Stort  bilde            Tilbake                
28/10/2018   Svenske dragspelare ved Rotmokoia i Inndalen ca år 1917