Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Gård i Nordgata 1195169856  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1504

   Opplysninger ønskes.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Sol i horisonten. 1195339800  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1505

   Utsikt nordover fra Marsteinsvola   
           
 Vann 1195340170  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1506

   Under snøen her ligg tjønna Oksauget på en oversvømmet myr mellom riksvegen og hytta til Asle Sliper på Åbofjellet. Over alt bærer det preg av at det har kommet store mengder nedbør, først i for av snø og senere regn. Alle små tjern har snødd igjen og dermed er det ikke ufarlig å ferdes i området. Til våren kan det bli særlig usikker is på småvann og tjern.    
           
 Ølsmaking 1195340474  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1507

   Bildet er fra Øster-Lerfald fra ca 1930 bærer preg av at det var høytid når brygget øl skulle smakes. Personene på bilder er fra venstre: Reidar Solli, Anton Solli, Julie og Jo Risholdt, Lars Bye, Anders Vinne og Albert Risholdt.Utlånt av John Solli.   
           
 Hestvising 1195340743  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1508

   Bildet skal være fra Øra.Hvor og når bildet er tatt vites ikke. Heller ikke navna på personene. Kan det være tatt i Gamle Storgate? Den som kan vite mere om bildet bes ta kontakt på 47297311Utlånt av John Solli   
           
 Småskoleklasse fra Vinne 1195340840  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1509

   Bildet er fra Losjelokalet på Baglan gård i Vinne. Lærer, Anders Vandvik.Navn ønskes på elevene.Utlånt av John Solli   
           
 Vi hadde snø en stakket stund. 1195424267  22 46  userpics/10001/    Bnr: 1510

      
           
 Solnedgang ved elveosen 1195424294  13 22  userpics/10001/    Bnr: 1511

      
           
 Skodda letter over Øra 1195429510  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1512

      
           
 Første arbeidsstokken på Stiklestad Planteskole i 1939 1195430098  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1514

      
           
 Soloppgang over skodda. 1195430192  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1515

   Akerkranene strekker seg over skodda. Bildet tatt fra Hallbakkan.   
           
 Vinne skole 1195512452  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1516

   Avgangsklassen i 1949. Navn finnes under fanen Navn i Bilder som finnes på startsiden.   
           
 Sandvika Fjellstue 1195512508  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1517

   fotografert fra vestUtlånt av John Solli   
           
 Blokkfløytekurs på vinne skole. Lærer er Ivar Berg 1195512595  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1518

   Hvis noen har navna på elevene så gi melding til tel 47297311.Utlånt av John Solli   
           
 Vinne skole 1195512750  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1519

   Elever og lærere i 1952.Bildet finnes i jubileumsskriftet til Vinne skole. Navna finnes under fanen Navn i Bilde på startsiden   
           
 Sommerminne 1195512784  11 57  userpics/10004/    Bnr: 1520

   Fotograf Svein Guddingsmo   
           
 Blankis på Kråksjøn I 1195689614  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1521

   Med hard skare og sola over Kjølhaugan som reflekterte i blankisen på Kråksjøn ble det en fin dag opplevelse på det som mest trolig var den siste fotturen for i år.   
           
 Tortåsen 1195689861  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1522

   i midten av 1920-årene. En kjenner navnet bare på de to fremste som er Mathilde Solli Stokke og Ingeborg Solli Hermo.Utlånt av John Solli   
           
 Speiderleir 1195689975  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1523

   Flyfoto av landsleiren for Speiderne da den ble arr. på Trones Gård i 1951.Utlånt av John Solli   
           
 Framhaldskole 1195690531  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1526

   i Ness grendehus. For navn, gå inn på "Navn I Bilde" på startsiden. Utlånt av John Solli   
           
 Blankis på Kråksjøn II 1195690810  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1527

   Var det slik når en kan lese i bibelen om en viss person gikk på vatnet?.   
           
 Minnestøtta på Lysthaugen 1195772200  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1528

   over omkomne i jordraset i 1893. Nessleira, Verdalselva og Lyngsgrenda er borte under skodda. Om jordraset kan det leses mere om i 2 bind av -Verdalsbøkene- utgitt av Verdal kommune. En kortversjon finnes i et hefte utgitt av Verdal Historielag.   
           
 Stille ved Kråksjøhytta 21.nov. 1195772272  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1529

      
           
 St. Olav`s bru ved Innsvatnet 1195772686  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1530

   Denne er borte og erstattet med er stålbru som nå er stengt for biltrafikk. Ny bru er bygd litt utenfor utløpet av Innsvatnet.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Håndverkeren under bygging 1195772755  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1531

   i 1958. Bildet er fra forskalingen. I bakgrunnen, Betel. Utlånt av Karle jensvik   
           
 Ådalsvollen Tollstasjon 1195773417  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1532

   med Raststua som skimtes bortenfor bommen. Her drev Johannes Slapgaard butikk og kafè. Og hvis jeg husker rett så var det også bensinpumpe på stedet. Både lastebilsjåfører, bilturister og fjellvandrere fikk dekket sine behov av vått og tørt her. I dag har en av Slapgaard`s døtre overtatt huset og bruker det som fritidsbolig. Tidene forandres! Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Snekkerkurs på Valstadmoen i 1947. 1195773990  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1533

   på Valstadmoen i 1947. Navna finnes under "Navn i Bilde" som en finner på startsiden.Utlånt av John Solli.   
           
 Folkvang, Arbeider`n eller kinoen om en vil, med pølsbua til Aksel Hagen 1195840622  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1534

   I protokoll a fra 12. desember 1884 fattet Arbeiderforeningen vedtak om å sette seg i spissen for oppførelse av et verdig forsamlingslokale for bygden. Det tok lang tid å gjennomføre dette, men forsamlingslokale ble bygd i 1892-93 og åpningsfest ble holdt den 28.desember 1893. I styremøte 4. desember 1916 var det en søknad fra en nedsatt komite om leie av lokalet til kinematograf-forestilling. Lokalet ble utleid på følgende vilkår :1.I fast aarlig avgift betales Kr 600,00, desuten skaffer komiteen selv pedel og øvrige nødvendig belysning.2.Det nødvendige ildfastrom og indlegging av elektrisk strøm til lys og kraft besørges av komiteen.3.Det beslutnes at paa Arb.foreningens regning at paasette en bilettluke i hovedingangen.4.Det besørges en tileggforsikring paa brand-forsikringen paa Kr 7000,00.Og så endelig, tirsdag den 26. desember 1916 åpnet kinoen sine -porter- som det heter. Åpningsfilmen var italiensk, en historisk film om Julius Cæsar. Salen var fullpakket av et forventningsfullt publikum, og åpnings-forestillingen ble intet mindre enn en suksess, bortsett fra at de første bildene ble forevist oppned. Billettprisene ble satt til 30 øre for voksne og 20 øre for barn.Denne billettprisen sto ut til utgangen av 1917, da den ble forhøyd til 35 øre for voksne. Forsamlingslokalet ble fra starten på folkemunne kalt «Arbeideren» og ble på Verdalsøra et møtelokale, festlokale og kinolokale fram til 1958 da Ørens Vel bygde nytt kinobygg. Foreningen bygde i 1958 Håndverkerens Hus ved Minsaas plass, og det gamle forsamlingslokalet «Arbeideren» ble revet i 1965. De fleste opplysninger er hentet fra Verdal Håndverk- og industriforening[b][url=http://verdalsbilder.no/cpg1410/displayimage.php?pos=-1279]Klikk også her[/url][/b]   
           
 Valset i Vinne 1956 1195857720  12 73  userpics/10004/    Bnr: 1535

   Siden den gang er husene revet. Gården lå sørøst ovenfor Tjurruhaugen i Vinne for den som vet hvor den hoppbakken var. Utlånt av John Solli.[b][url=http://verdalsbilder.no/show_gaardsbruk_1950aara.php?s_title=Valset&s_fra=&s_til=]Se kart[/url][/b]    
           
 Bygging av kommunevegen fra Hallbakkan - Frol ca 1947 1195857812  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1536

   Ikke mye maskinarbeid her, det meste foregikk manuelt.Øverste bilde: Albin Storbakken, Reidar Solli og ... Jørgensen.Hvem som er hvem på det nederste er jeg usikker på, men fra venstre .... Jørgensen, Albin Storbakken, Reidar Solli, nr 6 fra venstre Johan Røstad. Mannen med sixpensen på snei er munigens en ved navn Algren. Helt til høyre foran Anton Løvstad og bak han Birger Røstad skal være blandt vegbyggerne. De andre vet en ikke navna på. Noe dissens om navna her men [b][url= ]Klikk her [/url][/b] for annet bilde fra samme tid og sted hvor personer er navnsatt av en som var med på bygginga. Utlånt av John Solli   
           
 Emmisær Karl Aksnes med ektefelle og barn. 1195857924  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1537

   Emmisæren bodde i Leksdalen og døde vistnok etter et uhell på sykkel.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Nyper 1195858018  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1539

   i iskrystaller etter kulde og skodde på Ørin.   
           
 Cirkus 1195990786  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1541

   Cirkus Berny på idrettsplassen i 1959. Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Helgaadalens Toldstation 1195991801  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1542

   Bildet viser "Toldstationen" i Helgådalen ca 1900. Til å betjene tollen var det ansatt en betjent ved navn J. Flottedal. Vistnok en omstridt person som leide husvære på loftet til bergmannen fra Malså, Rasmus Slipern. Toldstationen var på eiendommen Vestly som ligger nedenfor Skjækerfossen. Værdalsbruket var eier og den ble brukt som bolig for oppsynsmenn/formenn på bruket. Les mere om tollar`n og Vestly i Helgådalsnytt 1976, 1980 og 2006.Utlånt av John Solli   
           
 Valstadmoen 1195991906  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1543

   Dette er det gamle forsamlingslokalet på Valstadmoen. Mange berømte og beryktede fester har vært arrangert her. Huset ble revet før bygging av nytt samfunnshus i Vinne. Lastebilen tilhørte Anton Valstad og personen i forgrunnen er Eivind Valstad. Utlånt av John Solli   
           
 Hylla 1195992037  12 64  userpics/10004/    Bnr: 1544

   Bildet tatt fra den gamle RV 50 ved Koa Camping like etter århundreskiftet.Utlånt a Jørgen Johnsen   
           
 Stiklestad kirke 1916 1195992088  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1545

   med tregjerde rundt. Bildet er fra 1916.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Desinfisering på Garnes 1196112835  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1546

   Vasking etter tuberkulose ved Garnes skysstasjon i 1920. Legg merke til håndsprøyta de brukte.Damene er fra venstre: Mette Kvelstad, Sofie Wohlen Reppeaune. Mette Plassen, Grete Svartås, Sofie Skjørholm Okkenhaug, Mette Søraker Garnes, Karen Garli og Ellenora Høgli.Utlånt av John Solli   
           
 Gull på Kråksjøn 18.nov. 2007 1196112892  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1547

      
           
 Skodda siver ut over fjorden 1196112947  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1548

      
           
 Mastene på Rinnleiret 1196112999  22 54  userpics/10004/    Bnr: 1549

   Med Vikan i forgrunnen   
           
 Gullbryllup på Tiller 1927 1196113063  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1550

   Navn finnes under Navn i Bilder på Startsiden.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Nu ryke tå omna 1196240099  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1551

      
           
 Høgflo ved Rinnelva 1196278056  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1552

      
           
 Snøsmelting på kommuneblomster`n 1196278115  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1553

      
           
 Vakt på Ørbrua etter freden i 1945 1196278293  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1554

   Fra venstre: Ivar Molde, Ditlef Olsen og Aksel Stensmo. Den siste er ukjent. Drar noen kjensel på karen, ring 472 97311.Utlånt av Ditlef Olsen   
           
 Starboys 1955 1196278843  12 62  userpics/10004/    Bnr: 1555

   Et av danseorkestrene som spilte til dans på forsamlingshusene både i og utenfor Verdal. Det fortelles at de spilte 7 kvelder i trekk jula 1955. Fra venstre: Leif Hjelde, Per-Leif Eklo, Jens Olav Liff og Odd Hjelde. Utlånt av Jens Olav Liff   
           
 Slottonn på Melby 1939 1196279021  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1556

   på Melby i 1939.Fra venstre: Aslaug Åsan Guddingsmo, Lars Melby, Johannes Melbygraven, Ola Lunden og Ole Sivertsen. Sistnevnte mest kjent som vekter på Øra.Utlånt av Birgit Liff   
           
 Nordgata med avkjørsel til Vektergata 1196376886  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1557

   Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Skodda forsvinn og sola kjæm ved Havfrua 1196376937  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1558