Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 

 S�ke i verdalsguiden 
Kapittel
Tekst:   Show all

 
Verdalsguiden  
 Contents List           


  Verdalsguiden    Verdalsboka  -  Test-versjon
  Innledning. 1

Velkommen til tur. 1

Del 1. 11

Hvordan begynte det 11

Verdal Kommune. 11

Verdalsøra. 12

Haug. 12

Slottet 12

Bjartnes. 13

Stiklestad. 13

Olavsstøtta. 13

Stiklestad museum.. 14

Spelet om Heilag Olav. 14

St. Olavs Kappell 14

Stiklestad Nasjonale Kulturhus. 14

Pilegrimsveger. 15

Hegstadmarka. 15

Verdalsraset 16

Verdalen i 1890-åra. 16

Geologi. 16

Forvarsler. 16

Hendelsesforløp. 16

Vukusjøen. 17

Redningsarbeidet. 17

Lysthaugen minnelund. 17

Gjenvinning av rasområdet. 18

Rv 72 Rinnleiret- Inndalen- Svenskegrensa. 19

Hallbakkan. 19

Rinnelva. 19

Gravfelt på Asphaugen ved Rindsem Mølle. 19

Transformatorstasjon. 19

Krigen 1940 – 45. 19

Vinne. 20

Ness-sletta. 20

Lysthaugen. 21

Finnmyra/Levring. 21

Steinsgropa. 21

Inndalen. 21

Bergstu. 22

Vaterholmen. 22

Taksamhets-steinen ved Vaterholmen. 22

Kleivdalen. 22

Sul 23

Ådalsvollen. 23

Carl  Johans Veg. 23

Sagamarsjen. 24

Sulbrufossen (Brudesløret) 24

" Frukoststeinen". 24

Området st. Olavs bru(er) - Innsvatnet 24

Kongsstua. 24

Sandvika. 24

Den "Nye" Jämtlandsvegen. 24

Bellingsåa. 24

Armfeldt - Karolinerne. 24

E6 Fleskhus – Minsås – Lein – Haukå – Leksdal 25

E6 (Bjørga) 25

Fleskhus-Minsås. 25

Lein. 25

Haukåa. 25

Marsteinsvola. 25

Sælistensberget 25

Hallemsmarka. 25

Leksdal – Leksdalsvatnet 26

Stiklestad – Raset – Vuku – Vera. 27

Jermstadberga. 27

Fåren øvre. 27

Leirådalen. 27

Stav/Reppe. 27

Vuku/Bredingsberg. 27

Holmen Gård. 28

Grunnan. 28

Ulvilla. 29

Hærfossen. 29

Bjørstadhøgda. 29

Volden. 30

Elneshøgda. 30

Skjækerfossen. 30

Djupdalen. 30

Forlandet/Djupdalen primo mai 1945. 30

Rasteplass Stortjernet 30

Storlundammen. 30

Vera: 31

Strådalen. 31

Tverråholman. 31

Tromsdalen. 31

Grotter. 32

Allmenningsplassen. 32

Tømmersjøen. 32

Kallvassmyra. 32

Grønntjønna. 32

Ramsåsvollen. 33

Svarttjønna. 33

Tolleran. 33

Del 2. 34

Guiding fra Værnes/Hell til Stiklestad. 34

Trøndelag. 36

Stjørdal 37

Steinvikholmen. 37

Helleristninger. 38

Hegra Festning. 38

Frosta kommune. 38

Levanger Kommune. 38

Slik gikk det til at Levanger ble kjøpstad. 39

Norske Skog, Fiborgtangen. 41

Falstad fangeleir. 43

Inderøy kommune. 47

Den gylne omvei. 47

Gjørv - en gård med historisk sus. 47

Gjørv i dag. 48

Gangstad gårdsysteri 48

Steinkjer kommune. 48

Egge gård. 49

Egge Museum.. 49

Kirker og Kloster. 50

Værnes kirke. 50

Skatval kirke. 50

Logtun kirke. 50

Frosta kirke. 50

Alstahaug kirke. 50

Levanger kirke. 51

Tautras Mariakloster. 51

Munkeby klosterruin. 52

Sakshaug nye kirke. 53

Sakshaug gamle kirke. 53

Hustad kirke. 53

Egge kirke. 53

Steinkjer kirke. 53

Mære kirke. 54

Stiklestad kirke. 54

St. Olavs Kappell 54

Vuku kirke. 54

Vinne kirke. 54

Halle Kirke i Vinne sokn, Hallbakkan. 55

Del 3. 56

Besøk idet gamle sentrum på Verdalsøra. 56

Olav Haraldsson. 60

Olavs barndom og ungdom.. 60

Veien til Stiklestad. 61

Bondehæren. 62

Slaget 62

Etter slaget 63

Ferdselsårer-samferdselshistorie. 64

Ferdselsårer til Verdal 64

Jernbanehistorie i Verdal 65

Forsvarsverk i Inndalen. 68

Stene Skanse. 68

Festningsanleggene fra Stene til Sogna  1908-1936. 69

Verdal befestninger besto av: 69

Festningsgalleri nord. 70

Krigen mot svenskene 1657-1660. 70

Fredslutningen i Brømsebro. 70

Hjemtland og Herjedalen gjenerobres. 71

Den ydmykende Roskilefreden 26 februar 1658. 71

Jemtland og Herjedalen tilbake til Sverige. 72

Trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal- en svensk provins. 72

Avgjørende kamper i Verdal 73

Svenskene gir opp Trondhjems len. 73

Den store nordiske krigen 1699-1721. 75

General Armfeldt og Karolinernes fremrykking i 1718. 75

Marsjen mot grensen. 76

Inn i ødemarka. 76

Veibygging i fjellet 76

Den siste framrykningen mot målet 77

Vardene tennes. 77

Marsjen i nattemørket 78

Skuddene som reddet nordmennene. 78

Nederlag og retrett 79

Tragedien. 79

Avmakt og armod i trøndelagsbygdene. 79

!00 år med fred og den siste kampen. 80

Gruvedrift på Innherred. 81

Ytterøya/Levanger. 81

Gaulstad og Mokk. 81

Verdal 82

Malsåfeltet 82

Skjækerdalsgruvene. 83

Forminner. 84

Hegstadmarka. 84

Hallemsmarka. 85

Helleristninger. 86

Bølareinen. 86

Bardalfeltet 86

Helgefeltet 87

Skipssteinsettingene ved Tingvold. 87

Våttåbakken. 87

Grotter. 91

Innledning. 91

Nedre Ramsåsgrotta. 91

Øvre Ramsåsgrotta. 92

Benkberggrotta. 92

Svartfossgrotta. 93

Dettbekkgrotta. 93

Litlsleipargrotta. 94

Kvernhusbekkgrotta. 94

Halvardgrotta. 94

Kvellolihula. 95

Ramsåsvollgrotta. 95

Store Svarttjønngrotta. 95

Lille Svartjønngrotta. 96

Fossekjeftgrotta. 96

Vestgrunnangrotta. 97

Nordholmengrottene. 97

Bråttåenggrotta. 97

Andre forekomster. 97

Mattradisjoner. 99

Oppbevaring av mat 99

Kvardagsmat 99

Høgtidsmat 100

Teatertradisjoner i Verdal 101

Industri og entrepenørskap. 103

Verdal Industripark. 103

Aker Kværner AS, Verdal 103

Bygg og anlegg. 104

Verdalsbruket 105

Bakgrunn. 105

Hagen perioden (1700-1807) 106

Nicolai Jensens århundre (1807-1908. 108

Verdal Kommune som skogeier. 109

Verdalsbruket er igjen på det private marked. 110

Sagbruksvirksomhet 111

Fløting. 112

Verdalsraset/Hærfossen. 114

Forvarsler. 114

Menneskeskjebner. 117

Eklosvedjan. 117

Tokstad Mellom.. 118

Follo. 120

Vukusjøene. 125

Redningsarbeid. 128

Militær innsats. 128

Gjenvinning av rasområdet. 129

Hærfossen. 130

I dag. 133

Krig okkupasjon og motstand 1940-45. 133

Krigsvåren. 133

Okkupasjon. 134

Tysk byggevirksomhet 135

Kulturlivet blomstret 136

Motstand. 139

Shetlands-Larsens tur i Verdalsfjella. 139

Kurerer og kurertrafikk. 142

Russiske Krigsfanger og russerleiren. 143

Jakta på Rinnan-banden. 149

Helgådalsfjella 10. - 15. mai 1945. 149

Flukt 151

De første fangene bringes inn
. 152

Gårdsnavn. 159

Gamle arbeidsplasser. 160

Idrettshistorie 162

Det va fæst på lokale. 170

     Bygdebok om Verdal 2A

Verdalsboka bind III 

Verdalsboka bind IV

Verdalsboka bind V

Skogbruk og sagbruk bind A 

Skogbruk og sagbruk bind B

Verdal samvirkelags historie 

Verdal sparebanks historie  

Bygda og biblioteket  

Krig-okkupasjon-motstand   

Heimer og folk i Leksdalen   

Heimer og folk i Stiklestad   

Heimer og folk i Inndalen og Sul bind A   

Heimer og folk i Inndalen og Sul bind B   

Ras i Verdal bind A   

Ras i Verdal bind B    

 Introduction           


Temporary translation by Google translater

Verdal The guide was originally intended to be of help in guiding the Innherred. 
Verdal Guide is structured in three parts. 

Verdal Guide can now be used as an encyclopedia for Verdal, and the rest of the earth.
You can select a chapter from the list box above, or search for a keyword in one or all chapters.
Within the "next" to continue searching by clicking on the "Edit" and "Search" or (Ctrl + F).
Eventually this database will be spiced with images from the photoalbum of "Verdalsbilder"
We will also refer to Verdal guide when we, for example, will tell more about an image. Example
Each headline linked to from other pages on the web. Click here for all headlines
The guide can be used to it, it was meant to do, to bring people "into our incredible history."
This guide will start just with good tips for just this.
At the very bottom, you can browse and select how many chapters you want to show in the same screen.

Part one is a brief enumeration of the matters that should take under a bus / car ride around in Verdal. 
               The content is essentially what the various groups created during the training last spring. 

Part two deals with the councils that are around Verdal and that it may be appropriate to guide in. 

Part three is the background material which elaborates a substance so that there are opportunities to answer 
                    questions, or if it is time to provide more complete information. 

But even if it is shared so the individual must put up their own style during the forwards. 
One must learn the material so that one does not read to the participants. 

Welcome to a tour
Residents in Verdal that people visit from far and near, and can use "Verdal guide" to planleggeing of hiking around in a village where experiences are queuing around Verdalsøra, Stiklestad and above both the main valley. 
Below are presented some key points that can be a bookmarks / template for a guidetur 

Welcome to Verdal and a tour of the beautiful town of ours. 

Link 
Can we find a hang together between the current group and round-trip. 
  

Factual information about the municipality (keywords) 

1. Extent 

         Area: The municipality has that form a triangle, extends from the Trondheim Fjord in the west to the Swedish border
         in the east. Smalest by the fjord, about 10 km. Limits to the north and east to Snåsa, in south-east to Meråker.
        Consists of two main valleys, which spread in fan shape from the bay and the East. 
              Population about 14 000 
              Total area about 1550 km ² 

2 History/ Geology. 
             Marine boundary 185 m above current sea-level 
             (Grana came first to Norway over Vera, about 2500 years ago) 
             Forn Minner (power, fjord as transport, rich agriculture, burial mounds,. 
             iron production and the village of Borger) 
             1030 omitted if information is given on Stiklestad. 
             1648-1660 E. Visborg (peace in Roskilde 1660) 
             1718-19 Armfeldt 
             The slide in 1893 
             Transportation 
             Defense History 
             War Resistance 1940-45 
             Industry 

3 Culture 
             - Play of st. Olav 
             - Theater 
             - Vømmøl 
            - Approximately 350 teams and clubs 

4 Business 
            - Large Agricultural Rural 
            - Forestry 
            - Manufacturing of the above 
            - Off-shore industry 
            - Calcium Extraction 

5 Today 
            - Omstillingskommune 
           - Samkommune 
          - Aker Kvaerner one of the foremost in their field. 

            Moreover, a brief review of the trip that will be implemented. 

Created by Karl Støa 
© Verdal date Located at Business Forum 
© The text in Verdal guide (or parts of it) must not be used in other public views without consent from Verdal Business Forum


 

 About Verdal           


Temporary translation by Google translater

How it began

For 20,000 years ago the ice was thick all over Norway. Eventually the ice and began pulling him back, and for ca. 9,000 years ago declared this speed so that a soon got to see the outlines of a new country. 
Most of the ice had pushed the country down to the sea at the time was approx. 185 meters higher than today. As the ice retreated back, the country. It is still rising, but not so much that it is indicated. In one hundred years it may rise 40 cm. 
When the ice melted, the amount of water that rant down the mountain sides, took gravel, stone and much great bulk into the sea where it sank to the bottom, the finest body first. This is the country that today we see both here at Innherred and other places. 
As the country pulled itself took the water goes through the valleys and gorges (rivers and streams). 
Rivers rough down where it was loose and tender mass, struck on the solid rock or large stones they went around or over. When they came over or past, the rough below again and we had a waterfall. 
If they did not find such rough mountain barriers themselves into so that one had terra form on the landscape. 
When the river came to the fjord and the power dropped again let the mass and received ears and sand banks in elveosen. 
Verdal is the result of such a process, the river has dug itself down through the valley and left behind a mass at the end, hence the name Verdalsøra.

 
Verdal Kommune

Located in the heart of Innherred and is one of the few municipalities in the country that stretches from the Swedish border to the sea (the country in two parts). 
The municipality is about 1550 km ² 
Its population was at the last turn of the year (2008) 14,000 people. 
Municipal Center, which now has city status, is a traffic junction for road and rail, and a good deal of shipping traffic in the harbor. 
They are two main valleys, Inndalen and Weekend Ådalen, with their respective rivers (Inna and Helgåa). 
The municipality borders to the Inderøy, Steinkjer and Snåsa in the north, against Sweden in the east and Meråker, Stjørdal and Levanger in the south and west. 
Verdal is the only municipality in the country - apart from some minor changes to Meråker for ca. 80 years ago - has been unchanged since the Viking period was called Verdølafylket.

 
Verdalsøra

Verdalsøra, or Verdal, who was named after Øra received town status. 
The city lies at the end of the Verdal river and hence the name, (the former). 
It is a village with a lot of trade and commercial activity. Aker Kvaerner has a large yard for the construction of steel structures for oil installations in the North Sea and elsewhere. 
Geologically, the place is built up of the river has left behind a gravel and mud, where over the centuries. 
Earlier, before the railway was opened in 1904 was the center of the ner-city, along with the river. In this part of the center is the old wooden houses that in the recent past has been renovated in the old style and is worth a visit. 
After the railroads came the drive and the area around this center. 
Verdalsøra had a good harbor up the river all the way past the center, and it was great jektefart. But for the large clay slide in 1893 has the river mud again, and it is no longer possible to arrive by boat to the old docks. 
Today is a new modern port for the new industrial.

 
Haug

The biggest center in the Viking Age was probably Haug, who was king and the seat of county church. It was the king's man who lived on in the year 1030. Haug Haug has literally disappeared from history, there is nothing visible here today as a reminder how important the farm was. The farm is now divided into several farms. 

St. Andreas Church was located on the plateau south of the road and was county church until in 1300 - when the figure had to be abandoned because the river is rough under the church.

 
Slottet

is one of the farms that are separated from Haug. Here is a memory support for Professor Oluf Rygh who are born on the farm in 1830. 
Oluf Rygh was the archaeologist, historian, philologist, and controls for Olsok Collection. He gave two major works; "Norske oldsaks" and "Norwegian Gaardnavne". In the last follow his farm name historically down through the times with the language explanation.

 
Bjartnes

Bjartnes Verdal is one of the largest farms. The farm was in 1741 transferred from the Church of Lorents Didrik Kluven and has since been the users' property. Lorents Didrik had a son with the same name which took over the farm after the father. He built new stables on the farm. This is even, and is now used as food for smaller teams to stop. 
To the stable walls were used stone from the old remains of St. Andreas Church. 
It was this major Kluven who had planted bjørkealléen between Verdalsøra and Stiklestad. 
Major Kluven and daughter are buried in a private plot on the farm, "Lille Marka". The plot can be seen from the road. 
In 1727 the farm was sold to Colonel Hans Jakob Brun. He built new houses on the farm and living room walls interior was fitted with painted wallpaper. These are currently in Verdal Space in Trondjems kunstindustrimuseum. The museum acquired them by purchase in 1907.

 
Stiklestad

We "kommer" Stiklestad (or Steksta ', as we in Verdal says, and we have arrived at the place where the most famous battle in history was Norway, where Olav Haraldson - later "The Holy" - fell in the battle against the bond army July 29, 1030. ) According to historians the battle should have been here, with Olavs hær comb along the ground against the school, and the army on the bond below the surface from the church and back. (Bakke Kammen is later in the Middle Ages probably break out). 
Tradition says that Olav backed up against a rock before he died, and the first church was built here in the altar right of this stone. 
The church that we now have, is built on the same place and have the choir where the old church stood. The new is built of stone, erected in the years 1150-1180. This church took over as the main church after church for Haug that rough river to scope so that it raced out. 
We're used to the churches is high and free, visible for long distance, but this one is down on a clear - also an argument that it's in the place the king fell.

 
Olavsstøtta

This is a monument that has been "erected"? to the memory of Olav the Holy and battle. It was raised in 1805 by the male and the man in Trondheim, baron Fredrik Adele. Center, which was made in Denmark by the Danish sandstone and Italian marble with Danish inscription, is located east of the Church and the new culture. 
During World War II was made for another memorial and set up instead, but this was removed after the war and the original rebuilt. (War Center was a symbol NS). It is past memory association that owns the Center now.

 
Stiklestad museum

Verdal folksmuseum was founded in 1928, and some old houses were keen for one of the mounds at Bakketun folk. 
In 1952 the museum was moved here to Stiklestad. Here, it is now approx. 30 buildings from the 1600s onwards. It is a living museum with open houses and activities several times a year. There are many theater on husmannsplassen "Stygg Valley," CLOSED "Farm Between", through the summer season. Here are veghistorisk, natural history and home-front museum. Here is a café, live animals and birds, and abundant opportunity for recreation.

 
Temporary translation by Google translater

The play of Holy Olav
This is also one of the largest outdoor scenes we have in Norway, here it every year 
(around olsok) since 1954 has been brought forward a game about events around the Battle of 1030. Olav Gulvåg is the author and Paul Okkenhaug has composed music for the piece that is listed from ca. 1960. 
This play is seen by 15-20.000 each year. 
Without a major effort of the volunteers had been impossible to do this every year. Actor staff is also a mix of amateurs and professionals. There are several Verdal who has started his career here, and later become professional actors. 
Through olsokuka there are many events on Stiklestad, both in Church and SNK, concerts, exhibitions, seminars etc.. 
Up on the top of the gallery is the large equestrian statue of Olav the Holy, by Dyre Vaa.
.

 
St. Olavs Chappel

Catholics in Trøndelag began to come to Stiklestad early last century, and in 1930 was St. Olavs Chapel finished on top of the mound behind the scenes.

 
 Stiklestad Nasjonale Kulturhus

It was long a grief that there was a house on Stiklestad where to find knowledge about the place, and other facilities so that one could really stop here a while and be a tourist. To come gradually developed here, right on the place where old-school on Stiklestad stood. 
SNK was completed in 1992. Here we find several exhibitions that are over several years - as a "period changes face", that's in Murgangen in Borggården, "From Olav Haraldson to Olav Engelbregtson", and "St. Olav, the people and the church weekend ", but also art exhibitions and other that is more temporarily. Here we find also the North-Trøndelag Teater, here is a spacious conference room, museum shop, cafe, etc.. You should find information about the most a tourist want to or need to know.

 
Pilegrim roads

Stiklestad was up through the Middle Ages, a destination for pilgrimage, or an intermediate station on the road to Nidaros. In recent years, some of the old pilgrimage routes paved, marked and gone up again, on the north Megard Snåsa, over Ogndalen, Henning and Leksdalen, east from southern Sweden over Skalstugan and Sul, from the northwest from röra over Volhaugen and from Munkeby from south of Halle. There are now annual pilgrimage walks along some of these rental charges.

 
Hegstadmarka

Ca. 1.5 km. eastward from the culture is Hegstad Marka, which is rich in prehistoric burial mounds, fields with 8 - 3 of them very large. It shows that here there has been a power center, and it is found the remains of 5 houses and 30 cooking depressions. Here, there is a natural and cultural heritage with 20 information posters.

 Temporary translation
 
 


 

 The great landslade in verdal           


Temporary translation by Google translater

The Great Landslide in Verdal  (Short version)

19. mai 1893

 
 Verdalen in 1890's

6,000 inhabitants, of which 600 on Verdalsøra. 
Verdal municipality, 1,500 km2, retained its borders from Verdølafylket in antiquity. 
Agriculture with dairies in Verdalsøra, Stiklestad and Vuku. 
Forestry with steam sawmill on Ørmelen. 
Trade and Crafts for Øra. 
Fishing and jektfart, the river rises to the bridge, where there was more coming. 
19 schools, 1,000 students, of whom one, Trøgstad school, was taken in the slide.

 
Geologi.

Marine deposits of Ice Age, large parts such as clay, kvikkleire. 
Kvikkleire is saline clay which salt has been washed out as the country has raised itself, 185 m since the Ice Age. 
Camp particles, less than 0002mm, which is felt in salt water, have a polarization in the making at the stables as a house of cards. 
After land termination will gradually wash out fresh water and salt, polaris ringa disappears, and the camp will be unstable, nimble. 
A small disturbance can cause it to flow like gruel.

Forvarsler.

Larger and smaller ras previously, Land Fall / Trøgstad 1747, Follo Brooks 1822, 1853 and 1867. 
"Overnaturlige" alerts. 

             - Presten cloth experiences. 
             - An experience at the bridge over Follo Brooks. 
             - Boy from Kvelstad.
 

 
Events. (Hendelsesforølp)

Oline Elling Daughter Skjørdal, Anton Martinsen Høknes was eyewitness. 
Bottleneck Avalanches, landslides port by Eklo and Mo. 
3 main slides. Much rain in the spring. 
18. May 1893, it was only a thin shell that kept the quick clay in place. 
Initialras by Follo Brooks., Verdal river had excavated elvemelen east of the creek. 
The river went leirgrå days before the slide. 
The first slide, 19 May kl.00.30, in outlying areas of Haga, went in the direction Melby Berget 
The second slide, a few minutes later, and larger, went across the valley as a surge against Bjørk Bergaliden. Now filled the riverbed. 
The third slide, started after a few min., And was clearly the largest. Wave through the slides port, speed 60-80 km / hour. 
Demte up across the valley. Skar of routes. About 1 1 / 2 hours before the big slide was over. 
Total raced 55 million m3 bulk out. Slide around. 3000 and then flooded areas around. 9,000 da. 
112 people died, 4 died later. 
After Avalanches in two days. 
A slightly larger slide 6 September. Ca. 10 million m3. 
 

 
The Vuku lake.

Dam across the valley, ca. 8m high. Sea was 4 km long and covering 3.2 km2. The filled in less than 2 days, the river began to take the new races. 
The river was dry below. Catch of fish in hølene. 
After slide 6 September, the higher the dam, the water rose and took Østnes bridge. 
Sea was the winter of 1894. 
Vårflom and isgang led to the river to rough down and took a new lease.

 
The rescue work.

Police Hieronimus Heyerdahl Wessel mobilized Dragon Regiment on Rinnleiret. 
Presten Otto Møller Hansen was of central importance that sjelesorg and funerals. 
Municipalities Albert Power, might even leave the house on Ekle. 
Fogden notified the National Assembly and Government, and already at noon times 19 May was granted kr. 10,000, - "that afhjælpe the øieblikkelige distress". 
Cavalry from Rinnleiret was in place everything on the morning of 19 May, and the military from Trondheim and Steinkjer came 20 May. 
"Utlegging" of the plank and the bottom fence rail.
 

 

Lysthaugen memory lund.

33 are buried on Want Haugen, where a memory support is raised. 37 buried in Stiklestad. 
35 persons were never found. The rest is buried in Levanger, Vinne, Alstahaug and Ytterøy.
 

 

Regain the landslip area (Gjenvinning av rasområdet)

Ca. 700 da. cultivated the early 1900s. 
Farms which had lost ground gained new Teiger. 
Bure Ising from 1909. 
From 1904 prisoners ran vegbygging and skogplanting, and seeding of the older. 
Older grew up in the landslide areas. 
The largest new-build any of them really started in the 1920-30 year. 
Today, the slide (the slide) and Ness Clay fertile areas.
 

 
 
 
 


 

 Guide RV72 Rinnleieret - Inndalen - Swedish border           


Temporary translation by Google Translater
HallBakkan. 
From Hallbakkan has a tremendous view of the entire Verdal, Learn roya, parts of Inderøy and röra. 
Here was Halle church that burned after a lightning strike in 1815, since it is Win church that has been the main church for the parish. 

Rinnelva 
Pilegrim Leia goes from Søraker up to Hallan Gårdene down an old traffic to the farm Øvre Rinnan, where Rinnelva crossed. Rinnelva has from early times marked the boundary between Skøynafylket and Verdølafylket, meaning that in the Middle Ages. The name Jämtvadet is a memory of past traffic. The old allmannaveien through Innherred, with a branch east through the world alone to Jämtland and Sweden, was probably hit before the royal road was built over the swamps on clay plains down Rinnleiret in the 1700s. 

Burial at Asphaugen by Rindsem Mill. 
Summer of 1982 was made an archaeological survey of the Cemetery. Burial has been used over a long period of time, probably in both younger and older iron. In 1909, it was during the removal of stone found a melted, many-colored glass bead and a piece of quartzite bryne, along with some roasted bones in a burial coffin. Later they found 2 chests. These were oppmurt of either. In an area nearby they found a lansespiss of iron, dated to ca. 500-number. They also found ljåblader, probably from the younger Iron Age. These were higher in Røyset and belong probably grave goods in a recent funeral. During excavations in the -82, it is also made of several graves in this party. The field consists of at least 9 historic monuments, of which 6 round Røyset. It is also found an ax and a sword blade enegget from ca. younger Iron Age. 

Transformers 
Before we get to the shutdown of the Rein valley, we have a transformer that was set up there in the 1960s and still in operation. 

War 1940 - 45 
During the war the Germans set up a huge telescope on Hello Heggen. Where did the German guards all the time and they had a good view over the inner part of the Trondheim Fjord. Thus, they were well informed about what happened on the fjord. 

Vinne
Jämtland Road completed - opened 1865. 
We are in the parish Vinne, former Råbygda. Berg burial railroad stop. Graven bridge, cross the railroad tracks - guard / control in April 1940. 
  

Stamphusmyra name. 
In the housing field Brannan five thousand-year old rock carvings in the private garden. Cheers Grope by Berg are some younger rock carvings. 
Win church built 1814-1817. By Vinne kirke two graves from the Middle Ages, the one with the monument. 
In the outlaying fields to Win farm, there are several burial mounds. bl. a. a star-shaped (the only one in Norway). 
West of Vinnes outlying old landslide areas, Byafalla, where the old "General Kongevei" was destroyed. By the three-wood was originally a large farm, and perhaps the oldest in the win. 
Beyond the two-Lerfall farms are Jämtlansvegen down through Lerfallia, a marked slide that explains the name of the farms. In the outlaying fields t.h. when running eastward, are visible pieces of the old pilgrim route that went for Munkeby kloster in Fröler and on to Nidaros. 
Lia below to get a bowl Grenda, four properties, of which three were injured by rasmassene in 1893. Correct name is Lerfallkålen, originally an old farm. 
Here met the rescue crews from Rinnleiret rasmassene who were still in revolt, the pounding surf as thunder and Larmen cut through the angst outcry from people and animals. 
Clouds of dust, soil and a nauseous sulfur odor low over the vast camp masses. 
On the southern Rossvold a good distance away was a cove filled with much debris. 
This ended up also 11 people from a large farm team for a race on the debris in about 7 km. Four of the people on the farm died. 

Ness-sletta
A passes the store-Ness deleted in its entirety that was flooded by the clay, from 0.5 to 7m's thickness. All the farms that came in the way of the masses camp was destroyed. The state bought much of the broken area and the plots failed to bure ising use. Large farm Vester-Ness was also the state Teigen. The drama of East Ness where 8 people berget with second margin. Baltic-Ness was public skysstasjon from about 1827. 

Lysthaugen 
Rasminne, good overview and information. Stone formations that horseshoe, commemorating the opening of Jämtland road in 1865. Gudding Gårdene and Melby tomb - almost a small village. Just north of this is perhaps Verdal largest burial and nearby Stegelbakkken, an old right place. 

Finnmyra / Levring 
Find Myra are the remains of a large marsh. The name is relatively new, originating because of the reindeer and the Sami moving from north to south as a result of new national limit in 1905. 
A lurid legends about Kramkaren Gaulek. "Gaulektjønna". South of the marsh is the main way well preserved. For North Finn Myra is Kvello marked with much interest, fire tombs, Hulveger and the old road to Vuku (Kvelstad). Old Road from Levring. 
South of the farm Grinling Gjerdet it is a St.Olavs legend, track in berget shows that the Holy Olav stood by the horse there. 

Levring - Great-Ingvald Center. Trefning under Armfelts thoughts in Trøndelag, "An eyewitness report" of John Kluwer, says that the standard-bearer Visborg fought drab to salvage Verdal dragon comp anise tab, but fell by more gjennomstukne "blessurer", but kept the tab in the hand of a Swedish pluck it to him . Svensken was decorated. 

Steinsgropa
Here one can see Steinsvåttåen, a rural fortress from folkevandringstida time. 
Håkon the good order of construction of the cairns as far inland as the salmon went into the rivers. The requirements for vard guards. 
We have Stene Skanse, a 1.5 km long defenses built with palisades. The plant is from tiden1611-1718 
Visborg-The monument to the memory of major E. Visborg that was took back to Trondheim and Trøndelag from the Swedes in 1658. 

Inndalen 
At Molde made aware Large-Havre and Herman Nasa - to ruvende mountains. 
Garnes skysstasjon and guesthouses. Central space under the border guard in 1905. Here, the road went through the barn until the Germans removed the house during the war. 
Yarn Mordet night at 30 July 1806, four people murdered and plundered the farm of two Swedes, Ole Bergmann 40 years, and Nils Tolsten 25 years. Moreover, if Ola Skavhaug who persecuted the perpetrators and nab them deep in the neighboring country. (Verdal Book 5 is bind very good source) 

Bergstu 
East of Inndalsgårdene is Berg Stuen and Inndalskleiva where major Visborg, with a portion of the regiment Berghusiske, "Sogn og hordes" struck back Colonel Drakensberg riders in 1658. 

Vaterholmen 
Military Camp, built for the Verdalske befestninger, after the war HV-camp, the camp is now sold and in private ownership. According navneforker Arnold Valley is the name of, that during construction of the bridge, were on an isle near set up a facility for vatring of the bridge working. 

Taksamhets-stone of Vater Holmen 
Large Norwegian-Swedish military maneuver in Stjørdal summer of 1825. The first time that a Swedish armies went over the limit to Trøndelag with peaceful intentions. In all, 2322 men participated, and 490 horses in the maneuver. Hence the 700 men and 140 horses Swedish. The military exercise was characterized, rightly, as a light clay. 
Memorials were erected by the Swedes at the retreat in gratitude for the hospitality and friendliness they had met. 
During the 1940-45 war the Germans gave her strict control of traffic on the road. On both sides you can still see remnants of the earth bunkers that had mg-positions. During the 1939-40 war Finland was Vater Holmen internment camp for the Finnish soldiers who had come north across the border to Norway. With the help of local people did most to escape. 

Kleivdalen 
Here comes the main road down from Kleivdal marshes. Support to the memory of the way. 

Kleivdal church in a flommål Inna, marking whether people could pass the river at the ford place in Vuku. 

It is the suspension and rise to the north gallery is a part of The Verdalske Besfestninger which was built as a protection to the east after Norway in 1905 got back their old national border. 

Sul 
Kven Brua (formerly West Sulbru) with multiple events. Ung Swedish from Åre who died when he fell of the bandwagon and down the waterfall. Norsk courier in 1942 was arrested on the bridge, he would set fire to a farm in the Upper Verdal. (Otto Hansen, later by Fosdalen personnel mines in the ore). 
Shetlands-Larsen also came here on their journey through Verdal in 1942. Their business Burn Moen, trefningen with the Norwegian state police in turn by Sulstua. 
Bob avan, wounded and later shot by the Germans, a history that should be told about. 
  
Karolinergrav in Lille Moen. Monument with the disc is placed in the garden on the farm. 
The burial was first uncovered by a road construction stroke in 1860 after information from an old farm wife on the Hill. Grav covered as an area for 3x 7 meters and contained 32 male skeletons. The low close and andføttes with head and legs. This shows that they were buried at the same time. The stone was raising by Nils Suul in 1920. The tomb was well known before it was destroyed by the caterpillar. 

Sulstua, skysstasjon was very old hostel. In 1602, the King Kristian IV the imposition of almuen in Verdal, Jämtland and Skogn about the construction of 3 additional huts. 
The lodge in Sul was also moved from Tømte and down to the river. Later up to Jämtland road. Skalstugan was built as a result of this commandment. 

Ådalsvollen 
Original seats to Sulstua 
Toll Station and border supervision from ca. year 1900 to 1994. 
During the war an important hub for couriers and refugee traffic. 

Carl Johans Veg 
Her distinguished road Jämtland and Karl Johan road. Old Road is popular hiking route from Skalstugan to Ådal Vollen. Here is also the annual Saga March. 
But Karl-Johan road does not have its end in Levanger before. 
Opened by King Carl Johan in 1835 
It had great importance for trade, postal, etc.
to have good vegforbindelse between areas by Trondheimsfjorden and Jämtland. 
Old vegbyggerkunst - many beautiful bridges 
Hiking and cycling 
Distances: Ådal Vollen - border ca. 14 km 
                    Border - Skalstugan ca. 5 km 

Saga March 
The only IML-marching. 
Goes along Carl Johans veg first day. 

Sulbrufossen (Bridal veil) 
A nice waterfall in Inna as a look to the right of way when a run up 

"Breakfast stone" 
In memory of Jämtland feltjägares break during the trip back from King Oskar II's coronation in Trondheim in 1873. 
Area st. Olavs bridge (s) - Innsvatnet 
Access to Carl Johans road via walkway over the river (a route that also Shetlands-Larsen used during his escape to Sweden). 

Potholes. 
Minnestein signed by King Olav V in connection with his visit in the world alone for the 950-anniversary of the Battle of Stiklestad in 1980. 
Myths about the mountain Knausen between the bridges. 

Kongsstua (King House)
Moved from Carl Johans way to Innsmoen (vegvokterbolig) 

Sandvika 
432 m, at the intersection of Call Road and the road over Skalstufjellet. 
Former Mountain Lodge and skysstasjon. 
Opened in 1862. 

The "New" Jämtland Road 
Opened ca. 1865. 

Bellingsåa 
Slate Withdrawal - the floor in Stiklestad church. 

Armfeldt - Karolinerne 
Came through the area (along the old veglei Skalstugan - Big Sea - Feren) on their journey towards Trondheim in 1718.

 

 Guide E6 Fleskhus-Minsås-Lein-Haukå-Leksdal           


Temporary translation by Google Translater
E6 (Bjørga) 

Rest area in Koabjørga, When clear, there is no fjordbarm in this country as you can see so far without the eye hit land. The entire 8.4 mil clear view. 
Leklem Farm, Gårdsnr. 1 and bruksnr. 1. Lies to the left upper slope above the railway line. 
3 avkjørselser to Verdal from E6, the most southerly go to Sweden. 

Fleskhus-Minsaas 
Leklemsåsen, former home for the elderly for tuberculosis, worked as a hospital. Today, an apartment building where, among other things, is a hot pool (currently out of use). 
Volhaugen, for many it is "Bymarka", as designated trails, gapahuk, fishing pier and Skihytter. 
Vevstuggu, Oddny Haugen with their woven cloths, wall hangings, baby bags, etc. 

Lein 
Burial mounds 
Myra on Lein - the last of the great marshlands between Sjøbygda and Stiklestad. In the Viking "ship owned ovamyra and" nedamyra ". Peat Extraction - also in our time. 

Haukåa 
Skihytter, outdoor area. 
Hunting and fishing area. 

Marsteinsvola 
Its highest point west of Leksdal lake, where one can see 14 of Innherreds church spire. 

Sælistensberget 
Its highest point east of Leksdal lake - 570 m 

Hallem Marka 
Hallem Markarian is a past memory area, cleaned and organized. 
Culture at 1 km with 9 information posters. 

Hallem Markarian, Cemetery is the largest in Verdal, registered 80 graves. The oldest human traces found on Hallem - a elghornhakke 7-8.000 years old. 

Leksdal - Leksdal lake 
Leksdal lake is located in Verdal and Steinkjer municipality, 2 km from Stiklestad, and is regarded as one of Norway's most productive fishing waters. It is recommended that you fish up to 25 tons of fish annually. 
Common fish species are trout and char in size between 0.3 to 0.5 kg. Eel and sea trout are also available. 
Drinking water for Verdal. 
Farm Bunes old headquarters in Leksdal purchased by Rasmus Hagen in 1699. Had the first jordbruksskolen in the county in 1856. 
Farm Lund was at the turn of the century (1900)-dairy butter. 
Graves from the Stone Age by Lund and Hofstad. 
Own skolekrets. 
Pilegrimsleden go on the east side of the lake Leksdal over to Henning and further north. 
Boniteten (forest growth / growth) in the area is one of the highest in the country

 

 Guide Stiklestad - Raset - Vuku - Vera           


Temporary translation by Google Translater
Jermstad Berga

Here is a vantage point where one looks beyond the slide after the biggest natural disaster that has afflicted the country in historic times. 

Fåren Øvre  
This is the farm to the Sture Sivertsen, the famous skier who was on the championship 10 km in Falun in 1993. 

Particularly known as an expert on the starting leg of the relay. 

Leirådalen 
The landscape of the valley, bear the stamp of ras, mix and steep canyons. 
Elva Leiråa coming from Camp Sea, a lake near Kjesbu lake, runs through the valley and down in the Verdal river by Volen. The story says that there have been several major race here in the Middle Ages, 1300-1600 years AD. 

This has changed the landscape in 1030 where it was virtually flat between Reppe and ner-Can-Steinslia where the surface consisted of large swampy to today where one has a deep valley with steep slopes and side valleys. Before rasperioden had Leiråa during their forward past Ner-get and down Eklodalen to Verdal river there. 

Stav / Reppe 
The spell will be the farm Olav Haraldson had last night break before the battle. 
Research shows that the farm may have been north of Reppe below a steep cliff, the name also suggest it. 
Below the farm right over Brand Haugen, ca. 10-15 ft straight up, there was a large marsh that Olav used to muster the army before avmarsj. 
Reppe is an old farm in the village, which has been changing owners, today is the metering of the meteorological department here. 
Moreover, we have to Vuku farms Stuskin, Lunskin, Auskin and Breding. 

Vuku / Bredingsberg 
Is a village center with school, elderly housing, garage and Coop-filial. 
Vuku is like the Verdal river and Østnes waterfall. 
Vuku Church is a small fine wooden church that was built in 1654. Decorations from 1848 by the famous Swedish church templates Eric Walne. 
On kirkegåren can see a raised platform that is the remnants of an ancient burial, so here it is both buried and buried people. 
The place is also known for the richness of salmon under the waterfall and that has Østnes fish camp on the south side of the river. 
Previously, it was often flood here when it was flooding in the river, in 1947 eller1949 was so much water that the house was damaged. A house was so damaged that people were "seasickness" by going in there, it was valfart to the house to try this. Later, the waterfall is lowered so that one avoids this problem. 

Holmen Gård 
We see Holmen gård right where Inna and Helgåa runs together. Holmen gård Verdal has been using his head since the first in the 1800's. The start of the collection of skogeiendommer to a large goods started already around 1640 by the priest Peder Eriksen Juel, he bought up farms in the upper Helgolandsgade Ådalen. Since then, several well-known people who Rasmus ages Hagen, Nicolai Jensen, several generations Getz, Verdal Municipality and the insurance company Storebrand been the owners of larger and smaller parts of the woods that now make up about 60% of the municipality. 

Grunnan 
Innermost part of the Ice Age Verdal Fjord "- Weekend Ådalen - from fjord to the valley floor during the first 1000 years after the Ice Age end. 
Thick clay deposits when the river began its processing and cut in line with land uplift. 
Elva met almost no resistance until the rock threshold at Grunnan. 
Elva stuck here in the 5,000 to 6,000 years while landheving unfolded, the threshold has evolved to a waterfall - Grunnholo - approx. 50 m. 
Below Grunnholo continued processing of the river valley - set floating / no digging above the waterfall. Lull of the river from 2,000 to 4,000 years ago, suddenly found themselves again ran in blåleira past Grunnholo. 

Almost 50 m straight down in one gulp - ca. 1 mil up the valley affected. 
Three new mining Thresholds / waterfalls arose: The waterfall, Hærfossen and Gran waterfall. Small Granfoss, as Hærfossen took most of the fall height. 
Small changes before 12 sept. 1893, when history repeats itself in Hærfossen - ca. 30 m straight down - length ca. 5.5 km up the valley. Shared village in two. 
Gran Fossen thus 30 m higher. 
History would repeat itself for the third time in 
Gran waterfall without sikringsarbeider. 
Gran Fossen = Europe's largest salmon ladder. 

Ulvilla 
Former industrial site with a sawmill, stamperi and trading activities. Store 
closed 2001. Power station built in 1913 and is still in operation. It was actually applied for the railway up to Ulvilla in 1900 (mining operations). 
In connection with the sawmill business here before Verdal estate built sag on Ørmelen in 1872 could be up to 50 men at work on a number of saws in the season. 

Hærfossen 
This was Helgåas largest waterfall (29m direct fall and 6m rapids below) until the fall of 1893 where the river took a new course and rough down on the south side where there were mountains. The reason for this is that fossegjelet was too narrow, and that the chamber on the south side as on the old map looks to be 23 m above the waterfall neck was only 2-3 m this autumn. For the river had also dug itself into Melen in the chamber on the south side below the falls, so that this failure to stand against pressure from the river in excess. 
During autumn and winter coarse river down in the clay masses completely backward to Gran waterfall where this was now about 30 m higher.

Bjørstadhøgda
To the south of the High Bjørstad we Røssgrenda with rasmeler on both 
pages. NVE = prevention for many years. Former cable path over the slide area for goods and passenger traffic. Fatal accident in 1921, when the cable is torn and 5 boys died. 

Volden 
Trail toward Malså mines - continues to Mokk age. 
Malså copper mines, the first operation 1865 - 1875, the second operation from 1915 to 1919. 
Fatal accident in 1917 - Karl Magni Petterson died in a spregningsingsulykke. 
Author / musician Hans Rotmo grew up in Volden, where his father ran the shop. 

Elnes Høgda (Hight)
Eastward from Elnes height is Elnes Mountain where there is a våttå (fire-signal). Context with the rest of våttåan in Verdal.
On the south side of the river you'll see the mountains Hyllfjellet,
Rautua and Åsmund mountain. 
Elnes Skanse and Skansbakken: It was built simultaneously with Stene Skanse in the year 1600. 

Skjækerfossen 
Samløpet between Skjækra and Helgåa. Veg on both sides of Skjækra few km into the valley. Previously, the nickel mines 4 km. into the 20 km. long Skjækerdalen. These mines were in operation at the same time as the mines in Malsådalen. Slag from smeltery by Skjækerfossen. Skjækerdalen planned part of the new National Park. 

Djupdalen 
Previously the vegfarendes horror, when the road was steep and deep down in the gorge. 

Forlandet / Djupdalen beginning of May 1945. 
Rinnan with a result on a flight to Sweden. Gasoline Land / stop at Helgåsen. Fled to the mountains.
The runaways is taken in more heat - Rinnan themselves and some people were taken to the Flyvollen, and led down to Storlunet. 

Rest area at Stortjernet 
Custom wheelchairs. 

Storlundammen 
Served both as fløtingsdam and bridge. Built 1905. 110M. long. In 1912, we built cableways for timber from Kall by fermentation and to Vere Sea. 

Vera: 
A mountain community from the early 1700's. Rich opportunities for outdoor recreation and nature experiences. Traditional motel and cabins. Marked trail from south to Vera Sandvika, 18 km., And north towards Skjækerdalen. Sveet Gjestgiveri had status as a toll vaktpost with the guard and patrol from 1910 to 1966. During the war was Vera used diligently as a disguise and fluktlei for nordmenn on the way over to Sweden. 
Vera Shrine: Norway's smallest church parish. Own church built in 1899. Has been used to school until 90 century. Before Vera had many church was buried in the church call. The village has lived by farming, hunting and fishing. It was also driven by fish farming, and laying of Rakfisk a period. 

Strådalen 
Ever at the border with Sweden, we find the mountain farm Strå Valley. There have been trade and vandel with the Swedes in the past and today. It is also the same three settlements in the area around Strå Valley. A specialty for Strå Valley was a local bread called "Pekka Bread" that was baked in steinovn. Mountains around Strå Valley: In the north - with Sjækerfjella Verdal highest mountain Løsmundhatten + Hardbakkfjellet. In the east, on the Swedish side of Sand Mountain, Mannshøgarna, Anjesskutan and Sugar Top. 

Tverråholman 
Closed farm. Inhabited from 1894 to 1909. Two hours' walk north of Vera 
we find Tverråhølman. From 1894 to 1909 lived and Marie Arnt M. Antonsen under harsh conditions where they lived by hunting and fishing. Here is erected a memorial monument for them and their families at the initiative of Helgådal Idrettslag. 
Strange to imagine that anyone could find life there, in the light of our modern consumer society.


 

 Guide in Tromsdalen           


Temporary translation by Google Translater
Tromsdalen is best known for its huge chalk deposits. Sure there is displeasing wounds in the landscape in connection with the production, yet the area is an exciting goal, easily accessible as it is, where the attractions are relatively close and close way.
Tromsdalen is so full of history and things to learn about the old times, that area is often used in teaching from primary level up to university level. Some of the sights are marked with signs or information boards. 

Caves 
I Tromsdalen is a large and partly unexplored network of caverns and caves, carved out of limestone underground streams. All are not equally available, but it is up to the plate that is easiest to find, "Halvard caves", which is located in Kværnhusbekken which crosses the road 
about 500 meters before the limestone quarry 


Allmenningsplassen
Rydning was a place that was left for over one hundred years ago. Today hustuftene is only visible in a small rydning in the forest. The area is on the right side of the road by Kværhusbekken. 

Tømmersjøen (Timber Lake )
Is a relatively small lakes with excellent fishing. Here is posted a floating dock and set up a Bivouac which is easily available and suitable for wheelchair users. There are also harbor and a suite. 

Kallvassmyra
Nature is protected from 1984. The purpose of protection is to preserve the rare nature influenced by the rich supply of lime-rich water, called source. Vegetation and flora is unique, and one knows not equivalent nature of the same size in other parts of the country. On the marsh is cold water, with clear, called the source water with a pH of 7.0 and with the thick layer of algae covering the bottom and partially surface. The distinctive vegetation and a rich bird life on the marsh and around the lake, making the area very interesting to teach and outdoor purposes. Like near Cold Vassbakken Myra, there are also traces of an ancient settlement from the Iron Age. 

Grønntjønna
Is a small and basic Tjønn south of Cold Lake and immediately east of the forest road between Buran and Ramsåsvollen. Elementary has the green skjæret that often characterizes the lime lakes. It is a kvartærgeologisk instance, formed at the end of the last ice age. Store ice cubes were left behind when the ice pulled back, and it was eventually enclosed in gravel and mud from the glacier rivers. When the climate was warmer, melted ice cube and left craters of different sizes. This is what we now call dødisgroper. 

Ramsåsvollen 
A former seats voll, used today as the nature of school, but has a gamme that are open to public use. Just by Vollen are reconstructed ditches, and two bear with a few meters distance. The bear has adopted the caves which are formed of water work in limestone bedrock. Last time there lived a bear jer, is believed to be around år1900. 

Svarttjønna
Is a little Tjønn about 1.5 kilometers from Ramsåsvollen. It is beautiful and easily accessible day trips from Ramsåsvollen and roads from the north and east of the Elementary. Black waterfall is at high water, both big and powerful. It is easily accessible from the road, about 100 meters to go. 

Tolleran 
Are stones as herds-men and other mountain guides sacrificed their journey to setra. This was "Påkar-stones", it was added / threw sticks and stones on top offer Teien to be about a good year for setra. Simply a ritual performed to keep on good terms with the spirit world. Tolleran located just up the old seats roads. [1] -------------------------------------------------- ------------------------------ 

[1] Source: Wizard Verdal 2003


 

 Guiding fra Værnes/Hell to Stiklestad           E6 from Stjørdal to Verdal
Temporary translation by Google Translater
Hell and Gods Expedition is a fun element for anyone who speaks English. 
Værnes church is one of the two stone churches in the old Stjørdølafylket. The second stone church is in Selbu. Large farm Værnes is still next to the church, but belongs in the day for most Værnes air. 
Stjørdal is a significant industrial center with a number of large enterprises as its headquarters for Central Norway, the head of Health Mid-Norway, Glava AS, Polimoon, Mikromarc Plastics, etc.
Stjørdal river for the fish interested for many years to figure on the list of the 10 best salmon rivers in the country. 
  
Are we a little north of Stjørdal center, we pass two central farm in the Norwegian agricultural research, farm trials Kvithamar which is leading on plant development and Norsvin their avlsanlegg like before we pass Forbord mountain. 
In the context must also be mentioned that the Trøndelag is one of the northernmost regions of the world where it can grow grain. This is because of course the Gulf Stream, but the former havbunnavsettningene also provides a very good soil. 

Skatval church on the E6 is a medieval church built in the 1600s. 

Forbord mountain can be considered both old and new vard place. Have in many, many centuries been an important point since vard the mountain is visible at very long distances and has an important radar installations on top. 
  
Next important point on the road to the waterfall is Steinvik Holmen, a defense that was originally built by the arch Bishop Olav Engelbrektson (his ancestors came from Verdal) approx. 1500. Arch Bispen fled the country in 1537 when the Reformation was introduced and he took with him when the national Regalia to the Netherlands. In recent years Steinvik Holmen been used in opera performance, but this event has now been stopped because of an ancient monument. the major charges that the walls are exposed to both the scene and spectator seats. 
From Langstein has views to Frosta that ever since the Viking Age has had great significance for our region. Frosta Help is still a central part of our history. In addition, Frosta with Tautra a very important agricultural area. Klosterruinene on Tautra is much visited (also in our time, it is an active nunnery on Tautra). 

Langstein kai was bl.a. used to innskiping of equipment to the Nato-bearing in Tromsdalen and during WWII was the German battleship "Tirpitz" in the back of the Fætten Bay. Mooring foundations out there today and give an indication of the size of the ship since the distance between the foundations is equivalent to a third of the ship's total length. 

Vududalen before we come to the Hill is a geological run in the mountains that were previously seabed, so that most of Innherred region. Sea level after the last ice age was in fact 185 meters higher than today. 
Duun Blacksmith in Åsen was in his time established by the brother of the author Olav Duun from Jøa. 

After Åsen passing Hammer lake, an important fuglebiotop and Hoklingen (not visible from the E6) with known Flyvraket from the war days. Further inland, we pass Ness lake. From that lake was the winter to ca. 1950 taken out the ice cubes to the big freeze the bearings in, among other things Trondheim. The gang had NSB added a side-down to the sea so that this trip could take place by rail. 

Before we get to Skogn can we make a detour from the E6 and run out to Falstad at Ekne. Fangeleiren by Falstad Skogen was very infamous during the last war and many were there who had a very bad fate through the torture and then henretting in the forest south of fangeleiren. 

Norske Skog's paperfactory on Fiborgtangen are described in a separate section in this chapter.

Up against Gråmyra we Allstadhaug church, it was built ca. 1100 and was the main church in the old Skøynafylket. 
Before we get to pass the course Levanger Verdal which is the oldest city in North-Trøndelag and both have been and are the center of the villages in Skogn Fröler. Levanger has naturally a good harbor, and has therefore been a key port of call for all boat traffic in the Trondheim Fjord. 
On Mule SKUs visitors beyond the world alone. Today, it is first and foremost Aker Verdal as eye-catching for most. This also applies if you come north to Verdal along the E6. Aker will be discussed in a separate section, but the company is and has been the most important industrial employers in the entire region Innherred the last 30 years. 
Another striking point for those arriving Verdal, either north or south are the three massive masts on Rinnleieret. Towers are 150 meters high and is part of a global transmission systems for long-wave radio communication from the land of U-boats. 

On arrival Øra are we already at a historical reason. Øra mentioned already in connection with the saints Olav Saga, and has been through centuries of trade for the entire valley and also the old Værdølafylket. Today, the town Verdalsøra city status. 

On the way through Øra is the course for the little time to mention all the interesting relationship with the place, both today and historically, but shipping, railways, sawmills and modern industrial societies can be mentioned. 

Between Øra and Stiklestad you mentioned discovery of burial ship between Haug and Slottet, church on Haug should be mentioned, and as a curiosity mentioned Ringson Day heap. Before the arrival Stiklestad you many want to get the designated burial mound northwest of the church and even at the same burial, slope / area where Olav most likely state the Army's 29 July 1030. in [1] 

Trøndelag 
Trøndelag = trøndernes Law. 

Trond Trond-in home is the same as trønder. 

Different tribes settled down in Norway in the folk period, ca. 400 - 600 AD. Probably belonged to the same people who lived here before, but they came in opposed relation to these, because they came into an established system. 

Such strains were egdene who inhabited the College, horde in Hordaland, Räumen on Romerike, back in Rogaland, Sogn Sygna etc. The term public land is used for such tribal areas, Trønderne came to Trond home, which was their public land. In Trond Heimen trønderne developed a system of counties. This is counterfeited or in the country, but there were counties evenly over larger, they covered the entire country folk: Rogaland, Hordaland, etc. Here in Trøndelag were established throughout 8 counties in east and south side of the fjord: 

Orkdøla, Gauldøla, Strinda and Stjørdølafylket which amounted Uttrøndelag. 
Skeyna (Skogn) Verdøla, Eyna, (Inderøy) and Save the county building, which together accounted Inntrøndelag. 
Surrounding the national collection (around 900 AD) came 3 counties to: Raumdøla (Roms Valley), Nordmøre (Nord-Møre, and both sides of the end of Trondheimsfjorden with Fosen) and Naumdølafylket (Namdalen). 

Frostating 
Frostating Haugen on Logtun in Athy has a memorial monument and a stone for each of the 8 original counties for "Frostating Slagen", later also came Namdal, og Romsdal Oppdal with.
Things place was in use from about 900 AD to it was moved to Trondheim in the 16th century. On the stone is carved into the famous words: "At løgum shall build our country, a eigi that uløgum øyda." Does the current language: "The law is to build our country, and not with unlaw destroyed". 
Each year in June, it held things here, and up to 450 delegates met. 

Stjørdal 
Area: 923 km2. 
Population: ca. 20,616, of these about. 10,000 in the center areas. 
Stjørdal lies in Nord-Trøndelag county, only 35 km. east of Trondheim. The municipality consists of the municipality part Skatval, Hegra, Lånke heart and neck area. City status introduced from 1 June 1997. 

Primary 
Trondheim Airport Værnes the Mid-Norway's main airport and is located in Stjørdal municipality. The airport is the country's 3 largest. 

Business 
There are over 1,300 businesses and entrepreneurs in Stjørdal which employs 8,000 workers well. 
6. February 1824 Ole Vig was born in husmannsplassen Vikmarka in Stjørdal. 

Steinviksholmen 
Medieval Castle built 1525 - 1532 of the last Catholic archbishop, Olav Engelbrektsson. The castle was the largest edifice in the Norwegian Middle Ages. With its 5-meter-thick fortress walls were almost uinntakelig. A square castle with two large corner towers. O.E. forskanset here during the Reformation with Olav Skrinet - according to tradition, the coffin with Olav the saints relics. After his escape from the country in 1537, abandoned the fortress itself. It was the feudal overlord residence, occupied by the Swedes in 1564, re-conquered the same year, closed in 1575, restored i1960. At low tide yesterday man dry ready over the castle, bridge used in the May-September. Early August: opera Olav Engelbregtsson, built on the history of OE 

Helleristninger 
Half of the famous carving site in Mid-Norway is in Stjørdal council, and Lerfald field in Hegra is one of the most famous in the country.

Hegra Fortress 
Hegra Fortress was built in the period 1908 - 10 to defend against a possible attack by Swedish union in 1905. Under 2 World War the castle was known throughout the country, because it was against the German invasion force for several weeks. Today Hegra Fortress, the most visited tourist attraction in Stjørdal. 
Hegra fortress was mentioned built in 1908-10 after Norway went out of the union with the Swedes. Fortress was besieged by the Germans during World War II. Fighting was in progress for over three weeks, between the Norwegian and German forces. Approximately 200 Norwegian freedom fighters, including a woman, took the fortress when the German troops caught in Norway in 1940. Major HOLTERMANNSVEIEN forces resisted for 25 days. When the plan for an Allied invasion fell away, the castle was given. Hegra fortress is a popular Sights, not least among the school classes that are taken back to April Dagenes experiences. 

Frosta kommune 
Area: 76 km2  Population: 2,466 (01.01.08). 
Agriculture and horticulture are highly developed in Athy, with a strong increase in the greenhouse industry. The tourism industry has been established with several campsites and restaurants. Athy has a modern primary school, as well as a number of cultural and recreational activities for children, youth and adults. The county has several cultural-historical monuments with Frosta Rhoddion, Logtun church, monastery on Tautra and rock carvings at Evenhus as the most famous. Kommunevåpenet linked to the theme, where King Magnus Lagabøter - with liljesepter in the left hand - in 1274 over the new law to Frostating lagmannen on Frosta events. 

Levanger Kommune 
Area: 656 km2 Population: 18,355 (01.01.00). 
County Center located in Levanger, while Skogn Åsen are other towns. Traditionally, soil and forestry dominated council.
Today, we find a diverse business community with the Norske Skog paper that the council's largest industrial company. Levanger have a teacher, Engineering and College of Nursing, gartner school, folk high schools and two secondary schools.
Innherred hospitals are also in Levanger. The municipality has a good sporting environment with a wide range of good facilities. Levanger is otherwise a rich cultural life and modern cultural center.
Among the local attractions mentioned Falstad war museum and memorial, Levanger Museum, Brusve farm, Munkeby kloster, Alstadhaug church, as well as carving site at Holtås. Levanger also has large outlying areas with good opportunities for hunting, fishing and outdoor activities. Scroll. Ytterøy is known for its roe-deer population, and in the eastern mountain area is Upper Forr nature. Kommunevåpenet refers to as Levanger marketplace with Jämtland traffic and trade of horses. 

How was it that Levanger became a town 
By Bjørnar Tromsdal (TA: 22.08.86) 

"Levanger Trade vilde be much more Fordeelaktig, naar Stædet customer forundes Kjøbstæds-Ret, so that trade frit customer drives the entire year, instead of that it now is indskrænket to faa Dagestan, namely Markedstiderne, in March and December ...." 

This breathing exercise is taken from a letter the chief councilor and director of fire in Trondheim, Mons Lie, wrote to the Royal Selskab for Norges Vel in June 1814. Rådmannen gives its warmest recommendation for Levanger. But another 22 years before the place got its town rights. The bureaucratic mill painted heavily, then as now. An infinitely long drakamp lies between Rådmannen letter of 1814 and 18 May 1836, when King Carl Johan left their mark under the law that gave Levanger privileges town. The many documents that exist from that time, designed in the age ceremonies abroad, is very interesting and fascinating reading. 

Not excited 
Not all were in fact equally excited that the old marketplace at Levanger Sundet would get a higher trade status. Of course, this applied especially to the merchants in Trondheim. Up until this time was right to trade in Levanger reserved for citizens of Trondhjem by. Some of these were admittedly turned down in Levanger. But most put safely with their privileges in Trondheim, while they had the care of farms and Packing shed in Levanger. 

Of Levanger own citizens was the only owner of the farm and later Levanger Mo gård, madam Jelstrup, which, according to an old privilege, had the exclusive right to trade in the period between martna dene in March and December months. She was one of the first who gave their support to the idea that Levanger town had to get right. Merchants in Trondheim was also divided. While some were afraid that Levanger would steal markets from Trondheim to place was by, said second at a town further north would help to increase trade turnover, and thus mean more money in your pockets. 

A town right meant that Levanger free to trade and shipping with abroad. But the heaviest weighed the course that merchants could get drive unrestricted trade throughout the year, rather far to restrict the whole of the "Swedish martna dene" five days in March and 14 days in December. 

Verdal proposed 
When a committee's recommendation to purchase state law was presented in Odel Rhoddion in April 1836, it was met with strong opposition from some of Trondheim's representatives. A lord named consultant Gram was among those who spoke against the strongest. He said even if we were to create a town in northern Trondhjems Amt, should it be added Verdalsøra, and not to Levanger! Konsulen had not verdaling the ve and well in mind. Rather believed 
he noted that the further away from Trondheim the new town came, the better it was for the capitalists in Trondheim ..... 
But it did not help: Toward 13 votes was the law on town right of Levanger adopted. The case went to lagtinget, where there were new attempts from Trondheim representatives for sticking sticks in the wheels of Levanger. But not here succeeded in the experiments. The 18 May 1836 sanctioned King Carl Johan law. 

"CARLSLEVANGER" 
It is funny to think that the king had been in Levanger year before, in connection with the opening of the new road down to between Verdal. Monday must be allowed to wonder whether it was the fight for the right town Levanger conditioned citizens had in mind, as they celebrated King's birthday with a large ball on Brusve in januar1835. And as if there was NOK: Rådmann Mons Lie, which probably must be ascribed much of the credit for the Levanger finally town, suggested in one of his letters that the city had to be given the name CARL LEVANGER, "whereby his Majestæt King and Stædets the old names were united, states. Monday NOK knew what the tactics were, in those days also! 

639 inhabitants 
Of a census in December 1835 it goes up at Levanger had 639 residents when the site was designated town. There were 166 different households, and the town had 132 husbygninger. Moreover, it is carrying 18 traders and 40 craftsmen. Of the 639 inhabitants were 100 servants. The entire census list is given in Reidar Strømsø "Levanger Book", which is a part of the plant "Skogn History". 
But Levanger had been greater in earlier times. In 1102 it should have been over 3000 inhabitants in the town. Well fifty years later, the city utradert of a major fire. 

Norske Skog, Fiborgtangen 
The company was approved for building of skogeierne in Nord-Trøndelag in 1962 and in 1965-66 was the factory finish. It is today one of the largest paper mills, and among the best five factories for the entire group. 
  
Norske Skog is today the world's second largest paper producer and has plants on every continent except the Africans. 
  
Norske Skog on Fiborgtangen currently has 700 employees and has a net operating profit of between 1.5 and 2 million NOK pr. driftsdag. The company has approx. 360 operating days per year. 
The company produces 520,000 tonnes of newsprint of which 97% goes to export. As raw material the company receives 1.1 million cubic meters of timber and well 0.4 million cubic meters of wood chips and other treråvarer. Converted, this corresponds to 660,000 embraces with the pr. year. 
Inntransport of such quantities of timber occurs using. truck (60%) and boat / rail (40%). Half of the logs is Norwegian, the rest is Swedish. 
The company also will receive 170,000 tonnes returpapir in high bundles. When this paper is purified waste consists of 30,000 tonnes of CDs, various metal gear Among consumer goods, shampoo bottles, metal fasteners, etc., etc. Just returpapirbuntene collected from the 3 tons of steel wire per. days that are collected and run on the rail to nail factory in Mo i Rana. 
Export of the paper is 80% of our boats, two boats, each loaded with 6,000 tons of paper a week. The amount of paper produced on Skogn make it possible to cover the E6 from Skogn to the exhibition in Oslo in the entire road width every three hours. Ie. ca. 1 million square feet of paper per. time. 

The next major construction project planned for Fiborgtangen are gas-fired and Papirmaskin # 4 The total investment for this is estimated to be ca. NOK 8 billion. 


  

Falstad fangeleir 
Falstad memory consists of the Foundation Center Falstad and memory monument at the execution site in Falstad Skogen. Approximately 5,000 people were imprisoned in the SS-Strafgefangenelager Falstad in the years 1941-45. Ca. 220 people were executed in Falstad forest, not far from the camp. Falstad memory was established in 1995 after the 50th anniversary of the liberation of Norway, and officially opened by HRH Princess Märtha Louise. 
  

Prisonor camps in Norway 
During the war 1940-1945 the Germans established five camps for political prisoners in Norway. These were Grini in Bærum, Falstad in Levanger, Ulven / Espeland in Bergen, Sydspissen in Tromsø and Kristiansand in the archive. 

The approximately 400 fangeleirene that total was established in Norway in the period 1940-45 was a continuation of a system that the Nazis in Germany had practiced in their country over many years. The Norwegian political prisoners were distributed in the five main camps Grini, Falstad, Ulven / Espeland, Sydspissen and Archives. This set of people who were domfelt or suspected of illegal activities against the occupation. Soviet, Yugoslav and Polish forced laborers, the largest prisoner groups to a large extent were utilized in the Organization Todts construction. This organization had focused on implementing the large military and civil building and construction in the occupied areas. About 78,000 foreign prisoners of war was in Norway at Independence. All had come to the country to cover the lack of labor in connection with the development of Festung Norwegen. 

In Germany, Dachau konsentrasjonsleiren put into operation already from 1933, and in 1936 started construction of permanent camps in the Third Reich. These camps were the most extreme transient expression of the terror that SS chief Heinrich Himmlers liked the system, where the purpose was to defuse any opposition of the National Socialist regime. The term Schutzhaft - custody - became the symbol of the political struggle against the opposition in Germany. Hitler introduced the system of custody while nødforordningen to the protection of people and the state. This removed the elements of the Weimar Constitution that the privacy of your personal freedom. The police were thus able to arrest the potential political enemies without having to go the way of justice. 

This led eventually to the entire country was controlled by the Nazis. Not everyone who was arrested by the German power device ended up in concentration camps. Only a limited number of camps had term state KZ-camps. These were all part of a comprehensive, overarching system of camps, prisons and tukthus both in Germany and in the possessed areas. In Norway you have the creation of Grini, Falstad and the other camps as a natural continuation of an established system that the Nazis had practiced for years. 
SS-Strafgefangenenlager Falstad was established as a camp for political 
catch the fall 1941. The camp was under section VI of Sicherheitsdienst. Section VI was accompanied SDS u. Geheime 
Staatspolizei (Gestapo), or the occupying power's political police. 

All prisoners were subject to Gestapos reviews, decisions and justice. Camp Management had SS-grader, and was loyal to the specific task that SS had: "to utsjalte any real or potential opponent of the national socialist ruler creation". Most KDS-units (Kommandeur where Sicherheitspolizei) in Norway created during the 1941-42 extra fangeleire. Grini is another camp in the same category. 

Camps varied greatly in size, scale and capture management. Common, however, was that conditions for prisoners was characterized by physical violence, abuse, harassment and humiliation those. Common basis for the establishment of the camps was the general effect of the occupiers claim to political and economic control over the occupied areas from the autumn of 1941. 

  

The camp and the prisoners 
You go out from that about 5,000 people sat on Falstad from November 1941 to the liberation in May 1945. The exact number is unknown. The number of prisoners in the camp, the very period in 1941 and 1945. The first months after establishment, it was hardly more than ca. 200 prisoners at Falstad. During the winter and spring of 1942 this number increased slightly, and lay the next few years are probably between 250 and 500 In autumn 1943 the camp was expanded with two prisoner barracks to solve the space shortage that had occurred. From late autumn 1944 until the capitulation and the number rose considerably. It was growing up, and arrests in Trøndelag District. Prisoner transport to Germany had stopped, and that prisoners from camps in northern Norway were evacuated and taken south, including to Falstad. 

Several of the prisoners served longer sentences in the camp, while others got away with a few days in captivity. For many who worked Falstad Review camp. These prisoners were after a stay in the camp, sent forth, as a rule to Grini or Germany. The sources show that it was not uncommon with the larger transports. During the months January 1943 to 35,000 skilled work prisoners from besatte areas is transported to Germany. The need for labor in the German armaments industry was precarious. 

Fange coating on Falstad during the entire war was dominated by the Norwegians who were suspect or domfelt for political opposition to the occupation. Of these, 50 persons belonging to the Jewish community in the Nordenfjeldske Norway. On Falstad was this group particularly vulnerable in the months before they were sent to Auschwitz just before Christmas in 1942. A large proportion of the prisoners came from other countries. The largest groups of foreigners came from Sovjetunionen, Yugoslavia, Denmark and Poland. Representatives from all 13 countries were on Falstad these years. 

Terror under Gogol 

In May, appointed Gerhard Flesch SS-Hauptsturmführer Gogol to the Commandant of the Falstad. Now followed a year of terror. From March 1942 to summer 1943, all prisoners subject to a meaningless, arbitrary and humiliation violent order system. This is described in several places, including Lars Islands book "with his finger on the trigger" from 1988. Fange Vokterne required large amounts of meaningless work done in a vanvittig pace. The most notorious fangevokteren het Hans Lambrechts, or "Gråbein" as he was called by the prisoners. Many of those who were on Falstad in this period were subjected to his brutal treatment. 
The 6 October 1942 the Germans introduced the emergency in mid-Norway. In the course of three days was 34 nordmenn executed in Falstad Skogen. On one occasion succeeded several prisoners to escape in connection with an execution. Sections from this case and in part from studies that were done after the war on Trandum and Falstad, we know how an execution took place. Typically, but not always, the prisoners were aware of what foresto, although it could take a long time from the prisoners had one or another sentence, and to the moment had come. The hostages were bakbundet and did bind to the eye. They were then led into a waiting truck, under strict surveillance. They did not have any contact with each other. If there were more who were executed, was the action taken by the leaders of eksekusjonen picked out two men at a time. They were then taken to the edge of the grave. Here was the set with their faces against eksekusjonspelotongen and shot. The remaining were seated and wait for their turn in the car under strict surveillance. 

There is reason to assume that there are still graves in the forest that no one has found. On the map that was drawn up over the forest with burial in 1948, indicated that in all, 46 graves were found with 202 equal to the joint and individual graves: 97 Russians, 67 jugoslaver and 38 nordmenn. On Memorials from 1963 it says 205 died: 43 nordmenn, 101 Russians and 61 jugoslaver. Of these, the 33 unknown unknown jugoslaver and 86 Russians. 

Facts 
Fangeleirar in Norway and other German occupied areas was a continuation of a system that the Nazis had practiced in their country over many years. 
The main purpose of the camps was to defuse any opposition of the National Socialist regime. 
Falstad Camp was opened in October 1941, and was the second largest in Norway. 
Falstad was an important piece in a very extensive camp system in Norway during the war. Over 300 camps scattered across the country. 
In Norway, ca. 150,000 domestic and foreign nationals imprisoned and put under coercion during the war. 
In August 1941 came the representatives of the German occupation on the inspection of the Falstad. 
In October, Falstad Skolehjem seized by the occupation authorities, and during the winter school was home made into a political prison. 
  

"Rettersted" in the forest. 
The meeting with Falstad Skogen is a strong experience. Many of those who were shot here, we do not yet know the name. 
According to existing sources were over 200 people executed in Falstad Skogen, 43 were Norwegians. 
In 1947 the forest had its own monument, carved in stone by the sculptor Odd Hilt, who himself was a prisoner at Falstad. 
Right behind this is also the memory stone with the names of nordmenn, jugoslaver and Russians who were executed here. 
One of the prisoners in the camp were set to dig graves when someone was shot. He smuggled a map of food places out of the camp, and after the war victims were dug up. 
Small stone pyramids today around in the dark spruce to selection of the known right place. 

Falstad forest were protected in 1987. 
Among the plans for the Falstad Center is to build a documentation in which relatives, countrymen and other interested parties can find information about Falstad Skogen, Falstad fangeleir, and fangenes background and fate. [2] 

Inderøy kommune 
Area: 146 km2. Population 5,836 (01.01.08) 
County Center, river, lies in Sakshaug. Lyngstad (Kjerknesvågen), Utøya, röra and Sandvollan are other school districts. Agricultural characterize Inderøy business, but röra factories, Sundnes distillery, Inderøy slaughterhouse, Verdal Calcium and TN Vang Verksted is important cornerstone businesses.
Inderøy community center with sports, Sund and Inderøy folk high school are key players in the local music and cultural life. Among the local attractions are Hustad kirke, Sakshaug gamle kirke, Rostad farm, Skar Sund bridge and the settlements Hylla and river. Kommunevåpenet is designed by sculptor and draftsman Nils Aas, who was born and raised on the river. The motif shows the good flounder fishing in the fjord Borg until about 1940. 

The golden detour. 
It is the road from röra over Flaget on river-Korsen and to Vista. 

Here are a number of attractions including Gjørv farm and Gangstad cheese factories. 

Gjørv - a farm with an aura of history 
Gjørv farm has a long and interesting history and is regarded today as one of the country's most beautiful and well-run farms. 

The farm is located in a separate account with the view to store the neighboring farms, churches, fjords and a beautiful cultural landscape in all directions. 

It has lived people on Gjørv for at least 3,000 years. Discoveries in the Bronze Age graves tell of this. Bronze needle in the logo is found in a grave on the farm. 

The name means "sacred place covered with congealed blood offer" (gorr-ve), in other words, has instead been a religious center. 

The farm was the seat of lavadelsmann barge through the Middle Ages, and in 1300-had the owner's own bygård on empty in the Nidaros Cathedral. In 1520 was the owner Trøndelags largest landowner. 

The farm was dramatically haunted by Karl on 12 's Karolinere in the year 1718. Gjørv has also played a key role such as the Early's husband-and post farm. 

The old farm dating back to 1700 - and 1800-century, and includes learning to store Trønderlåna. They belong to Trøndelags best preserved. 

All the older buildings are located on a farm surrounded by a large gardens. 

Gjørv today 
Gjørv farm has about. 1,000 acres their home fields in addition to forest and outlying areas. The operation is modern and progressive.
The farm has one of the largest deer farming, breeding and even deer products. The farm is a member of Norwegian specialties, and is part of "The golden omveg" in Inderøy. [3] 

Gangstad cheese factories 
Specialties 
Here you can purchase gårdsystet cheese, smoked and dried beef and morrpølse. The cultivation of caraway cheese production. 

Steinkjer kommune 
Area: 1,563 km2  Population: 20,672 (01.01.08). 
About half live near the center - at Snåsavassdragets expiration of Beitstad Bay - while Sparbu, Mære, Binding and Veldemelen are the other towns. Steinkjer houses the administration of county councils and the County Governor of Nord-Trondelag, and the city is an important trading post.
Steinkjer has three secondary schools and colleges (HINT) with a lines for agriculture and forestry. Agriculture and forestry, soil / forestry-based industries and service, mechanical, data - and the electronics industry are significant industries. Despite the fact that IØ3 was abolished in 1994, there are still some military activity in the community.
Steinkjer is rich in historic monuments - rock carvings (bola and Bardal), Graves and built citizen. Egge museum also has a significant agricultural mechanical collection. Jekt Pauline is a concrete reminder of the city's past. Mære church from approx. 1190 and Steinkjer kirke (1964) is adorned by Jakob Weidemann.
The city was bombed and burned in April 1940, so the center is a good architectural example of 1940/50-tallets building. Kommunevåpenet six thank symbolizing the six roads that meet in the center. 

Egge farm 
Egge farm mentioned that the chieftain's seat several times in Snorre. Named individuals who Trond Haka, Olve and Kalv Arneson should have had seat on the farm.
Chief of Egge were also religious leaders who stood for bloting in Hovet on Mære (today where Mære Church's). It is easy to see the relationship Egge - Mære - Stiklestad in the dramatic events around 1030 under Christianisation of Norway.
Farm buildings burned around 1970. Today we see only the remains.

It is well-developed trails in the area. From farm where Egge farm once stood, is "Sigrid trail". From the trail has great views over the city, the fjord and the cultural landscape.

It is suitable for wheelchair users.

Egge Museum
Regional center at Egge, is one of the most distinctive buildings in Steinkjer.
The house was built in 1919, and became a residence for the Regional Halvor Bakke Guldahl.
The architecture is classic, and reflects an official stand boskikk that liked to be seen with, in the first part of last century.
Today, the home Egge museums administrative department, and the premises are used for various exhibitions organized by the museum.
Open air museum with its 11 buildings showing trøndersk agriculture in many phases. Activities and demonstrations of old techniques work done daily in the summer season.
Mid-Norwegian Agricultural Museum has a unique collection of many generations of agricultural machinery.
Follow Monday stinettet Egge through the forest, you come to the museum and mill oppgangssag. [4]


-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Skrevet av Ola Schjei 

[2] Kilde: Stiftelsens hjemmeside 

[3] Kommunes, Gjørv gård og Gangstad gårdsysteris hjemmeside 

[4] Kommunens hjemmeside og Norges bebyggelse


 

 Churches and Moanastery           


Temporary translation by Google Translater
Værnes church 

This church is on the historical ground by Værnes farm with a large collection of burial mounds that were leveled with the earth in 1940.

It is not in any height that most churches use to do, but is still clearly visible for long distance. It has a tall tower that ranks up the flat Moene around. 
The church is from Olav Kyrres time 1066-93. There is a church of stone with a narrower chancel in the east and tårnfot in the west. Vestry on the north side of the choir is tilbygd later. 
Takstolen of the ship has probably been at the church restoration in the Middle Ages. It is a clear art masterpiece, and it is the only preserved takstol in our country over a stone church from the Middle Ages. 
In the old days was Værnes church fylke church for Stjørdølafylke. It was dedicated to Sancta Margaretha (martyr from Antioch years 275). It is her that is depicted in Stjørdølafylkets seal, which is used by Stjørdal council. 

Skatval church 
All in 1520, we built the church on Skatval, and who later has been a church instead. 
Today's church was built in 1901 and has 562 seats. 
The church is currently open roadside in summer time. [1] 

Logtun church 
From ca. 1250, medieval stone church, fully restored in 1950. The coffin as "Frostating seal" were kept in, and a copy of the law until 1357, found in the Church. 

Frosta church 
The church is built and sanctified 1866. It is a cruciform church of three short cross-vessel, light and spacious with 900 seats. The church has two clocks as powerful in the set be heard until Skatval. [2] 

Alstahaug church 
The church was built between 1100 and 1150, it is of stone. Stein discovery suggests that there has been a church here before. The style is something special, scroll. because the church has langkor with oktogong. (octagonal). In the long time since the church is built, it has been necessary restoration several times. And after the last war, it was necessary to have a major repair again. 
In six years, from 1946 to 1952, is the interior walls repaired and restored. 
Under wooden floor it was an old ground floor with stone benches at the long walls, frescoes in the white cup, both on korbuen and in oktogongen, and a lot of color under the white paint on the pulpit and church altertavle.Ekne 
Ekne has from early times been anekskirke to Alstahaug. 
Today's church on Ekne built in 1893. Because the old church was something on the outskirts of the village (for 
Gevik) was Nykirken built by Falstad farm. 

Levanger kirke 
On Levanger lå old from a small stone church, probably built around 1200 This was torn down, and it was built a large wooden church that burned every time there was a fire (in 1877 and 1897). In 1902, we built a church of bricks. Here is space for approx. 500 people. In 1893, we built a kappell on Okkenhaug for the upper part of the village. 

Tautra Maria Moanastery 
From Our Lady of the Mississippi Abbey - the Sancta Maria de Tuta Insular. 
In 1098 went 21 monks from the monastery Molesme in France to borgjemte Citeaux to start a new monastery with a stronger emphasis on solitude, poverty and manual work. 
Almost 50 years later the Cistercian Order from Fountains in England to Norway when Lysefjord monastery at Bergen was founded 1146 There was "Sancta Maria de Tuta Insular" founded on Tautra of 1207. 
From Ireland came the first reformed cisterciensernonner to the United States in 1949. The monastery was founded in Mississippi from Wrentham in 1964, Tautra MariaMoanastery from Mississippi in 1999. 
Early in the morning, while it was still dark, Jesus went out to a deserted place to be. Early each morning, while it is still dark, we are up, lover of life God gave, thank you and pray for the world. Seven times a day, says God again appreciate Tautra. A sacred space is open for people seeking silence. 
Our life is a secluded life in silence and wonderment. From a landscape shaped by the river Mississippi, we have taken peace and praise to the storm and set on the small island in the Trondheim Fjord. 
Steiner speaks. The ruins of Tautra speak their own language. A language that has won the reverberation in the people's hearts: "Come back to Tautra! Cistercians belong here." 
The Sisters of Our Lady of the Mississippi Abbey in Iowa heard in this God's calling: 25 March 1999, "Sancta Maria de Tuta Insular" left more than ruins. 
Tautra Maria Moanastery begins in the small, wooden house on the ground. Over the next few years, we hope, with God's and people's help, to build a monastery, and have a place to take guests to the retreat. Today we have only a small guest room, and takes only accepts female guests. 
St. Benedikt Moanastery rule says: "All guests will be welcomed as Christ himself, for he says: I was a stranger and ye took me." 
Our monastery will be a place for silence, praise and prayer for those who come to us, no matter what faith they have or have not. A life entirely devoted to prayer means to us also that we live by our hands work and praising God in all we are and everything we do. On Tautra we herbal soap and candles, and later also hope to grow herbs.

The Sisters of Tautra comes from three monasteries, one from Laval in France, one from Wrentham at Boston, USA and five from the mother abbey of Mississippi, USA. It began in Laval in France in 1988, when the sister Ina experienced a call to bring cistercienserlivet back to Norway. In 1992, she was welcomed to Tautra, and sister Marjo was sent to Mississippi with her to try the Moanastery life in Norwegian reason. This first start ended after two years, but a seed was sown, and in February 1999 was ready for a monastery foundation from Mississippi. 

Temporary translation by Google Translater
Munkeby Moanastery ruin 
Munkeby monastery was one of four cistercienserklostre in Norway in the Middle Ages, and the least documented of them. It was not accepted at Munkeby was actually the remains of a monastery until 1906, and the remains were not before the association's property in 1967 (Fortidsminneforeningens). 
The monastery is probably listed in the 1100's, about the same time as cistercienserklostrene of Light by Bergen (1146) and Hovedøya at Oslo (1147). 
A cistercienseranlegg would be a closed and self-sufficient entity. Therefore searched order to lonely and remote areas, like natural beautiful places with good agricultural potential.  Moanastery ruins for Munkeby is still remote and peaceful in the valleys outside Levanger. [3] 

Sakshaug new church 
Built in natural stone from ca, 1871, one of the largest country churches with 1,200 seats. 

Sakshaug old church 
This church was consecrated by Archbishop Øystein in 1184, the tip of the arc from where the vestry is perhaps Scandinavia's oldest. 

Hustad church 
The smallest of the medieval churches in North Trøndelag, protected. The church has an organ with hand-operated crank, candles on all tables. Fast Olsok exhibition. Church laftet Planks of wood, probably from 1600 - number. Clubs Formet arch over the west portal and 1600 - numbers embossed interior. The discovery of stone with Odin-bottom figure and the old Christian cross at the top probably symbolizes the transition from pagan to Christian belief. 

Egge church 
  Built in 1870, is typical for the time period. Church in this place is first mentioned in Reformatsen from 1588, where kirkeordningen in the Diocese described. In 1726 the King took property rights from farmers, and declared that the Church was the King's property. After the Great Nordic war king sold half of the churches in Norway. Egge church was purchased by the pastor Jakob Hersleb. After a lightning strike in 1726 the church burned down, and was sold at auction to Rasmus Lyng on Gjevran. New Church was built and was completed in 1767. In 1870 the church again small in relation to church-goers and it was built a new church. 

Steinkjer kirke 
Was inaugurated on 25 March 1965. The character of Olav Platou, and adorned by Jacob Weidemann and Sivert Donali. Church untraditional decorations make it a unique and special cultural experience. 

The third church in the same place. The first church from 1865 was destroyed during the fire in 1900. The second was destroyed during the bombing of the city in April 1940. 

Mære church 
Mære church is built on the same location as the old Gudehovet was. In connection with Hovet arose many dramatic events in the conflict between old and new faith. Holy Olav required that a church was erected over Hovet. Current Mære church, from 1100-century, is one of the many stone churches were built in the post Olavs fall in Stiklestad. 

Stiklestad church 
The church is built on the same place and have the choir where the old church stood. The new is built of stone, erected in the years 1150-1180. This church took over as the main church after church for Haug that rough river to scope so that it raced out. 
We're used to the churches is high and free, visible for long distance, but this one is down on a clear - also an argument that it's in the place the king fell. 

St. Olavs Kappell 
Catholics in Trøndelag began to come to Stiklestad early last century, and in 1930 was St. Olavs Chapel finished on top of the mound behind the scenes. 

Vuku church 
  Is a small fine wooden church that was built in 1654. Decorations from 1848 by the famous Swedish church templates Eric Walne. 

Vinne kirke 
Built 1814-1817, Octagon. Photos of the Swedish church templates Erik af Valne, He is buried at the church. Vinne kirke two graves from the Middle Ages, the one with the monument. 

Halle Church in Vinne, Hallbakkan. 
In the Middle Ages was a wooden church here, dedicated to St. Ægeidius. St. Ægeidius was born in Athens, but lived most of his life in France as the abbot of the monastery of St. Gilles. He died ca. 725 years, probably as a martyr. The day his was the 1.sept .. He was one of 14 saints who could provide specific help if he was invoked in difficult situations. Churches that are married to him, is often along the pilgrim routes. Halle church was located along the road from the Jämtland and Trøndelag Domkirka in Nidaros. 1 sept., Which is Ægeidiusmesse, is an important day for the weather. Will it rain on this day, there will be NOK water to Kvaerner. It is therefore reasonable to believe that St. Ægeidius' function is that protection against dry weekend. 

Halle church was of wood, and wooden church from this time was built as a stave churches. The church was provided with "smukke" ornamentation and "smukt" painted inside. 
A period in the 1700s were the churches in Verdal private. Government's coffers were empty and the king sold the churches. In 1796 the church was sold at public auction to farmers in the village. For example, on a farm Balhald paid including 40 spesidaler. In writing, we find that in 1539 paid the owner Erik on Balhald tiendepennigskatt in 3 parts, a part of the bishop, a priest at the church and a house. 
The 21 June 1815 lightning struck the church steeple in Halle and everything burned down. The church was then initially in poor condition and should the plan be abandoned. The new church was innvigd Win 29.juli 1817. 
Summer of 1983 was "erected" a "Minnestein" at the old church site. 

-------------------------------------------------- ------------------------------ 
[1] Source: municipal web site and the Norwegian settlement 

[2] Source: The county and the monastery website and Norwegian settlement 

[3] Sources: Kommunes home, Fortidsminneforeningens homepage and Norwegian settlement

 

 A visit to Verdalsøra 100 years ago           

The picture is taken whrere Smedveita bigins at Gamle Storgate.
Temporary translation by Google Translater
A natural question: How old is Øra? Why and how was it a just society here?
After the Ice Age, we had the so-called landheving, and this combined with several falls and thus change the river has created the reason that Øra reside. Thus, it is likely that Øra probably from the late 1500's was a small village, but only with a few houses. 

The first inhabitants settled down at the end of the river and the fishermen and strandsittere or Husmenn under one of the farms around Øra - Maritvold, Mikvold, Borgen and Østvold (later called Haugslia). Ie. they owned their own houses, but leasehold / site of one of these farms. 

Some typical of the buildings here? Husa has often like and moves from trønder loans. Base is often smaller, but houses are often long and narrow and with smårutete windows. Paling with port into the farm was quite normal, so there was some privacy and shield the little garden. 
Verdalsøra is one of the few towns in the country that still has such an attractive and worthy of preservation and densely populated area gathered in a limited district. 

Fishing, trade exchange and craftsmanship has been important for bebyggerne and the development of Øra. Among the handicrafts buyers have hanskemakerne a special place. Several sources tell of Verdal gloves as they were called, and they became famous all over the country. Trials of them were sent until the King's Copenhagen. Production would start in about 1700 and lasted barely 200 years. The last hanskemakeren as we know - Ole Kristoffersen - was the fifth generation which ran this skill in their relatives. Unfortunately, he taught not lost his glove maker art, so it took him with in his grave. Verdal The gloves were known to be smooth, but perhaps especially for his "Hoist comfortable lugte", as it is written somewhere. Today, we have unfortunately only Glove Maker Gata again as memories of this period - it goes from south to Sørgata and peaks. 

We go out of the bus here at Almenningen in Old Storgate to hear a little about it was the center of Nordland railway came in 1904. It came to share Øra in two Øver Town and Nerby, and we are now in Nerby. If we look south along the left side, we have first Müller farm or southern Holan. Here ran Anton Martin Müller and his wife Mette bakery and bread sales. Owners for the time: Photographer Henning Larsson and Andersson. In a narrow farm that was the corner to the 1915 farm against North Street, there were several businesses through the years, including farveri and later bøkkervirksomhet. Sneve later went over to the hotel management, while he ran the car to drive for many years. 

Further to the south Abrahamsen farm's wall to wall with Müller farm, and in both farms, there were bakers. Next farm was Landstad farm, it was a wooden building treetasjes - the only one on Øra. Gårdeier here in 1900 was jernbanearbeider Mikal Landstad. Leieboeren Ole Johnsen, was also jernbanearbeider, like several others on Øra. This reminds us that the plant of Nordlandsbanen approaching District (1904). Moreover, it was a long gray building up Old Storgate - Hegge farm. It had to be demolished in 1956-57 for the benefit of Highway 50, then omlagt through Øra. I kept trading farm Hegge Hegge and Knoff with a wide range of goods. Ad! 

On the right side almost Almenningen there are a large and almost stately farm - Husum farm.
Here ran Oluf A. Rasmussen Moe general, brewery, and a significant jekthandel including in Nordland in the last half of the 1800s. Later, sons-in-law ran Husum herreekvipering in the yard. Furthermore, we Kinberggården, where it was garvere in three generations. Far away we see Rostad farm, where there were colonial trade around 1900. 

As mentioned already, we stand now on Almenningen. There is still an open passage out to the river. Almenningen was the common man's access to the river and the sea. Here they could who had not Båtnaust or add to the brew with their boats. While the river was navigable (before 1893) was closely here docks along the river - there was a quay at most farms. The approaches to the river was important at the time the road was poorly developed. Both here on Almenningen and the docks took place when a pretty significant barter with different goods. Fishermen from Frøya Hitra came here with their surplus of herring and fish and switched to the Verdal Wheat, potatoes and kålrabi. 

To get an impression of what people lived by about 1900, we can do some research on Folketellingen which was held this year: 
 

                                                Merchants 9 pcs. 
                                                Joiners / carpenters 6 " 
                                                Shoemakers 5 " 
                                                Smiths 4 " 
                                                Tailors 4 " 
                                                Baker 3 " 
                                                Watchmakers 2 " 

Moreover, there was a tanner, a locksmith, a bødker and a hairdresser. Perhaps somewhat surprising that all 31 persons had agriculture as a livelihood, the right NOK combined with any other profession. This is not the areas of Travel and Ørmelen included. 

If we turn toward the north at Almenningen we can more interesting farms in the Old Storgate. In this direction, there were also several shops. Far away we see the property Hynne. It is quite old, and here begins really what we call Veit - Smedveita. Here was the old road north for many years. 

Before 1900 was most shops here in Old Storgate, or Main Street as it also called on an old map. Handicraftworkers held to Smedveita. The position of the train station and the Trade Association's (Verdal Samvirkelag) development around 1900 was probably the most important reasons that the center has gradually moved to the east. Sparebanken already built their own farm in 1882 on the site that today houses Brem Seth Sport, ie east of the railway line which later came to visit. 

The railway was mentioned to Verdal in 1904, but was officially opened in 1905. Not far from the railway station, was a modern dairy finished in 1917, but called for more development of plot and the plant was moved to the industrial Ørin in 1976. Today it is a major trading center on the old dairy site. Otherwise, Verdal Samvirkelag (Coop Inn-Trøndelag) and especially the first disponenten John Minsaas, had great significance for the place. He was one of the drivers that both Mill and Grain elevators were built. There are two large warehouse at the site today, so the audience has a good chance to act. There are two banks in the city center, hotel and lokalavis.

The establishment of Aker industrial in 1971, had major effects both on Øra and elsewhere in the county. [1]-------------------------------------------------- ------------------------------

[1] Source: Solveig Ness its concept for guiding the "Old Øra"

Les mer  http://www.verdal.historielag.org/publikasjoner/veita.htm

 Olavs childhood and youth           

Olav prays before the battle

Temporary translation by Google Translater
Olavs childhood and youth

Olav Haraldsson belonged Hårfagreætten through his father Harald Grenske. His mother was Åsta Gudbransdatter from Opplands.
Harald Grenske were killed before Olav was born, and Åsta went back to his family Opplands where Olav was born. According to the saga somewhat uncertain chronology should this have happened in 995 years 
Olav's mother was later married to Sigurd syr. Tradition says that grew up with Olav Sigurd syr on farm Bønsnes in Hole in Ringerike. 
In an age of 12 years went out in Olav Viking. This was still normal, even though the Viking period around the year 1000 approached the end. In particular, it was common for young boys of high birth.
To pull the Vikings to give them opportunities to acquire wealth and to learn to become better leaders and warriors. 

Olav was 20 years old when in 1015 he came back to Norway, and after his years as a Viking, he was rich in goods and gold.  Olav had now intends to become king of Norway. But he had strong forces against him.

In Norway, it had at that time had grown up a strong slektsaristokrati. Besides Ladejarlene belonged to Einar Tambarskjelve on Gimse in Gauldal, Erling Skjalgson at Sola, Torberg Arnesson for Giske, Find Anrnesson Austråt, Olve at Egge, Hårek on Tjøtta, Tore Hund of Bjarkøy and many more this Aristocracy. If the marriage was all these more or less related, or in families with each other. Ladejarlene was also related to the Danish king. 

Olavs small family Opplands had little to turn the table with the face of these powerful men. But he hoped that his inheritance and succession to Hårfagreodelen would be accepted in the country. Moreover, he expected and Knut Eirik Jarl would have your hands full in England.

Olav searched, therefore, to Opplands to their relatives there, and he stayed with Sigurd syr winter.
In spring 1016 met Olav Jarle party fleet in a battle at Nesjar outside Brunlanes. Olav victory, and Svein Jarl escaped to Sweden. Olav went Trøndelag and he was celebrated as the king Eyratinget. 
From 1016 to 1027 was accepted as King Olav of Norway, and it should have been a good period for the country.

It was during this period that the saga claims that he is Christian country. This view has also been accepted by earlier historians, but recent research shows that Christianity had useful good foothold in the country even before Olav returned. It can, for example, mentioned that in Trøndelag not found pagan funerals that is dated later than 950 Yet this should not impair Olavs efforts to promote Christianity further. Dog must be taken with a pinch salt that it was his kristningsforsøk who finally got big men to rise against him.

Olav was in about 1020 married to Astrid, daughter of Olav Skottkonung in Sweden.

The road to Stiklestad

After various disputes with Knut the powerful and large Norwegian men ended it with a kind of Møre in 1028, where Olav lost and had to evacuate the country, and when he fled to Sweden to his brother-in-law Ånund Jakob.

He then went over and down Strynefjell Ottadalen through Gudbransdalen to Ringerike. There lived Harald Sigurdsøn (Haråde ancestry).
Moreover, he traveled to Sweden to NASK. Der Ring lived day (Haråde ancestry) and Son Day Ringson. Olav had jagd these from Opplands earlier in connection with a kristningsferd.
Olav with a result was there for the whole winter to spring of 1029 where he continued on to Arosa (Sigtuna). There lived Ånun Jakob, son of Olav Skottekonung and brother to Olavs wife Astrid.
He continued across the Baltic Sea to Russia (Gardarike), specifically the Kiev (Kjørungard), where the first Jaroslav lived. He was married to Astrid `s sister.
Olav had all the time plans to return to Norway to conquer the country back.
It was Knut the powerful who by Eriksson Håkon jarl who reigned in Norway now.
Håkon Eriksson was of Knut the mighty sent to England to help put down an uprising there, the way there died Håkon Eriksson.
This was bid on by Olav Bjørn Stallare that was one of Olavs men who were back in Norway when Olav fled. 

He traveled the same road back, and had with people both from Ånun Jakob in Sigtuna and from Day Ringson of NASK. Day Ringson was also included.
Olav traveled first across the border to Norway to Opplands and Vika. But it turned out that Knut the mighty had sent his son Svein with helpers there, so that Olav as the power and returned to Sweden, then traveled north and eventually came to Jämtland and Norway over Sul and to Stiklestad summer of 1030.
Although Olav too hard when he Christians Norway, there were several who found out he perhaps was not so bad anyway, and would have him back. But still, there was a majority who did not want him.

When it is reputed that when Olav was on my way back and would come over world alone took the farmer's army to unite on Innherred.
Olav came over the mountains of Jämtland and until Sul, where he stayed, according to the legend, and for further down the world alone, so he stayed the night before the battle at the farm spell. The spell does not exist anymore, but historians believe it was up by Reppe in Camp Ådalen.
Since then there have been several major landslide in Camp Ådalen, so that the landscape is completely changed. Among other things, the right of center in Camp Ådalen have been a large marsh.

This marsh Olav used to muster the army, ie, take the statement so that an overview of the number of men and equipment, and be able to plan how the war was won.
There are many stories about the size of the army, but that it was something more than 1,500 men is questionable.
Day Ringson who had taken a different road from Sul, was late for, so that he does not come out before the battle was over.

The farmers army

There are many stories about how great bond Army was, in the "game" it is said that the fjord was full of long ships. Most historians estimate well today that the army could be twice as large as a king.
It was lendmenn, farmers and dragged from Inntrøndelag, Uttrøndelag, Møre og Romsdal and from North Norway.
Known men who were with: Hårek from Tjøtta, Tore Hund from Bjarkøy, Kalv Arnesson from Egge with more.

The battle

According to historical sources, the battle will have been from where the church stands today, and up against the school for Stiklestad.

Because of several ras in the Middle Ages, the terrain is much different today, it was a steep incline that went from where the Catholic chapel stands today, and behind the church at the top of the hill on the other side.
Above the slope, there was a low angle against the school. It all looked like a large amphitheater. One must expect that it was cultivated, with the field and eng. In battle, it was called that took no account of such things, it was only on the farm Sul.
When Olav came - he had certainly had scouts out and planned how they would conduct the games - he grupu men at the height above the slope so that he had the advantage over bond army.

The Army was grouped in a midtfylking where Olav themselves with, so they placed a fylking on each side should get to "crossfire" against the enemy.
Bond army had then, when it came out, go in position on the surface from where the church stands today, and down towards the river.
Although Olav had these benefits were overmakta too large, he lost.
The saga tells that bond Army made a smart tactical maneuver by the simulated withdrawal, and thus fooled the royal army to follow down on the surface, and then the advantage of the height lost. [1]
 

After the battle

After the battle, where Olav fell, he was eventually declared the weekend. There are many myths and legends from the time after the battle; that it made the body, that his corpse was dug up after 1 year and 3 days and then had the hair and beard grown, and the skin was still soft. 


[1] Source: Øystein Walberg notes in connection with Olav Haraldsson


 

 Roads in Verdal           


Temporary translation by Google Translater
Sailing in the sea
since people discovered this item possibilities, used it to transport purposes. To and from Verdal was primarily fjord used as the main traffic åren from Monday to using the first uthulte tree and in the Stone Age to modern day shipping, and shipping of oil-related structures.

Up until Verdal slide in 1893 had Verdalsøra port in the river on both sides and with typical bryggeanlegg and houses that were common from Senmiddelalderens until recent times. After 1893 had to shipping routes to Verdal either done on the house to Trones Use on Trones or on the quay to the yard Røstad on Skånes. Røstad farm had docked in the period ca. 1750 until ca. 1960.

Steel boat "Vaerdal" was built on TMV in 1891 as byggenr. 61, and this went in fast Innherred scheduled between Trondheim and the villages around to the house in Skåne was abolished.

Verdal harbor was built in 1962 and which today is a large industrial area was largely agricultural areas only until the construction of the harbor. One of the thoughts with the construction of the harbor were, among others, export of carbide from Tromsdalen. This, however, was nothing and it was therefore made much harselering over verdalingene which thus had been Trøndelags largest small. Pier was at this time finished, and the wharf was dredge.

First, in 1965 became a separate havnestyre founded when Trones Use moved its operations from Trones to industrial. Boat traffic could thus be justifiable in the former. Own havnefogd did not Verdal before in 1979 and from 1998 is port boards in Verdal and Levanger merged.

After the establishment of Trones Use it quickly went ahead with the development of the industrial area. SIVA was established in 1969, Aker came in 1970 while both Svendsen Calcium and Span Concrete was established in 1971. Innherred Meieriet turned to the newly laid in 1976.

If we go one hundred years back in time, however, was the industrial center in Verdal above Basic waterfall in Ulvilla. There was the sawmill in a row. The rivers in the Verdal valley was in the many hundreds of years used for timber floating. The power plant in Ulvilla was completed in 1915.

Country road to Verdal coming from most directions and the first written reports on over to the valley is from the Viking period, but the important point is that the roads were closely related to the defense plants that were mentioned in the introduction ..

The roads south of Levanger has existed for centuries and so have the roads north, both over Leksdalen and over Leklem / Volhaugen to respectively. Sparbu / Steinkjer and Inderøy / röra.

Moved to the E6 through Bjørg is one of the latest veitraseene. Past Koabjørga was namely the boat until the end of the 1800s.

The roads east to Sweden has followed the routes that have been mentioned in connection with both. Olav the Holy, general Armfeldt m.fl. Fast road (trail or tracks are the exception) to Sweden was first opened by King Carl Johans way in 1835. The road from Sul to Sandvika opened in 1865.

Airways to Verdal is a very modest chapter. Airstrip was established in 1920-years for military purposes. The Germans carried it, but after the war was never anything more than an airstrip for private small aircraft. Sure, it was suggested a connection with rearmament. increase in the activities of the Aker and growing need for rapid movement of employees, but these considerations were set and supersede today's runway closed.

Railroad History in Verdal
The most important historical event transportation in Verdal is forward of Hell - Sunna path that was opened up to Verdal 1 nov. 1904. The influence that the district received through the actual construction work, and not least of all think tanks that work on the path was a major upheaval for the community than the establishment of Aker meant 66 years later. A hundred years ago, the typical jernbanearbeider of male and many a farmer, and other fathers in rev up Verdal NOK desperate in their hair that their daughters have fallen in the arms of these horrific jernbanesluskene.

The path was opened to Levanger (27/10-02) two years before it came to Verdal and this was due largely to delays in construction work. Pengemangel among others, was a central point. Actually would not the traffic at Verdal opened a year later at the conclusion to Sunnan (accessed 14 November 1905), but locals also ran the time lobbying in Oslo (then Kristiania het) and we got the railway opening a year earlier than planned .

Physical barriers were also factors for the Verdal opened two years later than Levanger. Rinnan was actually scheduled to open simultaneously with Levanger, Levanger but the bridge over the river created major difficulties due. elendige soil (cf. slide that took the lumber store to Byggmakker in 1996). Quick renter went the whole 14 meters down and work using pure was very long. The bridge was not finished until September. 1904.

The biggest bridge on the route Levanger - Sunnan is Verdal bridge over the river. This consists of 6 bucks a 35-meter, but here was the construction work as well as to seamlessly. Despite the slide Verdal 10 years earlier was due to conditions at the river, very good. The only problem of any kind was a bad storm, flooding in the river in August 1903 that delayed construction for a week. The bridge was completed 27 nov. 1903.

The bridge was built over Rinnelva without delay of any kind. Because. the mill and sawmill at the falls above railroad trasse were in southern user also created a way for "forstøttnings" wall of Masoned natural stone. This road is still visible. The bridge over Rinnelva was completed in March 1903.

It was ironic NOK the smallest of bridges on the route from Levanger - Sunnan, the over Ydsebekken who was the toughest to build. Here also due. extreme bottom, ie kvikkleire. The bridge is designed as a 3 meters wide steinhvelvsbru with 1.5 m height above the creek. The rest is sediment filling of the brukonstruksjonen. Work on the bridge took 7 months and the worst facilities in the period from April to October 1904 working people work 4 hours and 8 hours on days of operation and all the camp was quickly removed with a wheelbarrow and shovel.

Another feature of Hell - Sunnan path is the strong rise, including from Levanger to Rinnan and from Verdalsøra up to the Disputes Violence. For this reason, the electrification of the railway Trønder from Trondheim to Steinkjer very profitable. A modern el-lok namely produce electricity when it brakes the downward slide, and this current reversed back to run the wire.

Work on the path through our municipality was otherwise without major problems. Mountain trimming was necessary only in Bjørg and by Rindsem mill.

Now it is clear that we humans are characterized by, among others, that we always will disagree about most things and as such was not the issue of placement of Verdal Station decided until after heavy discussions. Sørgata was split level and ended up in North Street with the station on the east side of the path. This was wrong for those who believed that the settlement on Øra the boy on the west side of the path. The positive with this solution was that the load rampa ended up on the west side of the path. This was obviously wrong for all the farmers who came from the east, and thus had a omkrok for three hundred meters to reach the loading ramp.

At the head of Vaerdal community, squire Getz first went in for the drive on the west side and then change their minds at the location on the east side were not helped to diminish the temperature of the discussions.

The other station in the municipality was on Fleskhus and one could safely describe the place as a hub. The station had tick off the track with uploading ramp for tile from Trones Use of Trones. Tile transport took place with the aerial ropeway from the community. In addition to the station had Fleskhus the bakery, blacksmith, cobbler, cafe and two shops.

When it comes to the station buildings along Hell - Sunnan path are all listed in the same building style, and with the same architecture, namely, Paul Armin Due (1835 - 1919). At that time the stations were planned, it was the Swiss National Romantic style that characterized the work of Due, and with a transition to drag and jugend style.

The typical of this style is the combination of stone and the panel. In Hell - Sunnan path was due to this combination. Economics conducted with violations stone south of Levanger and bricked with bricks at the stations north of Levanger. Same for all the drive is the transition between the first and second floor with a broad båndfrise of external Andrew's cross. The exception to this are the drives for Steinkjer, Levanger and that both are conducted only with bricks and murpuss.

To drive in Verdal, it was originally, in addition to the station a uthus in laftet timber, a godshus with consistently track and space for 2 goods wagons, a toaletthus, a Lokstall, a dressinskur and a tractor shed. In our municipality is the only station on Øra that remain. This was the way, built around. 1980 in collaboration with the County vehicles. Uthuset was torn down and today it's over Sul. Gods House was the last year used by Linjegods, but was torn down ca. 1990. The other buildings disappeared in the 60 - and 70 - century. On Fleskhus are only remnants left of the old loading rampa, no building remains are left. [1]-------------------------------------------------- ------------------------------

[1] Written by Ola Schjei

 

 An important point of defense.            Defense of Inndalen


Temporary translation

Perhaps nowhere in the country is different defense and residues such as concentrated as by Stene and Sognaporten. These represent different time ages, one can speak of a historical defense line from the "folkevandringstiden" era and the Second World War. At different times have different systems to be an important defense against enemies from the east.

400-600 Right from the prehistoric times, there are remnants of the defense plants, which bear witness to war times. On Steinsvåttån in Inndalen it is a rural fortress. No one knows for sure when it was built or what purpose it would serve, but one or another defense function, it must have been, where it is located on top of rock. There are remains of walls around the top which together several hundred meters. The top (våttån) was the used to kindle cairn on to report about the war or the like. Last time it was used was when the general Armfeldt came with his karolines in 1718

400-1718 System of vetter (våttå = varde provided warning of intruders with signalfire. Steinsvåttån was an important part of the system. Last time used during the Great Nordic WarOne of the cannons on Berguggelbergdet.


 

 Stene skanse            Defense of Inndalen


Temporary translation

1611-1718 Built defense with pallisader. The plant was of 1.5 km. It has also been the bulwark before the 1611 building, but the formulation is unknown.

Under the Kalmar War in 1611 gave the king in Copenhagen order that the master's in Trondheim, Sten Image should shut appropriate between Sweden and Norway with Skanser. Under Sulfjellet by Stene it would erect a bulwark, and there were farmers from Verdal, Skogn, Inderøy and Ytterøy prestegjeld keep guard. It was perhaps from experience sjuårskrigen 1563-1570 that haunted her thoughts nordmennenes when such roadblocks were built. Then had Swedish soldiers march over the border to Norway. Trøndelag was no defense, and the war people could loot the country unhindered. Stene skanse was built so that the entire valley was blocked. Stene fortress was later used in connection with the re-conquest of Trøndelag in 1658-1660, later it was used in connection with Karolinernes attack in 1718. Stene skanse was an imposing edifice, it was a solid palisades from the foot of Steinsvåttåen to Bergen on the south side of Trongdøla. 

1658 Trøndelag and Kristiansten fortress had been hærtatt in 7 months. Norwegian forces under the leadership of major Eilerik Visborg stopped Swedish rescue forces on a road to Trondheim. The result was that Krisitansten fortress fell and Trøndelag became Norwegian again. 

1718 The Great Northern War. General Armfelt with their karoliners conquered Stene Fortress 

1807-1814
It is believed that the place had significance under the "command time"

Stene Fortress

40 feet of the old fortress


 

 The fortress from Stene to Sogna 1908-1936           

Gateway to the North Gallery

Temporary translation by Google Translater
Fortess from Stene to Sogna  1908-1936


Fortification from Kongsvinger and south that were closer to the border than 3 mil, was closed in connection with the union fungi solution in 1905. New plants listed including by Steine, Sogn. These were built simultaneously in the period 1908-1913. Vater Holmen camp was built some years later.

Because of its location in relation to Trondheim was this area with the appropriate

Stjørdal key to Trøndelag. Possible attack from the east had come through the narrow valleys.

Verdal befestninger consisted of:

Berg Ugle Berget by Stene. The position had 2-3 cannons with possible position for more. The shooting directions was south to Karolinerleden (over mountains).
In addition, could the protected intruders that eventually they managed to pass the positions further up the valley. There were plans for a greater support there.

 

Block House by Vater Holmen. Star shaped concrete building in two floors. The plant would provide defense ialle directions and has 12 mitrasljøsestillinger. Initially barbed wire barrings is intact (width 10-12 m). The plant was refurbished in 1994.
 

Fortress Galleriet South in Sogn. Fortification in 3 easy built mainly in the mountains. The plant is to defend the road and is equipped with 1 gun and 6 machine guns positions. The gallery is located 300 m. above the valley in relation to the Fortress Gallery North.
 

Fortress North Gallery, and part of a joint system with the aerial ropeway for supplies between facilities. Entry to the gallery was blown away in connection with road building but is now under rehabilitation.
 

Vater Holmen camp. Built 1916-25. Support for the fortification. Exercise support for HV 13 from 1950. The plant was closed in 1995.
It was established connection between the plants in Verdal and Hegra Fortress.

Verdal municipality took over in 1994 the disposal right from the defense for the first four plants, and has conducted extensive work with the rehabilitation and adjustment to the public.

Fortress Gallery North
Access. Previously, there was a suspension bridge over Inna who had direct contact with the trail up to the gallery. This was removed and the new was of trafikale consider impossible to build in the same place. It is built new route that connects with the original. The plant will be an outdoor facility that also provides opportunities to access to the mountain and lead the pilgrimage. The trail has suspension of Inna and Seter Brooks. Of terrain and scenically consideration the path of a stretch collar in the mountains and beyond the river. A Bivouac and several tables are built for free use. The plant and the area can provide a wealth of scenic experiences, which may seem fairly dramatic especially at high flow. 

Fortification. Fortress Gallery North is blown out as a tunnel in the mountains with several siderom. The majority have a length of 90m, and total were blown and carried out 3000 m³ mountains. The gallery had a fitting on the 2 cannons and 4 machine guns that would protect the road, and later also fly.

The plant equipment had to be besieged in 3 months. And consisted of 2 forlegningsrom, toilet, kitchen, proviantroom, machinery, radiorom, ammunition storage, bensinrom and oljebod. We have our own wells and water intakes and cableways the Fortress Gallery South.

The trail up the mountainside is the original, but the last part was blown away. Where is it set up a fixed ladder. [1]-------------------------------------------------- ------------------------------

[1] Source: Information by the increase to "Gallery North"

 

 The war against the Swede 1657 - 1660           


Temporary translation by Google Translater
The peacetreaty in Brømsebro
At the conclusion of peace Brømsebro the 13 augsta in 1645 to the Danish / Norwegian king Christian IV refrain Jemtland and Herje valley to Sweden. The war had gone very badly for him, and Norway had, among others bleed to cede these territories. King Christian died of other two and a half years later.

! 2 years later on June 1 in 1657, declares the new Danish / Norwegian king Fredrik III new war against the Swedes. He would win back the lost territories.

Hjemtland and Herjedalen re-conquered
Jørgen Bjelke was appointed to general war kommisær and head of the Norwegian armies.

Bjelke was derived by Mrs Inger to Austråt - son of Lucie that has been well known from musikkspill / opera on Steinvik Holmen.

Jørgen Bjelke had been built up and strengthened the army is amazing. It consisted of two regiment for a total of 2500 men. He even led a regiment and Reinhold von Hoven led the other.

Officers were mainly recruited from the Netherlands, France and Denmark.

Thrust against Jemtland came in September 1657 - the world alone and Meråker with the majority of Verdal.

Herje valley was occupied by an American force last in October 1657.

The most important defense work in the bulwark Jemtland were Froson (Jemtland Fortress).

Beleiringen of the fortress began in the middle of the campaign and was completed by the conquest of the fort on November 18. The Swedish soldiers were driven out and Jørgen Bjelke had been given full sovereignty over Jemtland and Herje Valley, which was under American administration.

It was then, as now many Jemter who wanted to listen to Norway and did so both directly in hæravdelingene but also with intelligence and espionage.

The humiliating Roskilde peace 26 February 1658
In Denmark, however, it went bad with the war for the Danish / Norwegian king. Swedish King Carl X Gustav had brought their armies up through Jutland and on to Fyhn. He also had an incredible success with it because it was the cold spring and solid ice conditions so that troops could march across the ice to Sjælland. Vegetable low free for further fremrykking against Copenhagen. The reality was thus Danish king chess-matt -

Of strategic reasons, however, chose Carl X Gustav I rather to go to Copenhagen to enforce one of the Swedes very advantageous peace treaty was signed in Roskilde on February 26 1658.

Jemtland and Herjedalen back to Sweden
According to the agreement were all Norwegian forces from Froson skanse and the rest was Jemtland and Herje Valley, the withdrawal was completed by April 25.

Trøndelag counties, Møre og Romsdal-a Swedish province
What made this peace treaty was that the poor in addition to that we lost Jemtland and Herje Valley was also Trøndelag counties and Møre og Romsdal also a Swedish province.

D.v.s. that Norway was divided into two Nordland, Troms and Finnmark were now completely separated from the rest of the country.

During the spring took the Swedes by Trondhjem with armies in 6 companies about 500 men.

The May 10 received as the Swedish land høvdingen official Trondhjems len and the key to the king of Lensherren Peder Vibe.

The Swedes took over also from the same date, the administration of the city and the new land areas.

Swedish king thought initially that he took over the whole country north of Dovre, he assumed incorrectly that Trondhjems len was the same as Nidaros Diocese, which also covered the entire North-Norway.

Swedish king needed soldiers for his warfare in the Baltic area and wrote out why soldiers from the new land areas, it is said that there is almost no weapons were lead men back in the Norwegian areas.

Most of the soldiers killed during wars, it was mostly only those who managed to escape to come back.

Den norske hærledelsen with Jørgen Bjelke spearheaded low on latsiden, they planned to take back the Trøndelag counties and Møre og Romsdal as soon as possible.

Already in September month, Norway's forces sent against Trondhjem, there were forces from the west which consisted of a total of 7-8 companies, the fleet consisted of 30 vessels of which 3 orlogsskip.

The bulk of the force added by Munkholmen but some continued to Stjørdal and Verdal.

In addition, the troops up from Østlandet. The total force consisted of 3000-when beleiringen started.

The Swedes had about 1000 men in place in Trondheim to defend the city, it was requisitioned more help from Sweden and an equestrian troop on a 5-600 man was on the road, probably would get these over the world on your own. It was Lieutenant Colonel Drakensberg that led this troop.

Decisive battles in Verdal
Forces that were sent to Verdal about 450 men consisted of forces from Nordhordaland and Indre Sogn. Adel Ingens leader was Major Eielrik Visborg. It called for the rest of it was laid great emphasis on intelligence and espionage operations.

A man who did a particularly good job with a Danish name Laurits Pederson, he was host of the Jemtland and Herje Valley was re-conquered and had good knowledge and good contacts in Jemtland so he got useful information from Jemtene.

On one of his spy expedition he was captured and placed on Frösö Skanse. From there he managed to out information about the Swedes' plans and movements.

When the Swedish Lieutenant Colonel Drake Berg came in over the limit with their riders, and on September 30 reached soon roppen Stene bulwark.

It is said that more patrols were sent out by the Swedish commander was hewed down with great savagery, and driven back. Main Force was reached until Sul, but as a result of the hard resistance selected Drakensberg to withdraw back to Sweden with the remains of their troops. The decisive battle was at the Berg Stuen 2 October 1658.

At Drakensberg involved in their return was strongly criticized by the Swedish king Carl X Gustav who wrote a personal letter with retfselse, and where it says that he was "illa till friedz" with his slow drive with rytteriet.

The Swedes give up county ofTrondhjems
It was with great despair that the Swedes had to check that they failed to deliver the essential rescue forces to Trondheim in autumn 1658. Troops stationed in length could not hold it without reinforcements, and it was taken up negotiations.

These were completed on December 11 and it resulted in that the Swedes had kapitulere. They were granted "free avmarsj", and pulled out of Trondheim den17. December 1658. Withdrawals happened over Gauldal / Holtålen.

Town and Lenet was well after 7 months again come to the Norwegian possession. Swedish king would reluctantly let go of Trondheim and Trøndelag, and during 1959 was the regular talk of new enterprises war against the city. These were however not able.

The low all the time forces in the mountains Meråker to turn down any Swedes.

Head of the force were Captain Christian Holberg, Ludvik Holbergs far.

Peace treaty in Copenhagen 27 May 1660
Peace treaty in Copenhagen, built in Roskilde Freden, but thanks to that Tronhjems len was re-conquered, and the Norwegian possession, was the state that lenet should be Norwegian. Jemtland, Herje Valley and Bohuslen should be Svenke territory.

Norway was again a rich Lindesnes from the North Cape. [1]

Laurits Pedersen Brix

He gets good references for their work in the war and ends up as president of a management team of Trondheim city. He was as sakt danske born in 1634, we meet him several times in the war against the Swedes during the period between 1657

He changed the name of Lars Brix and is the same as for each bought up farms and goods in Verdal which later became part of Verdal community. He also owned many farms in Ogndalen that was the start of Ogndalsbruket.-------------------------------------------------- ------------------------------

[1] Source: North Trøndelags history lags årbok 1953

 

 The great Nordic war 1699-1721           


Temporary translation by Google Translater
After King Charles the 11 had died in 1699, his son Charles the king 12. Rulers in the countries surrounding Sweden thought their chance to take back lost land was reached. Kong Fred Drink the 4 of Denmark declared war (the Great Northern War 1699-1721) but the young Swedish king should surprise everyone. Breakneck speed, he crossed the Øresund and went ashore on Sjælland. King Frederick the 4 of Denmark and Norway was forced to ask for peace. Karl the 12-led war east and south. In the borders there was little evidence of war. Although the military mobilized and put out guards on the frontier passes, people continued their peaceful activities. The king forbade trade over the border, but people took it not so closely, Stockholm and Copenhagen were far away. There were some border episode. The Swedes took some Norwegian soldiers prisoner, and the Norwegian tried with a quirk in Duved, without it led to large losses. In 1716, the situation became more spend. King Charles the 12 had come back to Sweden, and he studies the attack on Norway. Felttoget was no success, and the Swedes retreated to retreat. All feared that this was not the last attack. Beyond the summer of 1718, it became clear to everyone that great things were about to happen.

In Trøndelag Vincent Budde took general command during the course of the summer of 1718. From his spies, he fik message that a large army was about to get its act together by Duved line of Jemtland. It was the "Jemtlandske" or "the Finnish army under the command of generalløitnant Carl Gustav Armveldt. Nearly 10 000 men, 2 / 3 of them were found, 6800 horses and 2500 slaktenaut, were collected in Jemtland. Sweden was a depleted land.

 

Sweden was a depleted land after a war that had lasted for 20 years. Considerable efforts were made to gather food and for the people and animals. In August, announced the spy Henrich Medstugan the troops withdrew to the border and they built the road from Duved against Skalstugan. He could see the smoke from the camp fire all the way from Stalltjærnstugan and inward toward Alsen. Everything indicated that an attack on Norway and the world alone would get. In Norway, made the general Budde their preparations. Thursday infantry regi ments, and a dragon regiment had general in defense of Trøndelag. He posted his forces on all border transitions from Snåsa in the north of Røros in the south. On Roeros, in Stjørdalen and the world alone, he reinforced the old, and a new defense works. Main Force placed him in the area Verdal and Fröler, with headquarters in the old skansen by Stene in the world alone. Much indicated that there was general Armfeldts attack would come

March towards the border
The August 29 started the Swedish main army march from Duved. All food and equipment were loaded on horseback, and local farmers were utkommandert as wizards. The big cannons that were used by beleiringen of Trondheim, it was forced to put back because of transport problems. Artillery consisted only of some light field guns.

Five days later, on September 4, came to the army Skalstugan midst of the mountains. In order to intimidate the civilian population in Norway from setting to motverge, Armfeldt gave her a "patent". This document was a threat to the inhabitants of Trondheim len. The soldiers would not harm or rob, if people stay home and continued with their peaceful activities. All the army needed to be paid with the coin of good quality. About the other hand, sat down to motverge or drifted with ambush attacks, they would be punished for life and property with the old and the sword.

Into the wilderness
The usual way to the left Skalstugan the world alone by Sul and Stene skanse. General armfelst felt this way was too dangerous. In the narrow valley, it was too easy for Norwegians to put themselves in ambush, and the lead army great damage. He therefore chose a different way into Norway, a road that had never been used in war. He marching south toward the border and mountain lake Fære in Norway. They crossed the border during the day on 6 September. Yet they had not seen anything to the Norwegians, but they showed that the vigilant eyes followed the march, and that the messages went to general Budde on Stene skanse.

Sant same evening came to Ostend army of Fære. Der beat the camp, while patrols rekognoserte the continued marching road to world alone and Stene.

Road in the mountains
The terrain was swampy and soft. It was difficult to reach, both for people and heavy loads horseback. Cannons with narrow wheels sock down in the marsh.

Oberstløitnant Gabriel Cronstedt, Armfeldts chief engineer, received orders to build the way for the army. All the soldiers, officers, priests and civilians who were with the order to pinch and bind the fagot, which was laid down in the marsh that the Army would come up. In several kilometers long, these kavelbruene built. One can still today see the remains of the logs in the marsh after Karolinernes kavelbruvei.

The September 8th army came up to Gudding Vollen, or "Gudding Sval Lens fäboder" as it is called in Armfeldts report from mountain march. Here they could rest after the strabasiøse march through the wilderness. Nordmennenes patrols were now so close that they could be seen on the mountaintops. But general Armfeldt was not on latsiden, he sent out strong patrols to Meråker, changed and Fröler. He would keep the Norwegians uncertain as long as possible about how the attack would come. 

Folk Tradition
While the army is low on Gudding Vollen was the tradition for people affected by large mosquito swarms. It was God who sent this punishment verdict over the Swedes.

The last step towards the goal
Between Gudding Vollen and Stene skanse lies the mighty mountain Herman Nasa, over 1000 meters high. The September 10 started oppstigingen, it was inhuman toil to get the people, guns and animals up the steep mountainside. Up on the mountain character obertsløitnant Cronstedt Army marching route between Fersvola and Herman Nasa. The image, called it "The Brante ascent of the high mountains Hermans snasarne" was sent to Konk Karl the 12 to show what his achievement karolinere conducted. Other stories tell that the army the way in the steep northeastern slope of Herman Nasa.

After the folk tradition, this road was named Armfeldtveien or karolinerveien.

Completely worn out beat army camp by the sea Grønningen. Many horses were sick of both exhaustion and "bad beet in the mountains" as Armfeldt says. Norwegian patrols followed every move, and it was now clear to all that the attack would come against Stene bulwark.

The cairn burns.
On Stene skanse general Budde had made their preparations. The main strength lay in the position of the roadblocks that were made of wood, south and east of skansen. On the skansen was a smaller force, some companies were held in reserve, a total of something over 1000 men. The order "Mann af Huuse" was given. It warned that all adult males in the village would participate in the defense. In the evening the 11september could see the proposed Swedish patrols in the hills south of skansen. General Budde lit cairn on Stensvåttån, to warn that the enemy was in the country. In a matter of hours burned it ALLEVARD in Trøndelag and Møre. This was the last time that this age-old warning was used to warn about the war. In the hold and on skansen were soldiers from Innherred, Fosen and Namdalen night through and waited for what was to come.

March in the night
On Grønningen did general Armfeldt the last preparations for the attack. A Norwegian soldier was taken prisoner and forced to be the wizard the last part down to the valley and skansen.

A force of 2000 did clear, both infantry and gunners riders should take part in the attack. After darkness had fallen on, started the attack force march down to the valley. The plan was to bypass the Norwegians, who was in the hold in Mediåsen, and came down on the road to Tromsdalen behind skansen. In the ROCKY MOUNTAIN strevet force their way towards the goal, and in sheer darkness they went wrong, and they came down to the river east of skansen by mold. Here they opened fire against the Norwegian proposed that lay on the other side of the river. They cut timber and built rafts to delude proposed to believe that they would cross the river, to attack skansen in front, the east.

They left 170 men by the river and pulled him back into the shelter of the forest. Despite the fact that now proposed was called, came the Swedes themselves unseen behind barring and completed the original plan. By midagstider poured down on the road south of the bridge over Trongdøla. Skansen was about to be surrounded.

The shots saved the Norwegians
At the same time that the firefights in Molde started on the morning of September 12 gave general Budde krigsråd with their highest officers. He had little faith that it was the Swedes' intention to attack skansen in front, and gave orders to the forces at Molde should step down. At the bridge over Trongdøla was a small Norwegian force. When the Finnish riders attack, they issued a volley before they had to flee to the forest. Skuddene Budde warned that the Swedes had omgått skansen, and that his force was about to be surrounded. I hui and urgent fik Meitzner colonel, commander of nordtrønder Regiment, ordered a marksman line of three companies, which blocked the road from the bridge over Trongdøla and up to Levringsgården.

It was Nordenfjelske Dragonene comma dert forward to attack the enemy. Riders from Verdalske and Gauldalske dragon company gallop forward in attack, but there was little to do with the war those Finns. I trefningen lost Verdalske company's tab. The Karelian rytteren who conquered this coveted trophe, had 20 gold in rewards from the king. The Norwegian Dragonene lost 12 men that day in the fallen and prisoners. 

The legend about dragons Ingvald the Great.
It was after the battle of Stene skanse that the legend of dragons Large-Ingvald arose. He red dragon for Levring farm and was one of the Norwegians as Swedes caught up to this day. He was wounded, tøylene was cut off and the horse ran home to the farm where it was home. The Swedes fulkte and Large-Ingvald jumped on burstrappa to continue the fight, although he was wounded. The Swedes struck him in the feet, but he fought on. Both feet were cut off during the knees, and Large-Ingvald accounted for burstrappa of bone stumpene and fought on. Having killed more Swedes segner him and died. 19801 I was raised a Minnestein of the legend hero. It can be seen at the entrance to Levring farm.

Defeat and retreat
Colonel Meitzners get ga general Budde time to retreat with all his strength. General marching southward, and stopped not until he came to the ferry instead of Stjørdalen.

After each collected all the Norwegian companies themselves before they went to Trondheim.

On Stene hit the 10,000 Karolinerne camp. There was no one who had powers to pursue the Norwegians. Armfeldt wrote to his king, and told about the mountain march and conquest of Stene. The next day the plan was to attack Skånes line. Armfeldt had reason to be satisfied. He stood in the heart of Trøndelag, with rich communities around them, which could provide plenty of fodder for his army. He had turned the enemy who was on a flight to Trondheim. The future seemed bright for general Armfeldt and his 10,000 karolinere.

Tragedy
Eventually left Karolinerne luck. Supply Service from Jemtland failed, the weather settled into the rain and snow, and the grain in the fields were destroyed. There were not people in the villages who could reap the. Men were in the war or had fled to the forest, away svenskene.Sult breadth and disease among the soldiers, and many died.

Storm attack against Trondheim, it was not something, before wheels were the general message that his king, Charles the 12 were shot through the head by Fredriksten fortress in Halden. There was nothing else to do than to start the march back to Sweden. Up in the mountains between Tydal and Handøl in Jemtland were surprised by the cold and stormy blizzard. 3000-was left up there.

Powerlessness and poverty in villages of trøndelag
Trøndelag Bygdene low back completely utplyndret. The soldiers had emptied storehouse, stables and barn to obtain food. Many of the men who had hosted in the war, had died of disease, and those who came home carrying with them the infection to the villages. Beyond the year 1719 more and more died of starvation and disease, bad went beyond children. In the world alone, for example, increase the mortality of the sjudobbelte of what was normal. On many farms set the widows without the ability to brødfø their children. Many were forced to sell their farms to rikfolk. It was many years before the memory of this catastrophe was forgotten.

100 years of peace and the last fight
Both countries were exhausted by war and it would be almost one hundred years before the border mountains back to be witnesses to the war on the people marching. In 1808-09 was jemtene and trønderne again in war. The Norwegian military leaders feared that there would be an attack in Armfeldts itineraries, and great efforts were made to block the road past Fære. On both sides of Fære was built Skanser, by Lagnsåvollen on the south side and in Steisdalen on the north side of Fære. In addition, it built a guardhouse on the top of the Fersvola. No enemies would have unimpeded cross border in the wilderness.

Summer of 1809 was the last train Jemtland able. In three columns, of Vera, and Skalstufjellet Skurdal sport, caught the Norwegians into Jemtland.

By Bleckåsen between Järpen and Matttmar the Swedish General von Dobeln put the Force out of play , which was led by General von Krogh. In the forest by Bleckåsen met the two generals, with his back to a soldier writing desk wrote both of them during a weapons-still shut-appointment without a shot was released. Both forces withdrew. This "ublodige" battle vid Bleckåsen should be the last time soldiers from Jemtland and Trøndelag went in the field against each other. [1]-------------------------------------------------- ------------------------------

[1] Source: Felttog and defense of the frontier of Olav Nyberg published in 1999

 

 Mining in Inherred           


Temporary translation by Google Translater
Mining on Innherred
The host has driven mining in many places in Inntrøndelag from the mid 1600's.
Ytterøy is the place that it started at first, but also Gaulstad and Mokk was early. Verdal came was well the place it came later in time on. Otherwise, the host smaller mines in several places in Levanger and Verdal. Common to all is that the operation has hosted short periods both because they were young but also the operating and transport costs was large when most mines were remote to. An explanation that appears is that the best ore was taken first.
 
 Ytterøya/Levanger
The mine on Ytterøya is the oldest in Trøndelag, some believe that it is among those in the country also.

Already in 1635 there was signed an agreement to start production of copper ore on the Learn roya. To this meeting also met with people from Verdal when there was talk about the delivery of, among other things, by the smeltery.

It looks like it was a huge production, and in 1699 the operation is set.

First, in 1860 years was the upswing in new mining operations on the Learn roya and caused first and foremost a man, Anton Sophus Backe, he had great significance for mining operations in Verdal also.

At that time, the chemical industry made great progress and the sulfur content in copper ore that was host impact laus kom nu applicable.

It was the sulfur content of copper in kisen Learn roya that fascinated interest and English owners came in and started operations in 1861-64.

Production on the Learn roya constituted a large part of Norway's total production up through the years until it was final in 1889.

This operation created many jobs, an average of about 130 men with a peak in 1867 of 470 men.

This was a great workplace, both in the time and today, people came from villages on Innherred but also from parts of the country where it was mining from before and it was NOK also some from Sweden. There were some families who came and brought with her family but the majority were "casual or mining prowl".
 

Gaulstad og Mokk

The instances that Gaulstad mines are built, was discovered in 1760 by a Skjærpe from Tolga south of Røros named Anders Floer. This Floer had settled down in Sweden near the Norwegian border, he hang out around the mountains and looked for ore deposits.
In the edge of this came the people move that began to Skjærpe. The first muting letter issued in 1762 to merchant J. wohl and participates. Only in 1777 were held cirkumferenseforetning where it was determined the area had a license to Skjærpe in. The farmers in the area were obliged to work the mine and burn to live coke to the operation.

First, in 1779, could however start melting. There was a shortage of qualified mining people who were causing this. It was built a smeltery, but this was built in such a place at the lake from Ogna in the flood, flooded into the cabin and ravaged as it was there.
The operation went very poorly, despite repeated attempts to get to profitability.
So in 1790 years was the end. In the old accounts, it appears that one has managed to forsmeltet ore to copper to a value of 15000 rdlr.
It has a lot of times later taken to investigate the browser to get to the new operation, no later than immediately cause World War II without success

.

Verdal

In Verdal is Malså copper plant is best known in hindsight, but we've also had the operation Skjækerdalen nickel mines and has hosted effect in many places without that one has started operations with the aim of delivering kis or ore

 
 Malsåfeltet
The field is located in Malsådalen about 10 km from the farm Sæter, here was the attempted operation in 1870 years.
The mines are very difficult to, the road there was not executable with the carriage so that the transport to uskiping at Trones which is about 4 mil away had to be in winter. It was possible to run with horses, a so-called drag in the summer cause.
In ruins after operations are remains of all that had to drive, from the mine to the melting furnace. In a waterfall rapids are the remains of a large water wheel. It is the foundation remains of houses, it was both the home, laboratory and workshop, most of these residues originate from the last period 1915-17. But there was also a great deal of settlement in the first period, it could live up to 100 people around the mines that included several families with children.
One of the houses from the first period was torn down and moved to Vuku and layout of the church and used it today. It is the so-called "Kjerkstugu" used for meetings, funerals and the like. The move occurred around 1900.
Or was there a lot of activity from 1915 onwards it was built many new houses, bought the plant timber on the root of both a Verdal estate and from state common.
It was brought up electricity to the mine during 1916 so that one could be electrical operation of both the sag and machinery to the mine.
The first building that was erected was the property manager, it went under the name "villa" was raised on a workshop building and working brake where the workers would live and eat.
There were a total of 60-70 people, her included jointers and others helped to get everything done.
A sprenging accident happened in February 1917 where a Swedish died (Karl Magni Petterson).
But it was only with the trial even if it took over several years, a never so far that normal operation was started. It was too expensive, mine low far to fjels and transport of goods to the mine and finished goods back could not pay off.
After it was over some buildings were also taken care of. The mansion was purchased and moved to Østerdalen, A laboratory was moved to a farm in Ulvilla, also the workshop was moved to a farm in Ulvilla. Work Brakar was moved to Inndalen and used as a social center where (Lidarheim).
Temporary translation by Google Translater
 

Skjækerdalsgruvene.

Here, it was nickel, which was the main product.
The mines are located at Dyråa in the anterior part of Skjækerdalen, the way you go up from Skjækerfossen past Skjækermoen and further into the valley about 4 km. distance. There were several mines in the same area with the name for those who started Skjerp there.
There was a man with the name Anders Andersen Skjækermo who discovered nickel field Dyråa, how he found it, we know not, but the usual is that it fits or falls and scrapes of moss, and voila there it is something.
Far to the Husa Anders was from Sweden and there were also mines so he perhaps had some experience in looking for metal.
Anders did Rasmus Sander aware of this, Sander was the rise in Malsågruva.
It was in 1870 years that there was talk about the operation in Skjækerdalen, but in 1881 had come so far with planning, obtaining permits and raising funds that came in once operation. It had hosted trial both in 1876-78 and 80
Smeltehytta was built by Skjækerfossen, which had a lake and waterfall in the driving force. Smeltehytta low also at the public roads for transport further. Verdal estate was vested, and had rights to hydroelectric power, and that they were part owner of the mine. The aforementioned Sander was central in the startup and operation.
Smeltehytta was ready to use in 1881 and from that time was the continuous operation until 1891 when the operation was set because of low demand and low profitability.
Although the operation was only a ten-year time created a lot of work both by itinerant workers but also for the local workforce. Number of people working in the mine and the cabin a 50-60 per year with a peak in 1883, where it is registered 100 man. The work was seasonal emphasized that this is not man-years.
In addition, there were a lot of transport of ore from mines and nickel sten (product after smelting)
To Skånes for shipping, about 40 km.
Until Running ore could only take place in winter result, this required a large number of horses around t 30 is suggested.
Execution to Skånes demanded too many horses, here, a run in the summer. It was run down stone nickel also had with the coke for use in the oven for return. Each trip took nearly two days. Reports show that it was shipped 474 tonnes of nickel and 5,600 tonnes of stone coke has been driven upwards.
Even if one does not know anything exactly must this had great significance to the local population in the form of extra revenue.
After the mine closed in 1891, there has not been made any mining in Verdal apart from any test run.
There are three particular test run that is interesting. First, it is Åkermark Vollen, the field here was interesting in 1890 years, it is further Skjækerdalen who was tried booting again in 1910. This created considerable debate in Verdal even though the experiment did not produce anything.
The most extensive test run forgikk in Malsådalen from 1915 -18 and it was related to the copper mines that were worked on in 1870 years.
This test run was broad in scope and led to many thought it would be large.
Verdal kommune went to the expansion of the municipal e-works to supply power to the operation.
There were also several efforts to get the railroad, first in connection with that it should be built between the national path, it was in Stjørdal-Meråker. Moreover, it was working to get to the side up to Ulvilla.

The trial operation stopped so did not use the railway line is not the expansion of e-work either, Verdal municipality could sell electricity to neighboring municipalities for several years. [1]
-------------------------------------------------- ------------------------------

[1] Source Atle Grimstad hovedoppgave
 

 

 Historical monuments           


 
 Temporary translation

Hegstadmarka

When the great inland ice began to melt 10,000 years ago began the land masses at the same time to raise them. For 7,000 years ago was this area that a delta area on the water's edge of the fjord. It is the cause of the fine sand masses ground here consists of. At that time the land uplift quickly, so that for 2000 years ago the sea was only a few meters higher than today. In the Viking Age was the river rises to Sundby. 

The vegetation on the surface is dominated by blueberry and småbregne-granskog. A valley nedal, Bjørndalen, wooded parts of the two. In the valley ground water seeps out and causing the excavation of the masses and swamp vegetation in the wet parties. The combination between this wooded and cultivated fields around also provides the basis for a rich and varied fauna. 

In this area there is a unique collection of past memories from prehistoric times, probably from the Iron Age (200 - 900 years AD.). Most visible are the 8 burial mounds, of which 3 are very large. The sand was easy to dig in, and including therefore, our ancestors chose this building for their burial monuments. The largest is 46 feet in dimension and about 8 meters high. This collection of great piles about a concentration of power out of the ordinary. Between the burial mounds are the remains of 5 houses. The houses are located around a farm in a way that is familiar from elsewhere. Some houses are about 30 so-called boiling depressions used in connection with cooking.
 
 

Hallemsmarka

The great inland ice retreated and were back by Hallem for 10,200 years ago. By Hallem was ice still some years, and formed a great mother back. For 7,000 years ago was 65 meters above sea level today. The connection between Leksdal Fjorden and Verdal Fjorden was broken, and Leksdal Fjorden was a balmy gulf with the opening to the north. Ridges on Hallem formed the connection between the outer and inner world alone, and was thus a strategically important area. 

The oldest track of the people in the world alone - a elghornhakke - is found on Hallem. It is 7,000 to 8,000 years old.
Along the back and down the slope to the south there are also a number of past memories from the older and younger jernalder (5oo BC. - 1030 AD.). They bear witness to great power and wealth. 

Today, we find a varied cultural landscape in Hallem. Cultivated fields are oppbrutt of grazing pastures and other uncultivated areas.
Burial in Hallem Marka is the largest in Verdal, and one of the largest in North-Trøndelag. Altogether there were about 80 graves at the Hallem Gårdene. Several of the burial mounds are very large.

There are three graves with the dimension of more than 30 meters, of which the largest is 40 feet in dimension and 6 meters high. We assume that only people with a certain position and status that had a burial in memory of him. The higher the status, the greater burial or richer grave goods. Of this we can stop that we face significant force people / elders. Discoveries show that the field was used in both older and younger Iron Age.

In 1870, 19 graves in the forest Hallem excavated under the auspices of the archaeologist Karl Rygh

(from the Royal Palace in Verdal). In four of the burial mounds were found in a very special and interesting grave goods. It was found a glass goblet from Ukraine. Glass was a high status at the time (200 - 400 AD.), And it meant a lot to get a piece of glass with him in his grave.

Textile remains in the Herringbone pattern that was found, provides many details about the time-weave technique and dress standards. Special ranges were also found, a belt with a coating of gold and a hook-shaped buckle with cross-sectional dimension of 8.5 cm. Moreover, it was found some use objects and weapons as knives, spears Odder, bule shield and shield handles. [1]
-------------------------------------------------- ------------------------------

[1] Source: Brochure on Hegstad and Hallem Marka published by SNK and Verdal kommune


Helleristningene på Ronglan

Helleristninger (carvings)

carvings is a very important source of understanding of past life in our country. "Helleristninger" means the figures carved into the rocks and stones. In Verdal has carvings on Bergshaugen, in Ronglan in Levanger and in Steinkjer there are several interesting carving site:
 

Bølareinen (reindeer)

Bølareinen is a naturalistic work of art by a rein in full size, dated ca. 6,000 years ago. The dot is hewn into the mountain with the mallet and a pointed piece of stone. Bølareinen is a weighted shake off, ie. for it is counted as part of a hunting magic to safe hunting and good luck in the Stone Age.

Bardalfeltet

Bardal field consists of ca. 400 figures and symbols from the two-time poker.
Both steinalderens hunters and Bronze Age farmers have left their marks here
 Helgefeltet
One of the most distinguished Trøndelags cultural relics can be found on the Weekend in Byafossen. The area contains several burial mounds and standing stones. The burial mounds are made from both the older and younger Stone. Very pronounced are three large monoliths. Originally, there were 5 such stones, and at least one of these stands in a burial. A different form of burial facilities are also here, in the form of a stone setting with 9 large stones in circles.

Skipssteinsettingene ved Tingvold

This is the remains of a mighty burial time from 600 - 1030 AD The stones are in an oblong shape and symbolize a boat. The tombs are empty and you think that they are memory graves of Vikings who never came home from the raid. "Stein ship" may be a symbolic ship that would cause the dead to another world.

 

Våttåbakken

In 1870 was the first settlement from the Stone Age found in Våttåbakken. Results from the Bronze Age in Eggevammen nearby, shows continuous settlement from the time. [1]
-------------------------------------------------- ------------------------------
[1] Source. Steinkjer Municipality homepage


 

 Caves           


Temporary translation
Innledning
The largest and most caves in Norway has been created by water over thousands of years, dissolve limestone. In Nordland, which is rich in lime, are the majority - with caves times right up to 12,000 m and with a depth of nearly 600 m. Overall, there are 600-700 caves over 100 m length in Norway, most of Nordland. Verdal limestone caves are few and insignificant in such a context, and only a handful of caves in Verdal is over 100 m. In Trøndelag is still a special occurrence, and has attracted increasing interest as it has been known.

The reason for the survey is that this is a priority type of natural Guide for the monitoring of nature (the Directorate for Nature), and this guide provides the basis for municipal mapping. Grottene represent very special life, and caves are known as current-year places for bat and shelters for the rare insects. Calcium Grotter has a fauna that have adapted to the several thousand years, and there are examples of unique adaptations including when it comes to crustaceans and fish. The knowledge of the biological diversity of them is still lacking.

 

Beskrivelse av grottene

In the following it is given more detailed descriptions of the caves also based on a more experience-oriented use. It is based on expeditions in the free time of both the author and others. Some of the descriptions came from a visit by Stein-Erik Lauritzen (cave scientist), University of Bergen, and some visitors from jämtland grotte Association (JGF) in 2001 and 2002. The last visit, supplemented with descriptions from Lene Høgset (JGF). Some of the caves can be well suited to different types of adventure tourism, provided a serious attitude and behavior.
 
Nedre Ramsåsgrotta.
On the edge of Storhølet is the beginning of a longer system, perhaps the finest caves in the municipality. Both nedfiring and some narrow passages stipulate equipment / skills. Injuries / adverse situations have occurred. Starting with beautiful meanders wings. Some smaller drip stone. A larger room, with about 20 ft ceiling in the pipeline, nedfiring (5-6 m) to the bottom of the rope. Continued dry system. Gang parts after this. Normal route leads to the creek and further down towards the end Ramsåsvollen. The last part of the passage of the creek has to "plan", the upper level should be selected. Gang left leading probably to Storhølet, the urge for 15-20 m, questionable with a further passage. The total length of 250 m.

Stein-Erik Lauritzen (1999) writes about Nedre Ramsåsgrotta: Well developed vadost system. Deep canyon, partly with fossil, hanging tilløpscanyoner and "roof level oxbows". There are clear distinctions between vadose systems (main canyon) and freatiske elements (pressure lines) on the bottom of the system. The system is very sensitive to traffic, and it has an interesting geomorforologisk position and with the apparent source level as it has evolved in relation to. 

Description
A part used by those who want challenges. Complex system based both downstream and upstream the creek that runs down the "Storhølet". The hole approximately 10 m in diameter and 15 to 20 m deep. It has in itself likely high botanical qualities with the potential to find rare species, which require lime, moisture and shade. Rope ladder or climb required to get down. Gresham has a large and about 20 m inwards time (Lene Høgset / JGF 2002), some wood in the back of the time - but doubt whether it is on passage.

 

 
 Øvre Ramsåsgrotta.

 May be the longest cave in Verdal. Overall length claimed to be up to 400 m, but this is not measured and may be over rated. An input ( "climb the hole") is approximately 30 m upstream Storhølet, here you can get down to the creek about 9 m below ground level. If you go straight from Storhølet need a landslide defeat. If you want to pass this will be best to keep the 4-5 m above the creek. Longer in need a 4 m high waterfalls (stream fall) force. High meanders wings (6-8 m) and a somewhat larger room (2x3 m, 6 m ceiling) is also available. As an alternative to the cave goose from the top, ie the inlet stream. Grotten requires capabilities to easier climbing.

 

Benkberggrotta
The stream cut down the narrow, special and deep gully (limestone canyon), partly with overcoverage, over a stretch of about 70 m before it goes into the cave. Sure to come down to the creek on the right places. Nedfiring or simple nedklatring the stream before beginning. High (up to 10 m) fine meandergang the first stretch. Vassing through the deep pools in the creek to the boot level. Head to the hole, kryping in pelvic necessary to force forward. At the pool sounds waterfalls - this is caused by the creek flows into the spacious brook hunting about 5 to 6 m deep. Grei access on the side of the brook hunt in the spacious passage so that the system here continues in a two-level system. At the brook hunt is the beautiful moon milk formations, also good with stalactic in the roof - the longest about 10 cm. After each one-level system again with the need for a short kryping party before the creek for 20 - 30 m ends in water (also in 2002). Was also examined by JGF the summer of 2001, the length measured at 160 m to the water. If we measure the times of all levels as the grotto can be somewhat longer (about 200 m). Brooks has generally good water flow. Very worthwhile, but somewhat demanding system. Unknown how or time / brook coming out in days. Not favorably with much traffic in the cave, but hardly any major danger of this. Should not be visited during the rainy / heavy as Monday but can be isolated by water in two places. 

The cave was not investigated thoroughly by Stein-Erik Lauritzen (1999), he writes: Interesting system consisting of trunkterte Canyon. The main impression is that this is essentially a vadost (ie canyon-) system, and that there are few freatiske items, but a possible bottom water.
 
Svartfossgrotta
RV72 take to Tromsdalen. Skogsbilveg past the turnoff to Ramsåsvollen and at the end (access Svartefoss / Black Elementary). 300 - 400 m east and about 40 m from Ramsåa.

Description 
The cave is located near the river Ramsåa, and not far from Black waterfall where Ramsåa plunging down in a canyon. The entrance is a relatively unimpressive hole in the flat bottom forest. There are two openings for the rest of the cave. Slows down Monday will come into a cave which differs a great deal from the others in the community. Substantially dry system, highly interwoven through the times in different levels and sizes. Innerst a water. In the flood period, the NOK some water into the cave. Relative easy to walk in. To the water lock, which reveals itself in a slightly larger room, there are two times to choose a time that is in the height is preferable. Times are covered with deposits (silt).

Lauritzen (1999) writes, among others: Vadost / freatisk mazelike system developed as short circuits in Ramsåa. Perhaps the most interesting system seen during the inspection. The cave is of the so-called "meander Cutoff" - type, and shows several generations of development and some parties with paragenese (lopsided korresjon in freatiske cave passages). Large quantities of live-type deposits in all levels of the cave. Have relatively high biological potential.

 

 
Dettbekkgrotta
RV72 to Tromsdalen. First road left after lime violations. Follow the forest road over Tromsdalstinden river. To the left of the next junction and then about 1.5 km to the interconnected stream.

Description
Below skogsbilveg. Narrow / high (2-2,5 m) meandergang in the brook. Parts in two just inside the entrance. Beautiful design, indications of kalkutfelling in the roof. Life ends in a small room with a slightly lower altitude. Not the potential for further times.

 

 
Litlsleipargrotta
RV72 to Tromsdalen. First road left after lime violations. Follow the forest road over Tromsdalstinden river. To the left of the next junction and then about 1.5 km to the interconnected stream.

Description
Below skogsbilveg. Narrow / high (2-2,5 m) meandergang in the brook. Parts in two just inside the entrance. Beautiful design, indications of kalkutfelling in the roof. Life ends in a small room with a slightly lower altitude. Not the potential for further times.

 

 
Kvernhusbekkgrotta
RV 72 take off at Tromsdalen. Kvernhusbekken crosses the road about 500 m before the limestone quarry. Follow the creek down to Trongdøla.

Description
In each case, 3 openings - the final result down to Trongdøla. A well marked entrance.
Lauritzen (1999): vadost stream that ends in a water lock. Brooks runs partly in the day, but the outlet in Trongdølas canyon, hanging 4-5 m above the river. Well developed vadost system that seems to have had its main development at a time when Trongdøla was 5-6 m higher than today.

Trongdølas canyon is very beautiful designed in lime, with small potholes and power bowls. Canyon (and vannføringen) Animations protected, together with Kvernhusbekkens cavesysten. Conclusion: vadost system related to Trongdølas canyon that erosion basis. Great morphology - worthy 
 
Halvardgrotta

RV 72 take off at Tromsdalen. Marked route / trail east of the road. Located in Kvernhusbekken.

Description

Corridor in the stream. The only cave that is marked for access for the public. More small åganger further down the stream. Local name of unknown origin 

Kvellolihula
RV 72 to Tromsdalen. Along Trongdølas west of the river turn about 400 m north of the farm Lia. 

Description
Gap in the steep incline towards Trongdøla, short dry time that tapers to. Fyllitt in the area. The cave possible age, location and design may suggest that it may have been used as settlement for hunters etc. Earth-/dust layer at the bottom that perhaps should be examined. One possible object of study for schools. Previously in use as refrigerants cases in summer (pers.medd. Arne Kvernmo).

Lauritzen (1999) writes: Fossil cave, hanging about 10 m above Trongdøla. It is most shale in the cave walls, and relatively little to see. They may be linked to the river when it had a higher rent, and morphological, the cave either subglasial or interglasial.

 

 
Ramsåsvollgrotta
Partially investigated July 99 Relatively small stream under normal conditions, which fall in "karstgrop" a hole. Steep incline further forward. Brooks does not back up. Two openings at each other, a dry run and where the creek is relatively steep head down the mountain. The system is relatively complex, fast, with connections also horizontally. Relatively easy to take down due. some larger rooms / passages and cliffs that make it possible to come down. A section of stone and block collec

 

 Food traditions           


Temporary translation by Google Translater
Food tradition 

I am concerned about the table, looking forward, but history gives a varied picture with light and shadow sides, "says Julie Bjørg Nestvold. 
The people ate the food they had, not that they had wanted. 

Storage of food 
"Stabburet" on farms was filled with food, supply warehouse that would contain food for the family and working people NOK a year. 
Salting and drying was important, the meat and flesker hang to dry, flatbrødleivene in stacks on the cage. 
Roughly bread each day, and fine bread to høgtider. 
" Mjølrakkhaugan" Kista with more room for the oatmeal, flour and byggmel. 
Far back in time the flour was extended with the bark of elm or pine. 

Hermetisering of food came later, ca. 1914, first in tin cans (herd weights), later in "Norway Glass" and store hermetiseringsstrunker with grate and clip. 
One could preserve: meatballs, chops, ribs, yes, all sorts of meat and fruit and berries. 
Eggs were kept in "water" (consisting of sodium, calcium and silicates). 

Dayly food 
Everywhere the food was influenced by the resources the country or the sea had to offer. 
Supanklokkene on farms called working people, home to the mat. 
Meals on farms was usually about 6 days. 
The cost could vary, but generally the same here in the world alone. 
1 "Mårråbi"t (coffee with hyllkak) 
2 Breakfast (The remains of the porridge from the night before with fried bacon, cured pork with flatbread. From time to hyllkak and milk).
3 Dinner (Herring and potato with soup, boiled herring, salt herring or herring gryn. Coffee with hyllkak) 
4 "Nonsmat" (Salt meat with bacon, club and pork fat or Klepp milk) 
5 "Kveldsbit" (evning: coffee with hyllkak) 

6 day (graut of cooked oats or byggmel with syrup and milk. In the summer it was common with tjettmelk to Graut (it stood up well)). 

Holidays food 
By høgtider, weddings, funerals and other festive occasions came with the neighbors and other broadcasts. 
Sending a basket was filled with different food graut and hard boiled egg, butter form, vaffelkak, later, wheat cake and siropskake. Svedskegraut could also be. 
It was also important that husmora sure that something would be the home to those who were not with the high time. 
Menu in such høgtider could be: 

Sodd 
Fiskepudding with carrot and potato, or halibut. 
Meatballs and roasts with accessories. 
Svedskergraut or multe cream. 
Coffee: Table pie and / or romkake. 

We said: "Thanks for the shift" for a good meal, this is derived from the time when the shift husmora food, serving meat and pork on a platter, the meat was more expensive food. When working people could take with them some of the food home to the woman and kids. 

Preparation of all food took place in the home, it meant long working days. 
The housewife was first up and last to bed, we must not forget her in the history of culture. [1] -------------------------------------------------- ------------------------------ 

[1] Source Bjørg Julie Nestvold

 

 Theatre traditions           


Theater Traditions in Verdal 

Plays and theater through the years has been a major development here in Verdal. 
This business has generated great excitement outside the council's boundaries. Today, the whole 9 teaterlag in the village. 
At the beginning of the 1920s, it was founded a spellag called Liv, who gave support to the various productions. 
After the blomstra Revue environment presented in Verdal. 
For many years the revue performances played in Folkets Hus. 
Rolf Nevermo wrote the lyrics. He would like to know who would be involved in advance, so that he could ascribe them texts / protagonists. 
Actors such as the Johan Solberg, Olaug Hellberg and Olav Hallset was with, this is the name we remember well today. 
There was no shortage of audience, shows were popular! 
Each year had sent the manuscript to the examination of bailiff, and then it came back it was so full of red lines that Nevermo and the gang have to make use of "spare the script" they had always lying. But when the lyrics began to be written on Verdalsmål bailiff gave up. 

During the war, the end revyen when the Germans forbade this, but immediately after the war flourished environment again. Now the performances were recorded in crafts precursor, also called "Old cinema". 

In 1963 Verdal Teaterlag founded and currently has over 300 members. Many of them have been professional actors as Paul Ottar Haga, Hildegunn Eggen Knut Haug and Mark. 

Over the years, the constantly new teaterlag to, and today it is said that the whole nine pieces! It is impressive to the village to be. Almost all teams have annual theater setup, and all that will be part of a team can join. This is great. 

This game on Heilag Olav must be mentioned. 
This is the most famous in theater in Verdal. Here amateurs every year is a great opportunity to play with professional actors on stage. This is a wonderful combination that works very well! 

The great (theater) culture in Verdal NOK is due to that it almost always has been and is an opportunity for those who want to drive with this. 

A huge volunteer effort contributes strongly to the events that can be accomplished. 

The volunteer spirit is great and the enthusiasm even among Verdalingene.


 

 Industry           


Temporary translation by Google Translater

Industrial and entrepenørskap 
Verdal Industrial Park 
  
Logistics and Location 
 Verdal is only 45 minutes from Værnes and 75 minutes from Trondheim. 
Verdal has well-developed transport, and is very centrally located in relation to E6, railway and port. 
Strong commitment to the establishment of transport corridors east-west (mid-norden channel) and nor-south with Verdal / Levanger that hub. 

Industrial Diversity 
Together, these more than 2,500 employees. 
Industrial Park consists of more than 90 businesses in, among other things, offshore, wood, foodstuffs, building and construction. 
This is an environment that provides opportunities for cooperation and development 
Environment also represents a significant market in itself. 
A good environment for development and innovation 
Access to good and affordable industrial land 
Central location in relation to the logistics 
A stable and large employment 
Verdal Society has built a strong industrial culture with the leaders and workers who can and will work within the industry 

Aker Kvaerner AS, Verdal 
The company was established in 1970 and today has 750 employees. For the community around this means that approx. 1500 people are employed with the delivery of goods and services as a result of the activities to the Aker Kvaerner. 

The company is first and foremost specialists in the steel jacket, rørprefabrikasjoner and cold bending of steel tubes, and is located in an area covering 800 goals. 
The company, Europe's most modern workshop and Europe's largest crane park. They are a world leader in the welding technology and cold bending of steel tubes, up to 8 ". Ie. that they have equipment that is bending pipes with a diameter of ca. 20 cm without the need to preheat. 

Over the years, Aker also built ships deck and Flyover. Among others, are floating bridge as part of Krifast for Nordmøre made at Aker Verdal. Since 1975 also has 24 large steel jacket left the company and they have seized about. 50% of the total hours capacity. 

Aker has over the years been subject to large fluctuations in demand, so that annual sales have been from NOK 0 to NOK 1.5 billion. 
Today is the big steel concrete structures to Kvitebjørn, Valhall and Grane, which dominates the area. Kvitebjørn traveler is a contract of NOK 600 million. The entire substructure is 220 meters high and will weigh 18,000 tons when it is lowered to the seabed. 
The next major contracts to Aker Kvaerner's Golden Eye and Clear both of which will be submitted to the English sector of the North Sea. These should be finished in respectively. 2003 and 2004.   

Both Norske Skog, Aker Kvaerner Verdal Guide Band would welcome a briefing. One should only make an appointment in advance. 

Construction 
Verdal and Innherred has many large companies that operate both locally and throughout the country. 
It is the company that takes on the total project alone, but many times is more together on the total contract. So sometimes the competitors while other times they work together.


 

 Verdalsbruket           


Temporary translation by Google translater
Verdalsbruket

Background
In connection with the Church of the Reformation in 1528 the king had acquired most of the church goods that mostly was the arch bispestol goods and kloster goods. In the world alone the king's share rose from ca. 5% in 1528 to ca. 56% in 1650, the rest was benifisert goods, proprietary goods and bond goods. It was from the King the first smågodsene property was purchased, and these were to proprietary goods, which would end up Verdal as estate, later Verdalsbruket. We can share your collection of skogeiendommer to the final "Verdalsbruket" in periods depending on the identity of buyers and owners and the business cycle in the lumber in the world. The first acquisitions of skogeiendommer happened in Helgolandsgade Ådalen in 1640 - the years when there was a priest with the name Peder Eriksen Juel who started the whole.

Peder Eriksen Juel was born in 1617. He was curate in 1636 and later pastor of the world alone. This was fine and well arronderte farms Juel had collected (17 farms in total).This included all farms that were above Elnes, as well as scattered farms in all three parish in the world alone.
Peder Juel also secured the rights to run a sawmill on Fossneset and Founding Foss sag.
Lars Brix was another who bought skogeiendommer. He purchase of Juels's estate in 1670 - years, in addition, he owned and ran 4 Sawmill (Ulvilla, Kjesbu, Marken and Lund). This is the same as Brix was in the war against the Swedes in 1658 (Visborg supported). In the same period, there was a third party who also made attempts at collection of forest farms in Vuku, namely Pastor Erik Olsen Schancke. He got up tilt rans ported by bankieren Selius Marselis 7 farms, of which 6 have interest in Verdalsbruket, namely: Central Grunnan, Østgrunnan, Langdal small, Varslotten, Langdal store and Upper Green.
We see three propritærgods in the world alone from mid-1600 - tallet.
Schancke goods remain united when the widow Mrs. Sofie sitting on the goods together with his successor, both in the pulpit and in the real bed until in 1720.

Peder Juel goods will also be dissolved, as the widow who is married to his successor in the priest call - Jakob Lund - 4 container farms, as Captain Thomas Juel - her son - takes over 2, Lars Brix buy 6 and the remaining 5 purchased by Jens Bing, bailiff in Stjør-and Verdal. Bing purchased for each multiple farms, and can be described as a squire in greater style. 
Lagmann Peter Dreier acquire Helgådal estate and Sulgodset in 1684.
Is the son and other heirs named Lund, set in approx. 80 years with these properties, that are considered the core of Verdal estate.
Lagmann Peter Dreiers death in 1703 forms in a way a time in the history of the Mithan which ultimately would gather to Verdal estate, and then under a new name, and a new family; Hagen.
By lagmann Dreiers heirs are two that have interest in Verdal estate in that they have eiendomsforhold to the goods, namely, son Abraham and daughter Elenora Sofie, married to Lieutenant Colonel Peter Rafaelsen Lund from Eide in Skogn.
The first mentioned over Sul and Helgådal estate. He was a cautious man with impeccable way of life, and were lucky in their financial transactions and was a man of considerable wealth who, among other things, could afford to buy both Østråt goods and Borg, and marry the widow Karen Tønder, who blessed Collin their own 12 children.

Hagen period (1700-1807)
Rasmus ages Hagen (R.Å.H.) was born about 1647 in Beitstad, he came to Verdal as sheriff dreng with sheriff Åge Haug.
Hagen was married to Siri Olsdatter Næss and took citizenship in Trondheim, but drove commerce in Verdal Søren and lived on Maritvold.
The first to be listed on R.Å.H 's relationships with the forest and the sawmill is that he and the judge Ehm owner Haukås sag.
Next point to note is that in 1685 he purchased the Basic Foss sagsted of priest Jakob Lund, and was able to resume the sawmill business. Owner of the reason that hang together with sagstedet, he was not before he in 1695 purchased the farm of Fossneset Elsebet Lund.
This was his first farm acquisition in the later Verdal estate area.
R.Å.H. was a daring and certainly accomplished businessman - to begin with gentle, but gradually bolder. He increased the capacity of the Founding Foss sag from 1.000-1.500 board annually in 1700 to 5,500 tables, later rose and fell in step with business cycles.

Timber Access to Basic Foss sag was in the first 20 years is not so great. But in 1720 he bought 13 forested farms, most from the original Peder Juels goods.
By Peder Juels 17 farms within the estate area ended up Verdal 15 in R.Å.H. 's not.
We can draw up the most powerful of succesjonslinjen in Verdal estate history: Peder Juel-Lars Brix-Jens Bing - Åge Hagen. The casing is formed in the earth Hagenske goods or Vukugodset, as it was called from ca. 1720 - years.
All in all, Hagen owned 33 farms within the area.
Maritvold was in full Hagen-period Vukugodsets hovedgård.
In the Hagenske century the property consisted of the following delgods:

- Vukugodset, the main stem of the later Verdal estate.
- Inndalsgodset, another part.
- Malsågodset, a third part.
- Suul Nybygg goods and a fourth part.
- Juldals common, as the last part of the future Verdal estate. This designation was used from ca. 1736.

All these delgodsene was purchased in various ways and operated by R. Å. Hagen himself or his children and grandchildren.
Hagen himself died in 1732, his estates were divided between the heirs.
Broder Boysen was married to Elsebet Hagen (daughter) and eventually took over most of the Vukugodset.
It was R.Å.H. 's son Åge Hagen who was the individual who has done most to aggregate individual goods to something greater.
From 1785 comes a new man in the photo - Johan Widerøe Tonning. He acquired after each 3 / 4 of what was later to become the overall Verdal estate.
It was only Vukugodset who was outside. Tonning was the first non-proprietary personal, he had a consortium in the back.

Vukugodset was still in the Hagen-family ownership at Broder Rasmussen Hagen, who was also owner of Maritvold and lived there. There were bad times from 1790 and beyond, and it did not go so well with Hagen. The expansion started in 1797, but Hagen died in -98, and did not take part in this. His widow married John Monrad on Ekle, and so was Ekle headquarters for Vukugodset a period. First, in the new century came a new man in the picture, Christen Johan Müller. From 1807, he was the owner of all five delgodsene in the world alone.

Nicolai Jensen century (1807-1908 
By Müller acquisition of Tonning estate and Vukugodset, we have a total Verdal Gods doing.
Even if one has now arrived in the nineteenth century, there is little written sources from the operation of goods.

There are few details about Müller also, but it is believed that he was Danish born. When he bought Verdal estate, he was the owner of Vinje use in Mosvik. This he had acquired by Joen Andreas Scancke, after his death he married her daughter.
Payment for Verdal estate was 106,000 rdl. + 30,000 RDL in odel release.
Odel ejaculation was in connection with the acquisition of Vukugodset.
Müller also buy Maritvold and lived there - there was little change in the property during the period. It was good times when Müller bought Verdal estate, but it changed quickly, and there were worse times for the sale of lumber to foreign countries - we were at war with England.

After Müller's death in 1817 came under boet change the Court's treatment, and eventually became the auction and Hilmar Meicke had signed. There were bad times for the sale of lumber in the entire Meincke period. After Meinckes death in 1830, his widow ran the factory for 2 years. There was little buying and selling of property in this period, but it was at this time that the Inns or Sul common was attributed to the goods.
Nerholmen was now a part of the goods, and Meincke used this as his residence when he was in the world alone.
Anne Marie widow sold in 1832 used for Nicolai Jensen for 32,000 spdl.
This purchase took place in a period where the Jensen family bought large properties, which Verdal estate was the largest.

When Nicolai Jensen occurs in the range of Verdal estate owners for a period of 35 years, will take a strong personality forward, a cultivated and accomplished business man who had many important positions such as ledger-holder and director of Norges Bank.
Moreover, he stortingsmann for Trondheim and Levanger in a number of years, was offered a position minister by King Oscar the 1st, that he refused to.
Jensen bought and sold several farms in the area of goods in his time.
The Jensens period took lumber prices to rise again, and from 1842 was all by his old again in connection with sales to England.
When Jensen buying the goods supplied are 10 sawmills with. But in the period more closed, so he used the 5, and it was Fossneset, Vang City, Nerholmen, Dillan and Founding Fosshotel sag. Several of these were multi sagene magazine.

The name Verdal use appears to be used from the 1860s.
In Jensen's time was also Nerholmen - or island as it was now called - hovedgård goods. It was put up new houses - designed by architect Meinhardt, he had practiced at the castle architect in St. Petersburg. N. Jensen died in 1867, and his sons and son-in-law took over the goods and operations. In 1872 there was built a Dampsaga on property used for Ørmelen, and eventually were all sawing transferred there.
Sawmill in Ulvilla and Vang had Stad in periods employed over 50 men.
The last of the Jensen family, who ran the goods were de J. Getz, granddaughter of Nicolai. He died in 1905. After this, it was prepared sales, and Verdal Kommune bought goods in 1907.

Verdal municipality that skogeierforbund
Verdal Verdal municipality bought used in 1908 for $ 3,720,000.
The Board consisted of 7 men with overettsakfører Guldahl as chairman and mayor of O. Holan as deputy.
At a council should be the owner and driver of a large company was not only of the good, there were many strong opinions about everything that was done by management to "use".
It was used a lot of time evaluating and planning, tresliperi and power both in Dill waterfall and waterfall as well as the Founding Levanger.

There's no shortage of plans and good ideas, but there was little concrete when it was almost impossible to get a whole Council agrees on something. There was a period in talk to buy Folla tresliperi but the price was too high. Sliperiet was the 1911 purchase of Hjalmar Wessel, the same who later bought Verdalsbruket.
The financial situation became precarious, and discussion about the sale came up, built the war flourished; when the cradle is empty, etc..
The 26 April 1912 council resolved to sell the factory to Hjalmar Wessel and his consortium. The purchase price was NOK. 4.055.00, --

Now, the name was Aktieselskapet Vaerdalbruket.
From the sale was leilendingsgårder except 75 and 61 seats with the claim end houses and other rights.
It would outlay wood for household use to all farms and places, collected between 15,000 and 16,500 goals Skogland. This was a long affair, as the designated discretionary men were striving to reach agreement. First, in 1950, the last of the deeds issued.
After a turbulent time sold thus Verdal Verdal kommune community in 1912 for $ 4,055,000.
Verdal was once again on the private market
In Wessel-period, it was developed a violent activity from the very beginning.
To get to the export of lumber from Verdal had to build a sawmill and wharf on the Tron Tangen - the only place it was possible to proceed dypvannskai. This happened in 1913. Cableways to Fleskhus for transport to Ranheim.
In 1912 bought Wessel for User Account Tronhjems Aktien Lumber Company, which had large skogeiendommer in Sweden with their own plant.
It was later purchased approximately 100,000 m³ of timber Kall. In this connection, built 2 cableways, a call from Sea to Anjan and one from Anjan to Vera. These were in operation from 1915 to 1920.
The property in Sweden were eventually sold. In 1928 they sold a property to Johan H. Andresen in Oslo. Wessel had gradually other interests, and in 1919 he transferred his shares to Johan Getz dy for 50% of the nominal value.
The period from 1919 to 1930 was a turbulent time for the workshops, the prices of lumber was very high in 1919 and first in 1920 but then they fell again. This together with some questionable purchases and sales of properties and warranties made at the workshops was the very poor economically.

So the 11 August 1930 the Board made a decision: "According to the Act Section 54 and inform the general meeting at the company's funds and more than 1 / 3 part of akjsekapitalen was lost and that the board asked its seats at its disposal".
Verdal Use the linen had run out, and J.Getz period was over almost one hundred years after his oldefar, N. Jensen, took over the factory.
Then came a 5-year period where the factory was under the administration of Creditors.
It was working very actively to stable capital on the legs so that the user could live on.
Now had Storebrand / Idun already come into the picture, and had people with both the Board and in negotiations.
It was made several assessments of the forest, some were completely wild, other, more sober.

Attorney Kristen Nygaard of Oslo was engaged as a financial / legal advisors already in 1930. He laid down a great work through 5 long years, and the 14 February 1935 could Nygård on behalf of the insurance company Idun, who was now a buyer of AS Vaerdal community, send konsesjonssøknad to Agriculture. This was granted in May of that year.

The period from 1935 until today has been relatively stable. Although the war, and other unforeseen issues have emerged from time to time, Vaerdal community is today a well-skogeiendom, and the company has added conditions to the right so that the public has access to both the hunting, fishing and outdoor activities. It's twice tried to reverse the forest from Vaerdal community to local farmers.
The first time was during the last war, when NS-people tried to get the government done to the forest, so that it could be handed out to people. This was not something.
In the last 20 years, some farmers in the Upper Verdal work for the user to Vaerdal utparselleres as farm forest to them. There have been no lawsuits that led up. The owner is still Storebrand, and Holmen "used" head. The place is also in recent years cleaned up in order to accept the owner's own courses and conferences.

Sawmill Business
Water Sagene was introduced in Norway in 1520-30, the northern mountains only in the latter half of 1500. In Nord-Trøndelag is unlikely before the beginning of 1600.
It is not mentioned in the sawmill world alone until 1651; Leksdals vacuuming.
The above gentlemen who Juel, Brix and Lund bought and ran the saws over large parts of Upper Verdal.

The safest saga, it was in Upper Basic Foss. It had certainly water the whole year - a so-called årgangssag. This saga was more or less in continuous use from the mid 1600s to 1872, when Dampsaga on Ørmelen was started up.
It was built saws for most places where there were waterfalls and lakes, either as flomsag or årgangssag.

Rasmus Krag leasehold in 1698 Ulvilla sag from Kronen and the Royal Academy Allmenningen, who delivered the timber to Ulvilla sag. The forests that were included, was largely Helgolandsgade Ådalen and Skjækerdalen from Helmoen and Skjækerfossen and up to the border - though excluding Nybygg goods and Helgådals goods, as was Peter Dreiers private ownership. Ulvilla described as a fantastic saw how it could cut up to 10,000 tables a year.
In all the area around Ulvilla an industrial center long before the word was invented.
It was also sawn in the valley, as Sul, Inndalen and Tromsdalen. Between 1700 and 1730, was sagdrifta in Norway subject to large fluctuations, which were directly related to the wars in Europe.

Dampsaga on Ørmelen was the start in 1872, and worked well until the big slide and river breakthrough by Hærfossen in 1893. It became difficult to access the logs to the saga of Ørmelen, and it was adopted in 1902 to build a sag in Levanger. The logs were towed to Levanger with boats from the end of the river.
This was no good solution, so after many investigations, it was in 1913 purchased a site from Bernhard Rostad on Trones farm. This site is low down by the sea on the north side of Tron Tangen. It was a sawmill and høvleri until 1966, when a new and modern sawmills in Ørmelen was adopted. The sawmill burned down, however, already in 1967. It was built up again immediately, and has since been on Ørmelen.

Fløting
It was a long series of waterfalls saws in Verdal, both in the main rivers and sidevassdrag. Round logs were floated in the spring and early summer to sagene. From the many small sawmill in side the river systems were run with the load of horse Verdalsøra. From the larger sawmill bottom of the main river systems, Basic Fosshotel sag, Nerholmen and Dillan saw, was the Skårnes planks floated in rafts down the river outlet in the fjord. This traffic took until 1870 - years when Dampsaga on Verdalsøra was built. After this time, it is
just floated round timber in the river.

When the first fløtingsdammer was built, can not tidfesta, but they were probably built at the same time with waterfall sagene. It was in the smaller rivers and sidevassdrag, where there were small, primitive waterfall saws, at the first dams were built. There was little frivannføringen both for log floating, and operation of sagene. The dam was simple weed ponds with "stågåluker" and rock-filled timber coffins that landkar. All the material for the pond was dug and worked on the dam site. Only after 1850 were for serious speed

Dambygging.
The first dam for Innsvatnet was built in 1857. This pond was located in the narrow party just below Skip Bridge (St Olavs bridge). It was a rough bergur at the bottom, and it was difficult to get the dam closely. New dam for Innsvatnet got a little further west in 1912. To gain greater depletion depth, was blown wide channel of 45 m length and up to 2 m depth. The dam had two gate openings on 4 and 6 m wide, covered with normal tapping swallow. When the pond was filled, contained the 12 million m³ of water. Vere Dammen (Large Lund Ammen) was built winter 1904-05. It was approx. 110 m long in the krona, and lifted the water level in the dam site with 4 meters of water Vere Sea above Tronsmo was raised by 2.10 m at full pond. The dam had two draining swallow, each of 7 m. Closed with two hatches, and two overflow in the krona, each of 6.5 m width, for through stikking of the timber. The dam had 13 million m³ of water. This pond also served as veibru of Vere Road until the road was omlagt, and the new bridge built by sydenden of Storlunet in the 1960s.

The dam at the outlet of Skjækervatnet was built in 1916. This was Vaerdal Used largest magazine, and the pond held about 21 million m³ of water. The water level in Skjækervatnet was raised by 3 m. The dam had two draining locks on each 6m, with the hatches closed, and an overrun of approx. 14 m, closed with a plank. In addition to these three large dams in major river systems, had Vaerdal approximately. 30 small dams in the river systems page. In addition to these ponds, it had to build wings and forstøtningsmurer the many waterfalls and rapids in rivers fluctuate, so that no timber jammed. Nevertheless, it was clear many times that bonds with a life that had during the course of efforts to dissolve.

The public road was getting better, and in 1956, all logs from Inna with sidevassdrag transmitted to the road, and no cream in these watercourses stopped. The logs from Kvaerner and Helgåa with sidevassdrag was stopped in elvelensa on Ørmelen, and here was built up a plant with Kjerraten and loading ramp. From here, were both sagtømmer and slip driven by truck to Trones and turned in the sea here. In the years 1956 - 1964 was approx. half worked on the car and the rest of the waterways. No Cream in Helgåa with sidevassdrag was set in 1964, and since that time all timber transportation in Verdal has taken place with the car.

At the closure of cream no i Verdal river is a long and interesting era in bygdens employment ended. Right from the first waterfall saws was built around 1600, had been floated in both round timber and planks (the rafts) in Verdal rivers. [1]

 

-------------------------------------------------- ------------------------------

[1] Source Verdal bruker historie 1640-1975


 

 The great landslade / Hærfossen           


Temporary translation by Google translater
Verdal slide / Hærfossen 

Previsions 
In retrospect, and with the knowledge one has about the race and rasfare, it is easy to see that there were signs and signals that said that something would happen in that area. Perhaps it would have been possible to prevent the slide. But for the people who lived here in 1893, was by no means a disaster would occur. Some responded in strange circumstances, and some were frightened of NOK smaller ras and utglidninger. But all in all was happily unaware of the threats that hidden in the ground right here. In the immediate vicinity were several landslides in the Middle Ages, but also in the late 1800s did the slides here. In 1822 occurred an accident in Follo Brooks. The accident is described in a letter sent to the sheriff Støp judge Lie. It had been a small landslide in Krågs their home fields, and rasmassene had ended up in the creek. As a result of this was the pelvic demt up, and formed a deep vannpøl. Then use, Sivert Sivertsen, was with his seven-year-old son over poland for a small fleet. In one way or another must have gone around the fleet, and both forulykket. 
Brooks digging in the sides resulted in several falls. In 1853 there was a slide up in Follo Valley. It is difficult to localize the slide exactly as it is only limited information available. But it is obvious that the slide must have been below the part of the team valley that was left behind by the slide in 1893. Also in 1867, a similar slide. This can not localize exactly. 
None of the species was particularly large, but the slide in 1857 was the largest of them. The mass flowed out in the Verdal river and demte it up in three days. 
The man on Kråg, Ove Haugskott, which are otherwise survived the slide, he said that shortly before the slide had been aware that the entire time was young utglidninger along the creek at the farm. But he had not thought of this. It was only when the accident was a fact, that he understood the context. 
There were several who were down by the river to fishing in the evening on 18, so that the river was unusually gray sludge, sludge-bearing so that the fishing was not possible. 
It was also very high grunnvannstand registry this spring, it was unusually soft to the fields to several farms in the area. It is said that on the farm Kråg, while they were with Skuronn in 1992, was lost a crowbar. Then they would take eat, they went from the mottled in a hole and went to eat. Then they came for Matpausen was mottled gone. They did it again, but it had sunk into the ground of its own weight. Johan Gran, that use of the farm took this as a warning, and moved to one of Stiklestad Gårdene. 
There were also some "supernatural" notifications: 

The Preast Klute experiences. 
Late autumn 1892, was pastor Klute, which was curate in Verdal, one night driving up the valley from Verdalsøra. Cape Ella farm located just off Vuku church, fifteen kilometers from Verdalsøra. Driving road went at that time past the farm Ugla - as it was once the parish prestens residence - over a deep valley near the farm team, which was one of the farms that raced out ahead of Jermstad Haugen east of the Police, over Camp Ådalen by Reppe. There was a heavy way of long steep hills. When the cloth came running up on Jermstad Haugen, he met a man who took hold of the bridle on the horse. Klute said: "What will this mean to stop me here on the road? Is it something they want to talk to me about, so you can meet me at the office! "The man said nothing, but left off the roof in the bridle. Klute did not notice where it was the man. It was a rather dark night. 

Klute ran home as soon as the heavy road allowed. He delivered the horse to Drengen and joined. He had something he had to put him in the office, and therefore went in there with the same. He lit the light to see what he would do, when he saw a man sitting on the chair next to the oven. The priest thought the man resembled the very man he had met at Jermstad Haugen, despite the fact that it was very dark. But he could not understand how he or she had managed to come so fast forward, when he had run as fast as the bad road permitted, and he had not seen that man had some horses. 
Klute said: "What me?" 
The man said: "I just know that it is in Verdal a major accident!" 
And with it, as he had said this, was the chair empty and the man disappeared. 
In about seven months that passed from this day to utraset, said cloth from the pulpit every Sunday and holiday: "emergency eder, there is Verdal a major accident!" 

An experience at the bridge over Follo Brooks 
One night about midwinter, the winter before utraset, came Drengen farm and one of Husmenn for Vestre Hallem running through the farm on the team. Drengen hood Andreas Petersen Minsaas and Cottager Peter Olsen Støa. They came from kværnbrukene by Ulvilla with their mellass. It was at one o'clock at night, good sled lead and clear moonlight. The road was in a turn around a large cage in Follo, Almost down the steep hill on the other side. When the oscillating around a large cage, they were both about the same time see two men who were middle of the bridge and pointed around to both sides. Both run had bells on the horse so rattle rather a lot. 

Andreas who ran in front, drove straight towards the two guys who were the center of the bridge, and he believed they had to hear the bell so they went to the side. But they moved not. He oscillating when the horse all the way to the right side, out to the rail, and there was space for the horse and sleigh could slip past. Then the sleighs was the middle of the men, they were invisible. 

  

Boy from Kvelstad 
The day before utraset was the shepherd boy in Kvelstad, one of the first farms above utraset the southern side of the river, out in the field and guess the cattle. Kvelstad farm is located on a large flat down to the river, but outfields, where the crew went, is fairly high above the farm. 
It was glorious good weather these last vårdagen in May. The boy had laid down on the earth to rest. He thought he heard some rest down the river, got up quickly and came out on the edge of the steep hill that went down to the river. 
He then saw a huge dam across the river from Eklo on the north side of Melby on south side. The dam consisted of soft clay, and in this he saw a whole bunch of horses and cows that basket in the camp to come to the country. From the dam, there was a large sea entirely up to Vuku church. The water was so high that it went right up to the middle of the loft windows on his own farm Kvelstad. 
From the dam up against his home Kvelstad rowed two men in a boat. The boy shouted to Roerne that they had to wait as he was sitting at home and at the fort sprang este he did down the ground. When he came down to the sea, it was gone. Dam not exist, boats and rowers not. 
He was utterly from him and understood nothing. The boy came home utterly disturbed, pale as a corpse, and without the ability to speak. He did not make a sound. The people on the farm so that something was wrong, they began to talk friendly with him and ask if he had seen beast in the forest, or if there was something wrong in some way with the crew. A little later he got the voice back and told what he had seen. The people believed he had fallen asleep and dreamed, and that it was the dream that had shook him up. 
The night after the people woke up on Kvelstad of the violent noise utraset caused, the dam over the river was just as the boy had seen and told about the day before. Elven stopped at the dam, and rose in a few days as high as the boy had seen. 

The Oaktree on Kråg. 
On the farm on Kråg stood in the last century a large Oaktree. The tree was old, and it was linked to a legend there. It was told that if it were panied or dug down, it would be an accident over the village. 
Whether those who lived on Kråg before had thought of this and be allowed to touch the oak of the reason, or if they had thought it was a nice tree to have standing, is uncertain. But when Ove Nilssen Haugskott got there, he is not bothered about this prediction, and he is cutting down the tree. 
The farm went out, and the three who appeared at Kråg, berget life so far it was. 

Human destiny (Menneskeskjebner)
As the scale of the accident came forward, and got a list of casualties and injured, this was also easy fates. Some had lost everything they owned, the entire family was gone. In some places, there was one and two people back because they were either away or in any miraculous way had survived. One should here take some to show how it was. These accounts are taken almost verbatim from the books about the slide. 
This happened before anyone knew what the emergency psychiatry was, nature Insurers were not, some had normal insurance for buildings and some of the equipment. 
Most received compensation from the state, ca. half of the fair value. For a tacit or dreng who had lost everything, then it could be 50-150 kr. 

Eklosvedjan 
Here lived Erik Sæbø, he had a wife and 4 children. In addition, the mother lived to the previous owner and her daughter on the farm. Erik was 37, his wife and 32 children from 2 to 7 years. 
A few days before the slide traveled daughter of kårkona to Bodø, she had been working there. 
In the morning before she left, she was in the room of boys and a kamferdrops the head to the pillow all four. The daughter's name was Pauline Peder Daughter Minsaas, and later became the mother of the renowned author Bjarne Slapgard. Erik Sæbø was away on work rasnatta. Kårkona identified themselves worried about the evening of 18, and went over to the relatives of Melby. How she saved the life, all the others who were at home died. The whole farm disappeared, of this paper was again a small decoration on approximately 200 m2. 
Although no one knows what happened, it seems that the farm went out with the second slide, one has considered itself to it, from where it is found a few artifacts from the farm. Four of the dead were also found in several places and at different times. 
Erik Sæbø Øra was on the night and fog horses, he had done there. Once he had heard about the slide, he traveled home, but where there was nothing to find, he had lost everything. 
Erik light tirelessly for his family in a long time afterwards, and he found himself one of anger sons. 
Kårkona that went in the evening, survived, as previously mentioned, for this reason. 
Bjarne Slapgard told that the mother in his old age had said that she was so happy that she had left kamferdrops to the boys. 
Erik Sæbø married again twice, as the second wife also died. 
Erik performed one lethal redningsdåden after the other, and for this he received a medal awarded to the rescue of different class, the only civilian to receive a medal of any other class. 
None received a medal of the first class. 

Tokstad Mellom 
Here lived Peder Pedersen and his wife Beret Marta Olsdatter, they had five children: 

Annaberg itte 11 years 
Otilie 9 years 
Peder 7 years 
Gustav 3 years 
Paul ½ years 

Like most who saw the slide, and that some of their lost loved ones, not the people on Tokstad Between talking about their experiences. But the following story is re-told by Peder and Beret Martas grandchildren Aksel Send. 
The people had gone to bed early in the evening on 18 May. Peder was sick of lungebetenelse, and Beret Marta was exhausted after a double working day, where she had made both their own and their husbands do that day. 
The house had two bedrooms. On the one sleeping children Peder, Otilie and Annaberg itte. On the other was the man, who because he was poor, had their own bed. The three-year-old Gustav was in the cradle, while at least the child Paul shared the bed with his mother. Probably it was this that saved the lives of Paul, for otherwise, it was he that bad in the cradle. 
Just before noon Beret Marta was caught by Peder, he asked for some water. 
Although Peder quickly fell down again, had she not still in the body. She was sitting in bed. She noticed a strange odor, and thought she heard a distant sound of thunder. Was it something Beret Marta was scared, it was lightning. For this reason, she was wide awake when the slide came. Then everything happened at once, Beret Marta thought it was the Earth's downfall, and cried out to God that he had to save the children. One wall collapsed, and a large stock fell over the chest to Peder. Meanwhile, the room filled with clay. The bed where little Paul was lying, stood at the opposite wall. She seized the boy, while she saw that the cradle of Gustav disappeared down in the camp. She shouted to the other children that they had to salvage them. Annaberg itte responded "as soon as I get off the deck that is above me, I'm the mother" 
This was the last the mother got to hear from Annaberg itte. From Otilie was not a sound. Maybe she was already unconscious. Camp soup stood high in space. 
Beret Marta had to dig clay from the face of the man for him to get air. And incredibly NOK she failed to get off the deck, laid over him. When she saw that one leg was broken. Beret Marta understood that they had to get help fast. Paul was incredibly NOK undamaged. But the cradle of Gustav was gone. And take care in the other bedroom was not possible for her. While she was all right, and to the lands she had. 
As with Paul in the arms bega Beret Marta out of clay masses. This trip, she could never give any explanation of how she conducted. Asked if she just said it: "it was God's will". 
She came to the vicarage. When she no longer had meat on your fingers. Fighting against the clay masses had been hard. 
At the vicarage, had told about his family down the slide. 
One of the people who were there, was Erik Sæbø. His farm Eklosvedjan was gone, and he looked for his own family on the wife and four children were gone. Eklosvedjan and Tokstad between the neighbors as Erik knew Beret Marta. And Erik hesitated not. He had with him Sefenias Teodorsen Støp, and using the table built a bridge beyond. When they were halfway, it was a landslide in Eklomelen by dunder and brackets. Sefenias turned, but Erik went out to the rest of Tokstad Between. He came into the house, and had with him Peder out. Alone, he is not doing anything for them was left. He had berget the boy up to the vicarage, where he persuaded five men to join to Tokstad Between. The five were John Husa Vald, Eleseus Mo, Laurits Horse Grei, Johannes Husan and Martin Martinsen. 

In the community they were able to slash through virvaret of sticks and tables, to dig down through a meter thick layer of clay, and had berget two of the remaining, Otilie and Annaberg itte. But Otilie had been so badly damaged that she already died the day after. Annaberg itte pådro to pneumonia after having been in the frigid leirdynnet so long, and perhaps got clay on the lungs as well, and she died in hospital 22 May. 
Gustav did not, but they found the cradle. Ghastly NOK was a dead chicken up in the da. 
Like Beret Marta, Peder was also full of wounds on both hands and feet as a result of all to dig a trench in the camp. Beret Marta remained for a week afterwards, while Peder had to use crutches a long time because he had a broken leg. 
In addition to three of the children were dead, they lost everything they owned. Nothing, except some small objects, were rescued, all the animals with stroke. Beret Marta never got over the loss of children. And while she blame themselves throughout life because she had failed to save Gustav. 
Peder Pedersen Tokstad got £ 710 in compensation. The proposal went out at $ 1000 He received £ 50 in advance to livelihoods. 
Shortly after the slide purchased Peder Send Aunet in Leksdalen. It may have been in 1894. Beret Marta asked that the condition that she never wanted to live by a river. In 1900 the family lived on the Send Aunet. The bar then surname Send Aunet. Family name was later changed to "Send.
Beret Marta and Peder had four children. They celebrated their diamond wedding in 1943. This year was Peder New jords medal and diploma for his efforts are paving new ground. In addition to the operation of their use, namely, he ran with grøfting. It stated that he dug trench 12 mil. 
Beret Marta death on Sending Aunet in 1944. Peder died on the old home in 1951, 91 years old. 
Son of Peder emigrated to America in 1907. He lived in Ashby in Minnesota where he had a farm. He was married to a Swedish woman named Anna. Peder died in 1966. 
The youngest son Paul married Pauline Jønnum from Beistad. They settled in the Røysing in Ongdalen, where he died in 1984. 

Temporary translation by Google translater
Follo 
The largest and oldest farm in the entire utraste area. Probably be able to farm cause its history back to the later Iron Age. The farm was in the 1880s used to folk. 
In 1893 the engineer John Rostad owner. He had purchased the farm a few years earlier. 
The evening in question were the following persons in the team: 

John Olsen Rostad farmer 43 years 
Bergit Magdalene Hansdatter 33 years 
Children 
Ole 12 years 
Bjarne 10 years 
Marie 7 years 
Ingerid Elisabeth 4 years 
Helge 3 years 
Tormod Mikal 1 year 
Birgitte Valeur widow 60 years 
Erling Valeur boxes end 
Pauline Peder Daughter serve 44 years 
Anne Magrete Voll serve 28 years 
Anna Olsdatter Stuskin serve 25 years 
Mette Olaudatter Bjørgan nanny 18 years 
Marius Iversen shepherd boy 15 years 

It was an irony that shape family Rostad appeared at the farm rasnatten. John Rostad had purchased Stilklestad North. The family liked him apparently not on the team. Whether this had the hang of that it was very soft in the soil around the farm, is uncertain. But surely it is that the trickle of water from the ground up in several places, and formed small cones of sand where the water tot up. 
The family had planned to move to the Stiklestad 18 May. But so struck with this coincidence that Marie-filled years that day. Therefore, the move was postponed one day. 
In retrospect, it was told that a woman can find the name Sibylle had predicted that the team would go under. But it was not said anything about when it would happen, even to John Rostad. He should have answered her something like "Can there be hope in our time, Sibylle". 

There were many survivors from this farm, and consequently, we have several accounts of what happened here. In the post-slide, many of them as berget life, questioned and interviewed by journalists from different newspapers had correspondents in Verdal. I hang it up was formed, a number of myths. And in connection with what happened on the team, has formed a myth. 
In Hart Manns skrift as was released the same year as the accident, states that while the houses on the team sailed down through the slide and through the valley, set gjetergutten Marius Iversen and played with a hundehvalps. It is written in the following way: 
"Gjætergutten was the only paaklædte; he sad in a good rest and klædde sig under Slopes and legt sig med en liden hundehvalps. Even he was sig udpaa Tagetes and afraid of the fireworks on land ". 
Both he and the others who were rescued were not fond of this description. They believed it was far from reality. But for journalists show had been arbitrary in the newspapers a story around a single piece of information, and when this was pressed and no one had time or opportunity to disprove the story, it was standing as a truth. 
What really happened to be one of the implicated even get to tell. Ole Rostad, 12-year-old rasnatten. Five years after the accident, he even wrote down what he experienced.

My experience tonight at 19 May 1893. 
I was awakened in the night at 1 My grandmother Valeur shouted that I had absolutely up when there was something wrong on the flight. But I was lying still. If it was of horror, or laziness, I do not remember. But it is likely it was of horror. Once again I was warned, but was also this time lying in my bed. 
Now it sounded a violently brackets, and the whole building was complete. The wall that stood by my bed, fell over the bed so that it was as far as I berget life. For the wall was lying on the bed posts. 
But now it was too late to get out of bed than how much I tried. I lay thus for a while without giving the sound from me. Then suddenly, I heard calls for help. And I knew the voice. It was one of our service piker. One of them I never saw. 
Since I heard several calls that eventually svant hen in death torments. 
So it was set. Then I heard my father's voice just above me. I thought he was in a dark attic. But it turned out later that he was on the roof, there was no longer dark loft. The roof had fallen down in a dark attic. 
I tried to answer him, but he heard not. 
Later, the roof opened as a sub, and I crawled out from my nausea room through an opening in the roof. There met me a strange vision. For there was my father and my siblings except Tormod. All of them were almost naked. There was my old grandmother Valeur, also almost naked. Similarly, the service was three girls there. 
It was half dark and bitingly cold as it should be winter. After this takflaket, which was not more than a couple meters in each direction had svaiet here and there for a while, and threatened to topple us by, put it in a violent motion. Now did it with lightning speed like the Rosvoll farms. During the whole journey in this camp was the ocean, we threatened to tip over, and when camp bygene came, we had to unnecessary buckles us fast as well as we could. 
But the worst, we were exposed to frost. We froze, we had to feel in your feet. They were most vulnerable to the cold of the tiles were so cold that is. 
We feared the entire time that the grandmother would fall together by the cold, and that she also had received a blow in the head so that she bled heavily. 
When we stopped by Rosvoll succeeded my father to get to grips on some bed clothes from the bed where I had been. These were distributed to the most needy. 
During the move we saw as far as we could see, only the clay. When we came down to Bjørken saw some horses and cows which sprang all they could to avoid flooding. But in vain, for the camp flooded these areas rapidly so that the fastest horse would have been too late. We heard how the poor animals brølte in his last fight. We also saw people succumb, we heard their horror scream. 
When we came to Rosvoll, so we have a man stood up from the camp. He was covered by a thick layer over the entire body. He shouted at us and asked about our name. And he told his own name. It was Odin Bjartnes, one of our neighbors. 
We shouted for help to some people who stood by Rosvoll, but we fik to answer that it was not a rescue before the water fell, because the river was demt up. If we should have waited for it, had we had to be there for many days. But then sounded a familiar voice; "bærre veinte, Rostad, æ ska reidd dock!" 
It was Marius Iversen, a 16-year service boy who had been on another board flakes. And because of that he was easier, he had a faster pace and had come closer to land than us. 
Now he began to pursue his own plan. He took big sticks and planks as he put on this camp sea. He was thus able a bridge a bit. But we were far from the fast land, and if he does not, by their brave efforts had encouraged them standing, and so on, had it indeed been long for us forfrosne to wait. 

When people came out to us, we prayed that they had to take the grandmother first, and then Odin Bjartnes which was a twenty steps away from us. So was every one of us born in the country on the back of peoples. 
When I got a piece from the wreck, he fell as bar me, down in the camp, so another had to take me on the back rest of the bridge. After I came on land, I sprang for a gal. I jumped over a fence, into a courtyard and into the kitchen where people were trying to wash Odin Bjartnes. 
We were well received and referred to a well-heated living room. We gathered all of us that we were from the team. And at last came Marius Iversen in, as we for the most part had to thank for our survival. For there were many of us who had failed many hours in such a cold without clothes. 

Marius told how it had gone with him. He had been separated from the other servants and had come to himself, and had failed to come up on a wreck of a room where the service the girls were. He had picked up their clothes, and put them to good rest to get dressed up. While he was so, so he is the little hundehvalps our creep around among the sticks. He took it to him and pass it so that it could not harm. 
And that is why the major authors who published Description of Vaerdal accident has written: "A service boy named Marius Iversen put under full speed and playing with a hundehvalps". 
No, he did something other than playing. He worked much more than many others. He had also been addressed in a pocket that belonged to my father. He said also that he had heard the service girls who died, shouted for help. He tried everything he could to get them to help, but he could not. 
From Rosvoll was immediately successful bid to Trones to my uncle and grandparents to tell what position we were in. And immediately came grandfather with clothing. The people on Rosvoll offered us food before we left, but no formådde to eat because of the horror and grief. For we still knew nothing about our mother. When we came to Trones, we were received with much love. The same day went uncle Bernhard and far up the slide to ask for the surrounding farms about my mother. But it was in vain. The day after she was found dead in a wreck close by the wreck, where we had spent the sad night. 
Both Berg itte Rostad and son Tormod was found, while the two girls service Mette Olaus Daughter and Oline Gustav Martin Daughter was not found. 
John Rostad had purchased the farm Stiklestad nordre slide before and he and the boys moved there. Eventually, he received compensation for the team so that he had acquired krøtter to the new farm. 
After a time he sold the farm to Trygve promontory who had married the daughter Marie. 

Although he moved to Kjelsrud in Bærum. The reason for that he sold was that he was afraid of Brokskitbekken who rant like north-west of the farm; should take the new races and perhaps trigger the landslide. He did not fancy the idea of perhaps experiencing even a landslide. 
He married again in Bertha promontory from Ytterøy, and died in 1917. 
Ole married Margit Moksnes from Trondheim, they owned Haugslia. He died in 1967. 
Bjarne emigrated to America in 1906. He had married Valborg Øvre from Learn roya. 
Marie married, as mentioned above with Trygve promontory, she died in 1951. 
Helge married Gisken Sem from Grong, he died in 1915. 
Birgitte Valeur Moved to his daughter Jenny in Levanger, where she died in 1913. 
One of the two girls who service berget life was Anna Olsdatter Stuskin, she was married to Edin Follo, the only thing that came from it with life in Follostuggu. They settled in the Garp on Verdalsøra where he practiced as a tailor. Anna died in 1958, and Edin in 1962. 
Pauline Peder Daughter, the other service girl, lived in a living room in Jermstad Grenda, she died in 1944. 
Marius Iversen married Ragna Iver Daughter Vang. He worked in Verdal Mill, died in 1962. 

Vukusjøene 

The first sea 

The slide had filled up the river from Melby Berget and down the peaks. It formed a dam on the upper side rasmassene, and the river was drained down. 
It is somewhat unclear how high the dam was, but between 8 and 11 meters, 11 meters is probably most appropriate. 
The water rose all the time. Farms and seats that lay down the alluvial plains of up to 
Østnes Fossen, was subjected to. Monday therefore, a quick evacuation from these farms and places. It was not long before they had at their disposal, but much longer than those who were subjected to slide. 
But both livestock, inventory and movables were removed, and when the water reached up to the lowest-lying farms, houses escaped and was emptied. 
Sea, which in this way formed, was named "Vukusjøen". It was eventually awarded a relatively large extent. It was almost 4 km long, and covered an area of 3.2 km ². 
First, during the course of the 20 days May reached the water's edge of the dam. Thus ended the sea to rise. The water spread now beyond clay surface down the valley, and this was after each appearance of a sea. When the water had spread beyond all, and began to run down in the old course on the mountains, rough it down back in the loose masses. It was a big job to get the river to follow its old course, this is described in connection with military efforts. 
The surface of Vukusjøen sank, however, not before the river had lowered their rent the entire road along the camp lake 
When the riverbed had reached as far back as the leirdemningens the back edge, began the real Vukusjøen and tapped out. But the new course did not reach the dam's edge between Melby Berget Eklomelen before and after a few weeks. During this entire evolution tried Monday with more or less successfully to direct the river. This was no easy work in the soft and thin camp. 
Then the real Vukusjøen was reached, the river lowered significantly faster. The accumulated water was to increase the ability to dig, and now the water rant by a relatively narrow races and not over the sea clay in its entire width.
Elven lowered much faster than we had imagined, and draining the water was equivalent to fast for him. Monday saw at once that the water level sank. It was not so many days before Vukusjøen was noticeably less. And early summer the water was gone. 
Farms, the use and places that had been flooded, could now be in a position again. And before the summer was over, most had done most of the work. 

The other sea 
So the 6 September went by the store exceeded in the rear edge of the slide. Besides these rasmassene ripple over sydkanten of the slide and destroyed Rognhaug, veltet they also slides through the port. It positions itself as a thick layer on top of the masses that lay there for slide 19 May. The slide took more than 300 ground targets, and it went in the north-eastern edge of the slide. There was Melen higher, so that there was a large amount of mass that flowed out also at this occasion. 
The new course that the river had been dug during the summer, was filled again, and this time the dam was 14 meters high, that is 3-6 meters higher than after the first slide, if the numbers that were stated in 1893 are correct. 
The water rose again and formed a new Vukusjø. It was even more areas come under water. While at the first dam reason had feared that the fixed bridge at Østnes would be taken by the sea, this fear is now reality. The bridge was lifted by the piers, and led down to Auskin. Here it was stuck. It was berget, and set up again on the old piers when the water calmed. 
Sea reached this time well past Østnes waterfall. The water was right up in Ekere Bakken, and up by Holm bridge was higher than the water the river bank so that the lowest-lying fields were flooded. But riverbed that was relatively deep, was filled up so that Vukusjøen in reality went far Grunnan. Probably the area of the sea 3.5 m². 
Because parts of the old road was under water, rowed people to church. It is said that the Land Fall rowed people across the tops of oldertrærne who stood down by the water, and the added lands by Ekere Bakken. 
Telegraph station in Vuku embodied in Ludvik Sørakers house, could only reach by ro there, and inside the house stood in water up to the chest when you used the phone. 
After Østnes bridge had been lifted by the piers, and brought down, were set in motion a large work to salvage the bridge, and put it in place again. The bridge was new, it was built in 1888-90. 

Hærfossens breakthrough 
The 12 September came as Hærfossens breakthrough. This, along with that there was flooding in the river, made the river brought with it significantly more clay and mud. These loose deposits were for a large part of the set in the stagnant water in Vukusjøen. When the water next spring was depleted, the Earth was covered by a more desimeter thick clay-and slamlag who did hard work on earth. The old good top soil was gone, and you had to start from scratch again to make the broken earth fruitful again. 

New river 
The river began to dig down in the new camp fyllinga immediately Vukusjøen reached over the edge. Sea lowered somewhat. The sinking went very slowly for them. This was used because the water rant over dam across its width from Melby Berget to Eklomelen, without finding any exact løp. 
Into the autumn and winter was less water in the river, and the prospects for a speedy lowered the river was also reduced by it. In addition, there was ice and telecommunications that delayed the sinking further. 
First out in spring 1894, with isgang and Vårløsning, formed the deeper tracks in the surface of the dam, and the river broke through properly. And then went to return relatively quickly, and the water was empty for a short time. 
Affected farms, houses and properties 
Several houses that had been moved and rebuilt after the first water, had to be again demolished, moved and set up another time. 
As already told, there were still only minor damage that was caused on the ground of this sea. It was water that was there, and even while uttappingen took place, there was little electricity in the water. Thus arose that no special damage to the terrain. The damage was primarily følbare in connection with the earth, was the possibility of the avlinga this year was reduced. Or was the damage to houses noticeable. 
However, the conditions were significantly changed when Vukusjøen formed for the second time. 
For the first destroyed all the opportunities for agriculture both in 1893 and 94 
Second, it was significant greater areas under standing water. 
For the third was water standing all winter. 
And for the fourth led ie clay masses by Hærfossens breakthrough to the soil was much more damaged than just water. 
Along the bottom of the sea, and along by it, were the following farms, using traditional and places that had to be abandoned due to flood: Volen western, Volen eastern, western Storøra of Reppe, Elverum west of Reppe, Storøra under Auskin western (husmannsplass), Auskinnesset southern of Auskin east, corner stone of Bollgård east and west. 
In addition to these, too, had to some houses in Vuku, ie Bredingsberg, abandoned because the water was up the walls for them. 
So far it has been possible to determine, it was three houses. These were the following: Vesterbua (Vuku trade union and Vuku dairy), Østerbua (Odin Stornes' shop) and Ludvik Sørakers house. 

Rescue Work 
There were many volunteers who made a huge effort in connection with rescue work. More rescued people and equipment with their own lives that effort. 
However, several reports also say that many would not participate, they would rather stand and watch. It is said that someone took the 10 cents for a skonrok and 10 cents for the loan of vaskefat mm. This was to military personnel who had worked for several days flooding and clay soup. 
And according to reports have visitors who claimed to be from Inderøy urged men not to obey the command, but do strike. 

Military efforts 
Military forces came relatively quickly in time with the rescue work. There were crews in the rekruttjeneste on Rinnleiret, these were utkommandert early on the morning of the 19th May. Recruit Roppen was divided so that part was on the south side of the river, while the rest took the road through Øra and up to Stiklestad. The first military personnel participated in the first emergency relief effort, ie, to rescue people who had survived the slide and was out in the mud. 
Eventually came the military men, both from Steinkjer and Trondheim, these came with the boat and went ashore on Trones and Skåne. 
When Vukusjøen was filled up and the water again began to run, it would certainly be a need for taking buildings on multiple locations. The old river was filled with clay, wood and many other mothers, so that one did not know how safe the water would take the road. 
That one was most afraid of was the area around Verdalsøra, Holmsveet and Holmen farm that was exposed to by the old river in Kvisle. This is the area south of the road to Stiklestad just above Haugslia. 
It turned out that the water gradually picked up in the old course, the rough road between Øra and Stiklestad right above Haugslia. There were military crews set about to create preferred buildings, it was made faskiner of leafy, birch and or. Local horse owners were in and drove to leafy faskiner, stone and gravel to repair the roads with. Military made a huge effort here, and without their participation it would have looked dark for both farms and Holmsveet Holmen, perhaps the river would have taken the new course by Øra also. 

Regain the slide area. 
In the early days after the slide, it was at the dry weather a fairly significant and annoying sand escape. 
Sand Støvet was so dense that it was difficult to see the farms. 
It was not so much the people could be done to prevent this. But nature provided for each of the surface were bound. And drainage that were pursued under the auspices of the channel system, also means that the plants could come. 
The first oppdyrkningen of the broken country took her immediately. But it was only possible at the intersections that were completely in the edge of the camp lake where clay layer was thin. 
Planned oppdyrking of larger areas lot waiting for him. It was not possible before the surfaces were drained. The first more extensive cultivation was tried already 3-4 years after the slide. The first culture plants were white peas and gråerter. These were sown 3-4 years without gjødsling. After gjødsling with dung a lot of potatoes a year. Next year, it was sown building or oats. Then the country was added to the switched countries. The first year of grass normally gave only sparse grass growth, but it picked up the following year. 
Relatively early in the 1900s, there were grown up 400 goals between Melby and Rosenthal on the south side, and approximately 300 goals between Haga and Bjartnes. 
However, it was considered impossible to grow up the slide the first few years.   

Working in the slide area. 
It was in the years after the turn of the century began work to drain and plant so that eventually would get soil was fertile. 
For much of this work were used prisoners from Trondheim kretsfengsel. The ditches, built roads and planted forests. 
After each was eager to areas utparsellert bureisingsmannen isere as set out in the hardships of the work it was to get the earth in good prescription. 

Government role 
It was the State that eventually took over the back edge and the flooded area, state Steig A in the slide and State Steig B in the flooded area. 
State Steig A was 2,154 acres and the State Steig B 1,385 acres. 
Verdal municipality purchased in 1909 stas Teig B, they also wanted to buy Country Steig A, but this was denied by the State. 
State Steig B was eventually merged together to use as they exist today. 
State Steig A were likewise merged and divided into new use, today is some of these merged into larger units. When one looks at the area today, it applies to both sides of the river, it is fine, well-farms without many visible marks after the accident. [1] 

Hærfossen 
Magnificent waterfall with vertical drop of 29 m. The river crashed down in a narrow which was broader than 10-12 m. Below the falls there was a rapids on the ca. 5 m so that the total fall height was more than 30 m. 
There were mountains on one side (north) as beveled down to the south, where there was mud and gravel lots. 
Below the falls, there were mountains on different sides so that the river was forced to the south before the oscillating westward and down the valley. In this way arose a steep incline in jord 
north-south direction from Hærfossen. It was only a coincidence that the river had its run over the mountains here, and that caused the erosion stopped. Ie., It is not stopped completely, but unfolded in a very slow pace. The whole time was erosion in the mountains, existing was ever deeper and tighter. Below the falls the river dug slowly but surely in the new terra foot that had occurred when the riverbed was lowered after the breakthrough in Grunholo. Between the slope below Hærfossen and the river above the falls, there was now a relatively narrow leirkam who was attacked from two sides. On the upper side dug the river inexorably in the chamber before it crashed down into the waterfall. On the lower side of the comb dug the river after it had crashed downward falls. For every time it slipped out mass here, the chamber on the top necessarily weakened. 
  
River before the breakthrough 

Fall height between Hærfossen and Gran Fossen was around before the breakthrough. 7 m on a stretch of 6 km, there was very little, the river floated bedagelig down. 

Elvebredden was usually not high, it was often a problem for the major river flooded the field and beyond eng. Only a few years before 1893, they had to gather together kornstaurene by boat on Voll Flat. Some places could be higher bank where old terraces went right up to the river. The terrain had been so for thousands of years, and the slope was stable. In some places the river was 100 m. wide. 

Riverine Bunnen consisted of a layer of sand and gravel ispedd some larger stones, the power rate was crucial for how rough the mass was. The thickness of the substrate was ca. 2 m. Under this gravel layer was a layer of fine-grained blåleire, this was not vulnerable to erosion as long as the gravel layer protected it. Foss Nakken in Hærfossen certain how deep the river dug. 
  
The situation in September 1883 

Back, or comb, which held Helgåa in place, lay in following the old map 21 m. above the river level in the waterfall. Summer of 1893 was this comb has been reduced to 3 m. above the level of the waterfall. 
Kammen south of the waterfall that gave the river in place, was built up by marine deposits, mostly clay, and represented no resistance to running water. 
Conditions had apparently been safe in the many hundreds of years when you did a great Leirfall on the south-east side of the comb, and down into the river below the falls in 1882. This fall was probably the result of a one hundred year erosion under the foot of the slope.

Prevention 
Several alternatives were proposed and discussed. It was decided to build a wall on the south bank of the river on top of the waterfall. The work was started, a channel was dug to reclaim the area, and the peat was removed where the wall should be. 
Many believed that if the turf had been in place, the river had not taken a new lease - maybe? 

Some would have waterfall neck lowered so that a thus the greater height of the comb. Even if one had managed to get the wall built before the disastrous flood 10 and 11 September, it is most likely that only one had earned a reprieve. It was digging at the bottom of the comb-in other words, below the falls - that was the reason for increasing the lower and weaker. 
In addition to the wall on the top, it should have been made forstøtningsmur under the comb. This is knowledge that one has today, but not had the time. 

Breakthrough 
Much rain in September 1893, the water rose dangerously high and you feared that it would increase over the comb. 
The 10 and 11 sept. considered the continuous day and night, and the violation took place in the afternoon on 12 September. 
In the course of the night was Hærfossen away, never would rumble there again. The same had happened here as in Grunnholo several thousand years earlier. 
  
After breakthrough 
The river cut the speed down through the sand and clay, which was the new waterfall neck. 
This neck was in constant change. 
The river hit a new "fjellnabb" when it had sunk about. 10 m, this late to dig a trench for a while, until spring 1894. 
Mountain beveled south and river coarse most of Mæle on the south side. 
 
Excavation 
The problem with that field and eng was flooded was gone, the river changed constantly, the coarse and rough, hit an obstacle in the form of a fjellnabb, oscillating only supersede that were looser mass and continued his work. 
In the beginning, the rough a narrow gully in the old riverbed that had a gravel-and sand mass on the sides of the deep Trench. But after a while Trench expanded and had a natural v-shape. 
In spring 1894 a breakthrough occurred, the river had gone over a fjellnabb since the fall before. Now dig a trench happened very fast, and only a quarter after the violation was dry waterfall and a new race was a fact. 
A new waterfall formed further to the east, but 9 m. lower. It lay between the vertical clay walls. Now, everything happened in a rapid speed, clay walls were up to 30 m. high, where the river cut into the old terraces. While the damage so far had been considerable, was the now catastrophic, entire fields disappeared in the depths. This trend is moving backwards, the only thing that could stop this trend was solid rock. It did not before in Gran waterfall. 
Coarse river itself backward at a speed of 2-500 m. pr. months, depending on the amount of water in the river. 

Today 
Ca. 35 million m³ are dug away. 
Farms have been moved to safer places. A farm is completely gone; "Telsnesset". 
River, tributaries and streams is relapse to dig a trench has been minimal. 
The river is blank and fine again, the salmon go to Gran Fossen and forth past after it is built staircase there. 
-------------------------------------------------- ------------------------------ 

 Verdal IL 1920-1945            The first 25 years 

 War, occupation and resistance 1940-1945           


Temporary translation by Google Translater
War occupation and resistance 1940-45 

Spring 1940
The country was occupied by the Germans on 9 April, but it took time before the Germans came to Verdal. First, the 21 April was the fighting at Verdal bridge. 
When the preparations had gone all the time, and that it failed flor with rumors. 
It was dug trench and built barriers in several places along the river by both veibrua and railroad bridge. All that had nothing to do on Øra evacuated to farms further up in the village, so the 20 April, it was almost empty of people. 
It is said that the last person evacuated was manager of the telephone, when she had worked there several consecutive days to fulfill all traffic, both civilian and military. 
The railroadbridge was ready to blast, and this was done the night of 14 April, when the Germans occupied Norway. 
There were several trefninger in Verdal center, but eventually the Germans were strong and Norwegian forces had to retreat and eventually kapitulere. 
It also came as British forces would help, but it did something special. 
There were several that fell in battle here, and that it has received the most mention is Jostein Blomberg. He was struck by a bullet during the withdrawal up by Gudmundhus. 

It is said that there was an American bullet as a field him. He was one of the few Norwegian soldiers who used a helmet, and he was mistaken for a German. 
He remained at hekken outside the garden on the farm, failed to reach the rest of the strap. He eventually managed to get into the stables where the people on the farm found him the morning after. 
The people on the farm had escaped from home and sought refuge in the woods above the farm, but Mrs Slaatsve was, however, feeling that someone called on her, that she had to be home. Husband John and son, Hans, was also included. In the stable they found Blomberg hard excluded. They had put him on a divan and bar him into the living room, where Mrs. Slaatsve prepared him as best she could. 
They tried to get to grips with a doctor, but in vain. Jostein Blomberg died in the living room on Gudmundhus same day. 
He was in full consciousness to the end. While he was in the stables, he wrote in his pocket almanac a last greeting to his fiancée and his father: 
"Today, I shot through the life of the outpost. I lie here alone again - can not touch me. I die for sure. My issue with God is settled. Dear Anna - this is my last, sad, greeting to you. Thank you for everything. Hils far and say thanks for everything. 
The Little diary was sent to her that would have wishes. 

Fire and damage to property 
It was a sad sight, and a heavy moment for the many who found homes destroyed as they slowly about senn returned from evacuation. They had NOK seen the smoke from the fires that raced at the same time as the games unfolded, but may nevertheless hoped that it was not their home went up in smoke. For some, it was still the bitter reality. A total of 15 home fires ravaged and destroyed in the early morning hours on 21 April. Overall, there were 32 houses that burned to the ground. Furthermore, there was a wide range of damage to other property as a result of combat actions, or vandalism caused by German soldiers in connection with burglary. A home for Ørmelen was so extensive damage, the owner could not find it appropriate to repair it, but tore it down and built again. Several of the homes were not built until after the war, then let the Germans seized on all that het building materials to their plants. Including the fire-ravaged homes, were recorded and assessed damage to 132 properties during the summer of 1940. 
We all know the outcome of this attack, they won a preliminary victory. 

Occupation 
But if life was senn in normal thread. Most took up his daily dont, and beyond the village went våronna normally. There had been no stranger to the built environment, and it was easy to notice that one was not masters in their own house. By that decree, bans and regulations came from the Administration Council of the possessed areas were created the impression that we had a hint of the inner self. Among the first reminder of what we had lost, we got the ban on to celebrate 17 May. In Verdal was 17 May of 1940 marked by grief. When was Torolf Getz Vold, who fell in battle against the enemy, places to rest on Stiklestad. A great host was met up. 

It came gradually more imposition, motorcycles and cars were submitted, which later also radios. All kinds of weapons were prohibited. In Verdal was from the summer of 1940 introduced a limit boer evidence the east, so that all older Verdal inger had to have the green, special border boer the evidence that was needed throughout the war years. 
It should have been the throne of the fall of 1940, this was abandoned. It was introduced nyordning after leading principle. Built People should no longer, by choice, decide who should lead and manage the built community. According to the new scheme should municipalities now headed by a mayor and varaordfører. By his side was to have a counsel, supervisors, as the number would be about. third of the former herreds Board. 
After the new arrangement was the mayor, a sovereign position. 

German construction sector 
In the beginning, the Germans requisitioned soldier support on farms, at the age homes, bede house, Betel and Bakketun. And when they launched the construction of broke camp at Tinna summer 1940, it was all clear that they were not here just for a keyboard for the business. In February 1941, they began to move into the camp. This was the second seized buildings released. 
In December, the Germans seized on the ground that belonged to Maren Prestegård on Ørmelen, where it began construction of barracks. When this was establishment of the German police troops, went under the term "Police Camp." 

The greatest soldier support that the Germans had in the immediate vicinity was Rinnleiret. Summer of 1940 advertised a builder from Verdal in 30 experienced carpenters for work on Rinnleiret, where it was initiated a comprehensive improvement of the existing barracks and other buildings, and construction. Of settlers mentioned a movie theater, garage and garages, and a major building plan to the hospital that they had to leave half finished. It was built defense works, dug trench and set up research are everywhere in the village. The most marked of these plants was the lookout tower for flyobservasjoner on Hello Hello port in the forest and by Godbekktjønna south of Oslo. 
  In Garnes wanted the farm to get torn down a building that road went through. 
It was also initiated efforts to repair the airport on Fætten. 

They do not shoot at people  
People were afraid of natural causes when German soldiers came beyond the village, to make themselves known, but perhaps also they were looking for opponents of them and their government. 
I Vuku there were several episodes where the people ran away when the telephone message came that there were Germans on the road. 
A small episode that provides a good illustration of how people perceived war situation. A man was of the location nedpå "Berga" to see the Germans. His mother was worried and warned him that he had to be careful as he was not shot. Then came the lakonisk: "They do not shoot at people". 

Cultural life flourished 
Nyordning and nazifisering impossible grounding much of the organizational work during the war. Early was the ban on dance parties and public gatherings. Occupation was scared larger, uncontrolled collections of people. 
Quisling and NS put much on to get the influence and control of teams and associations. Together with the major industry organizations, school and church, etc.., These should form the basis for the national tinget driver dreamed about. 
Bonde and Agriculture was created some of the first was done's courting, and NS took control over Norway's Bondelag. This led to the following description from Verdal agricultural slag, 19 April 1941: 

"When the agricultural team is aware that Norway Bondelag is no longer a free and independent trade union that is controlled and managed by the team's laws, the connection with the Bond team immediately head to break." 
In February 1941 the counties order that all teams and clubs should be recorded. This was a overrumpling that NS was successful with. Registration of unions went smoothly. It was created a new office under the Interior Ministry who had the authority to nyordne all clubs and associations in Norway after the Nazi principles. But when they were to practice this, it was only the shell left of the unions across the country. Members had either signed up or stopped going to meetings. The boards had been down Referred in very many cases. Entire framstøtet from NS to league life was a battle in the air. The situation in Verdal emerges from a report from NS-lagfører to the mayor, 14 April 1942, which among other things, are:   

Ad. youth teams. 

It looks like that all the teams are down, and so far ready, it is none of the teams that drive lagsarbeid. It looks like that pretty dark with the hope that the lags work can keep up. 
The setting of most board members are NOK negative. To replace the Board considers the purpose I resolved, then we do not have NOK people to put in place. It is possible that for a couple of tier person, should replace the governing happen, and our team will have the attention henledet on the matter and make the necessary investigations. I believe therefore that it had to be done something in the direction of Vuku Ungdomslag, where we have some of our people .... »Ldrettstreiken was also effective in Verdal. It took time, however, before all were aware of what had happened with the central idrettsorganisasjon. More skirenn was thus arranged yet the winter of 1941. Later during the war, ski and other sports held illegally. 

  NS tried to keep the sport life in the gang as much as they could, and in Verdal they thus stacking legs on a football team as the circuit-level and country claimed the surprising good. Despite the dancing ban, sports strikes and that work was down the league, flourished kulturlivet still under occupation. People shape themselves accordingly. Community was greater. People were more frequent with each other and all the opportunity to come together to festlige layer was utilized and exploited. Bokringen, bridgelag, syforeninger m.v. flowers were growing up in the hope tall. Church The increase was greater than ever, and the mission meetings, it was not enough space. Ungdommenes surplus and tight to livsutfoldelse was not kue. In addition to illegal sports were held during the war countless illegal dances. In particular, was dancing in the barn popular, or that a flock of young people found themselves an opening in the forest and danced to music from a gramophone, or at best a single player moves. In most cases, went well, but not always. Dance in the middle Haga summertime in 1942 led to the Ola Haga had a fine of 250 million, that the time was a considerable amount. During the Saturday dance for Romo in Leksdalen beat the Germans to a significant force and many were fined added after this episode.   

The dansen on Strandholmen 

The most dramatic consequences of the Saturday dance as a know, the dance on the Strandholmen Ekne an August evening in 1942. Svein Westrum, Verdal and local sosialsjef for many years, Kyrre Brenne, was involved in this. Many young people were collected on the island when the Germans in full combat equipment struck and surrounded attach instead. The girls were going, but a thirty-century boys were arrested and taken to fangeleiren at Falstad. The situation was grim because the Germans were intoxicated and careless fingers loose and threatening with sharp weapons and ammunition. Under the statement they had arrested deliver themselves from everything they had in the pockets. Unfortunately, it was found a little matchbox placed behind the "criminals". This resulted in straffeeksersis for some of the boys. The day after the gang was put into work. They got a job with the carving up sotbrente stubble. This was not a particularly pleasant, for most of the festive clothes on. At work Illustrative was not particularly great was understandable, but away from the sheltered ring was not tolerated by the Germans and thus had some of them again in straffeeksersis, including Kyrre Brenne. Recipe was fifty knebøy inger and simultaneously keep a root in the arms straight overhead.
Monday they were released, but also listed as the Germans under usympatisk. When the boys were moving out of the camp, set the dogs after them Schaefer. There were parents who had to pay fines for the people who were involved in this. Otherwise, the kids showed great ingenuity in terms of activities to enjoy and fun. If it does not belong in the cultural sector, as it was in any case, youthful kåthet as did the three brothers in Leksdalen heiste mayor bike up in the flag pole. For this they were rewarded with a three-month stay in the criminal angel Iren on Grini. Concerts and cabaret, the music band, the Workers' and win, had to close down operations as soon as the occupation was a fact. In order to save the instrumentalist was claimed that these were members' private property. Male choir keeps the work a good while. But when it became a question of singing in connection with Quislings visits "Hirdførerskolen" on Bakketun, was the end. It arose when a man quartet at 6 - l 0 singers that kept it going throughout the war and became very popular. They never appeared in public, but sang in funerals and other private events. Verdal accordion orchestra, however, had a heyday during the war with much credence. They held several concerts in association with Working versatile program and gained great applause.

Among those who made the happiness of these performances was Alf Thomsen who played the saw. The Big Haugan had in any case, a successful performance of the worker, perhaps more. It's not for teams or organizations to hold such entertainment events. Alf Eriksen appeared as impressario and got into a cabaret that had great support from local artists. Cabaret was run in many performances both in workers and in the Assembly houses throughout the district. It had a large and versatile program, and was very popular with audiences. Among those who participated in the cabarets was Olav Halseth and Johan Solberg, including as the "Enoch" and "Eleven Blispent." Music was by the exhibits Ola Storhaug, Ivan Carlsson, Snorre Haug Dahl and Johan Ingvaldsen. A mention also Ellinor Andersson and Alf Wold who performed some fun duets, but when one only has her memory to build on can not pull out more of the players. 
The mentioned above are only examples of the war years also had their encouraging and bright pages. It was not only a time of contradictions, grim and misery. 
Furthermore, it was so good with these cabaret performances at which a broadly free Germans, in contrast to the theater performances. 

Resistance 
It became a significant resistance to the new regime in Verdal as in other parts of Norway. 
Most of the opposition walked out of the intelligence, and to assist refugees to Sweden. The so-called "grenselosene", those who were with unknown people and showed them the way through the woods and mark did a great job. 
It was on many dangerous missions, but with skill and a good portion of luck ended most trips well. 
There were several routes that went from the sea and into the far border. 
Some routes went on foot the entire trip, the second was the car used so far it was possible because of the road and German control. 
Although it was small and only a few cars that had run the license, did you, as a rule to arrange something. 
It was actually a part of Losene who had full to lose people, and one can imagine what these had the income in the meantime. 

Shetlands-Larsen's trip in the mountains Verdal 
There were also some famous people who escaped over the mountains here, including as of Shetland-Larsen with his men over here after the failed attack on the Tirpitz in Åsen fjord in November 1942. 
There were people who were waiting to take them over the mountain, but something went wrong, as they came ashore on Frosta instead of between Stjørdal and Hund Hammeren. 
The men took their way through Åsen, Skogn and villages, they were visited on a couple farms where they had food and rest before they left the mountains. 
They divided themselves into two teams where one of them took a route north of Feren and Sulsjøene, and came up with another drama, even if they had a troublesome trip with several forfrysninger. 
The second group that had Larsen as a leader, selected a north-priced lei, direction Tverrvola, Kråkfjellet, with a view to cross the border through Merraskaret. 
In the mountains there was a good deal of wet powder, and wet snow Lavet down. This was not the sailors and mountain guides. After passing Tverrvola forced to make and ground them down to the road. 
They came to Burn Moen Sul, sticky wet and exhausted. The clothes were then become considerably and included ragged, and they had cut the sticks that they support. Some of them went into the main building, and according to the book, they will be asked to lie on the barn for a while. They met kårmannen on the farm who was alone inside. He was nervous and skeptical about these strangers, ragged people, and he considered them likely to provokatører. He would not have anything to do with them. 
It was melkingstid and his wife on the farm was in the cowshed and held on with no milk. They came into the cowshed and requested milk and it was the few. His wife offered to go into the glass to them. But it had not time to, and they drank milk straight from the bin. While I had kårmannen called to the border police who had to Sulstua. The two border policemen, Petersen, and Knutsen, took arms and went to investigate. They were prepared to meet strangers. 

After having drunk the utørste on milk, let the group in a road on the East by road. When they arrived at the turn of Sulstua, suddenly stood two uniformed men in front of them and they had guns aimed at him on the block hold. The one in the gray-green uniform, is a machine gun against Larsen, the other in dark-blue uniform, held a gun with his finger on the trigger: "Where are you"? "Who is it that asks" Larsen says quietly. "Shut up"! scream the blue. "It is I who ask". The situation was precarious, but that Larsen had command training, found a convenient moment to do an outcome against the two policemen, he threw up and get them a little back and out of position. In the same brake it loose from the gun to the one enkelskmannen, and the blue border policy, Knutsen, victory together. The second policeman to shoot them in the same moment that he throws the downward path, and rolls down the slope. Bob Evans was hit in the thigh and one horribly injured. The others had also been up the weapons and shoots narrowly in attempts to meet him who disappeared in the darkness down the slope. 

Larsen investigated Evans and considered that it was not possible to get him further. Evans was the British soldier in uniform, and in forvissing that he would be treated as krigsfange, took Larsen farewell to him, where he lay on the road. 

After virre little back and forth in attempt to find the other policeman, who may be able to be struck, they lost contact with Kalve. The three, Larsen and the other two British, took him down to the river and continued along this and was seen by the farm people in Sulstua, but they did nothing anskrik. But soon, they had to on the road again. 

By Hjelle Fossen they met a horse running. They heard him in the long sad, for it to rattle in stutting-chains. It was the man on the Burn Moen where they had been given milk. Now he was on his way home from Innsmoen where he had worked on up running anything skogsvirke. Larsen stopped the man and asked if it was far to the border and if any guard. The man said that there were Germans on the toll station and in Sandvika, and how far it was to the border. He advice them to go over the river at the dam below the outlet of Innsvatnet, and take on Karl Johans-road and follow this to the passing threshold. To follow the main man considered to be too risky. 
Kapein Larsen and the two British made that the man had said. Over the pond they went backward, and made only one track. 
Out of the morning, the 6 November, passed the border. When Larsen thought that the two men were lost, because he wanted Kalve. 
Kalve wait back to help Evans. He would not let friends remain on the road, and did well on the way to stable him in the legs. They took the lane up the hill, against Østgaard and Tømte. From there, further east in the direction Supply Sea. There probably has not gotten more Evans and he was again in Vaerdal Used cottage, which manages forest Moen disposal. 
Kalve continued towards the border and came to Turku. From there he was transported to Skalstugan and got there about. 8 hours after the Larsen and the two other British. 
The day after it was set in motion set in large raids Sultraktene with both German and Norwegian police in action, ca. hundred men in all. Initially the police were without a track. The booklet is not with the one track that went over the dam, also went the wrong way. I Sulgrenda was therefore a comprehensive husundersøkelse, since it is feared that these dangerous people hidden in the farms. First, late in the day were tracked over the pond studied carefully and followed on the other side of the river. The Germans had then look at the track and turned that one track was at three, and that they went in the direction of Sweden and had crossed the border. 
Next day, den7. November, came two young men stapo-up to the cabin at Lake Drive. On call Bob Evans came forward in the door. In Norwegian, it was called: "Hands in the air"! But this did not Evans and state police Østern shot against him. Evans was hit in the other thigh. 
The man who met with Larsen that evening they were on the flight was now called to retrieve Evans with horse and sleigh. He says that the wounded had severe pain during transport down from the cabin, and most of the first wounded that it probably had started to go in. Well promote inflammation in Sul, took the Germans apparently human in English against the man. He was placed on the stretcher and got blankets over them. Distriktslege Thor Heggbom was budsendt. He thought it would be given first aid. But there he was not allowed to. He had only to see Evans and of course not understand the point that he would come. 
Bob Evans was 22år old. Home in England, he had parents and siblings. He reacted not so much when this was brought on the path, but when he learned that the others had come over to Sweden, the tears came. They had been lucky. 
The Germans let him into the St. Elisabeth Hospital in Trondheim. After they had done him well, he was executed. This was a war crime, and was an indictment of the points under Nürnberg process. Evans proper first name was Robert. 
After freeing inga, closer circumstances and consequences in connection with the episode below Sulstua was known, went hard into the kårmannen Burn Moen. He was so neddynget of guilt that he was sjuk and lived not long afterwards. 

Couriers and courier traffic 
It took quite a lot of courier business through Verdal in these years, and here we take the route Skalstugan - Ådal Vollen. 

About the Germans, the Gestapo, had no where extensive courier traffic between the Skalstugan and Ådal Vollen, they would have put NOK much in to stop it. Suspicion had, but it helped little when they failed to tracking the people who drove on. When in retrospect have been the yarn up in any of this, getting an impression that Skalstugan - Ådal Vollen - Verdal - Trondheim was that an old-fashioned "trafikkled"; explosives, communication equipment and propaganda material came into the country this road. Transported over the mountain on his back, or sledge, unafraid of men who voluntarily took on the strait in the inhospitable mountain terrain, the snow storm, rain and cold. Sometimes they wade in løssnø to knes. Other times they were able to sweeping away the sparkling cut cause. 
I Skalstugan had the invaluable help of customs manager, Olle Hüttsten, Norway a friend who helped couriers refuse in tricky situations, with housing and food, and solved more than a tangle when they had problems with the Swedish military. At Hüttsten kept home front leaders in Trøndelag conference with the Norwegian authorities in Sweden. 
For his efforts during the war, was Olle Hüttsten decorated with King Haakon VII `s freedom kors, established by Royal Re. 18 / 5 1943, for outstanding profits for the Norwegian Case. This is the largest Norwegian decoration a civilian or military foreigner can get. 

Bjørn Rygg who was on duty manager Ådal Vollen, was a key in working with the further transport of the material from Ådal Vollen. 
This in addition to that he made over 50 trips to Skalstugan in the same errand, and that his son, Inge Rygg, was often on the move. One does not know all the roads he used to get the material to continue. But Ingemann Liff was a main carrier, and that Erling Walum and Petter Balhald made trips to Trondheim for Bjørn Rygg. In this connection must also be mentioned Arnt S. Bakken in Verdal station, as important partners, not as little of this went by train to Trondheim. 
In the first krigsåra traffic was somewhat sporadic. But from 1943 the business had real dimensions. When certain non Backstrom, even when he had the veg. The order came as Særmelding in the Norwegian radio broadcasts from London. When Særmelding "Air Change Day" came, there were direct orders to Backstrom that he had set the course for the border and Skalstugan. 
That it was a great physical and mental stress, not least, is understandable. It was almost constantly to live in tension, not least for Mrs. Signe Backstrom, for this was something she and Bjørn were together. Besides that Mrs. Signe sometimes had three supportive to get things out of sight, she had to find explanations and skrøner when there were questions about how the man was, for it was not often he was to meet. It was not just the trips to Sweden who took the time, but also many tours to Verdalsøra and Trondheim in connection with the transportation of materials. And not least, there were walks in the outlaying fields where temporary storage sites had to be arranged. 
Bjørn og Signe Rygge stake in the freedom fight, must be reviewed in light of his position as a customs manager, a difficult combination, because the toll station was continuously monitored by German police.
Bjørn Backstrom took the Germans a few days before the peace in 1945.

Russian "War prisonor"  and the Russian camp 
Along with the retreat of the German Army Finnland, followed many Russian prisoners of war, who were driven south from Finnmark. First, in the weeks and months after landevegen, before they came so far south that they could be loaded on the railroad. How many people died in this tragedy marsjen is never clarified. 

In January-February 1945, was established a fangeleir on Ørmelen for ca. 240 Russian prisoners north. What conditions were in this camp, it is rather that no one has full knowledge of. But visible to all was that it had to be a terrorist and Hungeren hell. 
Verdal came to the Russians in uoppvarmede goods wagons. Rail transport took several days and more were dead by apparent stone, of frost and lack of food. 
Many so weak and miserable that they had to be supported by comrades. These bastard made an indelible impression, ragged and uflidde, with clothes that barely hung together in the body in the winter cold. With worn uniform jackets and sack filler on the legs, they had to freeze terrible. A grotesque contrast to the German guards, in the heat or cushioned fur coats, which were taken from the Russians that loot. 
Not long after arrival they were chased into the forest to slash by at knott production for German cars, or that the Germans would feel good and warm in their camps. Skogen they went out on was the Ørin, olderskogen by Fæby and Grønnøra. In the lower part of the village, there were large areas with olderskog that was snauet, and a wide belt of forest on Verdal Used Ørin. It was terrible to see that the skeleton within the fillet, had to carry or drag on the heavy trestokk to Lunn them together. 
Among people in the village, there were many who reacted to the treatment the prisoners received, and began to put out Matpakker in vegkanten in the hope that the hostages were allowed to take them up. Some of the guards was so humane that they allowed this, the second was more restrictive. But the Germans marked NOK attitude among verdalingene, and throughout the winter allowed more and more of the kind. There were tifeller where they allowed the prisoners to go to the people to get a bite. But this had to be lynvisitter, otherwise not allowed guard, otherwise it could have catastrophic consequences.

All was not aware of this, and in one case it ended in disaster. A Russian, who worked on Grønnøra, fooled themselves into a home in winning the most unfortunate timing that could conceivably, even before it was to be appealed, and when one was gone, it was uproar. Guards found him and chased him in front of the face the earth, and soon they came to Grønnøra he was executed, so to speak, to open late. Some boys were in fact, and so on ugjerningen who obviously was conducted in full anger. The Place was the edge of the rod between the two old river dangers below Baglo North. 

Thora Karlsen on Ørmelen was eager to lay out Matpakker the Russian units that passed by. But once the cut is severe. It was discovered by a German officer who was in the wake. He was angry and fykende mouth up Mrs. Karlsen emphatic, and the flop lunch in the hall door. Thora was not shy, and the plane tyskeren the best of our ability, in the end she sang Internasjonalen for them. 
The day after Thora Karlsen was arrested and put in the woman imprisoned in Trondheim at the war ended. 
A boy in the bunch Vinne, launched virtually ordered Mathjelpen in the form of Matpakker to the Russians who work for grønnøra. And it went well, they were well acquainted with both the Russians and the majority of German guards. 
But there were also cases where the German guards even took lunch. 

Sanitetsforening The help action. 

But overshadowed all of the individual measures of assistance to the Russian war prisoners, was sanitetsforening the suppe action, even as the country was quite unique, well co-ordinated and effective. 
One that was a key element in this, was then pastor in Verdal Øystein Hovden. A revisit some of what he has portrayed for help and action russer time: 
"Oh for a sight to see these russegrensa arne where they are driven and jaga the way to and from work in the olderskogen on Kjæran and other places. Approached levande, lurch equal that barely can walk, but must nevertheless, in a kind of rank with sticks in hands, to be held upright and just filler and sekkelerver of clothing and fotbunad. And winter is the cold spring. Constantly dying somewhere, within or outside the camp. A day and a stakker straight plaffa down guard and slengt hit a grove, as other debris. A loose bottom lidingar like stove outside our door. The whole community knows it this way: You need something done, but what and how? 

People are nice. They try, to begin with, by its own thin brødrasjon to create Matpakka, as they add along the roads where the stack arne lurch past - in von that they find Deimer and allowed, without beating a tå Deimer up. But no, this is no longer. Should the monne something, much more must be done. And be verdalingane era, it was done! It was not easy to achieve it, because of our own nazi star, but the success in the end. I went here thorns "De Santi's Adolescent Society" in Øra. They wrote to the Red Cross, Trondheim. But did not answer. When the Nazi - bailiff in Verdal 3 February, turning up their brutal posted on Øra and make known, that the hereafter is prohibited to give food to the Russian prisoners, then I contact and is of course immediately started to do everything I can. Urgency. I call iltelefon to the Red Cross, Trondheim, which promise to contribute as soon as. But no - days go by and nothing happened. I drive the best I can. First home increases eg Nazi commanders in the district. 5 and 6 February, bailiff, ordføraren and propaganda chief. At all three requires eg that a priest to know whether they really have vori and issued the prohibition against helping Russian rifle with food and clothing? How I ordla me? My notes show, I concluded this way: "Stakker them to be on the oppgjeret to come, will have this heavy weight ticket in the saucer, that they have prevented people in to do the same mercy samaritan deed!" But no - none of these karane would take on any of the prohibitions skuld poster. I go to da ortkommandanten on Tinnden, in the same errand. But no, with no result. What should I do? I send the same day (Wednesday 7 February) letter to the Red Korda, Trondheim - this way: 

"We have in Verdal currently a Russian fangeleir with ca. 230 - 240 prisoners of war. We all understand that some raust life is not to be catching those, either here or elsewhere. The war is now eingong so. But when, as here in Verdal, is klårt for all that the lid sore lack both food and clothing, we would like to try and help. At Nauders is there and that she is great, we understand not only when we see the skin magre, uttærde bastard where they advance in their rags, and also be know that, by almost daily døyr one or more of Deimer. The German commander gave the say time jamvel direct licenses to those who would and could in Verdal - yes, "asked" Deimer to help. Lensmannen struck when the poster for this, and it was known to people, and help came! This was Saturday 27 January. Saturday 3 February was posted on prohibitions against using! 

In conversation with ortskommandanten same day, he said that the recording of the prohibition is coming from the government, the County Governor of Nord Trøndelag and bailiff in Verdal. Despite suggestions it is not possible, either for me or the Red Cross, to mix us away in the preface miltære Ingar osb., but it is not possible for human beings with ordinary human feeling and with some Christian heritage and the spirit in him, calm to look at this that person should have to Lida so unless we try to get a coma to help the poor ability of these times. 
At it is seen, from making the merciful Samaritan deed, it seems my jack stand in defiance of the Christianity we want protected, and we expect that the basis for all our culture. It is barbarism! 
As a priest here in Verdal facing I get to the Red Cross and bed Dykk help as far as advice is to open the way for hjarte layer just above the bastard that her debt. For mennska Nauders all political constraints fall. 
I ask why the Red Cross, as soon as possible take up the matter, which is a matter that is the center of the Red Cross say real task and calling in the world, and looked to Buddy county in North Trøndelag, Mr. Eggen, Steinkjer. May be that he, who had the power to make prohibition issued, also has the power to get it canceled. 

Verdal sokn  7 / 2 1945 

Regards 
Øystein Hovden " 
  
But days go by, it is urgent, but nothing happens. It's terrible. 
Monday 12 February has eg the new conference with ortskommandanten upon. They have nothing høyrt, either from the county governor or the Red Cross. This was a lot of depressing. But God - later the same day calling the Red Cross and gives the message: It's okay. The prohibition will be lifted. Nearer the message arrives. 
Much love when I go Thursday 15 February to the Russian fangeleiren and bed of the conference with the camp commandant. It's okay. 
It is a long conversation. 
I presents me - and he does the same. He is from Munich - the edge, a Catholic, but his wife Protestantism. There is first a little chat about this. I sit and think the same: "The German rifle, as most people incidentally, is weak for flattery '- so I go in time:" Yeah, they are from Munich, From Bayer? I've once been there. It was a jovialt and nice people about, as it is a party to be in the team with both the Hofbräuhaus and otherwise, I remember. Sei me Mr. Kommandantboligen, it is not right to think that the people where the south is gemytlegare and more hjarte doctor than it is further north ie. In Berlin and Preus? " 

He leaped up, skundar to let that door, which stood at Glytt out at a time. No one had the right, and win very friendly and sweet: "Richtig! Richtig! "- Well! After this Preludier I think the time has come to my actual business, the help I would like, arrange, with food to the prisoners. I manage the way we had planned it, sanitetsforening in the village will take care of it osb. 
"Health and ladies sei: they should be allowed to come here this afternoon at 17 But do not forget, it must be such food as the prisoners tolerating, and it must be the same ladies who arrange here in the camp every day and at the same time. They can be sure that no Germans, in any event shall forgripe on food. " 
A heavy burden fell from my shoulders. 

Medical women (sanitetsvinner) from all eight teams in the district yesterday fluksens started. Same day. 18 meets at the gardbruker Stuberg on Mikvold and everything is klaar added. Help campaign will be filtered so, that the fourth medical battles in the village where you will be in each week's run soup or other finish layers and lettfordøyeleg cost to camp at. 17 and divide it out there. Scheme proves to be presented ifrå. It goes with relish and great mood. People everywhere in the village is more than willing to provide both food and run out - always with the horses, because of course no gasoline rations. One day I meet her that nermast is krumtappen the entire thing, Mrs. Ingrid Minsaas: "How goes it? "I ask interested. Fort and succinct answer comes: "Åjauda, truth is it fun to be a chef his Stalin!" 
It was fun, it is safe, but also infinitely much more. The 3-4 months this is on, do verdalingane a stake in nestekjærleikens service that it's respect. The rescue human lives and småstundes raised a monument uviseleg over the quality and hjarte made them themselves. " 

According to an information received, the dead in all 29 of the Russian war prisoners in Verdal winter 1945. Three in January, and the rest in February. There is no doubt. - It was sanitetsforening using the action that was the reason that it stopped with this. 
The 9 May was the Peace day for Russia and the peace was a reality for all.

That joy was great, even with the haggard prisoners in the camp on Ørmelen is easy to understand. However, the mood was NOK fairly low among the German soldiers and officers. 

About this says Øystein Hovden as follows: 
"For a reason or another do I get commissioned to travel to the Russian camp and the boss. I will be in the car of Gustav Eklo. The debt to ensure that the hostages the day, discharge or camp and be with the høgtider to be held at the burial place of the countrymen and comrades who had døyd in camp and now low buried out there in the forest Ørmelen. 
There was a brief but less gripping høgtider time out there, the team with fangar and some German officers. Everything went calm and good for him. After høgtider I go back in the team camp with camp commander. There is not much left of the proud and brave gentleman now. He speaks in a drive: "Now we are done! We were on the mountain peaks - now we tumble in the abyss. None of us can know if we are ever comes back to "unser heimat" He osb. bed nordmenn us do everything we can to make people not accumulate Kringom camp. It can lead to unrest. 
Keep the peace outside, and we will try keep the peace and order within. 

Several of the Russian war prisoners identified themselves as pure art craftsmen. With primitive tools, often only nails, created the wonderful things that smykkeskrinet, tobakksdåser and sigarettetuier, including of wood and empty aluminum cans. Many of these small works of art was left in Verdal and some were taken well care of and are today valuable souvenirs. 
After freeing inga Russians went quite freely about and took part in the peace rapture together with local people, played and performed dances. It took time before sending home was able, and on several farms, it was the Russians who took part in våronn work in 1945. In the German and Nazi propaganda during the war, was the hundreds of thousands of Russian prisoners of war who stayed in this country, characterized as usiviliserte hordes. In the first time after freeing inga, when they here in Verdal that people could live together with local people, these statements were made expressly to shame. 
It was associated with many ties of friendship in these days, but later do not have any of those who resided in Verdal, given life from the characters themselves. 
What fate met them when they came home to Russia? Were they considered deserters. " Many have in the post-war years set up such issues. 
The burial site, where those who died in Verdal was buried, was by freeing inga converted to memory grove with a great monument and enclosure. 
Unveiling took place Sunday the 6 October 1946. Among the ca. one thousand present met, were representatives of both Norwegian and Russian authorities, and the pastor Øystein Hovden held an unveiling manende and beautiful voice. 
There have been, and is, kransepålegging at the monument every 1 May, with representatives from the Russian embassy.


 

 The hunt for The Rinnan-gang           


Temporary translation by Google Translater
Hunt for Rinnan-gang 

Helgådal Mountains 10 - 15 May 1945 
Mai In 1945, while the whole of Norway and Europe were celebrating the peace, there was still war, and shooting in Verdal. I Helgådal mountains took hunting for one of Norway's most hated men - Gestapos most effective and respect resolving tool in Norway, Rinnan Henry Oliver, head of the "Sonderabteilung Lola", and some of his most loyal aides, and band members. 

Only a week after Rinnans action against the home front in Verdal, are the fugitive, in the same funnels that so many during the war had to take the road to escape Rinnans scratches. The goal is clearly the same, to get over to Sweden. But Rinnan had no helpers in Helgådalen. No local home front-loser that could lead him safely over the border. The local man also failed. In these days the whole country's eyes directed at Helgådalen in voltage. "The whole valley," was on the legs and more or less with the action. Together with some of his most loyal aides met Rinnan his fate in Helgådal mountains. 

When they were taken, they were actually in the area for Milorgs refugee route, and as a shape irony, were two talented refugee loser from Helgådalen, Ole and Olav Sagvold, greatly involved in the arrest of Rinnan and part of the gang. - "The dramatic, but still as safe and effective, for all took place under high military command," says Olav Sagvold. Late in the evening, the 7 May, running a small bilkortesje out from Trondheim. Thursday cars and a truck, with 25 of Rinnan-gang members, Rinnans wife and two hostages, Magnus Caspersen and miss Ingeborg Holm. Both are Rinnans prisoners, torture, ill-treated and in poor condition. 

  

Rinnan might even have understood, or through their gestapo forbindelser been informed about the German capitulation was imminent. He has apparently been "cold feet" in connection with its ugjerninger - murder, torture and maltreatment in the lots. But he is still not the road to use sjofle funds. Thursday helpless people are forced with the hostage. On the trip north kortesjen stop in Levanger, where Rinnans wife and two of the children are put off. There also Verdalingen, Einar Slapgård. He is intended as vegviser and guide. 

First run Rinnan, in a great Studebaker. By his side, he loves the Gunnlaug "Pus" Dundas. In all, there are six women in procession, of which one is Gisselet Ingeborg Holm. Following stayed in Vuku and went towards Helgåsen the next day, 8 May. Verdal lensmannskontor got thing that Rinnan resided in Vuku, and lensmannsbetjent, later sheriff of Stjørdal, Rolf Moe, went up along with some home front guys, if possible, to get Rinnan and Slapgård to surrender. But when the "birds" fly. Erosion was detected. Snowball began to roll, but slowly. Although Rinnan had two and a half-day head start before it was implemented effective measures to stop him, he did not have to carry what he had set itself prescribed; to get over to Sweden. First, in the evening, the 10th May, the National Police kp. 4, which then had come over from Sweden to Trondheim, the order to absorb seismic Rinnan-banden. Company's second commander, lt. Christian Ringnes, had command of 58 men and started north the same night. On the inward journey was through the sheriff office in Verdal for information, and that they were supplemented by some local home front guys. 

Police set up headquarters at Kristian Holmen by Skjækerfossen. More local knowledge was requisitioned, including men Milorg Ole and Olav Sagvold and John Haugan. They had just come back from the long trip to the Norwegian-American group, giving the Sea Snåsa mountains, hvortil they received orders to embark on 1 May, following up the home front in Verdal the night before. 

But back to those who were on the flight. On the trip up, they tried to put the back of the truck to hide the faces when they met some, but local people had continued suspicion about what kind of result this was. In the Western response to Svingen had banden the first issue, a wheel truck for a puncture and it was stopped. At the same time came Iver Holmen running, with horse and carriage, on my way to the dairy in Vuku. German capitulation was then known, and Holmen highlighted the joy of an American flag attached to a harness on the clothes horse. This fällt Rinnan-banden heavily for the chest, and one of them tried to tear it. When used Holmen pisken both on the guy and the horse and got on with the flag in place. The gang got busy and bumpy on the flat wheel. 

On the farm Violence threat to the food itself, with the help of guns. The aim was clearly to run to Vera, and it would not be much left for the border. If it had succeeded, would NOK ever have been a different course. But by Helgåsen was the end of the petrol. Cars were parked down by the river and made useless. And then brought it out into the wilderness with them. 

  But the most mixed companies were not physically suited for the strait in the terrain. Yet there was much snow, it was hard and gray with rain and sleet. But the worst was the hostages. Included as Caspersen was for torture he had undergone, reeling him along. Also Ingeborg Holm was strongly excluded, and almost went one leg with it. 

The gang was well equipped with automatic, pistols and ammunition. A radio transmitter they also went with them. Via the Rinnan argued that he was in contact with an important person. Rinnan beslått was good with money, eighty one thousand in Norwegian kroner, plus a good portion of Swedish. If they had behaved as a homogeneous group, with a hint of discipline, would help to nab them have been still more difficult than it was. Strait took on, and it was shortly resolution trends in the herd. 

Escape 
Hostages had horrific days in the mountains, with fragile clothing and footwear. At night they were bound, and while the band members were in tents or under carpets, had hostages spend nights under the open sky with nothing but what they stood and walked in, to protect against weather and cold. The first night, it was down for ten degrees and Ingeborg Holm forfrøs both legs, and pådrog the frost damage that plagued her throughout the rest of your life. The two had to do the grunt work, gather, and by including twig. Furthermore, they were in danger of life and knew that såframt Rinnan made it to the border, they would surely be shot. They knew too much that they could join in Sweden. The fourth day, Magnus Caspersen to flee. This happened while he was about to gather wood, and in the shelter of a violently snøvær did he run away. On the trip down, he met a troop of police soldiers, as the Ole and Olav Sagvold was in that famous men. Following advice from them, he came up to Otter Moen. A worn, Serbian soldier coat he had thrown away from him by the river, and when he came into the Otter Moen, he was so seedy that he fell on the floor, but took them along so that he managed to call the sheriff's office to tell about what had happened. Slapgård and band member Aksel Mære managed to run away and took him to the village on their own. Approximately simultaneously with Caspersen also four of the gang run away. 

The first prisoners brought are caugth 
Late in the evening, the 10th May created the National Police headquarters at Kristian Holmen, and already the same night was the first band members brought into. 

Sturla Homnes, from Trondheim, as the last war years had operated in the mountains in Verdal courier mission - otherwise marriages of Magne Nordnes - was, as the peace "broke out", the responsibility to assist the Home Front in Verdal during the first cleanup, arresting Nazis etc.. He was given because the Home Front Management in Trondheim did not dare drop him into the city before everything was under control, because. his own safety. In Verdal he came in with the applications of Rinnan-band from the start, and had, among other things, telephone message to travel up to Otter Moen to get a band member who had come in there. Together with Morten Aamo went up in the truck. Nearly reached four men jumped out of the road and was standing in the light beam from the car. The two jumped out and immediately våpna emerged. With the gun ready Homnes went up against the guys, while Aamo covered him with maskinpistol, with a sound absorbing, as Hornnes had lent out. He recognized immediately by three men who Rinnans men in Trondheim, Harald Cave, Ole Johan Rygh and Rønning. Grotte tried them with a story that they were tømmerhuggere as grain down from the mountains when they had heard there had been peace. "You will not say you have been lumberman? - We are as well known from before, "says Homnes. He: "Are you trondhjemmer you!" - Homnes: "Yes - and I know who you are - hands in the air! ! »Cave and Rønning tremeled as they became aware of the knowledge he had of him from earlier. Rygh had something in the inner pocket and Homnes opened his winter coat and a German uniform jacket came into view! Turning to the Grøtte: "Is there such equipment you have on forestry? "The men fall failed completely. The game was lost.
The gun that Homnes thought Rygh had the inner pocket, was a hook pipe. These four had pinched off from the rest of the gang, and would try to come out otherwise. It ended thus so, and they were the first of Rinnan-banden which was submitted to National Police in Skjækerfossen. Then let Homnes and Aamo for their real mission, namely to retrieve the guy on Ottermoen, as they had been told about was one of Rinnan-gang. When they arrived there, the man was asleep. Hornnes directed U.S. - karabiner against his chest, and with fierce voice he commanded the man up.
It was Gisselet Caspersen which lay on the bench. Caspersen was not intimidated by the man who stood over him, but knew that now was peace also come to him, and would not admits that he was a band member. Homnes held, however, on his. Then went Caspersen of the pants and pointed out the cruel trace of abuse, including innbrent hakekors. All doubt was cleared away - it was the first mate Magnus Caspersen, who then got a ride to the Skjækerfossen, where the National Police also took care of him, but the NOK in a different way than the first four. 
  

The hunting continous...
But now let us Sagvold Olav, who was with when Rinnan was taken a few days later, telling how he did this. (Both Olav and Ola Sagvold was equipped as soldiers with armbind, weapons, and the opportunity for a part of the strap was issued to.) 
"My brother Ole, John Haugan and I had just returned from giving Sea when we got orders to meet the full bridge to a specific time. 

At this time, a bilkolonne running. The first car brought American flags. We took place in the car, and was then told that it was the so-called "Swedish soldiers" who together with some resistance from people Øra was headed to take Rinnan and his procession. 

We were utkommandert to be as familiar with men. From Helgåsen had Rinnan, with the result, go north. A piece up on the shore they had set up camp and forskanset the first night. They knew found out that they were too heavily loaded, for they had left behind a lot, almost a depot, including several cartons of liquor and other such as we had not seen for a long time. From there they had gone up to Bynavola and presented on the Wind Kleppen, presumably to brief them. One of the hostages, Caspersen, had managed to escape, and followed the creek down past Ottmoplassen. He gave valuable information. Rinnan and his procession had then spun around. A small group had gone north valley between Bynavola and Fagerli mountain, the majority had been headed east, towards Ferlandet. We followed the tracks to these. By Glenn also had these signs around, as seven people had gone down to Fagerli Vollen, while the rest had been headed inland toward Big Bekk Valley. It was discussed whether we should share the patrol, but when we were not more than ten men in all, it was fortunately that we should concentrate on a patrol. From Fagerli Vollen we saw smoke and realized that the seven were there. We were then divided into two groups. One half, with the ensign Pedersen, followed me right down, Glenn, we slipped on the snow and it was with a certain speed. Ole loset the other østomkring and came down a little valleys east of Fagerli Vollen, and would disrupt the seven to escape from the harm. 

It was known that we were in position first, but Ole and the other came up until 20-30 meters from the houses of seats, but we found them. 

Ensign, and was followed with time and on time skaut him the first warning shot in murpipa, but no response from within. So we all skaut a volley in the roof. Then there was a guy out. He scout both the east and west and was a right in the wild nest. Ensign shouted that they would surrender, but when smatt karen and banged the door to after him. A new volley was fired and then further down. It was so single window panes, and the ensign, which held against the door, opened this for them. When they came out with hands in the air. But one had been hurt, he had received a mauserkule through the stomach and was in a blodpøl inside the house. He had to be carried forward to the village, and uveisomt that it is in Ferlandet, there was no easy task. I was therefore sent out in the village soon to get more people to go inward and help. 

By Otter Moen was when the full mobilization of medical people who were in turn inwards. They had heard firing and feared the worst. However, I could reassure them that everything had gone well for our person. 

Then I was taken down to headquarters in Skjækerfossen to provide a report to the commanders there. When they heard that Rinnan was still at liberty and on the road eastward, were immediately given orders that a team should run to Storlunet in Vera. I took to be tired, but was not free and had to be with that knowledge. 

The order was then, provided that it were possible, would Rinnan brought back alive. From Storlunet patrol went inward and overnight at Storvukuvollen. The day after Tveraaen was passed and we went further west. Yet there was much snow, and when the track could not be observed, we were sure they had not passed eastward. Patrick was grouped marksman on line, and I had the left flank. On Røa, west of Flysetra, I went right for me Rinnan and his procession! Get a kneik, when I suddenly see them, only 30 meters away. I huket me down immediately and fortunately had given character to the other. Patrick was then pulled slightly to the side and went in coverage planning.
They went in the direction of Flysetra, and we followed, down through the thick forest hill without that they were aware of us. When they came to the houses of seats, we were already in the forest bryne with his finger on the trigger, and they had not even taken off his back sacks, before the machine gun up our play. Soon came the white flag, both through the one window and the murpipa. A fearless soldier, Corporal Magne Solheim, went out; out came Henry Rinnan and five people to. Rinnan shouted that he had something to say, he would negotiate the surrender, and was NOK anxious that he should be shot at with the same. But there was only one condition, - Solheim said that they were surrounded by 100 men, and if they do not immediately thrown weapons and surrendered were shot on the spot. Rinnan found it when best to throw the gun. He should have known that we only had eight men! Later it turned out that we had been lucky with the timing. Only a couple of hours earlier they had been located on Humle Mountain, where they had forskanset on a spruce grown Kolle with myr around, so where had it not been so easy to take them. 

Flysetra far from people. Although Rinnan and his people were disarming, we were in no way finished with the mission. Prisoners were brought to the village. They went on to set out on its own, if we promised not to make them something. It was strange to see Henry Oliver Rinnan, a half-grown "slåvå" who stumble and shuffle in which he went away to come from the mountains Flysetra, and I thought that where we had tyskernes dangerous man in Norway during the war. 

Was it not strange - Ever since the summer of 1940 people had escaped to Sweden, taking them up Helgådalen, and since 1942, we had driven ordered losing of refugees, without Rinnan had managed to roll up our organization. But when Rinnan themselves would try to escape, "stole", he actually our refugee route! The trip went well ahead rock. Chances were not taken place, for it was dangerous and valuable prisoners we led. When the prisoners were brought across the narrow bridge across Helgåa, by Svensklunet, gave orders that the Lieutenant Rinnan be over first. A large, powerful North Rinnan went behind and kept him in the neck - he would not get the chance to throw themselves on the river. Even the other prisoners were guarded closely on. "Pus" Dundas had to pee behind a barn in Djupdalen, and when I received orders to follow her. I had not let her sight of a second. Much to be a strange experience, but that I should be watchman for such a "celebrity", it .... On Vera mountain we met and many more military officers. The hostages were one by one called by name and body examination. So they were linked together with handcuffs, and sure it was a pretty bouquet of "Storfugl" on a board. 

The last group is taken - Ingeborg Holm is set free 

But it was still a part of Rinnan-gang at liberty. The group that had Ingeborg Holm to him, had taken the lead in the direction inwards Skjækerdalen Ogndalen, after that the band split up in three of Fagerli mountain. 

A full week had they been out in the terrain, in the worst vårløsinga, sludge and rain. Worst was the poor hostage. People feared the worst. So exhausted that Caspersen was when he came to people, several doubted whether Ingeborg Holm was in live. But it was good "to" in this girl.

Yet she slept off with the band members. In addition to exhaustion and frost, plagdes her to get with his shoes. They were bound together with paper ears that had long been in the resolution of vårbløyta. The nights were worst. When the second set around the fire and heated up, she had to sit or lie for him, even from a distance. One time she went in the ring to keep the heat and hum of the hymn, "Love from God", while she walked. When she got orders to shut up and sit still. Then she cried! - Only time during the eight days it lasted. A night later, had the same who had asked her shut up, orders to make up the heat for him, so he does not kreperte of cold. Just about food, it was also, and of course the very least to her. The group had planned to procure food in the pipeline, without having to think about how it would be. They had with a double during shotgun that they intended to close down the game with. But the fear to disclose where they were, they did not dare to loose shots. Fishing gear had also, but the pond and the water was still icy, and against the forces of nature utilized not to insert either torture or other bastard creation. It decreased in tough on the part of refugees. Took courage to fail, and they saw NOK with abhorrence of what they had in waiting. 

The guard gave that plagued Ingeborg Holm to make up the heat, asked if she thought "Jøssingene" would treat them accordingly what they had done. They clung on to the NOK a little hope to be able to hide his identity. Threw the gun from him in an open water, rid himself of keys, etc., and burned what they had in the papers. 

A lot of people were out looking for the latest group of banden, policemen, soldiers and volunteers. Almost all that one was willing to help. 
The night of the 15th May discovered John Rydning imprints of a women in a snøskavel, a track Ingeborg Holm had left on purpose in spite of the fact that she was guarded not to be permitted to such. 
The same evening also had Martin Nessemo discovered traces of the refugees in the same area. On the basis of these messages was the morning after stacked on the legs and inserted into a major force in the applications as possible - all the police soldiers who were yet again, and as many volunteers as could find. At dinner on 15 May, after eight days in the mountains, was the last herd of Rinnan-banden taken, west of Dyrhaug. Ingeborg Holm felt that someone was in helene on them, where she slept off. She gløtt backwards and so Snerten of a soldatlue or helmet, understood that it could be shooting, and threw themselves down behind a rock. Shortly after the brakes a volley from the police soldiers, who were equally impressive. 

Band members returned this fall immediately - came up with your hands in the air, waves his white pocket scarves on sticks and surrendered the condition resolved. 
Despite the drama, this was a great moment of happiness for Ingeborg Holm, a climax to the extent, that she remembered little of what happened later. But remember, among other things, that she had a bag of Swedish-drops, that she managed to reach out to the village with its own forces, and that the first she met when she approached the settlement was Alf Dahling, and that she had a bottle of milk and bread three of him. There was one there who came to sit in memory. 

Stone emerged to describe the village Ingeborg Holm as a triumph process. People had met up in the hope tall, young and old, they were celebrating, lo and cried. 
In Helgådalen was the party this evening, not least with Olga and John Rydning, where Ingeborg Holm was accommodated. It was sung and danced, and even Ingeborg had to be on the floor to turn on his painful feet. Now the war was finally also in Verdal - no more smell! Ingeborg Holm was 51 years old when this happened. Originally, she was from Bind Alen in Nordland, but moved to Trondheim, while she was only jentungen to get a job. First as a maid, then in the canning industry and in the end many years as a cleaning woman on the railroad. In recent years, as the woman. Politically active, she was from the youths when she joined the Norwegian Communist Party. The reason she was arrested 7 February 1945, was that she was given by a neighbor for his political views, and that she was before the war was the subscriber on the New Time, and that she had suspicions against him for illegal work in groups they assumed existed by the railroads in Trondheim. 

To begin with, she set the women's prison in Trondheim, but was transferred after a few days to Gestapos headquarters mission hotel where she received an inhuman treatment with long-term interrogation and senseless torture. 

Among others, had she found acquaintance with the berømmelige "Rock", suspended on a staur, bound together by hands and feet, shaken, kicked, and turned. She had marks on his back for forty sweep stroke. Processing Gestapo inflicted upon her, and forfrysninger strait Verdal mountains in the spring of 1945, marked Ingeborg Holm for life. Despite this she is not his krigspensjon before she filled eighty years, 29 years afterwards. 
In 1979, Ingeborg Holm opposition group's honorary guest in connection with the annual meeting of Sveet in Vera. When she got to meet some of them that was her rescue men in May 1945 and again to see places that she may be remembered with abhorrence from the spring of peace. [1] 

-------------------------------------------------- ------------------------------ 

[1] Source: Verdal Boka War - Okkupasjon-resistance

 

 Origin of the farms name            


Comfort Suites Coupon
Comfort Suites Coupon

free hit counter code