Stort  bilde            Tilbake                
03/10/2018   Musikeren og gårdbrukeren Ole Georg Martinsen Bjørken.