Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
         


 Kjentmannsmerket                                


Omfattende restaurering av steinmurer langs bekken er utført og Karl Johans veg fremstår nå like fin som ved åpningen i 1835. Den er også foreslått vernet. Langs ruta finnes også rester etter at forsvaret hadde et øvingsfelt for skyting i området til ut på 1990 tallet. Dette omfattet infanterivåpen opptil lett kanon. Turen opp til Stor-Havren kan være krevende nok, så ta flere små pauser underveis. Total stigning er ca. 580m. De våte Kleivdalsmyrene sees snart, likedan det meste av Sulgrenda. Lenger opp kommer nordenden av Hærmannssnasa frem. I øst troner grensefjell med Kjølhaugan som de høyeste (1245m). Havervollen som seter ble nedlagt omkring 1890. Den ble opptatt igjen som seter under krigen av gårder i Vinne og Ness, men ble nedlagt igjen etter noen år. Trerester etter sammenrast bygning kan ennå sees (2009). Avdøde Ellev E. Stubbe kunne fortelle at hans farfar fødd 1818 var gjeter på denne vollen rundt 1830. En dag kom det bjørnebesøk på vollen og to hunder som de hadde der skysset den av gårde. Hundene ble lenge borte, men da de kom tilbake så var de «sengeliggende» i to dager. Bjørnen viste seg aldri mer. Imidlertid så har det vært bjørn på vestsiden av Stor-Havren, der det også er et gammelt bjørnehi. En stor bjørn ble skutt der i 1886 av Ellev Stubbe og Olaus Buraunet under dramatiske omstendigheter. Stor-Havren har to topper, østre og vestre, med en dal imellom. Kjentmannsmerket står på den østre. Tverådalen deler Havren i sørøst/nordvest. Stor-Havren på nordsiden og Litj-Havren på sørsiden.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Følg Karl Johans veg opp Kleivdalen til trebrua som krysser over bekken (bru nr. 2) etter at terrenget har flatet ut. Ta av vegen til høyre like etter brua og følg stien som går ganske bratt opp bakkene. Dette er den gamle stileia opp til Havervollen og den er slitt helt ned på fjellet flere steder. Denne kan følges helt til vollen, men kan være litt gjenvokst noen steder så det kan også være greit å gå i mer åpent terreng. Setervegen (kjøreleia) til setra tar av litt lengre opp fra brua (2-300m) Den er avmerket på kart og er litt lengre, men lettere å gå. Fra Havervollen gå opp bakkene mot vest, over gjerde og videre opp lia. Over tregrensa går en dal langs med havren. Følg venstre side av denne til den går ut i null. Fortsett så videre oppover mot toppunkt. Turen kan også taes på ski om vinteren. Gå da oppover de slakke bakkene øst for Havervollen til ovenfor granskogen før oppstigningen mot toppen. Varde med antennemast kan sees når du kommer langt nok opp.