Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
         


 Kjentmannsmerket                                


Ei alternativ rute fra Kavelbrua er setervegen til Stuskinsvollen forbi Tortåsen. Gå da etter vegen (kjørbar med traktor til Tortåsen) og fortsett videre på vestsida av vola innover. Ved Stuskinsvollen går du opp og runder Stuskinsvola på sørsida og videre ned til Grønningen. Like øst for Grønningsstuggu står et opplysningsskilt lett synlig på myra. Her står det litt om Armfeldts felttog i 1718. Han stod her i området og skrev brev til Kongen om fremdriften og at han var kommet til Grønningen. Hans ferd er forsøkt oppgått og er merket med trepåler (karolinerleden). Denne kan også gåes på retur da den går forbi Kavelbrua.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Gå rett i sør etter myrene opp mot vola. Her går ei mye brukt veglei til Grønningen. Det er ingen sti men tråkket sees i terrenget. Gå over gjetergjerde (strømførende) eller kryp under like før toppen av vola. Det er ordnet handtak for å hekte av strømtrådene. Leia går over på venstre side av Geitryggan. Følg nå østre side av Tortåsvola og Stuskinsvola i sørlig retning. Over noen myrdrag kan det være leit å se stitråkket, men prøv å hold retningen litt opp i terrenget da det er litt tørrere der. På en klarværsdag ser du Grønningen og da er det greit å gå mot den nordre enden. Kjentmannsmerket står ved Grønningsstuggu, ei rimelig stor hytte like ved stranda. Den ligg i det nordvestlige hjørne av Grønningen og like øst for der Jensåsbekken renner ut i vannet.