Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
  Søke i billedgalleriet    Navnsatte bilder finner du ved å klikke på "Navn i bilde" i menyen
og  el    Ik    Vis alle   
 Billedgalleri     stiklestad kirke     
Antall :   Id   Nr
 Vielse i Stiklestad kirke1963 1269725988  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5271

 Prost Sætevik vier ekteparet Nervik.Utlånt av Liv Liberg            
 Stiklestad kirke 1190014612  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1127

 Gammelt bilde av Stiklestad kirke. Nærmere datering kan kanskje noen hjelpe til med.Utlånt av Jørgen Johnsen            
 Gudstjeneste ved Stekstadkjerka 17. mai 1945 1190710235  12 66  userpics/10001/    Bnr: 1184

 17. maitoget startet etter gudstjenesten i Stiklestad kirke, og gikk helt til Øra.Innsendt av Oddvar Molde            
 Stiklestad kirke 1194442854  14 24  userpics/10004/    Bnr: 1469

             
 Stiklestad kirke 1916 1195992088  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1545

 med tregjerde rundt. Bildet er fra 1916.Utlånt av Jørgen Johnsen            
 Stiklestad kirke 1198019538  14 24  userpics/10004/    Bnr: 1656

 i adventstiden..
            
 Stiklestad kirke ca 1920 1201853213  12 66  userpics/10004/    Bnr: 1868

 kirke like etter 1. verdenskrig.Utlånt av Fridtjof Hagen            
 Under restaurering av Stiklestad kirke 1207595841  12 66  userpics/10001/    Bnr: 2146

 Prest Hole, Paul Gran, B. Haug og Johannes DahlForan ligger rester fra Haug Kirke som ble undergravd av elva. Utlånt Dagfinn Dahl            
 Fra restaurering av Stiklestad kirke 1930 1207595905  12 66  userpics/10001/    Bnr: 2147

 Arbeidere som deltok i restaureringsarbeide av Stiklestad kirke til 900 årsjubileet i 1930.Skolestyrer Johannes Dahl i kvit frakke til høyre. Er det noen som drar kjensel disse karene?Utlånt Dagfinn Dahl            
 Stiklestad kirke 1920 1213383671  12 66  userpics/10004/    Bnr: 2456

 3. oktober 1920.Utlånt av Asbjørn Dahling            
 Stiklestad kirke 1219124385  12 66  userpics/10004/    Bnr: 2735

 md tregjerde og portal. Eksakt når bildet er tatt vites ikke men kanskje ca 1916.            
 Skifer 1220705414  6 2  userpics/10004/    Bnr: 2813

 i mengder finnes i flere steder langs Bellingsåa. Dette bildet er tatt ovenfor Sør-Bellingsvollen. Ved Nord-Innsvollen ikke langt fra Innsvatnet ved en foss der, var det omkring 1930 et brudd med stein i særklasse. Ved restaureringen av Stiklestad kirke til 900-årsjubileet i 1930 ble gulvet lagt med stein herfra. Samme type stein er lagt i inngangspartiet på det katolske kapellet der. Et stort steinbord på 3.8 m ble levert til Erkebispegården i Trondheim. Les mere om dette steinbruddet i Verdal Historielags årbok av 1991.            
 Stiklestad kirkekor 1221602899  12 66  userpics/10004/    Bnr: 2859

 i jubileumsåret 1935. Navna vil bli å finne under "Navn i bilde" med det første. Utlånt av Lars Grande            
 Stiklestad kirke før 1908 1229379231  14 24  userpics/10004/    Bnr: 3246

             
 Stiklestad Kirke 1230223253  12 66  userpics/10004/    Bnr: 3287

 Interiør før restaureringen til jubileet i 1930.Skannet fra jubileumstidsskriftet "1030 i fest og soga 1930"            
 Stiklestad kirke 1234627820  12 68  userpics/10004/    Bnr: 3506

 i 1930-åra.Utlånt av Joar Balgård            
 Stiklestad kirke ca 1950 1244335067  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4035

 Utlånt av Joar Balgård            
 Stiklestad kirke 1246084449  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4119

 Utsnitt fra koret ca 1955.Utlånt av Nils Egil Steinsli            
 Ved Hærmannshuset 1248999549  14 32  userpics/10001/    Bnr: 4275

             
 Mot Stiklestad 1247222731  22 54  userpics/10004/    Bnr: 4174

 Hagasvingen med Lyng og Hagagårdene og Stiklestad kirke i bakgrunnen til høyre. Bildet er fra Kvindfjellt            
 Stiklestad kirke sett fra vest i 1930-åra 1251577519  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4389

 Til høyre i bildet kan en se St.Olav`s kapell og enden av kirkestallene som ble revet i slutten av 1940-åra.Utlånt av Karl Hermann            
 Stiklestad Kirke 1916 1254295440  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4540

 Utlånt av Karl Hermann            
 Stiklestad kirke 10 oktober 2009 1255246701  14 32  userpics/10001/    Bnr: 4580

             
 Stiklestad Kirke fra nordvest 1255292307  12 68  userpics/10004/    Bnr: 4586

 Når bildet er tatt er ukjent.Utlånt av Anne Marie Slottemo.            
 Restaurering av Stiklestad kirke 1255727785  12 65  userpics/10004/    Bnr: 4606

 Bildet er fra 1928/29 og er karer som arbeidet med omgjøring av kirken til 900-årsjubileèt i 1930. Ukjente herrer men han til høyre hadde ansvar for trearbeid. Navnet var Paul Gran fra Sjøbygda. Utlånt av Anne Marie Slottemo             
 Stiklestad kirke - interiør 1255938895  14 24  userpics/10004/    Bnr: 4625

             
 Stiklestad kirke sett fra øst. 1256948987  10 92  userpics/10001/    Bnr: 4674

 Bildet er tatt den 10/10-2009            
 Gapestokken på Stiklestad. 1256949471  14 32  userpics/10001/    Bnr: 4675

 I 1742 "iførte" enken Ingeborg Larsdatter fra Søraker i Vinne seg "mandsklær" i et bryllup i Frol. Hennes sjelesørger presten Collin var der og ble meget fortørnet og anmeldte den stakkars enken. På Værdalens høstting på Stiklestad i 1743 ble Ingeborg dømt: "Thi bør derfor Ingeborg Larsdatter for sådan utilbørlig forhold og usømmelig optræden settes i gabestokken en time før og to timer efter kirketjensten ved Stiklestad kirke. Les hele historien under "Avisutklipp"             
 Gammelskolen og Stiklestad kirke 1954  1257924000  12 66  userpics/10004/    Bnr: 4725

 Utlånt av Verdal kommune            
 Stiklestad kirke 1262594080  14 24  userpics/10004/    Bnr: 4977

 med full morgenmåne i nordvest nyttårsdagen 2010            
 Stiklestad ca 1900 1264118669  12 66  userpics/10004/    Bnr: 5043

 Tidfesting ut fra at husa til Karlsaunet ikke er på bildet. Iflge. Norges bebyggelse ble det bolighuset bygd i 1901. Heirhuset som ble revet i forbindelse med vegomleggingen er på bildet og ble bygd i 1885 iflge samme bok. Til høyre i bildet kan en se litt av meieriet/forsamlingshuset. Evald Lundkvist som har lånt ut bildet opplyser at det er et postkort fra ca 1912.             
 Stiklestad ca 1961 1271231806  12 93  userpics/10022/    Bnr: 5336

 Mye er forandret på 46 år. Utlånt av Verdal kommune            
 Begravelsen etter Gunnar Oskar Ahlgren i 1943 1273014942  12 104  userpics/10022/    Bnr: 5429

 Ahlgren var innkalt til nøytralitetsvakt i Narviksområdet i januar 1940. Etter heftige kamper mot tyskerne langs Ofotbanen ved Narvik ble han skutt under tilbaketrekning den 16. april 1940. Fraktet over til Kiruna med svensk sanitetstog der han ble bisatt 20 april. Begravd på Stiklestad kirkegård 22 mars 1943. Opplysningen hentet fra boka Krig - Okkupasjon - Motstand. Bildet utlånt av Olaf Slottemo.            
 Skiferbruddet i Bellingsåa 1281390616  29 84  userpics/10022/    Bnr: 5826

 Bruddet ligg like ved Nord-Innsvollen. Herfra ble skifer fraktet over Innsvatnet til Litj-Sandvika for videre transport. Kan nevnes at stein til restaurering av Stiklestad kirke til 900-årsjubileet og bygging av St. Olav`s Kapell ble tatt ut her. Til Erkebispegården i Trondheim ble det levert et bord som var 3,8 meter lagt og 5cm tykt. En kan undres på hvordan det gikk å frakte en så stor og tung skiferstein med båt over Innsvatnet. Skiferen herfra var av en helt spesiell god kvalitet. Når Innsdammen var i bruk var vannstanden i Innsvatnet så høy at en kunne ro helt inn til bruddet. Les mere om skiferbruddet i Verdal Historielag`s årbok 1991, ikke 1979 som ble opplyst på turen.            
 Stiklestad kirke midt i bildet. Leksdalvatnet i bakgrunnen 1283010374  30 85  userpics/10023/    Bnr: 5893

 Bildet er tatt fra Helloporten.            
 Stiklestad kirke 1949 1289938569  12 66  userpics/10004/    Bnr: 6195

 Utlånt av Verdal kommune kirkegård            
 Stiklestad kirke med "kjerkstallan" ca 1936 1299289165  12 66  userpics/10004/    Bnr: 6534

 Utlånt av Brit Øgstad Kjesbu            
 Stiklestad kirke 1305763134  14 24  userpics/10004/    Bnr: 6729

 Ville det ikke vært fint med adkomst gjennom steinmuren foran inngangen fra 1929 og parkering mellom kirka og Leksdalsvegen?. En enkel sak å få til. Samtidig kunne en fått drenert ut "tjønna" ovenfor kirka. Når en tenker på grunnforholda her så kan det vel heller ikke være bra med vatnet som blir stående slik som det er nå. I tillegg foskjønner det heller ikke området ved kirka.            
 Høstbilde av Stiklestad kirke 1318102116  14 24  userpics/10004/    Bnr: 7049

             
 Stiklestad kirke, trolig før 1916 1321380449  12 66  userpics/10004/    Bnr: 7148

 Det finnes bilde fra 1916 og der er portalen inn til kirkegården hvitmalt. Her er stolpene i annen farge og en mener ut fra det at bildet er tatt før det.Utlånt av Leksdal Ungdomslag            
 Stekstakjerka fra Molåna 1323697189  14 24  userpics/10004/    Bnr: 7226

             
 Stiklestad kirke under restaurering 1929 1325145850  12 66  userpics/10004/    Bnr: 7275

 Restureringsarbeidet av kirka til 900-årsjubileet i 1930 foregår. Til venstre foran inngangen kan en se materialer som tyder på det arbeides inne. Utvendig er malinga fjernet og tårnet ombygd. Før var kirka hvitmalt.Utlånt av Arve Kålen             
 Stiklestad sett fra Kvindfjellet 26.mai 1338993766  14 24  userpics/10028/    Bnr: 7861

             
 Stiklestad kirke under restaurering ca 1928 1337086605  12 66  userpics/10028/    Bnr: 7775

 Utlånt av SNK            
 Stiklestad kirke ca 1918 1339151952  12 66  userpics/10028/    Bnr: 7870

  Utlånt av SNK            
 Offentlig flaggdag, men hvor er det norske flagget på Stiklestad ? 1342804304  14 24  userpics/10028/    Bnr: 7984

 Krompen fyller år i dag og det er offentlig flaggdag, men det har vel gått hus forbi på Stiklestad. Får håpe at de husker å heise flagget den 22. juli når massakeren på Utøya skal markeres over hele landet. Men en må ikke bli overrasket om palestinaflagget kommer til å blafre i vinden før vårt nasjonalflagg.            
 Konfirmanter ved Stiklestad kirke 1932 1344782632  12 104  userpics/10028/    Bnr: 8034

 Utlånt av Kjellrun Barli            
 Stiklestad anno 1839 1353176004  12 66  userpics/10028/    Bnr: 8265

 Valplassen på Stiklestad med kirken. Bilde av et stikk utført av J. Flintoe i 1839 for bruk i Snorres kongesagaer.            
 Stiklestad kirke - Interiør  1348128929  12 66  userpics/10028/    Bnr: 8130

 Fra før restaureringen til jubileet i 1930. Legg merke til den lange ovnsrøra. Tvilsomt at denne ovnen hadde vært godkjent i henhold til brannforskriftene i dag. Utlånt av SNK            
 Stiklestad kirke i mørket 1356355765  14 24  userpics/10028/    Bnr: 8371

             

free hit counter code