Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Storvukkuvollen 1970 1200181579  12 63  userpics/10004/    Bnr: 1769

   Seter til Stor-Vukku. Vollen ligg i Ferlainni ca. en halv kilometer aust for Tveråa der bekkene fra Tveråtjønnin og Flåtjønna møtes. Siste år setra var i bruk var iflge. Seterboka i 1906. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Spellflåten på Veressjøen 1914 - Se -Navn i bilde- 1200181713  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1770

   på Veressjøen i 1914. Brukt til frakting av svensktømmer over sjøen fra Sørvera til Tronsmooset. Navn på personen finnes under -navn i bilde- i menyen til venstre på startsiden. Les mere om tømmertransporten over Veresvatnet i Verdal Historielag`s årbok fra 1977 og i boka om Vera kirke som ble utgitt i forbindelse med hundre-årsjubileet i 1999.Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Bryggneset 1200181767  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1771

   Ligg mellom Auter-vollen og Fremmer-vollen i Juldalen. Bildet er fra elgjakten i 1967. Skogens høstfarger er delvis dekt av nysnø. Les mer om Juldalsvollene i ?Seterboka?. Bygningene eies av Værdalsbruket og er nybygd/renovert siden bildet ble tatt. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Trongdølsdammen bygd i 1905 1200181874  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1772

   Bygd i 1905. Trongdøla var et greit fløtingsvassdrag med unntak av tverrsvingen i fjellkløfta -Saghullet-. Dammen ble bygd på et sted med navnet Almoen, hvor det visstnok hadde vært dam før, stedet kalles nemlig -Dammen-. På den ene siden var Tromsdal almenning grunneier og Værdalsbruket betalte kr 5,- årlig for damfeste. VB hadde enerett til dammen. Bassenget var lite og dammen var ordnet som en slagdam hvor hele luken på 4x2,6m ble åpnet med ett slag. Kilde: Værdalsbruket Historie. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Taugbane II 1200243543  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1773

   Stasjon for taugbanen Sandnesset - Vera. Se under bilde I for andre opplysninger om taugbanen.    
           
 Taugbane Esingen - Vera ca 1915 1200243619  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1774

   Taugbanen Kallsjøn - Veressjøen. I 1912 kjøpte Værdalsbruket en del trevirke og større skogstrekninger ved Kallsjøen i Sverige, det såkalte Huså Bruk, deriblandt den store gården Fæviken.(Eiendommene ble senere solgt). For å foredle dette virket i Norge bygde Værdalsbruket i 1913 to taugbaner for transporten. En fra Sundet i Kallsjøen opp til nedre enden av Anjansjøen hvor virket ble slept de 25 km til Sandnesset ved Esingen ved vesterenden av sjøen. Derfra transporteredes tømmeret etter en 4 km lang taugbane til Veressjøen. Drivkraften for banen var en 23 hk oljefyrt motor som fungerte bra teknisk de 4 første årene. Men så kom valutakrisen da en svensk krone var dobbelt så mye verd som en norsk og dermed ble det umulig å fortsette med denne forretningen. Taugbanens transportevne var ca 20 kbm pr arbeidstime. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Stekke 1200243720  15 37  userpics/10004/    Bnr: 1777

   Senkveld ved Stekke, Hydro og nybrua.   
           
 Stor-Vukkuvollen 1965 1200243902  12 63  userpics/10004/    Bnr: 1778

   Seter til Stor-Vukku. Vollen ligg i Ferlainni ca. en halv kilometer aust for Tveråa der bekkene fra Tveråtjønnin og Flåtjønna møtes. Siste år setra var i bruk var iflge. Seterbok i 1906. Mannen på bildet er Øyvind Kvello.Utlånt av Iver Tronsmo   
           
 Stekke 1200244629  15 37  userpics/10004/    Bnr: 1779

   Verdal`s Aker Brygge   
           
 Skjækerfossen III 1200354809  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1780

   For å bedre føltingsforholdene i Skjækerfossen ble det i 1925 foretatt nedsprenging av elveløpet. Folk som driver med mineringsarbeid er synlig i fossen til venstre for hovedløpet.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Skjækerfossen II 1200355107  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1781

   Bildet er tatt ovenfra kanten av fossen før den ble senket. Fjellet i bakgrunnen er Rautuva. Nedenfor fossen kan en se rester av hus og slagghauger m.m etter smeltingen av malmen fra Nikkelgruven ved Dyråen. Malmen ble kjørt med hest på vinterføre ned fra gruvene til Skjækerfossen. Sovelen ble der utbrent med vedfyring. Malmen ble deretter smeltet med koksfyring. Nikkelen ble så lagt i kasser og kjørt til Skåneskaia for utskiping. I årlig leie fikk Værdalsbruket kr 400,- + kr 50,- for skader som svovelrøken forårsaket på skogen ved Skjækerfossen. Det måtte hugges et 50m belte for hvert år. Driften ble nedlagt i 1890. Bildet er fra 1925. Kilde: Værdalsbrukets Historie. Utlånt av Værdalsbruket.   
           
 Fra Bekkalunet 1200355791  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1782

   en gang mellom 1915 og 1920. Foto M.P. Moen.Navna finnes under "navn i bilde".Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Lundammen i Malså bygd i 1871 1200356424  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1783

   i Malså mellom Tosteigan og almenningsgrensen ? bygd 1871 og resturert i 1900.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Sisselvollbrua over Strådøla 1200356493  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1784

   Den første Sisselvollbrua ble bygd i 1919, men den ble bygd for lavt, slik at den ble ødelagt av isgang. I 1928 sto ny bru ferdig på samme sted med høyere klaring til vannet. Den sto til 1956 da stålbrua som står i dag ble bygd. Ukjent når bildet er tatt. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Parkeringplass under olsok 1966 1200444622  12 66  uploads/Ole Morten/Molde/    Bnr: 1785

   Det var mindre fohold for 43 år siden.Innsendt Oddvar Molde   
           
 Rindsems damefrisørsalong i Følstadgården 1200444622  12 59  uploads/Ole Morten/Molde/    Bnr: 1786

   I 1949 kjøpte Alf Rindsem Bang (bygd 1913) av Karlgård og flyttet solongene dit. Nå Rindsemgården.Innsendt Asle Rindsem   
           
 Rindsems herrefrisørsalong i Følstadgården 1200444623  12 59  uploads/Ole Morten/Molde/    Bnr: 1787

   I 1949 kjøpte Alf Rindsem Bang (bygd 1913) av Karlgård og flyttet solongene dit. Nå Rindsemgården.Innsendt Asle Rindsem   
           
 På vei opp Havren påsken 1967 1200444624  12 69  uploads/Ole Morten/Molde/    Bnr: 1788

   Robert Fjerdingen, Lars Frisvoll, Jan JubergInnsendt Oddvar Molde   
           
 Svartkjelen varmes ved Leksdalsvatnet i 1938 1200444624  12 69  uploads/Ole Morten/Molde/    Bnr: 1789

   Bildet av sykelistene er tatt ved ved Leksdalsvatnet i 1938.Jon Haugmark , Odd Molde, Dagny Lyngaas, Ingrid Lyngaas/Haugmark, Alf Molde og Johan LyngaasInnsendt Oddvar Molde   
           
 På sykkeltur 1938 1200444625  12 69  uploads/Ole Morten/Molde/    Bnr: 1790

   Sykelistene har stoppet på Øra, Bakketun i bakgrunnen. De er: Johan Lyngaas, Dagny Lyngaas, Aslaug Rognhaug, Ingrid Lyngaas/Haugmark, Jon Haugmark og Alf Molde.Innsendt Oddvar Molde   
           
 Tømmerbinding i Dyråen 1200527417  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1791

   Fløterne blir små i bildet av denne -sjurreir-. Forståelig at fløteryrket var farlig når slike bindinger skulle løses opp.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Utløpet av Malsåa i 1937 1200527417  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1792

   Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Trones Bruk 1200527418  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1793

   på Trones. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Synnerenget 1200527419  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1794

   i Vera. Når vites ikke.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Kjesbukoia 1947 1200527548  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1795

   på Rolltangen i januar 1947. Brukt under tømmerdreften når lastebilene kjørte tømmeret på isen over Kjesbuvatnet til Leksdalen.   
           
 Ørmelen 1200612968  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1796

   Utbygging av de såkalte Bloch-Watneboligene nede på Tangen eller Saga i 1971. Byggeprosjektet ble igangsatt i forbindelse med industrietableringen på Ørin. Fotograf Anders VandvikUtlånt av Liv Liberg   
           
 Kleppen skole 1200613064  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1797

   Alle elevene i 1929. Hvis noen har navna så ta kontakt på tel 47 29 73 11.Fotograf Anders Vandvik.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Med sidevogn. 1200613183  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1798

   Lærer Anders Vandvik med fruen plassert i sidevogna. Bildet er mest trolig fra Kleppen i 1934 hvor Vandvik var lærer.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Østnesvollen 1200613415  12 63  userpics/10004/    Bnr: 1799

   Sofie Østnes med barnet som en tror er Odd Østnes, Ragna Nilsen og Karoline Larsen Hjelde på Østensvollen omkring 1925.Utlånt av Liv Østnes Lerfald   
           
 Tilrettelagt for bevegelseshemmede 1200614058  24 58  userpics/10004/    Bnr: 1800

   Verdal kommunes fiskebrygge ved Tømmersjøen. Et symbol på kommunalt forfall etter forsømmelse av vedlikehold på de mange friluftsområder av denne type som stat/fylke har bevilget penger til å tilrettelegge. Når det ikke vedlikeholdes så få det bort før noen skader seg.   
           
 Skidag på Kleppen 1940 1200675512  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1801

   Elever ved Kleppen skole har skidag i 1940. Lærer og fotograf Anders Vandvik. Hvis noen vet navna på elevene, ta kontakt på 47297311Utlånt av Liv Liberg   
           
 Langs elvepromenaden 1200675738  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1802

   Fra Kåra mot Holmesfjæra   
           
 Malsåa 1200675861  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1804

   Litt sommer i vinteren. Malsåa ikke langt fra sin kilde, Vetringen.   
           
 Vetringen 1200676036  6 56  userpics/10004/    Bnr: 1805

   Høst i Malsådalen.Innsendt av Svein Berg   
           
 Holmlisetra i Malsådalen 1200676089  6 56  userpics/10004/    Bnr: 1806

   Veien til høyre på bildet går inn til parkeringen for besøk i Malså gamle gruver. Innsendt av Svein Berg   
           
 Aker 1200774415  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1807

   i skumringen   
           
 Tømmerbinding nedenfor Saghøla i Trongdøla 1939 1200774466  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1808

   Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Fløting nedenfor Saghølet i Trongdøla 1939 1200774527  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1809

   Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Klart for utslag av tømmer i 1939 1200774601  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1810

   i Mesognsdalen 1939.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Trongdøla etter snøfall 1200774652  5 15  userpics/10004/    Bnr: 1811

      
           
 Tømmerbinding ved Oterhullet i Dillfossan 1200864383  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1812

   Når en ser på dette så forstår en at fløting var et farlig yrke. Hvordan det var mulig å løsne denne bindingen er uforståelig. Ukjent når bildet er tatt. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Tømmerbinding i Juldøla i 1916. 1200864433  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1813

   Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Tømmerlensen ved utløpet i 1939 1200864498  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1814

   Lensen ved utløpet av Verdalselva i 1939.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Tømmerlensen i 1939 1200864571  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1815

   Tømmerlensen ved utløpet av Verdalselva 1939.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Tømmerlensen der E6-brua er nå 1200864630  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1816

   Lensen ved utløpet av Verdalselva 1939. I perioden 1912-1936 ble det nedfløtt 7.144.998 stokk/slip ned til hovedlensen ved Verdalsøra. Hvorav 5.881.352 fra brukets egne skoger og 1.263.466 av innkjøpt virke fra statsskogene og fra Sverige. Omkostninger for hver nedfløtt stokk til hovedlensen i samme periode var 11 øre iberegnet elvereguleringer (dambygging, sprenging, forbygninger, tømmerrenner, fløtingstelefoner) og fløtingsarbeid som delvis ble utført som akkord og dels dag- eller timepenger. Fram til 1912 regnet man vanligvis 10 timers arbeidsdag. Dagpengene for alminnelig fløtere var fra 1890 til århundreskifte mellom kr 1,30 og 1,80. framtil 1911 økte satsene til kr 3,00. Fra 1912 ble det endret til timelønn på 40 øre for de første 8 timene og noe mer for overtid. Dette økte jevnt og trutt til 95 ? 105 øre + overtidsgodtgjøring i 1926. Da ble det vel dårligere tider for satsen gikk ned til 70 øre timen +25% for overtid. Dag eller timesatsene for akkordarbeid ble gjerne fra 20 til 80% høyere på grunn av at arbeidet gikk raskere.Kilde Værdalsbruket Historie. Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Skjækerfossen 1945 1200952131  12 67  userpics/10004/    Bnr: 1817

   Base for jakten på Rinnanbanden i Ferlainne 1945. I følge opplysninger som fulgte bildet så skal noen av banden være i forvaring i teltene her etter arrestasjonen på Flyvollen.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Storlunet 1200952183  12 60  userpics/10004/    Bnr: 1818

   Hele Storlunet er fullt av svensktømmer under fløting i 1916.Utlånt av Værdalsbruket   
           
 Helgådalen - 17.mai II 1932 1200952241  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1819

   17. mai-tog i Helgådalen i 1932.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Helgådalen - 17.mai I 1932 1200952301  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1820

   17.mai-tog ved Vestly i Helgådalen 1932.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Aprildagene 1940 1200952457  12 67  userpics/10004/    Bnr: 1821

   Folket i Kleppen samlet på skolen en dag i april 1940 i påvente av at Norge skal kapitulere for tyskerne. Radioen var allerede gjemt i skogen for unngå at den ble beslaglagt.Utlånt av Liv Liberg