Stort  bilde            Tilbake                
30/10/2018   Martin Sagmo, en kjempe av en kar