Avishistorien Verdalsbilder Verdal kommune
                   
 
 Fra Hallbakkan. Store deler av Rinnleiret og Fætta er oversvømt.
 
 Brua over Valbekken.. Her var det bare å sparke av seg joggeskoene "å våddå" over med sykkelen på skuldra
 
 Høyspentkabelen ikke langt over vassflata. En mann med høg "topphuv" ute i en båt kunne ha fått varma ørstolan skikkelig her.
 
 Mange på tur ble overrasket når de kom gjennom åpningen under E6-brua.
 
 Verdal bro sett fra nord.
 
Broa over Ydseleva. 
 
 Mye vann utover mot Trones
"Flomerket" i Folkeparken viser hvor høgt springfloa gikk. Nesten like høg vannstand som ved storflommen i jan/feb 2006. 
Dette bildet er er fra storflommen 1/2-2006. Vatnet går opp til gjerdet i folkeparken (i høyre billedkant).


free hits counter
web counter