Stort  bilde            Tilbake                
06/10/2018   Potetopptaking på gammelmåten