, 1980 og 2006.   
           
 Skjækerdalen Nikkelverk. Jensens Gruve 28. september 2016 A  1476111724  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10539

   Gruva var den største og den første som ble åpnet i feltet. Bildet viser den ene synken av to. Den på bildet som ligg helt ved Dyråa var den som arbeiderne brukte for å komme seg opp og ned etter stiger mellom avsatser nedover til ca 35 . Gruven ut fra synken skal være ca 70 m lang ned til ca 60 m dybde. I den andre synken ble malmen heist opp med. muskelkraft i tønner som var minimum 50 kg. Driften var plaget av vanninnsig og særlig når elva var flomstor bød det på problemer med lensing som foregikk med håndpumper. Belysningen til arbeiderne var tranlykter som gruveeierne skaffet men trana måtte arbeiderne kjøpe sjøl. Litt av et slit for ca. kr 1,50 om dag. Når en vet hvor dyp synkene på gruveområdet så skulle alle vært inngjerdet for å unngå en tragedie for dyr og mennesker. Det kan leses mere om denne gruvedriften og malmsmeltingen ved Skjækerfossen i Håvard Elnes sin artikkel i Jubileumsutgaven av Helgådalsnytt av 2011. Opplysningene er hentet derfra.    
           
 Skjækerdalen Nikkelverk. Jensens Gruve 27. september 2016 B  1476111714  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10538

   Bildet viser en del av utsortert stein som er heist opp fra gruva med håndmakt. Steinen som inneholdt malm ble kjørt til Skjækerfossen for smelting i to smeltehytter. Hvor mange tønner md stein som ligg i området er vanskelig å tippe men når hver tønne kanskje veide mellom 50 og 100 kilo så var det i allefall et ulidelig slit.   
           
 Skjækerdalen Nikkelverk. Barbara Bachkes Gruve 27.september 2016.  1476111705  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10537

   Gruven ligg på nordsiden av elva rett overfor Jensens gruve. Den var ca. 30 m lang med åpning mot Dyråa. Besto av to synker i skjæringen. Navnet på gruva er etter fruen til en Anton Sophus Bachke, en norsk bergmann.   
           
 Skjækerdalen Nikkelverk. Sliperns Gruve 27. september 2016  1476111697  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10536

   Sliperns Gruve, oppkalt etter gruvebestyreren, Rasmus Slipern. Denne gruva hadde også to synker hvor hovedsynken er ca. 30 m dyp. Gruve antagelig drevet som dagbrudd. Gruva var en de tre hovedgruvene i tillegg Jensens Gruve og Barbara Bachkes gruve. Foruten disse tre var det minst fire til, nærmest som prøvedrift å regne.    
           
 Skjækerdalen Nikkelverk. Rester av Administrasjonsbygningen 27. september 2016.  1476111687  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10535

   Bygningent sto på kolle på nordsiden av Dyråa mellom Jensengruva og Sliperngruva med utsikt mot Jensengruva. I dag er tomta og området gjenvokst av skog og det er bare restene av fundamentene å se-   
           
 Restene av Dyrådammen 28 september 2016  1476111657  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10534

   Dette er resten av fløtingsdammen som ble bygd i 1908-1909. [b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1744]Klikk her [/url][/b] for å se og lese om dammen.   
           
 Vera Kapell i 1950-åra 1476111638  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10533

   Bildet er vel tatt i forbindelse med en begravelse når flagget er på halv stang. Utlånt av Elin Ward.   
           
 Ella Høknes 1476111625  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10532

   Mangeårig medarbeider ved P. Thomsens Bakeri på Øra. Her på rekkverket ved inngangen til brødbutikken. Hvor mange "thomsenkringla" denne dama pakket gjennom hadde vites ikke men hadde alle vært samlet i en haug så hadde den vært stor. Denne kringla va viden kjent. [b][url=http://verdalsbilder.no/vis_avisklipp_en.php?s_keyword=thom&Id=802]Klikk her [/url][/b] for å lese om kringla.   
           
 Rinnleiret 1925  1476111615  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10531

   Miiltært arrangement. Trillebårkjøring med bind for øynene. Kanskje en ide å bruke Rinnleiret til for ordfører Svarva og hans lakeier. Den nærmeste "trillbårkjørarn" er vel en verdaling på rømmen heim for å komme unna levangsbygging. De som "kjøre i dong" og kjører over alt og alle hører vel sikkert til på vestsiden av Rinnelva. Utlånt av SNK.    
           
 Øra sentrum med brygge ca 1954  1476111600  15 37  userpics/10028/    Bnr: 10530

   Flyfoto av Øra sentrum tatt av et firma Harstad. Tidfesting er en usikker på. Drivhusa til Olsens Gartneri er bygd og de sto ferdig ca. 1948. Samvirkelagets varehus, eller Magasinet om en vil, er ikke påbegynt. Ut fra at det sto ferdig i 1956 må bildet være fra først i 1950-åra. Brygga nedenfor Husumgården ser ut til å være inntakt. Utlånt av Berit Ward Schei.    
           
 Bygårdene i Vinne med Jamtlandsveien i forgrunnen. 1475009906  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10519

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Vinne kirke med bygårdene bakenfor. 1475009781  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10518

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Den tørrlagte Hærfossen. 1475009638  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10517

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Holmen gård i Vuku. 1475009601  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10516

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Bildet er tatt over Storøra i september 2016. 1475009553  22 46  userpics/10028/    Bnr: 10515

   Den høgste toppen er Helloporten. Ned klokka 8 skimtes Vinne kirke.    
           
 Kjæran gård. 1475009265  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10514

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Valbekken renner ut i Rinnelva. 1475009212  5 27  userpics/10028/    Bnr: 10513

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Verdaløra's ansikt forandres. 1475009112  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10512

   Det bygges boliger og forretningsbygg, men det trengs vel og flere parkeringsplasser? Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Boligbygginga tar mer og mer av dyrkajorda.  1475009007  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10511

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Stor aktivitet på den gamle tomta til «Albertsen og Dillan» 1475008872  15 35  userpics/10028/    Bnr: 10510

   Bildet er tatt i september 2016.   
           
 Grunnfossen nedenfor Ulvilla. 1475008714  5 27  userpics/10028/    Bnr: 10509

   Går vi hundre år bakover i tid var imidlertid det industrielle sentrum i Verdal ved Grunnfossen i Ulvilla. I fossen sto ett møllebruk og en sag. Mens det langs Ulvillelva sto en sag og mange bekkekverner. Det ble også bygd et kraftverk i Ulvilla og det stod ferdig i 1914. Elvene i Verdalsdalføret ble i mange hundre år benyttet til tømmerfløting. Bildet er tatt i juli 2016.   
           
 Bilde tatt nedenfor Grunnfossen på valdet Hallan retning Vuku. 1475008657  5 27  userpics/10028/    Bnr: 10508

      
           
 Øras Vel. Inngangen til Elstadtomta først i 1950-åra. 1474466794  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10507

   Aktuelt igjen da Øras vel er revitalisert som det heter. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Høstfarger ved Kråksjøhytta tidlig morgen 19. september 2016 1474465400  4 13  userpics/10028/    Bnr: 10506

      
           
 Høst ved speilblankt Kråksjøen grytidlig 19. september. 1474465281  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10505

      
           
 Elektriskbutikken til Verdal Radioservice AS ca 1961. 1474465117  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10504

   Den lå i Nervikgården der det i dag er herrefrisør. Som en ser har fjernsynet gjort sitt inntog, men det var vel et fåtall av husholdningene som hadde råd til slik "luksus". Bildekvaliteten var vel bare så som så med mye snø på skjermen. Vaskemaskiner og grammofonplater var også salgsobjekter på butikken. Utlånt av Gunhild Kulstadvik Hilseth.   
           
 Utstilling hos Verdal Radioservice AS ca 1961. 1474464758  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10502

   Utstillingen viser kjente saker for en som har levd en stund. Kurer reiseradioer, radiokabinetter fra Tandberg, platespillere og lydbåndopptakere. Plateskifter hvor en kunne legge på 10 45-plater var liksom susen. En slik en står utstilt. Eller så kan en bakerst se en TV. Utlånt av Gunhild Hilseth.   
           
 Damen i platebaren hos Verdal Radioservice AS i perioden 1957 - 1961 1474464691  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10501

   Gunhild Kulstadvik var damens navn den gang. Senere gift Hilseth. Bildet er vel fra 1957 for 45-platene har ikke kommet for fullt enda. Det vel 78-plater i hyllene. Mange av de som ble konfirmert av Anton Sætevik og i dag er pensjonister var vel innom henne og kjøpte 45-plater av Elvis, Cliff, Jerry Lee og andre. Disse årene var vel gammelrockens gullalder. Utlånt av Gunhild Hilseth.    
           
 De siste restene etter fløtingsdammen i Gråvvådalen. 1474463954  29 84  userpics/10028/    Bnr: 10500

   Denne dammen har navnet Lundammen og ligger mellom Tosteigan og almenningsgrensen. Ble bygd i 1871 iflge. Verdalbrukets Historie. I alt var det 6 dammer i Malsådalen. Siste år med fløting i Helgå og dens bivassdrag var 1964. Mens i Inna ble det slutt i 1956. Da overtok lastebilen.   
           
 Skihytta ved Haukåvatnet i 1950-åra. 1474463306  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10499

   Utlånt av Gunhild Hilseth.   
           
 Ung skiløper med startnummer i unnabakken ved Føstadgården først i 1950-åra. 1474463215  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10498

   Den som kjenner karen bes kontakte Verdalsbilder. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Reising av flaggstang ved Innherred Helseheim etter freden i 1945 1474463040  12 67  userpics/10028/    Bnr: 10497

   Bilde etter Sturla Rindsem.   
           
 Forsøpling 1474005297  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10496

   En del av tapetseringen ved innkjørselen til Øra for et arr. i Trønderhallen på Levanger. Hvem som er ansvarlig for denne plakatklistringen her og i sentrum er ukjent, men det ligner på at den ansvarlige kan ha en eller annen diagnose. Dette er ikke informasjon men rett og slett forsøpling. Hvis jeg ikke husker feil var det en tilsvarende tilfelle for et arr. på samme sted for noen år siden. Da det ble reagert og plakatene måtte ned. Nei, hold forsøplingen for Trønderhallen på sørsiden av Rinnelva. Vi har mer enn nok med Innherred Renovasjon`s anlegg i Skjørdalen som har forurenset Nessgrenda med stank i over 20 år og som i tillegg har tatt livet av yngel og småfisk i Skjørdalsbekken i flere år. Og når i tillegg en håndballtrener fra Levanger står foran politikerne her i kommunen og skryter av IR, og tillegg vil bestemme at Verdal`n skal innføre hytterenovasjon for at selskapet skal få enda større overskudd så må han tro at han er noe til kar. Det er mulig det er gull for selskapet men glansbildet har en bakside forandre.   
           
 Det nybygde amfiet til «Veresspælle» på Tronsmoen 5. september 2016 1473443735  9 38  userpics/10028/    Bnr: 10495

   x   
           
 Tre trondhjemsdamer på påsketur mot Hærmannssnasa i 1923. 1473443638  12 69  userpics/10028/    Bnr: 10494

   Skiutstyret og bekledning for skiturer var annerledes på den tid, særlig for damene som var kledd i skjørt eller kjole og hatt.. Navna på damene er ukjent. Utlånt av Birger Meinhardt.   
           
 Påsketur mot Hærmannssnasa i år 1923. 1473443459  12 66  userpics/10028/    Bnr: 10493

   Utlånt av Birger Minhardt.   
           
 Transport av utstyr og proviant til Grønningen i år 1923 1473443167  12 69  userpics/10028/    Bnr: 10492

   Hvem kjøreren er vites ikke. Antagelig er han fra en av Fagerli- eller Åsangårdene. Legg merke til av hesten har truger. Utlånt av Birger Meinhardt.    
           
 Bakteppet til «Veresspælle» på Tronsmoen 1473442650  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10490

   Her er Helgåas begynnelse fra Veresvatnet. I bakgrunnen svenskfjella Mannshaugan med bl.a. Steukern og Sukkertoppen.   
           
 Parade av traktorer og jorsdbruksredskaper påjordbrukets dag 1949 1473442502  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10489

   Bilde etter Olga Anderson   
           
 Parade med jordbruksredskap og traktorer på jordbrukets dag 1949. 1473442432  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10488

   Tohjulstraktorer foran Arbeidernes Musikkorps. Fotograf Henning Anderson på trappa til butikken sin. Av musikernne kjenner en igjen Ottar berg og Johan Solberg. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Parade med jordbruksredskaper og traktorer på jordbrukets dag 1949 1473442228  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10487

   Her på Riksveg 50 forbi fotoforretningen til Henning Anderson. En gråtass fra Eikmaskin i Stavanger i front. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Vegen forbi Kulstadvika ca 1954 1473442026  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10486

   Det året ble nyvegen forbi Høgberga bygd. Bildet er trolig fra den tid. Utlånt av Gunhild Hilseth   
           
 Isgang i Sogna 1964 1473441908  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10485

   Bilen til fotografen Hennning Anderson smyger seg fra bak isflakene på riksveg 72. Bilde etter Olga Anderson.    
           
 Spindelvev og tistel 1472478531  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10484

   Imponerende byggverk av spindelvev. En ekspert skriver: - Tyngdekraften hjelper edderkoppene til å forankre festetrådene som er utgangspunktet for nettet, sier Kjetil Åkra. Vanligvis pleier hjulspinnere å lage en ankertråd og så la den bli tatt med vinden til den hekter seg fast i en busk eller et tre. Når edderkoppen så spinner nettet ut fra ankertråden er det en kom-plisert prosess. Edderkoppen lager blant annet flere typer tråder som plasseres på bestemte steder i nettet. - Gravitasjon er også viktig for at edderkoppene skal orientere seg og vite hvor de ulike komponentene av nettet er. Edderkopper har ikke balanseorgan som vi mennesker har i det indre øret. De kjenner sin egen kroppsposisjon og orienterer seg ved hjelp av en masse små og vibrasjonsfølsomme hår på beina. I tillegg hjelper andre faktorer som lys, og hvilken retning det kommer fra, edderkoppen med å skjelne mellom opp og ned. Edderkopper holder seg fast til nettet ved hjelp av tre små klør ytterst på hvert bein. Disse klørne virker som små kroker med liten kontakt-flate mot nettet. Dermed kan edderkoppen bevege seg i nettet uten å sitte fast selv.    
           
 Spindelvev i platefelt i Tromsdalen 26. august 2016 1472472772  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10483

   Her er det mange meter med vev på grantrærne. En ekspert skriver følgende om måten slik spindelvev lages: Tyngdekraften hjelper edderkoppene til å forankre festetrådene som er utgangspunktet for nettet, sier Kjetil Åkra. Vanligvis pleier hjulspinnere å lage en ankertråd og så la den bli tatt med vinden til den hekter seg fast i en busk eller et tre. Når edderkoppen så spinner nettet ut fra ankertråden er det en kom-plisert prosess. Edderkoppen lager blant annet flere typer tråder som plasseres på bestemte steder i nettet. - Gravitasjon er også viktig for at edderkoppene skal orientere seg og vite hvor de ulike komponentene av nettet er. Edderkopper har ikke balanseorgan som vi mennesker har i det indre øret. De kjenner sin egen kroppsposisjon og orienterer seg ved hjelp av en masse små og vibrasjonsfølsomme hår på beina. I tillegg hjelper andre faktorer som lys, og hvilken retning det kommer fra, edderkoppen med å skjelne mellom opp og ned. Edderkopper holder seg fast til nettet ved hjelp av tre små klør ytterst på hvert bein. Disse klørne virker som små kroker med liten kontakt-flate mot nettet. Dermed kan edderkoppen bevege seg i nettet uten å sitte fast selv.    
           
 Parade med traktorer og jordbruksredskaper påjordbrukets dag 1949. 1472472014  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10482

   Her finkledde herrer som kjører to-hjustraktorer etter gamle RV 50 ved Eldstadgården. Bilde etter Olga Anderson. NAF-kontor, turistkontor og bensinpumpe hos Henning Anderson. Bildet etter Olga Anderson   
           
 Parade med traktorer og jordbruksredskaper på jordbrukets dag 1949 1472471905  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10481

   Usikker på eksakt årstall. En ting er i allefall sikkert, det har skjedd en utvikling både på plogstørrelsen og traktorutstyret på ca 60 år. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Begravelse ved Frelsesarmeen på Øra 1472468751  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10480

   Prost Sætevik til venstre. Bilde etter Olga Andersson.   
           
 John Perrsson Fjellner ved Strådøla 1472468734  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10479

   Eller Jo Persa, som var det daglige navnet, bodde på Heggøya ved Strådøla like øst for grensen sammen med Lisa Andersdatter fra Skalstufjellet. I dag er alt borte av livsverket deres. Naturen har tatt området tilbake. Jo ble født i under uvær på fjellet mellom Rensjøen og Åbo 29. februar 1848 . Lisa døde i 1920 av tæring og Jo i 1925. Du kan lese mer om paret og deres liv i boka om Vera Kirke. Bildet utlånt av Svein Væren.   
           
 Gravabrua mot Bobyn med Øramelen og Øra 1472468714  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10478

      
           
 P. Thomsen`s bakeri på Øra 1472466847  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10477

   Bakeriet slik det var før. Thomsenkringla var et begrep blant folk på den tid. Utlånt av Einar Storhaug.   
           
 Odd Wigen ved Verdal Offset i år 1991. 1472466824  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10476

   Bildet lånt ut av Annbjørg Tiller.   
           
 Tyske soldater ved godshuset på jernbanen. 1472466784  12 67  userpics/10028/    Bnr: 10475

   Utlånt av Einar Storhaugxxyyzzåå ----   
           
 Kretsturnstevne på idrettsanlegget i juni 1933. 1472466745  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10474

   Fra oppmarsjen på idrettsplassen på Ørmelen. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Lom på Tømmersjøen 1472466687  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10472

      
           
 Blomsterng på Ørin i juli 2016 1471605160  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10470

      
           
 Arrangement på idrettsplassen våren 1945 1471605102  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10469

   Antagelig i forbindelse med de russiske krigsfangene frigivelse. Mener det er flere av de på bildet. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Kiosken Blue Front ved Baker Nervik ca år 1958. 1471604766  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10468

   Damen er ukjent. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Under bygging av H-plattform ved Aker Verdal i juni 1973 1471604188  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10467

   Utlånt av Jan Salberg    
           
 Bygging av H-plattform ved Aker Verdal i juni 1973 1471604116  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10466

   Utlånt av Jan Salberg   
           
 Montering av traverskrana på Aker i september 1972 1471604064  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10465

   Utlånt av Jan Salberg.   
           
 Med Siger i Kollen 1471603985  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10464

   Slagordet til de "VÆRDALSKE VIKINGER" som var med i Ta Sjansen i Holmenkollen. Det ble ingen seier, men en trøstepremie på 1000 kroner måtte da vel gi så mye mjød i bollen at de kunne drikke seg utørst. Utlånt av Roar Værnes   
           
 Grønnhåret Blomsterbukk fra Juldalen 1471603941  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10463

      
           
 Bobbysocks rocker på Stiklestad 1471603900  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10462

   Bildet er tatt i forbindelse med duoens opptreden i Amfiet etter seieren i Grand Prix. Utlånt av Roar Værnes   
           
 Vangstadvollen ved Høysjøen i juli 2016 1471603821  10 14  userpics/10028/    Bnr: 10461

      
           
 Vegen over Skalstufjellet ca år 1471603773  12 123  userpics/10028/    Bnr: 10460

   Bildet er tatt litt ovenfor Sandvika. Med Skarfjellet i bakgrunnen. Dårligere brøyting på den tida. Damen på bildet mener en må være Karin Anderson. Utlånt av Olga Anderson.   
           
 När nøkkrosen blommar 1471603260  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10459

   Her på Tømmersjøen.   
           
 Martin Mæhlen ca 1910 1470582397  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10458

   Var sammen med broren Iver i sin tid eiere av gården Mæhlen på platået på sørsiden av Helgåa ved Ørtugen. Foreldre Martin og Ingeborg Anna Hansen Elnes iflge. boka Norges Bebyggelse. Martin var gift med Hanna fra Overmoen. Han var født 1887 og døde i 1970. Utlånt av Iris Skoknes.   
           
 Hanna Overmoen Mæhlen i 1908. 1470580968  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10457

   Gift med en Martin Mæhlen som sammen med broren Iver var eiere av gården Mæhlen på platået på sørsiden av Helgåen ved Ørtugen. Hanna var født på Overmoen i 1887 og døde i 1983. Utlånt av Ella Aune.   
           
 Lyngselva 2016 1470505430  5 15  userpics/10028/    Bnr: 10456

   Først i juli var det liten vassføring i Storfossen nedenfor Lyngsvollen.   
           
 Rasgropa fra1893 1470505127  22 54  userpics/10028/    Bnr: 10455

   Bildet er vel trolig tatt fra området ved Mo. Gårdene til venstre over rasmelen er Jermstad og Skei. Til høyre Øver-Fåra. Bildet er vel tatt før det kom fart i oppdyrkingen innover Raset. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Helgåsen Østre 1470504683  12 93  userpics/10028/    Bnr: 10454

   Dyrkajorda på gården eies i dag av Julnesset. Ukjent når bildet er tatt.   
           
 Tranekylling 12. juni 2016 1470504618  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10452

   Daggammel, men ute på svømmetur på egenhånd med sine lange stankelben.   
           
 Stubsve i Vuku ca 1962 1470504586  12 93  userpics/10028/    Bnr: 10451

   Utlånt av SNK.   
           
 Perlemorvinge 1470504489  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10449

      
           
 Ottermoplassen eller Bergheim om en vil 1470504465  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10448

   Stedet ligger på et platå vest for Ottermoen og Brattåsen, sør for Vindkleppen og Fagerlifjellet. De første husmenn her etablerte seg på slutten av 1700-tallet. Rudolf Langdal døde i 1980 som den siste fastboende på Ottermoplassen. Opplysninger fra Helgådalens bildearkiv. Utlånt av Svein Væren   
           
 Bryllup på Garnes 1470504426  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10447

   Magne Årstadvold er temmelig sikker på at bildet er fra John O. Wohlen og Inger-Anna Nilsdatter Garnes sitt bryllup på Garnes den 17. juni 1904. Utlånt av Dagfinn Dahl.   
           
 Rasteplassen ved Olavsbrua 22. juli 2016 1469905353  29 84  userpics/10028/    Bnr: 10446

   Nå er det snart året siden kommune ble varslet om at beleggsteinen på stien ned til handicapplassen ble skadet av vind under høg vannstand. Verdal kommune som leier arealet og som i sin tid sto for bygging av anlegget har ikke løftet en finger for å få det orden igjen. Som verdaling blir en flau over at det skal se slik utrivelig ut. Går det 5 år med planlegging her, slik det tok å få opprustet anlegget ved Olavskilden så er det vel håp at det blir ferdig ca. 2020. Og da er det vel ufremkommelig og igjengrodd. Utedoen ser ut som et frauhus innvendig. En skal "bætterde vårrå trøngan" hvis en skal "hal å hengneppå rauva" slik det ser ut. Fy flate. Når det ikke finnes tiltak for å få anlegget opprustet så er det mye bedre å fjerne alt sammen og la naturen få området tilbake.   
           
 Peling av havna til Venedig i 1957 1469905324  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10445

   Her peler frivillige for å klargjøre havna til Venedig som var en kafè på Stekkesiden av elva som ble brukt under Øras dag i slutten av 1950-åra. Båter gikk i skytteltrafikk fra Folkeparken. Sverre Vestvik, i sentrum av bildet, var vel den som sto i spissen for Øras Dag. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Bygging av ny RV50 gjennom Øra ca 1956 1469905249  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10444

   Nyvegbakken i bakgrunnen. Her valses grusen ned og det gjøres klart for asfaltering. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Multeplukking under regnbuen.27. juli 22016 1469903199  27 76  userpics/10028/    Bnr: 10443

   Finnvola og Innsvatnet skimtes i det fjerne.   
           
 Verdalsekspressen hjører Nordgata i 1955 1469903173  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10442

   Under Barnas Dag ble denne doningen brukt under opptoget. Her kjøres nedover Nordgata ved Samvirkelagets Hjørnegård. Hav italienerne i minibussen gjør her vites ikke. Bilde etter Olga Anderson   
           
 Bobbysocks entrer Mjødbollen til Olavs menn i 1985 1469903131  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10441

   Etter at disse to damene vant Melodi Grand Prix opptrådte de i Amfiet på Stiklestad. Inntreden på scenen skjedde ved at de ble plassert i Mjødbollen til Olavs Menn som bar de inn på scenen. Utlånt av Roar Værnes.   
           
 Budstikke nr 3 tilhørende Øras Vel 1469903078  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10440

   Er det noen som vet i hvilke anledninger Øras vel benyttet denne. Den har ikke hulrom i "kroppen" men en fjær av tre for feste papir som er rullet rundt stikka. Dette eksemplaret ble funnet av Tore Høyem under rydding i et uthus.   
           
 Bjørn Riksvold på skitur ved Følstadgården ca 1958 1469903023  12 62  userpics/10028/    Bnr: 10439

      
           
 Vedstabling på Øra 1469902972  12 65  userpics/10028/    Bnr: 10438

   En er usikker men det er muligens russiske krigsfanger på bildet og da er det vel tatt på våren 1945. Den som kjenner noen på bildet og vet hvor det er tatt, bes ta kontakt på tel 472 97311.   
           
 Barnas Dag 1955 på Elstadtomta 1469902897  12 59  userpics/10028/    Bnr: 10436

   Bilde etter Olga Anderson   
           
 Olavs Menn i Mjødbollen i Holmekollen 1985 1469902857  29 84  userpics/10028/    Bnr: 10435

   her i sklia like før de når vatnet under ta sjansen i Holmenkollen. Det ble ingen seier for Mjødbollen som gikk rundt like etter at den nådde vannet. Men de fikk en trøstepremie på kr 1000,-. Bilde utlånt av Roar Værnes.   
           
 Røya lokker på sine små 1469202357  7 9  userpics/10028/    Bnr: 10433

   som nesten var flyvedyktig.    
           
 Holmen gård i Vuku før restaureringen 1469202229  12 119  userpics/10028/    Bnr: 10432

   Holmen Gård er en herskapelig storgård fra 1840-årene og er hovedsete for AS Værdalsbruket. Nicolai Jenssen kjøpte Verdalsbruket i 1832 og nybygger gården der hvor den ligger i dag. Bakgrunnen for flyttingen skal ha vært et karjolvelt i de bratte bakkene opp til gården. Hovedbyggningen er tegnet av en tysk arkitekt, Meinhardt. Han hadde hatt 5 års praksis hos slottsarkitekten i St. Petersburg før han slo seg ned i Trondheim. Både husets form og fine detaljer ute og inne tyder på at han har hatt russiske landsteder som forbilder. Hovedbygningen står på ca. 1 meter tykk gråsteinsmur. Alle husets vegger, både ytre og indre er laftet av øksehogd tømmer. Opprinnelig var det synlige tømmervegger på noen rom, for øvrig tapet. Før tapetsering ble tømmerveggene rappet med leire. I spisesalen ligger det opprinnelige grangulvet. Gården har vært sjefsbolig fra 1908 til 1992. Før dette var det familien Jenssens sommersted. Familien Jenssen eier Værdalsbruket frem til 1908. I Jenssens periode ble det bl.a. bygget dampsag på Ørmelen til erstatning for fossesagene (1872). Den samlede enhet som Værdalsbruket utgjør i dag, har vært uendret i ca. 200 år når en ser bort fra innkjøpet av eiendommen Færen Nordre fra Selbo Kobberverk i 1861, og utskillelsen av de tidligere leilendingsgårdene med husbehovsskog etter 1912. Navnet Værdalsbruket ble tatt i bruk ca. 1860. Eiendommen utgjør ca. 900000 dekar, tilsvarende 58 % av Verdal kommunes totalareal. Informasjonen er hentet fra Værdalsbrukets nettside.   
           
 Kværner ved midnatt20.juli 2016 1469198985  26 52  userpics/10028/    Bnr: 10431

   Fra Trones Gård.   
           
 Karl Olsen Klefsås ca 1914 1469198950  12 114  userpics/10028/    Bnr: 10430

   Han var med faren Ola(som var bergarbeider) fra Jämtland til Dalbakken i Røesgrenda hvor han var husmann i noen år. Faren ble gift med Beret Marta Pedersdatter Røsvald i 1898. Karl var født i Kall. Han ble invalid i ung alder, men i 1909 kjøpte han Solbu på Nessleira. På papiret var Karl eier, men det var vistnok faren som var driveren. Solgte Solbu i 1926 og Karl flyttet året etter til Nesmoen til Randi og Ragnhild Veie hvor han bodde til sin død i 1939. Begravd ved Vinne Kirke. Faren og stemora Beret flyttet på Øra og overtok gården Skille. Opplysninger hentet fra boka heimer og Folk i Ness. Bilde utlånt av Ella Aune.   
           
 Barnas Dag ca 1955 1469198821  12 104  userpics/10028/    Bnr: 10429

   Opptog etter den gamle riksveg 50 ved Elstadgården. Bilde etter Olga Anderson.   
           
 Maggi Berg på rørgaten ved Ulvillberget ca år 1937 1469198753  12 61  userpics/10028/    Bnr: 10427

   Rør med vann fra Rønningsdammen til kraftstasjonen i Ulvilla. Utlånt av Svein Berg.   
           
 Ilter humle ypper seg 1469198721  11 8  userpics/10028/    Bnr: 10425

      
           
 Flom og isgang i Elnesgrenda i Helgådalen år 1961. 1469198684  12 60  userpics/10028/    Bnr: 10424

   Østenfor Elneshøgda. Utlånt av Inge Nymoen.