Stort  bilde            Tilbake                
23/11/2019   Fra det stor politiske folkemøte på Stiklestad 4. eller 5 juli 1882