Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
         


 Kjentmannsmerket       MALSÅ GRUVER                    

Adkomst:
Følg FV757 fra Vuku, langs Vukusletta, Ulvillvegen, videre Helgådalsvegen opp til Volden. Ta til venstre like før bru over Malsåa oppover Nordkleiva mot Malså gruver. Følg denne vegen, opp stigningene og mot Sæter. Herfra er det Malsådalsvegen Bomveg. Etter ca. 1.3 km fra Sæter kommer du til vegkryss, følg skilter til Malså gruver. Fortsett videre rett frem ved ny avkjørsel til venstre mot Høysjøen. Hold rolig fart innover i tilfelle møtende trafikk. Vegen svinger ved Holmlisetra og fortsetter inn Sagdalen og langs Malsåa. Parkering på snuplass i vegende. Unngå å parkere inn andre biler.

Turbeskrivelse
Veldig enkel tur da driftsvegen fra gruvetida følges helt frem til anlegget. Klippetang ved smelteovn nedenfor et lite krypinn, der det også er trimbok. 

Målbeskrivelse
"Malsådalen er vel mest kjent for Malså Kobberverk. Starten var i 1865, men historien sier at det er drevet i flere perioder. Siste perioden ble det også lagt kraft hit fra Ulvilla kraftstasjon. Dette gjorde arbeidsforholdene mye bedre da man unngikk de osende karbidlyktene. Området omfatter flere gruver og det er både lærerikt og interessant og gå litt rundt og observere. Av og til blir det arrangert guidet turer hit hvor historien til gruvedrifta blir gjennomgått. Det er registrert over 10 nedlagte setervoller i umiddelbar nærhet. Ta turen om Sagvold seter på retur. Gå opp langs bekken som renner gjennom gruveområdet og opp til stien til Mokk og Ogndalen. Gå høyre og inn på vollen. Stien fortsetter ned Sagvoldhaugen og går ned til Malsåvegen igjen. "