Kommunestyret 1971-1975 i 1973
Før markør over ansiktene. Klikk på Oppdater eller F5 hvis lupen ikke fungerer.
Forstørrelse på lupen : bruk pil opp/ned. Størrelse på lupen: bruk pil høyre/venstre -
For å forstørre/forminske hele bildet bruker du "Ctrl" samtidig med "-" / "+"
Tittel
Skjul/vis rød ramme   (I Firefox må du slå av denne for at lupen skal fungere skikkelig)
Før markør over ansiktene. Klikk på Oppdater eller F5 hvis lupen ikke fungerer.
Forstørrelse på lupen : bruk pil opp/ned. Størrelse på lupen: bruk pil høyre/venstre
For å forstørre/forminske bildet bruker du "Ctrl" samtidig med "-" / "+"

Når hodene står tett kan et navn bli hengende. Gå da til et blank område og tilbake.
Er bildet så stort at lupen forsvinner ved scrolling , kan du klikke på hodet for å få navnet.