Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 

free hit counter code

  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  eller     Ik Vis alle      
 Billedgalleri          
Antall :   Id   Nr År
 Jernbanebrua 1192558586  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1332

   Nybygd og dermed kan vel bildet tidfestes til omkring ca 1904 da jernbanen til Verdal ble åpnet.   
           
 Nikkelverk 1192610735  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1334

   Gruvesjakt i Skjækerdalen Nikkelverk ved Dyråa i Skjækerdalen. For å komme dit svinger en av ved Skjækerfossen til parkering ved Bynavollen ca 6 km. 10 min gange derfra   
           
 Kontorinteriør - Samvirkelaget først på 1900-tallet 1192661796  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1340

   Utlånt av COOP arb2   
           
 Minnestøtta på Lysthaugen over omkomne i verdalsraset i 1893 1192661943  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1342

   Utlånt av Coop   
           
 En av de to gruvesjaktene på sørsiden av Dyråa. 1192660786  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1336

   Sjaktene er fyllt med vann og ligger nærmest usikret. Når en ser mengden av steinmassene rundt må sjakten/gruvegangene være dype. Det fortelles at gruvearbeiderne arbeidet i lyset fra tranlamper og trana måtte de koste selv. Helgådalsnytt vil komme med en fyldig artikkel om gruvedrifta i Skjækerdalen, sannsynligvis i 2008.   
           
 Dyråa med Hardbakkfjellet i horisonten 1192660823  6 2  userpics/10004/    Bnr: 1337

      
           
 Restene av fløtingsdammen ved Skjækerdalen Nikkelverk i Dyråa. 1192660881  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1338

      
           
 Skjækerdalen Nikkelverk 1192661088  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1339

   Gruvene ligger ved elva Dyråa som er sideelv til Skjækra som igjen munner ut i Helgåa med avløp videre til Verdalselva. Området ligger tett inntil Dyråa på begge sider av elva. Gruvene var i drift i perioden 1876-1894. Skeidet malm ble transportert til smeltehytta som lå under Skjækerfossen. Dagbruddet ligger på nordsiden av Dyråa. De største veltemassene ligger på sørsiden og helt inntil elva. Gruvene på sørsiden er vannfyllt uten synlig overløp. Etter smelting ble ferdigvaren fraktet med hest til Skånes. Fraktkostnadene dit ble dyrere en Skånes - England og det ble vel en medvirkende årsak til at gruven ble nedlagt. Materialer fra administrasjonsbygningen skal være brukt i bygningen hvor Skjækerfossen filial holdt til.   
           
 Matsenteret i 1967 eller 1968 1192662074  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1343

   Foran og bakover: Tove Kluken, Helen Buran, Asbjørg Kolberg, Ragnhild Ranheim, Morten Aamo.Utlånt av COOP   
           
 Kontoret til disponent Minsaas 1192662111  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1344

   Utlånt av COOP   
           
 Verdal stasjon, usikkert når 1192669414  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1345

   men kanskje rundt 1910. Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Gamle manufakturen til Samvirkelaget 1192797642  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1346

   Hjørnegården ble bygd og fullført i 1937. Byggekostnader ca kr 74.000,-. Gården ble revet i 1967 i forbindelse med 2. byggetrinn av Varehuset. Opplysninger i Samvirkelagets bok "Fra Ide Til Handling"Utlånt av COOP   
           
 Systua på Samvirkelaget 1192797784  12 65  userpics/10004/    Bnr: 1347

   Personene er som følger fra venstre: Ragna Mollan, Ingeborg Solberg, Gudlaug Lunnan, Britt E. Rindsem Wågø (bakerst med hvit genser),Pauline Valstad (med strykejernet)og Ragnhild Sagen Hogstad helt til høyre. Bildet er tatt ca 1960. Mens damesystua gradvis var blitt innskrenket hadde herresystua til en viss grad utvidet. Ved månedskifte november/desember 1964 ble systua nedlagt.Utlånt av COOP   
           
 Visborgstøtta i 1909 året etter den ble avduket. 1192797823  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1348

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Verdal sentrum 1192798026  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1349

   Verdalsøra med kornsiloen og mølla i 30-årene.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Verdaløra med kornsilo og mølle 1192798236  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1350

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Suuljordet midt i bildet 1192977685  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1368

   Flyfoto etter 1953 når skolen ble bygd. Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Krambua på Garnes 1192829928  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1351

   Oddgeir og John Wohlen foran inngangen.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Einarsengården 1192830092  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1352

   Her bodde vognmann Einarsen - I huset bak holdt skreddermester Hofstad til. Her står postkontoret i dag   
           
 Tromsdalsopplevelser 1192830371  9 38  userpics/10004/    Bnr: 1353

   Tromsdalsopplevelser har 04.10.2007 åpnet nytt leirområde med egen strand ved samløpet av Tromsdalselva og Lyngselva Høsten 2007 er det nye leirområde ferdig m. - gamme med ildsted som kan servere til 40 personer. Overnatting for 25 personer - laftet langhus med sitteplasser til 50 personer - sanitæranlegg med vann - vannpost i leiren - badstue, gapahuker, aktivitetsløyype ferdigstilles høst vinter 2007/ 2008 Tomta skal vistnok være en gammel sagtomt for Ramsås sag som var i drift omkring 1770. Selve sagverket skal ha stått omlag der langhuset er oppsatt. Saga ble drevet med vannkraft ved oppdemning av elva og kunstig leie for vannet ned til saga. Dette elveløpet er godt synlig i terrenget. Opplysningene finnes i bind VIIB av Verdalsboka. Kan området komme inn under fornminner?    
           
 Ramsåsvollen 1192830958  10 14  userpics/10004/    Bnr: 1354

   Nå en del av Tromsdalsopplevelsene. Tidligere setervoll til Rosvoldgårdene. Nedlagt før 1900   
           
 Aasen i Ulvilla 1192831967  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1355

   Hos Severin Sørli - årstall ukjent. Kanskje kan noen tidfeste bildet.   
           
 Kjøkkenhage 1192832628  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1356

   Fra den tiden skoleelever måtte ha egen kjøkkenhage. dette bildet er antagelig fra Kleppen. Bildet er tatt av Anders Vandvik som var lærer ved skolen i perioden 1943 -1955.Utlånt av Liv Liberg   
           
 Glade slekt- og historieforskere 1192832814  24 58  userpics/10004/    Bnr: 1357

   ved Verdal bibliotek. Fra venstre: John Steinar Munkeby, Jørgen Johnsen og Magne Årstadvold.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Sulstua? 1192832866  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1358

   Foran inngangen: Damen er Olga Rotmo, mannen er ukjent.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Grensevakt 1905 1192832991  12 113  userpics/10004/    Bnr: 1359

   Grensevakt 1905 på Øvre Indal. 3.divisjon Lundstrøms kompani høsten 1905 oppstilt foran husene på Øvre Indal. Av personene kjenner en navnet på følgende. 1. rekke fra venstre med sykkel Martin Slottemo. Henrik Lågnes finner en også i 1. rekke. Nærmest grindstolpen er Ole Stubsve og Martin Holmli.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Veimo 1904 1192890419  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1360

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Snekkermoen 1192890484  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1361

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Storlunet 1960 1192890555  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1362

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Åkran 1192890676  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1363

   Akkurat når bildet er tatt vites ikke men anslås til i 30-åra.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Losje Gunnlaug i Leksdalen 1192890905  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1364

   Ble stiftet 16. mars 1902 av jernbanepresten Alfred Janson, etter at lærer Ingvald Myhr var pådriver for å få losjen etablert. Lærer Ole Haugdahl og Albert Tiller var de som sto i spissen for arbeidet i losjen. Bildet er vel tatt foran bedhuset i Leksdalen, antagelig 1922, for Ole Haugdahl var lærer ved Leksdal skole i perioden 1921 - 23. I første rekke vet en navnet bare på nr 5 fra v. som Laura Tuset. Andre rekke fra v: Ukjent, Karen Tiller (Dalseng), Lovise Haugdahl, lærer O. S. Haugdahl, Kristian Haugdahl (Aspås), ukjent, ?Hermann, ukjent, Ole Tuset (Nordset) Marie Lundsaunet, Sverre Moxsnes. 3. rekke fra v: Ukjent, Erik Holmvik, Trine Tiller, Albert Tiller, ukjent, Konrad Aksnes, ?.Tiller, Kristian Aksnes og Marie Møller. Bakerst: Ludvig Tiller, ?. Aspås, Lars Tuset, ukjent, Ida Tuset, ?.. Hermann og ukjent.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Rinnleiret 1910 1192919813  12 64  userpics/10004/    Bnr: 1365

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Minsaas og hans medarbeidere 1192920019  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1366

   Bildet er fra 1928 og er tatt i bakgården på kontorbygget der Mega er i dag. Magne Lein skriver: Min kone Martas farfar Edvard Suul sitter like t.h. for Minsaas, min morfar, som var lagersjef, sitter fire plasser t.v. for Minsaas. Ellers kjenner jeg igjen Nevermo, 2 plasser t.v. for Minsaas, Jane Gregusson, nr 4 f.v. i 3. rekke, og Johan Iversen, nr 5 f.v. 4.rekke og min tante Ragna Langnes Lyng, nr 6 f.h. i 3. rekke.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Meieriet i 1934 1192977746  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1369

   Med gammelskolen på Øra og Herredshuset bak til venstre.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Prærien 1950 1192978060  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1370

   Utlånt av Karle jensvik   
           
 Bunes før 1917 1192969012  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1367

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Sandvika Fjellstue, når ukjent 1192978105  12 68  userpics/10004/    Bnr: 1371

   Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Skoleklasse ved losjelokalet i 1954 1193235327  12 59  userpics/10004/    Bnr: 1387

   Navna på elevene finnes under "Navn i bilde" på startsiden.Lærer og fotograf, Anders Vandvik. Utlånt av Liv Liberg   
           
 Kalkstein 1193186408  13 26  userpics/10004/    Bnr: 1382

   Enda en bit av Tromsdalen eksporteres fra Verdal. Lastebåten bakker ut av havnebassenget med kalkstein på sin kjøl.   
           
 Høstens farger 1192998770  11 8  userpics/10004/    Bnr: 1372

      
           
 Folkemøte 1194684992  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1476

   med Bjørnstjerne Bjørnson som talte for 5000 mennesker på Stiklestad 4. og 5 juli 1882.Utlånt av Karle Jensvik   
           
 Messe i Vera Kapell 1193066412  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1373

   Svensk-Norsk messe i Vera 1934.   
           
 Fraukjøring på Lund ca 1918 1193066530  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1374

   Fra venstre: Olaf Røseng, Helge Lund, Oluf Lundemo og Martin Leirdal.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Steinkjøring 1193066725  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1375

   ved Lundselva i anledning forbygging ved Nordvik i 1929. Personene er fra venstre Harald J. Aksnes, Olaf Aspås, Ragnvald Sandsaunet, Gustav Lunnan (bas), Konrad Aksnes og Mekal Nordvik.Barna foran er Einar Dillan og Hedvig Dillan Molden.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Leksdal filial med bedehuset bakenfor. 1193066775  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1377

   Nybygg i 1931 etter en del fram og tilbake i styret for Samvirkelaget. Kostnad kr 12.500,-. Den første tiden hadde filialen en gjennomsnittlig omsetning på ca kr 775,- pr. uke. Det var som budsjettert i flge. boka Fra Ide Til Handling utgitt i 1988.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Leksdal filial 1193067734  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1378

   Første bestyrer Petra Ramstad med ektefellen Knut.Legg merke til interiøret og vareutvalget.Utlånt av Jørgen Johnsen   
           
 Sykkelsesongen er ikke over 1194298158  3 42  userpics/10001/    Bnr: 1454

   Nydelig vær nå sist søndag både for "fotfolk" og sykkelister.Dette bildet er nord for den nye golfbanen på Trones   
           
 Fullmåne 1193511558  4 13  userpics/10004/    Bnr: 1415

   over Leksdalsvatnet med Hallemstøa til høyre.   
           
 Arbeid på nytt fjøs på Jermstad 1193347299  12 65  userpics/10001/    Bnr: 1390

   Reidar Prestmo foran. Bak: Petter Prestmo, Åsmund Prestmo og Herlaug Prestmo. Oddvar Molde skriver : Petter Prestmo er far sjøl i gården, de andre med navnet Prestmo er de tre sønnene hans.Petter var onkel til far, og guttene hans søskenbarn - så dugnaden engasjerte slekta!   
           
 Skitur 1193135562  12 61  userpics/10004/    Bnr: 1379

   Skitur til HofstadvollenForan fra v: Knut Ramstad og Petter Aksnes. Bakerst fra v: Ingemar Karmhus, Toralf Eriksen, Signe Josve, Ella Kjesbu, Ola Røseng, Erling Lund og Kåre Lundsaunet. Legg merke til påkledningen med damer i kjoler og slips på både damer og herrer. Når ukjent.Utlånt av Jørgen Johnsen