Stort  bilde            Tilbake                
20/09/2018   Grensetreff karolinere og norske dragoner i 2010