Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
 
 

free hit counter
Verdalsguiden   Et  leksikon / dictionary for Verdal 
        Innholdsliste        Vis  alt (10.000 sider)   <--- Klikk her en gang hvis du vil søke gjennom hele teksten etter ett navn eller sted.
Tast Ctrl+F (find) for å få opp et søkefelt. Du finner søkefeltet i et av hjørnene på websiden.
 Innholdsliste           


Verdalsguiden

Verdalsboka - Test-versjon
Innledning. 1

Velkommen til tur. 1

Del 1. 11

Hvordan begynte det 11

Verdal Kommune. 11

Verdalsøra. 12

Haug. 12

Slottet 12

Bjartnes. 13

Stiklestad. 13

Olavsstøtta. 13

Stiklestad museum.. 14

Spelet om Heilag Olav. 14

St. Olavs Kappell 14

Stiklestad Nasjonale Kulturhus. 14

Pilegrimsveger. 15

Hegstadmarka. 15

Verdalsraset 16

Verdalen i 1890-åra. 16

Geologi. 16

Forvarsler. 16

Hendelsesforløp. 16

Vukusjøen. 17

Redningsarbeidet. 17

Lysthaugen minnelund. 17

Gjenvinning av rasområdet. 18

Rv 72 Rinnleiret- Inndalen- Svenskegrensa. 19

Hallbakkan. 19

Rinnelva. 19

Gravfelt på Asphaugen ved Rindsem Mølle. 19

Transformatorstasjon. 19

Krigen 1940 – 45. 19

Vinne. 20

Ness-sletta. 20

Lysthaugen. 21

Finnmyra/Levring. 21

Steinsgropa. 21

Inndalen. 21

Bergstu. 22

Vaterholmen. 22

Taksamhets-steinen ved Vaterholmen. 22

Kleivdalen. 22

Sul 23

Ådalsvollen. 23

Carl Johans Veg. 23

Sagamarsjen. 24

Sulbrufossen (Brudesløret) 24

" Frukoststeinen". 24

Området st. Olavs bru(er) - Innsvatnet 24

Kongsstua. 24

Sandvika. 24

Den "Nye" Jämtlandsvegen. 24

Bellingsåa. 24

Armfeldt - Karolinerne. 24

E6 Fleskhus – Minsås – Lein – Haukå – Leksdal 25

E6 (Bjørga) 25

Fleskhus-Minsås. 25

Lein. 25

Haukåa. 25

Marsteinsvola. 25

Sælistensberget 25

Hallemsmarka. 25

Leksdal – Leksdalsvatnet 26

Stiklestad – Raset – Vuku – Vera. 27

Jermstadberga. 27

Fåren øvre. 27

Leirådalen. 27

Stav/Reppe. 27

Vuku/Bredingsberg. 27

Holmen Gård. 28

Grunnan. 28

Ulvilla. 29

Hærfossen. 29

Bjørstadhøgda. 29

Volden. 30

Elneshøgda. 30

Skjækerfossen. 30

Djupdalen. 30

Forlandet/Djupdalen primo mai 1945. 30

Rasteplass Stortjernet 30

Storlundammen. 30

Vera: 31

Strådalen. 31

Tverråholman. 31

Tromsdalen. 31

Grotter. 32

Allmenningsplassen. 32

Tømmersjøen. 32

Kallvassmyra. 32

Grønntjønna. 32

Ramsåsvollen. 33

Svarttjønna. 33

Tolleran. 33

Del 2. 34

Guiding fra Værnes/Hell til Stiklestad. 34

Trøndelag. 36

Stjørdal 37

Steinvikholmen. 37

Helleristninger. 38

Hegra Festning. 38

Frosta kommune. 38

Levanger Kommune. 38

Slik gikk det til at Levanger ble kjøpstad. 39

Norske Skog, Fiborgtangen. 41

Falstad fangeleir. 43

Inderøy kommune. 47

Den gylne omvei. 47

Gjørv - en gård med historisk sus. 47

Gjørv i dag. 48

Gangstad gårdsysteri 48

Steinkjer kommune. 48

Egge gård. 49

Egge Museum.. 49

Kirker og Kloster. 50

Værnes kirke. 50

Skatval kirke. 50

Logtun kirke. 50

Frosta kirke. 50

Alstahaug kirke. 50

Levanger kirke. 51

Tautras Mariakloster. 51

Munkeby klosterruin. 52

Sakshaug nye kirke. 53

Sakshaug gamle kirke. 53

Hustad kirke. 53

Egge kirke. 53

Steinkjer kirke. 53

Mære kirke. 54

Stiklestad kirke. 54

St. Olavs Kappell 54

Vuku kirke. 54

Vinne kirke. 54

Halle Kirke i Vinne sokn, Hallbakkan. 55

Del 3. 56

Besøk idet gamle sentrum på Verdalsøra. 56

Olav Haraldsson. 60

Olavs barndom og ungdom.. 60

Veien til Stiklestad. 61

Bondehæren. 62

Slaget 62

Etter slaget 63

Ferdselsårer-samferdselshistorie. 64

Ferdselsårer til Verdal 64

Jernbanehistorie i Verdal 65

Forsvarsverk i Inndalen. 68

Stene Skanse. 68

Festningsanleggene fra Stene til Sogna 1908-1936. 69

Verdal befestninger besto av: 69

Festningsgalleri nord. 70

Krigen mot svenskene 1657-1660. 70

Fredslutningen i Brømsebro. 70

Hjemtland og Herjedalen gjenerobres. 71

Den ydmykende Roskilefreden 26 februar 1658. 71

Jemtland og Herjedalen tilbake til Sverige. 72

Trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal- en svensk provins. 72

Avgjørende kamper i Verdal 73

Svenskene gir opp Trondhjems len. 73

Den store nordiske krigen 1699-1721. 75

General Armfeldt og Karolinernes fremrykking i 1718. 75

Marsjen mot grensen. 76

Inn i ødemarka. 76

Veibygging i fjellet 76

Den siste framrykningen mot målet 77

Vardene tennes. 77

Marsjen i nattemørket 78

Skuddene som reddet nordmennene. 78

Nederlag og retrett 79

Tragedien. 79

Avmakt og armod i trøndelagsbygdene. 79

!00 år med fred og den siste kampen. 80

Gruvedrift på Innherred. 81

Ytterøya/Levanger. 81

Gaulstad og Mokk. 81

Verdal 82

Malsåfeltet 82

Skjækerdalsgruvene. 83

Forminner. 84

Hegstadmarka. 84

Hallemsmarka. 85

Helleristninger. 86

Bølareinen. 86

Bardalfeltet 86

Helgefeltet 87

Skipssteinsettingene ved Tingvold. 87

Våttåbakken. 87

Grotter. 91

Innledning. 91

Nedre Ramsåsgrotta. 91

Øvre Ramsåsgrotta. 92

Benkberggrotta. 92

Svartfossgrotta. 93

Dettbekkgrotta. 93

Litlsleipargrotta. 94

Kvernhusbekkgrotta. 94

Halvardgrotta. 94

Kvellolihula. 95

Ramsåsvollgrotta. 95

Store Svarttjønngrotta. 95

Lille Svartjønngrotta. 96

Fossekjeftgrotta. 96

Vestgrunnangrotta. 97

Nordholmengrottene. 97

Bråttåenggrotta. 97

Andre forekomster. 97

Mattradisjoner. 99

Oppbevaring av mat 99

Kvardagsmat 99

Høgtidsmat 100

Teatertradisjoner i Verdal 101

Industri og entrepenørskap. 103

Verdal Industripark. 103

Aker Kværner AS, Verdal 103

Bygg og anlegg. 104

Verdalsbruket 105

Bakgrunn. 105

Hagen perioden (1700-1807) 106

Nicolai Jensens århundre (1807-1908. 108

Verdal Kommune som skogeier. 109

Verdalsbruket er igjen på det private marked. 110

Sagbruksvirksomhet 111

Fløting. 112

Verdalsraset/Hærfossen. 114

Forvarsler. 114

Menneskeskjebner. 117

Eklosvedjan. 117

Tokstad Mellom.. 118

Follo. 120

Vukusjøene. 125

Redningsarbeid. 128

Militær innsats. 128

Gjenvinning av rasområdet. 129

Hærfossen. 130

I dag. 133

Krig okkupasjon og motstand 1940-45. 133

Krigsvåren. 133

Okkupasjon. 134

Tysk byggevirksomhet 135

Kulturlivet blomstret 136

Motstand. 139

Shetlands-Larsens tur i Verdalsfjella. 139

Kurerer og kurertrafikk. 142

Russiske Krigsfanger og russerleiren. 143

Jakta på Rinnan-banden. 149

Helgådalsfjella 10. - 15. mai 1945. 149

Flukt 151

De første fangene bringes inn
. 152

Gårdsnavn. 159

Gamle arbeidsplasser. 160

Idrettshistorie 162

Det va fæst på lokale. 170

Bygdebok om Verdal 2A

Verdalsboka bind III

Verdalsboka bind IV

Verdalsboka bind V

Skogbruk og sagbruk bind A

Skogbruk og sagbruk bind B

Verdal samvirkelags historie

Verdal sparebanks historie

Bygda og biblioteket

Krig-okkupasjon-motstand

Heimer og folk i Leksdalen

Heimer og folk i Stiklestad

Heimer og folk i Inndalen og Sul bind A

Heimer og folk i Inndalen og Sul bind B

Ras i Verdal bind A

Ras i Verdal bind BÅrbøker - i PDF-format

Oversikt publikasjoner 1949-1955 / 1976-2012

Verdal historielags skrifter 1976 Nr. 1

Verdal historielags skrifter 1977 Nr. 2

Verdal historielags skrifter 1978 Nr. 3

Verdal historielags skrifter 1979 Nr. 4

Verdal historielags skrifter 1980 Nr. 5

Verdal historielags skrifter 1981 Nr. 6

Verdal historielags skrifter 1982 Nr. 7

Verdal historielags skrifter 1982 Nr. 8

Verdal historielags skrifter 1983 Nr. 9

Verdal historielags skrifter 1984 Nr. 10

Verdal historielags skrifter 1985 Nr 11

Verdal historielags skrifter 1986 Nr. 12

Verdal historielags skrifter 1987 Nr. 13

Verdal historielags skrifter 1988 Ikke lagt ut enda

Verdal historielags skrifter 1989 Nr. 16

Verdal historielags skrifter 1990 Nr. 17

Verdal historielags skrifter 1991 Nr. 18

Verdal historielags skrifter 1992 Nr. 19

Verdal historielags skrifter 1993 Nr. 20

Verdal historielags skrifter 1994 Ikke lagt ut enda

Verdal historielags skrifter 1995 Nr. 22

Verdal historielags skrifter 1996 Nr. 23

Verdal historielags skrifter 1997 Nr. 24

Verdal historielags skrifter 1998 Nr. 25

Verdal historielags skrifter 1999 Nr. 26

Verdal historielags skrifter 2000 Ikke lagt ut enda

Verdal historielags skrifter 2001 Ikke lagt ut enda

Verdal historielags skrifter 2002 Nr. 30

Verdal historielags skrifter 2003 Ikke lagt ut enda

Verdal historielags skrifter 2004 Nr. 31

Verdal historielags skrifter 2005 nr. 32

Verdal historielags skrifter 2006 Ikke lagt ut enda

Verdal historielags skrifter 2007 Nr. 34

Verdal historielags skrifter 2008 Nr. 36

Verdal historielags skrifter 2009 Nr. 36 

 Innledning           


Verdalsguiden var opprinnelig ment å være til hjelp under guiding på Innherred.
Verdalsbilder har fått tillatelse av Verdal Næringsforum å legge den ut på internett.

 

Verdalsguiden kan nå brukes som et historisk leksikon for Verdal.

Du kan velge et kapittel fra listeboksen over, eller søke på et stikkord i et eller alle kapitler.
Innenfor "siden" søker du videre med å klikke på "Rediger" og på "Søk" eller (Ctrl+F).

Etterhvert vil dette oppslagsverket bli krydret med bilder fra verdalsbilder sitt rikholdige arkiv. Eksempel
Vi vil også henvise til verdalsguiden når vi for eksempel vil fortelle mer om et bilde. Eksempel
Hver overskrift kan linkes opp fra andre sider på web'en. Klikk her for alle overskrifter

Guiden kan selvsagt brukes til det den var ment å gjøre, nemlig å ta med gjester "inn i vår utrolige historie".
Denne guiden starter nettopp med gode tips for akkurat dette.
Helt nederst kan du bla og velge hvor mange kapitler du ønsker å vise i samme skjermbildet.

 

Verdalsguiden er bygd opp i tre deler.

Del en er en kortfattet opplisting av saker som en bør ta med under en buss/bil-tur rundt i Verdal. 
              Innholdet er i alt vesentlig det som de forskjellige grupper laget  under opplæringen siste vår.

Del to omhandler kommunene som er rundt Verdal og som det kan bli aktuelt å guide i.

Del tre er bakgrunnsstoff  hvor en utdyper stoffet slik at det er muligheter til å svare på spørsmål,

              eller dersom det er tid gi mer utfyllende opplysninger.

Men selv om det er delt slik må den enkelte legge opp sin egen stil under fremføringen.

En må lære stoffet slik at en forteller ikke leser til deltakerne.

Velkommen til tur

Innbyggere i Verdal som får besøk fra fjern og nær og kan bruke "verdalsguiden" til planleggeing av turer rundt om i en bygd der
opplevelsene står i kø rundt Verdalsøra, Stiklestad og oppover begge hoveddalførene.

Nedenfor er det satt opp noen hovedpunkter som kan være en huskeliste/mal for en guidetur

 

Velkommen til Verdal og til en rundtur i den vakre bygda vår.

 

Link

Kan vi finne en sammenhang mellom den aktuelle gruppen og rundturen.?

 

Faktaopplysninger om kommunen (stikkord)

1. Utstrekning

             Areal: Kommunen har form som en trekant, strekker fra Trondheimsfjorden i vest til svenskegrensa i øst. Smalest ved fjorden, ca 10 km. Grenser i nord og øst til Snåsa, i sør-øst til Meråker. Består av to hoveddalfører, som sprer seg i vifteform fra fjorden og østover.

             Innbyggere ca 14 000

             Totalt areal ca 1550 km²

 

2 Historie/ geologi.

             Marine grense    185 m over dagens havoverflate

                                   (Grana kom først til Norge over Vera, ca 2500 år siden)

 

Fornminner   ( Maktsentrum, fjorden som transportåre, rikt jordbruk, gravhauger,.

                                   jernutvinning og Bygdeborger)

1030               Utelates dersom innformasjonen er gitt på Stiklestad.

 

1648-1660         E. Visborg (Fredsavtale i Roskilde 1660)

1718-19                   Armfeldt

Raset i 1893

Samferdsel

Forsvarshistorie

Krigsmotstand 1940-45

Industri

3  Kulturliv

            -     Spelet

-         Amatørteater

-         Vømmøl

-         Ca 350 lag og foreninger

4  Næring

-         Stor landbruksbygd

-         Skogbruk

-         Foredling av ovennevnte

-         Off-shore industri

-         Kalkutvinning

5  I dag

-         Omstillingskommune

-         Samkommune

-         Aker-Kværner en av de fremste på sitt felt.

-         Vindmøller.

Videre en kort gjennomgang av den turen som skal gjennomføres.

Utarbeidet av Karl Støa
©Tilhører Verdal Næringsforum
©Teksten i Verdalsguiden (eller deler av den) må ikke brukes i andre offentlige visninger uten samtykke fra Verdal Næringsforum