Stort  bilde            Tilbake                
26/09/2018   Tur til Grønås langs Strådøla 129. september 2017