Stort  bilde            Tilbake                
12/10/2018   Isgang over veresvegen øst for Elneshøgda i 1961