Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
         


 Kjentmannsmerket                                


Hvis du kommer langs FV72 østover så ser du fra Nessleira varden på Kvindfjellet og det bratte høye stupet under. Under stupet ligg det et tjern med navnet Kvindfjelltjønna. I og ved denne finner en steinblokk på en 5-10 meter høyde vitner om at det har gått ras her i eldre tider Du ser ikke bare Nessleira fra Kvindfjellet, men også det meste av nedre Verdal og langt oppover dalen mot Hellbakkan i Vuku. Det er en fenomenal utsikt hele vegen rundt. I gamle dager var det brenning her. Under tusenårsskifte nyttåraften 2000 ble denne varden tent som en av flere i Verdal kommune. Her oppe kan anbefales en overnatting rundt sankthanstider. Er det klaFVær så er ikke sola borte lange stunda den natta.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Gå traktorvegen oppover fra parkeringen og følg denne rett frem hele vegen. Det er flere stier og kryss men hold rak kurs oppover. Bekken som renner nede i dalen på høyre side er Bjørkbekken. Den kommer fra Bjørkvatnet. Ikke gå til venstre uansett. Et godt stykke oppe i bakkene (etter 1.2 – 1.3 km) kommer du til bratt kneik ved Rømmeberget. Der kan du gå opp og til Bjørkvatnet eller fortsette vegen videre et stykke og så ta opp til høyre og videre over myra. Stien til Kvindfjellet går opp til venstre ved nordøstre hjørne av Bjørkvatnet. Den skal være greit å se hele stien helt opp, men store deler av året forholdsvis vått. Flere myrdrag og sumpaktig terreng gjør at det kan være greit å gå litt utenom stien. Snart er du oppe i furuskog og i siste oppstigning er det bart fjell. Vær forsiktig, spesielt på tur ned og i vått vær. Det er særlig forsering av et fleinberg like under toppen som kan være litt vanskelig. Varden står litt inne på platået.