Stort  bilde            Tilbake                
04/11/2020   Framhaldskolen i 1960 .