Stort  bilde            Tilbake                
11/03/2020   Standard bensinstasjon på Øra ca 1935