Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 

free hit counter
Verdalsguiden   Et  leksikon / dictionary for Verdal 
        Innholdsliste        Vis  alt (10.000 sider)   <--- Klikk her en gang hvis du vil søke gjennom hele teksten etter ett navn eller sted.
Tast Ctrl+F (find) for å få opp et søkefelt. Du finner søkefeltet i et av hjørnene på websiden.
 Industri           


Industri og entrepenørskap

Verdal Industripark

 

Logistikk og beliggenhet

 

Verdal ligger bare 45 minutter fra Værnes og 75 minutter fra Trondheim.

 

Verdal har godt utbygde transportløsninger, og ligger meget sentralt plassert i forhold til E6, jernbane og havn.

 

Sterkt satsing på etablering av transportkorridorer øst-vest (midt-norden kanalen) og nor-sør med Verdal/Levanger som knutepunkt.

Industrimangfold

 

Til sammen har disse mer enn 2500 ansatte.

Industriparken består av mer enn 90 virksomheter innen  bl.a. offshore, treforedling, næringsmidler, bygg og anlegg.

Dette er et miljø som gir muligheter for samarbeid og utvikling

Miljøet representerer også et betydelig marked   i seg selv.

 

Et godt miljø for utvikling og innovasjon

Tilgang på gode og rimelige industriarealer

Sentral beliggenhet i forhold til logistikk

Et stabilt og stort arbeidsmarked

Verdalssamfunnet har opparbeidet en sterk industrikultur med ledere og arbeidstagere som   både kan og vil jobbe innenfor industrien

 

Aker Kværner AS, Verdal

Bedriften ble etablert i 1970 og har i dag 750 ansatte. For samfunnet rundt betyr dette at ca. 1500 mennesker er sysselsatt med levering av varer og tjenester som følge av virksomheten til Aker Kværner.

 

Bedriften er først og fremst spesialister på stålunderstell, rørprefabrikasjoner og kaldbøying av stålrør, og befinner seg på et område som dekker 800 mål.

 

Bedriften har Europas mest moderne verksted og Europas største kranpark. De er ledende i verden på sveiseteknologi og kaldbøying av stålrør, opptil 8”. Dvs. at de har utstyr som bøyer rør med en diameter på ca. 20 cm uten at de behøver å forvarmes.

 

Gjennom årene har Aker også bygget skipsdekk og veibroer. Bl.a er flytebrua som inngår i Krifast på Nordmøre laget på Aker Verdal. Siden 1975 har også 24 store stålunderstell forlatt bedriften og disse har beslaglagt ca. 50 % av den totale timekapasiteten.

 

Aker har gjennom årene vært utsatt for store svingninger i etterspørsel slik at årlig omsetning har vært fra NOK 0 til NOK 1,5 milliarder.

 

I dag er det de store stålunderstellene til Kvitebjørn, Valhall og Grane som dominerer området. Kvitebjørn alene er en kontrakt på NOK 600 millioner. Hele understellet blir 220 meter høyt og vil veie 18.000 tonn når det senkes på havbunnen.

 

De neste store kontraktene til Aker Kværner er Golden Eye og Clear som begge skal leveres til den engelske sektoren i Nordsjøen. Disse skal være ferdige i hhv. 2003 og 2004.

 

 

Både Norske Skog og Aker Kværner ønsker Verdals Guidekorps hjertelig velkommen til en orientering. Man skal kun gjøre en avtale på forhånd.

Bygg og anlegg

Verdal og Innherred har mange store firma som driver både lokalt og utover landet.

Det er firma som tar på seg totalprosjekt alene, men mange ganger går flere sammen om totalentreprisen.  Så noen ganger er de konkurrenter mens andre ganger samarbeider de.