Stort  bilde            Tilbake                
10/10/2018   Kransnedlegging på Vera Kirkegård 24. august 1969