Tilbake     Bruk helst Internet Explorer.
Før muspil over ansiktene. Vet du navnet på noen av de ukjente eller du har korrigeringer - klikker du på ansiktet og taster inn navnet.
Skriv gjerne også ditt navn i feltet navnsetter + eventuell merknad. Klikk deretter på "Lagre endring" (IE).
Du kan bruke Firefox, men da må du klikke på "Avbryt" etter registreringa når ventesymbolet i fanen er borte.
Klikk deretter på oppdatering "F5" hvis du vil se det du nettopp la inn
Bruker du Chrome må du klikke på "Høyre pil" opp til venstre i det bildet som dukker opp etter registreringa . Bildet er oppdatert (trenger ikke F5)
Du kan forstørre bildet med å taste "ctrl og +" samtidig et par,tre ganger.
Klikker du på knappen "B.oppl" får du opp info om bildet. Har du ytterligere opplysninger så skriver du inn dette. Klikk på "E-post" hvis du har en kommentar til bildet.

Før muspil over ansiktene. Vet du navnet på noen av ukjente eller au du har en korrigering klikker du på ansiktet og taster inn navnet. Klikk på "Lagre endring". Klikk på B.oppl hvis du har mer info om bildet.
Klikk på "E-post" hvis du har en kommentar til bildet.