Stort  bilde            Tilbake                
22/02/2019   Etter flommen i Vuku 22. februar 2006