Stort  bilde            Tilbake                
17/10/2018   Soldater ved minnestøtta på Levring ca 1917