Stort  bilde            Tilbake                
19/02/2019   Spællflåttå på Veresvatnet ca 1915