Stort  bilde            Tilbake                
20/10/2018   Flom på Tronesvolden i 1961