Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Øra sentrum 1203066853  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1930

   Bildet tatt under bygging av kornsilo ca 1965.Utlånt av Annbjørg Storhaug Skjemstad   
           
 Tysk port 1203067318  12 67  userpics/10004/    Bnr: 1932

   Bilde fra bygget som Veimo & Molde har nå er fra ca 1943-44 og var brukt som snekkerverksted og lager under krigen.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Havren 1203157959  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1933

   sett fra vest.   
           
 Mot Tinden 1203158087  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1934

   Bildet er tatt under bygging av ny kornsilo, ca 1965.Utlånt av Annbjørg Storhaug Skjemstad   
           
 Mot Ørmelen 1203158149  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1935

   Bildet fra bygging av kornsilo, ca 1965.   
           
 Føre slaget 1203158213  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1936

   Persongalleri fra "Føre Slaget" i 1954   
           
 Tømmerlense i Blokko 1946  1203158284  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1937

   Tømmerlense i Blokko 1946 når Trones Bruk hadde sagbruk plassert her.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Vinne kirke 1935? 1203232797  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1939

   Eksakt når vites ikke, men trolig i 1930-åra   
           
 Trones Bruk 1203232852  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1940

   Ansatte som fikk Norges vel`s medalje i 1950Utlånt av Trones Bruk   
           
 Akerkraner 1203232899  19 30  userpics/10004/    Bnr: 1941

   sett fra Elvepromenaden   
           
 Olsok 1203233266  14 24  userpics/10004/    Bnr: 1942

   Forestilling av Olsokspelet i amfiet. Årstall ukjent.   
           
 Utegym 1203233267  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1943

   Skoleklasse ved Losjelokalet har utegym i 1955?. Lærer og fotograf Anders Vandvik.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Haga nordre 1203373225  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1944

   Innsjø etter nedbøren 16-17 februar.   
           
 Vera - Skogtaksering 1203373603  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1945

   Bildet er tatt ved en grenserøys nord for Vera under skogtaksering i 1931. Fra venstre Ole Sagvold, Olav Molberg og Harald Haugen. Sistnevnte er født på Tveråholman i den tid det var bosetting der. Les mere om denne personen og om Tveråholman i Helgådalsnytt 1975 og 1979.Utlånt av Helgådalsnytt   
           
 Guttaboys fra Volden 1203373886  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1946

   Foran fra venstre: Edvin Kolstad, Jon Axel Bengtsson og Magne Varslot. Bak fra venstre: Hans Rotmo, Håvard Elnes, Olaf Jørgen Varslot og Magne Ørtugen. Bildet er tatt i "femtiåra".Utlånt av Helgådalsnytt.   
           
 Damtjønna 1931 1203374048  12 69  userpics/10004/    Bnr: 1947

   Flotte fisker tatt i Damtjønna i Lakadalen 1931. Damen er Astrid Muus Falch og mannen er Ole Olsen. Damen tilhørte de noe høytstående som leide Erbehytta ved Billingstjønna av Værdalsbruket.Utlånt av Helgådalsnytt.   
           
 Helgåa - Iskjøring 1203374180  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1948

   på Helgåa ved Røesgrenda i 1939.   
           
 Ness skole 1203431462  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1949

   3.klasse ved Ness skole året 1932/33. For navn se under "Navn i bilde" som finnes til venstre på startsidenSkannet og utlånt av Svein Guddingsmo   
           
 Gruslessing 1203432242  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1950

   Gruslessing med "skoffel"på en bil drevet med gassgenerator. Registrert på Sigvald Selnes. Personene er Gunnar Valseth, Alf Løe og Knut Vestrum. Ut fra gassgeneratoren antas bildet å være fra krigsårene.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Grensevakt 1203432344  12 113  userpics/10004/    Bnr: 1951

   i Vaterhol/Kløvdalsområdet i tiden omkring 1. verdenskrig. Til høyre i bildet står Edvard Larsen. De andre to er ukjent.   
           
 Dyrhaugkoia 1960 1203432396  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1952

   i 1960.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Lyng 1203432511  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1953

   Speilbilde i innsjø etter regnværet 16 og 17. februar   
           
 Kong Olav signerer steinen ved Olavsbrua. 1203466553  12 61  userpics/10001/    Bnr: 1954

   Bildet er tatt 28/7-1980 da Kong Olav signerte steinen ved Olavsbrua. Martha Louise i hvit kjole i forgrunnen.I bakgrunnen skimter vi 3 bla Juberg. Vi ser også davererende ordfører Ola G. Tromsdal og klokker Jon J.By.Klikk for et større bilde.Fotograf og skanning av lysbilde : Steinar Fjesme   
           
 Ramsåa 1203543129  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1955

   eller, Lyngselva om en vil, like ovenfor Svartfossen.   
           
 Fylkeslandbruksutstillingen_III 1203543221  12 70  userpics/10004/    Bnr: 1956

   Bilde 2 fra utstillingen i 1957.Utlånt av Verdal kommune   
           
 Fylkelandbruksutstillingen II 1203543288  12 70  userpics/10004/    Bnr: 1957

   Flyfoto fra utstillingen på Ørmelen i 1957.Mye forandringer i området siden da.   
           
 Bil med generator 1943? 1203543482  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1958

   Fra venstre Ivar Johnsborg, Knut Eklo og Harry Olsen.Bildet er fra krigsåra.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Leirådal filial1955? 1203639418  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1959

   Ble bygd i 1947. Er nå nedlagt og solgt. Ombygd til bolighus.Utlånt av COOP   
           
 Hellbergvollen 1203639536  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1960

   Nyhusa på Hellbergvollen. De gamle finnes på bilde nr 997 i billedtabellen.   
           
 Verdalsøra pluss/minus 1950 1203639624  12 70  userpics/10004/    Bnr: 1961

   Noe uklart foto av foto men en kan se at der Ørmelen skole står i dag og nedover mot Getzgården står tyskbarakkene enda. Videre er merkene etterde tyske garasjene på Tinden synlig på østsiden av det som er Hanskemakergata i dag.Utlånt av COOP   
           
 1. byggetrinn av Varehuset 1957 1203639680  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1962

   Utlånt av COOP   
           
 Gråvvådalen i Skjækerdalen i 1925 1203639733  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1963

   Tømmer klar for fløting. Karene på tømmerlunnen er Jeremias Selnes og Olaf Høgli. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Øra 1970 1203723088  12 70  userpics/10004/    Bnr: 1964

   Øra og Ørmelen 1970.Utlånt av COOP   
           
 Øra 1964? 1203723240  12 70  userpics/10004/    Bnr: 1965

   Magasinets, eller varehuset`s 1. byggetrinn er ferdig. Det samme gjelder Matsenteret med kontor kontorer i 2. etasje.Utlånt av COOP   
           
 Øra 1956 1203723283  12 70  userpics/10004/    Bnr: 1966

   Utlånt av COOP   
           
 Øra pluss/minus 1950 1203723373  12 70  userpics/10004/    Bnr: 1967

   Bildet viser nordre del av Øra og Ørmelen med lensa i elva full av tømmer.Utlånt av COOP   
           
 Øra 1952  1203723996  12 70  userpics/10004/    Bnr: 1968

   Arbeidet med bygging av Verdalsøra skole har så vidt kommet igang. På Tinden står grunnmurene til slakteriet som ble støpt dette året, flere år før det ble enighet om å bygge selve slakteriet. Om den saken kan en lese mere i boka til Verdal Samvirkelag, "Fra ide til handling". Utlånt av COOP   
           
 Mildvær 1203753412  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1969

   Mønsteret med striper i snøen viser at det har vært mildt helt til fjells. Bildet er fra østsiden av Spjeldberget.   
           
 Slottånn 1944 1203792511  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1970

   Arbeid på gården Fridheim(Braarudgården) i 1944. Bygningene: hovedlån, mastu, stabbur og låve lå på Øra omtrent der Essostasjonen står i dag. Her er Magne Sørhaug i arbeid med sleperive på ekra foran Mikvold lille, der barneskole ligger i dag. Huset til venstre er de gamle høkneshusa og de som skimtes til høyre er Mikvold lille.Fotograf Trygve Braarud   
           
 Brattåsbrua 1924? 1203792838  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1971

   Her passerer første bil den gamle Brattåsbrua i midten av 1920-åra. Antagelig skogforvalter M.P.Moen på Værdalsbruket. Han var den første som kjørte bil til Vera. Brua ble erstattet av brua ved Kleppen. Hvor brua sto er synlig i terrenget litt østenfor der vegen til Juldalen tar av. Utlånt av Værdalsbruket    
           
 M.P. Moen 1910 1203792935  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1972

   Skogforvalteren på Værdalsbruket fram til midten av 1930 åra. Her fotografert blandt furplanter ned på Ørin i 1910Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Hesjer på rødkløvereng 1203793648  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1974

   mellom Nyvegbakken og gårdsvegen til Fridheim (Braarudgården) nå Lektor Musums gate. Foran hesjene står "øngelhuset" hvor Gustav Lundbakken drev fiskeklekkeri. Bygningene bortenfor hesjene er snekkerverkstedet til Konrad Herman og huset til maler Sevaldsen. Gården med hovedlån, mastu, stabbur og låve lå på Øra omtrent der Essostasjonen står i dag. Fotograf av bildet fra 1944 er Trygve Braarud   
           
 Skuronn på Flåa 1944 1203893125  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1975

   Bildet er fra Flåa hvor kapell og kirkegård er i dag. I bakgrunnen mot øst ser en gården Borgen. Magne Sørhaug stapper staur for opptrekking av kornband. Bortenfor Sørhaug står en staur ferdig med "sule" på skrå mot stauren for å hindre at kornet siger ned mot bakken. Kornbanda som ligger klar for opptrekk ble bundet sammen for hånd med en "beinnil" av korn knytt på en spesiell måte. En teknikk som holder på å gå i glemmeboka.Fotograf Trygve Braarud   
           
 Storm 1203893232  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1976

   Sjøensprøyt innover Moloen ved småbåthavna på floa i dag søndag 28.2.2008   
           
 Ved nyslått kløvereng 1203893468  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1977

   Gårdskarene på Fridheim,(Braarud-gården) Petter Hallem og Magne Sørhaug med en flott hest ved "Øngelhuset" til Gustav Lundbakken sommeren 1944.Fotograf Trygve Braarud   
           
 Skuronn på Flåa 1944 1203893629  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1978

   Gårdskaren på Fridheim(Braarudgården) Petter Hallem i full gang med å trekke opp kornband på staur under skuronna på Flåa i 1944.Fotograf Trygve Braarud   
           
 Vedstabel 1203893900  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1979

   Magne Sørhaug på toppen av en vedstabel ved Braarudgården på Øra i 1944. Er det her Nils Aas har fått inspirasjonen til sin vedstabel i kunstverkstedet på Straumen?Fotograf Trygve Braarud   
           
 Vuku sentrum ca 1950? 1203979636  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1980

   Hvis noen vet eksakt når bildet er tatt, ta kontakt på 47297311.Utlånt av COOP   
           
 Ulvilla 1950? 1203979879  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1981

   Bildet skal være tatt pluss/minus 1950.Utlånt av COOP   
           
 Søren Voll 1203980303  12 67  userpics/10004/    Bnr: 1982

   Mannen med det prektige skjegget er Søren Voll. Her fotografert sammen med tyske soldater på Nøysomhet hvor han leide et rom i masstua. Når krigen kom evakuerte de andre beboerne, men Voll valgte å bli. Når jernbanebrua ble sprengt reiste han midlertidig bort men flyttet snart tilbake. Husene var da okkupert av tyskerne. Det viste seg at han snakket godt tysk og han fikk god kontakt med soldatene.Desverre er bilde i lite format. Utlånt av Karle Jensvik