Stort  bilde            Tilbake                
14/11/2018   Kornkjøring ved Stiklestad kirke før 1948