Stort  bilde            Tilbake                
11/11/2018   Langnes og Bakkan i 1992