Stort  bilde            Tilbake                
22/10/2018   Høstfarger ved Lein i Volhaugen