Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
         


 Kjentmannsmerket                                


I dagligtale kalles stedet for «Skallen». Det er også enda en «Skalle», den fremre eller vestre som det benevnes. Den sees på høyre side av stien på turen oppover. Årstadenget seter ligger mellom «Skallene». Plantefeltet som passeres var øverste del av denne setervollen, nedlagt før 1875. Hvorfor navnet Guddingsskallen? Det er ikke registrert noen seterrettigheter tilknyttet Guddingsgårder her oppe så det må være andre årsaker. Minst to teorier er fremsatt. Den første er en angivelig baker som bodde i Guddingan. Han skulle være glad i å gå i skog og mark og var da en tur hit opp også. Her fant han noen underlige formasjoner i fjellet. Disse tegnet han ned, tok dem med hjem og brukte dem oppå wienerbrødene som han bakte. Ingen kan imidlertid gi opplysninger om hvem denne «Guddingsbakeren» var. Den andre er tatt ut fra O. Rygh sine bøker om Norske Gaardsnavne. «Gudding-navnet må sigte til at Gaarden har staaet i et eller andet Forhold til den hedenske Gudsdyrkelse». Her kan det også være snakk om et sted og ikke en gård. Det er veldig oversiktlig fra Guddingsskallen og her så jegerne hele jaktområdet. De var her før jakten og bad om hjelp til høyere makter for at dette skulle gå bra. Flere navn i området tyder på et rikt dyreliv. Bjønndalen, Bjønnkammen, Hårrålihalla. Det er et godt elgterreng i nærheten og det er funnet rester av dyregraver. Etterpå gikk de hit opp igjen og ofret og blidgjorde «Gudene» slik at alt var greit til neste jakt. Uansett så ta turen hit, man ser Trondheimsfjorden herfra og fine myrer og fjell. Her er oppsatt en sittegruppe med et lite ildsted så alt ligger vel til rette. En liten utfordring hvis du skal hit er at alle tar med tørre kvister og annen ved som finnes langs stien slik at det aldri blir tomt.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Følg stien opp bakken til høyre oppover snauhogget. Den går helt frem til turmålet. Du er snart oppe i mer uberørt skog, og når videre til mer åpent lavfjellterreng. Vass-sig fra myrene gjør stien ganske våt enkelte steder. Etter vel halvveis tur går stien gjennom øverste del av et plantefelt, prøv å hold stien. Når du kommer ut av småskogen ser du «Skallen» rett forut. Gå mot toppen.