Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 
 


  Finne turforslag i Verdal
   
Bli med å ta kjentmannsmerket i år! 
I verdalsbilder blir det fortløpende lagt inn nye kart og beskrivelser av rutene. 
Skriv ut kart og beskrivelse, pakk sekken og bli kjent i kommunen din! Klikk på "Kart" på  posten for å se hvor postene ligger i kommunen.
NB Nytt "zoombart" kart er lagt inn i år.

Bedriftsidrettens "10 på topp" finner vi blant kjentmannsmerketoppene. 
Siste kolonne viser "Ti på topp-nr" og  er lenket  til det nye kartet. Ta en "klikk".
 
 
                   **** Det er feil på et par poster. Gps-spor fra kommunekartet vil bli linket opp her. ****

Oversikt kjentmannsposter i Verdal      Klikk på plassene som er merket  "**"
Kart  
 nr
Post
 nr
Sted
  Info
Gps-spor  fra
kom. kartet
Hvor  i
kartet
Plassering Utgangspunkt   Ti på topp
  2017
Marsteinsvola     Kart Trigonometrisk punkt  Huseby parkeringsplass   
Tillerknoppen     Kart Trigonometrisk punkt  Tjelderdalen   
Leirsjøen     Kart Rundens høyeste punkt  Skiltet fra Leirådal   
Hærvola     Kart Varde  Holmlisætra   8
Målså gruver     Kart Tre ved smelteovn  Vegenden Malsådalen   
Juldalsetra Østre     Kart Seterhus ca. 1 mil fra bom  Bom østfor Julnesset   
Rautun     Kart Trigonometrisk punkt  Hellmoen   
Guddingsskallen     Kart Stolpe ved høyeste punkt  Årstadbakken   10
Spjeldberget     Kart På toppen  Karlgården p-plass   
10  Høgfjellstøtta     Kart Støtte ved gml.Jemtl. vei  Innsmoen   
11  Kråksjøen     Kart Tange nordside  Kråksjøkrysset   
12  Stor-Havren     Kart Trigonometrisk punkt  Karl Johans klev   2
13  Steinsvåttån     Kart Trigonometrisk punkt  Stene bru   
14  Kvindfjellet     Kart Trigonometrisk punkt  Lysthaugen   
15  Lyngsvollen     Kart Ved elva rett nedfor seter  Skithullet fellesbeite Tromsdalen   
16  Helloporten     Kart Toppen ved stemplingskasse  Ved Bjønndalen (200 øst for Heiloa)   
17  Grønningen     Kart Ved Grønningsstua  Åsan/ Kavelbruin   
18  Hærmannssnasa-     Kart Trigonometrisk punkt  Risvatnet Stormoen   
19  Tuva     Kart Toppen  Litlmoen   
20  Stongbakkvåttån i Sul     Kart Ca 800 m fra toppen   Kråksjøkrysset   
21  Hyllfjellet-     Kart Trigonometrisk punkt  Melen   
22  Ørvilhøgda/Vera     Kart Grenserøys -->  Sør-Vera   
23  Tørrgranvola     Kart Toppen  Brattåsåsan   6
24  Sæterfjellet sør-     Kart Hitre fjelltopp  Vera samfunnshus/Strådalen   9
25  Tverråholman     Kart V/minnesmerket nord for Lakaelva  Storlunet   
26  Flysetra     Kart Ved seterhus  Bringsåsen   
27  Skjækerdalsgruva     Kart Verkensvollen sør for elva  Skjækermoen/Bynavollen   
28  Åkervollgruva     Kart Ved gruva   Greensvollen/Åkran   
29  Våttåberget/Elnes     Kart Våttåplass på toppen av berget   Elneshøgda stadion   
30  Høgkammen     Kart På et platå  Sjøbygda   4
31  Fånettvatnet (Tidl. Ryvollen)     Kart      
32  Våttåhaugen     Kart Våttåhaugen v/ Oklan  Bomvei til Haukåvatnet(Sand)   
33  Tronestangen     Kart Blåberga  P -plass v steinlager   
34  Bjørkvatnet     Kart Ved trimkasse  Lysthaugen   
35  Lyngåsen     Kart På telefonstolpe  Blommen skisenter   5
36  Bergugleberget/Skogrøver'n     Kart Utkikksplass   Tromsdalsvegen   
37  Hestgreivollen     Kart På husvegg  Huseby p-plass   
38  Rollsjøan     Kart      
39  Brenntjøinna     Kart      
40  Ramsåsen     Kart Utkikksplass   Tromsdalsvegen   3
50  * Andre topper *     -----------------  ----------------   
51  Hanekammen     Litt før toppen. NB. Stup bakom toppen.  Kjør til parkering vest av Tømmersjøen.   
52  Høgkammen Fjernes - denne har kommet inn som nr 30     Lite platå  Ta av E6 mot Bjørga.    
53  Landstadvollen     Gammel setervoll  Starter fra skihytta i Volhaugen.   
54  Skeisvola     Fjelltopp. Åpent og fin utsikt.  Parker på Marka skistadion.   
55  Rollsjøen     Fjellvatn. Åpent og fin utsikt.  Parkering like før "Kjesbua"    
101  Hestgreivollen     Trigonometrisk punkt  Huseby parkeringsplass   
102  Karmhusvollen     Kart Seterhus     7
103  Kvernsjøhøgda     Kart På toppen  Kart   1

  Registrer dine trimturer her

free hit counter code