Stort  bilde            Tilbake                
10/06/2020   Gamma ved Brenntjønnin ca 1984